10 Temmuz 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 

 1. İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü hizmet binası yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Akören İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Sarayönü İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Taşkent İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. 21–28 Ağustos 2017 tarihleri arasında teknik incelemelerde bulunmak üzere Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ne 7 Mahalle Muhtarları ve belediyemiz personeline yurtdışı izni verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Meram İlçesi, Yorgancı mahallesindeki parselin bölgenin çevre düzenlemesinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Selçuklu İlçesi, Ardıçlı mahallesindeki parselin bölgesel ihtiyaçlar kapsamında kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Hissesi Belediyemize ait Toprak Sarnıç Mahallesindeki taşınmazın Meram Hükümet Konağının proje ihalesi yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Maliye Hazinesine tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Belediyemizin Gençlik Meclisi üyelerinden 2 kişinin “Think Global Act Local II” isimli Erasmus Plus KAI Gençlik Değişimi projesine katılmak üzere İtalya’nın Folgarida şehrine harcırahsız olarak görevlendirilmelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. 2017 Yılı Gelir Tarifesinin Basın Elkartı Uygulamasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Belediyemiz arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Kulu İlçesi Tuzkaya Mahallesinde, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nezdinde hibe kredi ile içme suyu şebekesinin ıslahı için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait açık otoparkların Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketine tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Karapınar İlçesinde yapılacak doğalgaz çalışmaları için altyapı kazı, ruhsat harcı, zemin tahrip ve üst yapı bedellerinin alınıp alınmamasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Meram Süt Üreticileri Birliği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün görüşülmesi ve Birlik Genel Kurulunda görev yapmak üzere üye belirlenmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Emirgazi Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında mısır sılaj paketleme makinası devri için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında tarımsal makine ve ekipmanlarının devri için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 908 ada, 265 parsele isabet eden Endüstri Meslek Lisesinin Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 976 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 250 ve 211 adaların dere kenarının kapsayan kısmında yol düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 991 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 288 ada, 2 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Beyşehir İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 248 ada, 73 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Sosyal Tesisleri Alanının Kuzeybatısından geçen karayolunun 30 metreden 55 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3D pafta, 439 ada, 29 ve 31 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 113 ada, 31 parsele isabet eden Meydan içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Emirgazi İlçesi, Kale Mahallesinde Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Emirgazi İlçesi, Fatih Mahallesinde Konut Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ilgın İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20691 adanın Küçük Sanayi Alanı olan imarındaki yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5673 ada, 15 nolu parselin kuzeyinde, (İlbiz höyüğü çevresi) Park Alanındaki Trafo Alanın kaydırılarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, 378 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan imarı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 731 ada, 68 parsele isabet eden (Ankara Konya yolu ile Ahmet Baran Caddesi kesişiminin Güneybatısında) Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Kulu İlçesi, Karacadağ (İnönü) Mahallesi, 132 ada, 5 parsele yol cephesi sağlanması amacı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Kulu İlçesi, Dinek (İnönü) Mahallesi, 978 ada, 38 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanına trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37539 ada, 1 parsel içerisinde trafo alanı oluşturulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 42835 ada, 1 parselin Pazar Alanı olan imarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Selçuklu İlçesi, Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Selçuklu İlçesinde muhtelif yerlerinde 2 adet Regülatör Alanı planlanması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Seydişehir İlçesinde, muhtelif yerlerde 4 adet trafo alanın düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Taşkent İlçesi, Ilıcapınar Mahallesi, O29A06B2 pafta, 108 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel 112 ada, 1 parseller ile tescil harici alandaki konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Karabulut Mahallesi, 194 parselin Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu yeniden yapılan imar planına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L pafta, 9574, 9575 ve 9576 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 119 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesinde, Belören Hadim Devlet Yolu Proje kapsamında Sarıoğlan Kavşağı düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,  375 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, İvriz Mahallesinde 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İvriz Koruma Amaçlı imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6723 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, 5648 ada, 4, 5 6 parseller ile 5285 ada, 1 ve 51 parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32 ada, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 16 parseller ile 1974 ada, 9, 10 parsellere isabet eden Kültür Turizm Tesisi ve Sergi Alanı ve çevresi düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıtusufmescit Mahallesi, 25881 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 27678 ada, 5 ve 7 parseller ve çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Deresi Mahallesi, 216 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 543 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2017 tarih ve 4346 sayılı kararı bulunan, Şükran ve Sahibiata Mahallelerinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ÖPA4 ve Çevresi Koruma Amaçlı uygulama imar planına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahalleleri, 3368 ada, 14 parselin I. İdare Mahkemesi doğrultusunda yeniden düzenlenesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 2635 ada, 243 parselin Kuzeyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalleleri, 27911 ada, 1 parselde isabet eden Ticaret ve Turizm Alanı içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arifbilge Mahalleleri, 3903 ada, 1 parsele isabet eden alan ve (Kurtuluş Mezarlığı çevresi) çevresinin düzenlenmesi ile ilgili görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 adaya isabet eden (Bilim Merkezinin Güneybatısında) alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi,  17899 ada,1 parsele ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  28332 ada, 2 parsele isabet eden Temel Eğitim Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18482 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanına (Rüzgâr Enerji Santrali) plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 163 ada, 1 nolu parsel ve 164 ada, 2 nolu parselde, Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29 pafta, 29769 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29198 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 29437 ada, 1 parsel ve 29434 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29766 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17996 ada, 2 parsel ve 16037 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 92. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi,  5750 ada, 15 nolu parsel (Konya-Ereğli yolu 15. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 93. Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi,  2530 ada,  29 nolu parsel (Hekim Gaznevi Sokak üzeri Mustafa Akın İlkokulu Kuzeyi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 94. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 95. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 17113 ada, 2 ve 3 parseller, 17119 ada, 4 parsel, 20414 ada, 2, 3 parseller, 20415 ada, 1 parsel, 20416 ada 1, 2 parseller,  22791 ada, 2 parsel,  18038 ada, 6 parsel,  20422 ada, 1, 2, 3, 4 parseller,  20423 ada, 1 parsel ve 22781 ada, 1 parseller (Beyhekim Caddesi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        
 98. Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parseller (eski: 188 ada, 334 ve 335 parseller)  (Beyşehir otogarının kuzeyi) ile ilgili I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Kırkışla(ÖÇK), Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 101.  Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu ve İçeriçumra Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 102.  Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi ilçesi, Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 103.  Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 104.  Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı ilçesi, Karayörüklü (Mahalle dışı) Kızılkuyu, Küçükkuyu Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 105.  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         
 106.  Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Acıkuyu, Beşkardeş,  Bozan, Kırkkuyu,  Şerefli, Tavlıören, Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,             
 107.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A pafta, 13545 ada, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32 ve 33 parseller ve çevresi (Eski Selçuklu Belediyesi Çevresi) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 108.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       
 109.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 110.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahalleleri, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 111.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 112.  (Büyükşehir Belediyesi) Yunak ilçesi, Altınöz (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Ayrıtepe, Beşışıklı, Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Sıram ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne
 113.  Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Karadağ İslam Birliği arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 114.  (TOKİ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 115.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 116.  (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesinde, Bozkır Barajı yapımından etkilenen Dedemli Mahallesinde yaşayan aileler, 08.02.2016 tarih ve 2016/8526 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, Meram İlçesi Çarıklar Mahallesi sınırları içerisinde taşınacaktır. Yeni yerleşim alanındaki altyapı faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, Belediyemizce yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla ilgili alanda alt yapı faaliyetlerinden sorumlu olan DSİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması için Başkanlık makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesine dair teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Uluırmak ve Fahrunnisa Mahallelerinde 6306 sayılı kanun kapsamında, Bakanlar Kurulunun 2015/7278 sayılı kararı ile afet riski alan ilan edilen bölgenin yeniden revize edilmesine dair teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
 119. 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anma ve demokrasi şöleni için 15.07.2017 saa: 12.00’den 16.07.2017 saat: 12.00’ye kadar ücretsiz olarak halka toplu ulaşım hizmeti verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 120. Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulunda görev yapmak üzere Meclis üyelerinin görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.15’de son verilmiştir.

              

               Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.