10 Temmuz 2017 Meclis Karar Özeti

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.07.2017

 Sayı    :  2017/99

            Akören İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.11 İlan ve Reklam Gelirleri tertibine 850.000,00.-TL. karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Toplum Refahı Hizmetleri 06.5.7.04 Sosyal Tesisler tertibine 850.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih  :  12.07.2017

      Sayı    :  2017/100

               Sarayönü İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 04.4.1.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar tertibine 5.500.000,00.-TL. karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 06.5.7.02 Hizmet Tesisleri tertibine 2.000.000,00.-TL. ve 06.5.7.04 Sosyal Tesisler tertibine 3.500.000,00.-TL. olmak üzere toplam 5.500.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

         Tarih  :  12.07.2017

         Sayı    :  2017/101 

             Taşkent İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Otel Otobüs ve Alabalık İşletmesinin 04- Ekonomik İşler ve Hizmetlerinden 250.000,00 TL’ nin alınarak, Fen İşleri Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine aktarılması uygun görülmüştür.          

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  12.07.2017

   Sayı  :  2017/102

Konya Muhtarlar Derneği’nin “Gönüllüyüz, Birlikte Güçlüyüz” isimli projesi kapsamında,  aşağıda belirtilen Mahalle Muhtarları ve Büyükşehir Belediye personeline yurtdışı izni verilmesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  12.07.2017

      Sayı  :  2017/103

  Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 07/06/2017 tarih ve 61 nolu Meclis kararı uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih :  12.07.2017

     Sayı  :  2017/104

   1. Derece Tabii Sit Alanında kalan Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 2867 ada, 16 nolu parselin, bölgenin çevre düzenlemesinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih  :  12.07.2017

    Sayı   :  2017/105

            Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1098 nolu parselin bölgesel ihtiyaçlar kapsamında kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih  :  12.07.2017

    Sayı   :  2017/106

            Hissesi Belediyemize ait Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 40321 ada,  4 nolu parselde bulunan taşınmazın Meram Hükümet Konağının proje ihalesi yapılacağından, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Maliye Hazinesine tahsisi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih  :  12.07.2017

    Sayı   :  2017/107

            20 Temmuz 2017 - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında, 2017 - 1 - IT03 - KA 105 - 010997 numaralı "Think Global Act Local II" isimli Erasmus Plus KAI Gençlik Değişimi projesine katılmak üzere; Gençlik Meclisi üyeleri Ayşenur OKTAY ve Şevket Cihat ÖZER’in İtalya'nın Folgarida şehrine harcırahsız olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

               Tarih    :  12.07.2017

                Sayı    :  2017/108

  Belediyemizin 2017 Yılı Gelir Tarifesini oluşturan, 02/12/2016 tarih ve 1138 Sayılı Kararının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Elkart Şube Müdürlüğü bölümünde yer alan, Basın Elkartı Uygulamasına ilişkin, F.6.a. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek:

  ‘F.6. Basın Elkartı Uygulaması:

 1. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Tarafından verilen;  Sarı
  Basın Kartı sahiplerine ait işlemler:
    Basın Kartı Yönetmeliği kapsamında ‘Sarı Basın Kartı’ bulunan kişiler, yazılı başvuru ile idaremizden talep etmeleri halinde; ulaşım araçlarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilecekleri, kişiselleştirilmiş ‘Serbest Elkart’ tanzim edilir. Bu kapsamdaki Elkart kullanıcılarının güncelleme işlemleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.’ Şeklinde olması, uygun bulunmuştur.
            11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
             Tarih   :  12.07.2017
             Sayı    :  2017/109
                Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) fıkrası gereğince uygun görülmüştür.
            12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
            Tarih   :  14.07.2017
            Sayı     :  2017/110
                Kulu İlçesi, Tuzkaya Mahallesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nezdinde hibe, kredi, ile içme suyu şebekesinin ıslahı için Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imzası ve icrası için  Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile işlemleri takip etmek üzere Genel Sekreter Hasan KILCA ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet DEMİR’in görevlendirilmesi uygun görülmüştür.
            13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
            Tarih     :  14.07.2017
             Sayı     :  2017/111
                 Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden yukarıda açık adresi yazılı açık otoparkın, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedeli uygun görülmüştür.
            14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
            Tarih      :  14.07.2017
             Sayı      :  2017/112
     Mevcut Baca Temizleme Yönergesinde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için hazırlanan Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinin daha kapsamlı ve detaylı değerlendirilmesi için Ağustos ayının ikinci birleşimine kadar ek süre verilmesinin uygun görülmüştür.
            15- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu
            Tarih     :  12.07.2017
             Sayı  :  2017/113-13
                Yapılan incelemede;
    4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g ) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Konya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Karapınar Belediyesi’nin dahil edilmesi halinde;  belirtilen maddeleri, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesinin uygun olacağı yönünde kabulü uygun görülmüştür.
            16- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu
            Tarih   :  13.07.2017
             Sayı  :  2017/9 
                Komisyonumuza havale edilen Belediye Kanununun 75.maddesine göre Meram Süt Üreticileri Birliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi konusu İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelecek verilerin henüz komisyonumuza ulaşmamasından dolayı Ağustos ayının ikinci birleşimine kadar ikinci defa ek süre verilmesi uygun görülmüştür.
  17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu
       Tarih   :  13.07.2017
       Sayı     :  2017/10
                  Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün yapılan incelemesinde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygun olduğu mütalaa edilmiştir. Taslak tüzüğün komisyonumuza geldiği şekliyle kabul edilmesine, birlik genel kurulunda görev yapacak asil üyeler ve yedek üye seçimi ile ilgili hususun ise Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
            18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu
                 Tarih    :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/11
                Konya’da silajlık mısır üretimi son yıllarda önemli seviyelere ulaşmıştır. 2016 rakamlarına göre 250.000 dekar alanda yapılan ekimle 1.500.000 ton üretim olmuştur. Üretimden sonraki silajlık mısırın paketlenmesine yönelik pilot projede kullanılacak mısır silaj paketleme makinasının Emirgazi Ziraat Odasına devrinin yapılabilmesi için Emirgazi Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.
            19- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu
                 Tarih     :  13.07.2017
                 Sayı       :  2017/12
                Büyükşehir Belediyemizce kırsaldaki üretimi artırmak ve kırsal kesim çiftçimizin gelir seviyesini artırmak amacı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığı aracılığı ile bir takım makine ve ekipman destekleri mahallelerimize temin edilmektedir. Söz konusu alet, makine ve ekipmanların Konya merkezden kontrol edilmesinin etkin ve verimli olmayacağı ayrıca işletilmesindeki zorluklardan dolayı söz konusu makine ve ekipmanların öncelikle İlçe Belediyelerine devrinin yapılması ve İlçe Belediyesinin de kullanıcılarına devretmesinin daha rantabl olacağı değerlendirilmektedir. Tarımsal makine ve ekipmanlarının devri yapılabilmesi için ilgili İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.
            20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih    :  12.07.2017
                 Sayı     :  2017/496
                 Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 908 ada, 265 parsele isabet eden Endüstri Meslek Lisesi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,89) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih   :  12.07.2017
                 Sayı    :  2017/497
                 Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 976 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,90) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih    :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/498
       Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 250 ve 211 adaların dere kenarını kapsayan kısmında yol düzenlemesi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıyla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  
            23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/499
                Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 991 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/500
      Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 288 ada, 2 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu taşınmaz alanında Cami Alanının yapılaşma şartları ile birlikte ebatlı blok olacak şekilde plana işlenerek düzenlendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.
            25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/501
      Beyşehir İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 248 ada, 73 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Sosyal Tesisleri Alanının Kuzeybatısından geçen karayolunun 30 metreden 55 metreye çıkarılması ve karayolları kamulaştırma sınırına göre imarın düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/502
                Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3D pafta, 439 ada, 29 ve 31 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanı’nın ve Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/503
       Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 113 ada, 31 parsele isabet eden Meydan Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-26763,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Uygun görülmüştür.
            28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/504
                   Emirgazi İlçesi, Kale Mahallesindeki Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-24129 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
   
            29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/505
                 Emirgazi İlçesi, Fatih Mahallesinde Konut Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-24129 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/506
                Ilgın İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. Maddesindeki “Sanayi, Küçük Sanayi Alanları, Tarımsal ve Hayvancılık Tesis Alanlarında Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Silolar Yapılabilir. Yapılacak Silonun Yüksekliği Teknolojik Veriler Dikkate Alınarak 25 Metre Olarak Belirlenmiştir.”  plan notunun “Sanayi, Tarımsal ve Hayvancılık Tesis Alanlarında Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Silolar Yapılabilir. Yapılacak Silonun Yüksekliği Teknolojik Veriler Dikkate Alınarak 25 Metre Olarak Belirlenmiştir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1511,27) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.
            31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/507
                 Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20691 adanın Küçük Sanayi Alanı olan imarındaki yapılaşma şartlarının Taks: 0.50, Kaks: 1.00, Yençok: 10.00 m olarak değiştirilmesi, adadaki kademe hatlarının, ifraz hatlarının, yapı yaklaşma mesafelerinin ve 20691 ada, 1 nolu parseldeki G (Gıda) ibaresinin kaldırılması, ön bahçe: 5.00 m, yan bahçe: 5.00 m ifadelerinin ve “Minimum ifraz: 1500 m²” plan notunun eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 1690,238)  teklifinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/508
       Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5673 ada, 15 nolu parselin kuzeyinde, (İlbiz höyüğü çevresi) 33023 ada 3 parselde yer alan Park Alanındaki Trafo Alanın kaydırılarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1761,25 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.7.2017
                 Sayı  :  2017/509
                 Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, 378 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan imarındaki Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağının yerinin değiştirilmesi ile ilgili Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 03.12.2016 tarih ve KRT2 _ PRJ _ 69736 sayılı yazısı ile verdiği olumlu görüşü doğrultusunda düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında  (PİN:  UİP - 9845,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/510
                 Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 731 ada, 68 parsele isabet eden (Ankara Konya yolu ile Ahmet Baran Caddesi kesişiminin Güneybatısında) Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-2709,36 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:1.40, Yençok:5 Kat, Max Taks:0.30 yapılaşma şartları olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.
            35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/511
                 Kulu İlçesi, Karacadağ (İnönü) Mahallesi, 132 ada, 5 parselin “Konut Alanı” olan imarında inşaat ruhsatı alınabilmesi ve imar yoluna cephesinin sağlanması amacı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde (PİN: UİP-2709,33) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/512
                 Kulu İlçesi, Dinek (İnönü) Mahallesi, 978 ada, 38 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-2709,29) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/513
                Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37539 ada, 1 parselin kuzeyinde park alanı içerisinde trafo alanı oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615,179) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/514
       Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 42835 ada, 1 parselin Pazar Alanı olan imarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-311,316) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/515
                 Selçuklu İlçesi, Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada 18 parselin yoğunluk artışı yapılmadan, 1 Kat 17.80x11.10 ve 6 Kat 14.20x11.10 ebatlı Blok Konut Alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311,317) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/516
                 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 409 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak E:0.60, MaksTAKS:0.45, Yençok:12 m yapılaşma şartları ile birlikte Kapalı Spor Tesisleri Alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311,318) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/517
       Selçuklu İlçesinin, muhtelif yerlerinde 2 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili plan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında ( PİN: UİP-311,319) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/518
       Seydişehir İlçesinde, muhtelif yerlerde 4 adet trafo alanı düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/519
       Taşkent İlçesi, Ilıcapınar Mahallesi, O29A06B2 pafta, 108 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel 112 ada, 1 parseller ile tescil harici alandaki Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinin, Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve donatı alanları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.
            44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/520
                 Akşehir İlçesi, Karabulut Mahallesi, 194 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İbrahim ÜÇER’ in 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/521
                 Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde itirazların değerlendirilmesi sonucu Büyükşehir Belediyesinin 21.04.2017 tarih ve 363 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı süresinde yapılan itiraz görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Beyşehir Mal Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın reddi uygun görülmüştür.
            46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/522
                 Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L pafta, 9574, 9575 ve 9576 parsellere isabet eden Ağaçlandırılacak (Mezarlık) Alanın Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hamza TARİP’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/523
     Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 119 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis (Yurt) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karaali Eğitim Derneğinin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/524
  Bozkır İlçesi 309 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “Turizm Alanı” olarak işlenmesine ilişkin itirazın “Rekreasyon alanı” olarak planlanmasının Komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.
            49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/525
       Bozkır İlçesi, Hisarlık Mahallesi, 101 ada, 1 parselin Küçük Sanatlar Alanı ve Belediye Un Fabrikası Alanı olan imarının Küçük Sanayi Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
  50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/526
                Bozkır İlçesinde, Belören Hadim Devlet Yolu Projesi kapsamında Sarıoğlan Kavşağı düzenlemesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/527
                Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,  375 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili Mustafa KABAKÇI’ nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notlarındaki “Silo için Yençok:35 m’dir. Elevatör kulesinin yüksekliği Max. 50 m.’dir” şeklindeki plan notlarının “Elevatör dahil Silo yükseklikleri 40 metreyi geçemez.” olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.
            52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/528
       Büyükşehir Belediyesinin 21.04.2017 tarih ve 366 sayılı meclis kararı ile onaylanan Çeltik İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlardan;
  Çeltik Belediyesi tarafından yapılan, Selçuk Mahallesi, 161ada, 22 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi talebi, imar planı sınırı dışında kaldığından, talep değerlendirilemediği için reddi,
  Çeltik Belediyesi tarafından yapılan, Selçuk Mahallesi, 132 ada, 23 nolu parselin bir kısmında Pazar Alanı düzenlenmesine ilişkin itiraz, uygun görülmüştür.
            53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/529
               Doğanhisar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 27473) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/530
       Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.
            55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/531
                 Güneysınır İlçesinin batısında bulunan ve Uygulama İmar Planında Hayvancılık Alanı olarak planlanmış olan alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Hayvancılık Alanı” olarak planlanması ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.
            56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/532
       Halkapınar Belediyesinin Karayollarına ait kamulaştırma sınırının plana işlenmesine yönelik itirazının 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olmaması, Halkapınar mahallesi 1301 parseldeki Kamu Hizmet Alanının toplu konut alanına dönüştürülmesine yönelik itirazının üst ölçekli plan kararlarına aykırı olması sebebiyle reddi uygun görülmüştür.
            57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/533
       Halkapınar İlçesi, İvriz Mahallesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İvriz Koruma Amaçlı imar planı değişikliklerinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşleri alınarak onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde ise ( PİN: NİP- 27475 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/534
     Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 519 sayılı meclis kararı ile onaylanan Ilgın İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan talep ve itirazlardan; Yapılan diğer tüm itirazların reddi uygun görülmüştür.
            59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
                 Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/535
    Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6723 nolu parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depolama Alanı)” yapılması ile ilgili Toprak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin imar planı tekliflerinin  (PİN: NİP- 27478) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/536
     Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karapınar Belediyesi tarafından yapılan itirazların kısmen kabulü; Yapılan diğer tüm itirazların red edilmesiz uygun görülmüştür.
  61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih:  11.07.2017
     Sayı  :  2017/537
     Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, 5648 ada, 4, 5 ve 6 parseller ile 5285 ada, 1 ve 51 parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1091,138) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/538
    Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32 ada, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 16 parseller ile 1974 ada, 9, 10 parsellere isabet eden Kültür Turizm Tesisi ve Sergi Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN: NİP-1091,139) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/539
     Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 25881 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellere isabet eden Konut ve Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin KÜÇÜK ‘ün 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: NİP- 1091,140 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/540
     Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 21.04.2017 tarih ve 428 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.
  65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/541
              Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 27678 ada, 5 ve 7 nolu parsellere isabet eden Konut Alanı, Park Alanı, Cami Alanı ve yol akslarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Osman DEVECİ’nin imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/542
     Meram İlçesi, Karadiğin Deresi Mahallesi, 216 ada, 4 parsele isabet eden konut alanının ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Tahir DÖNGEL’in imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/543
     Koruma Amaçlı İmar Planına gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; , Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 543 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2017 tarih ve 4346 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şükran ve Sahibiata Mahallelerinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ÖPA4 ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazların; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Kurul yetkisinde olduğundan ve Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygulama aşamasında sürecin uzamaması amacıyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilerek neticelendirilmesi, Kurul kararı doğrultusunda itirazların cevaplandırılması uygun görülmüştür.
            68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/544
     Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi Raziye BATTAL ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
            69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/545
     Konya 1.İdare Mahkemesinin 2016/750 Esas ve 2017/878 sayılı kararını içeren Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 3368 ada, 14 parselin dâhil olduğu planlama bölgesinde; imar planlarının kademeli birliktelik ilkesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 791 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planına uygun olan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planları ve revizyonu ve yine Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 566 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları ile getirilen ve sürdürülebilir olan mekânsal kullanımlarda ve planlama kararlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/546
     Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 2635 ada, 243 parselin kuzeyinde yer alan park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.
            71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  11.07.2017
                 Sayı  :  2017/547

 Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 27911 ada, 1 parselde isabet eden Ticaret ve Turizm Alanı içerisine trafo alanı ayrılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda ve kentsel tasarım projesi ile beraber değerlendirileceğinden reddi uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/548

   Meram İlçesi, Arifbilge Mahallesi, 3903 ada, 1 parsele isabet eden alan ve (Kurtuluş Mezarlığı çevresi) çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/549

   Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 503 sayılı meclis kararı ile onaylanan Sarayönü İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan talep ve itirazlar görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü Belediyesi tarafından yapılan itirazların; bir kısmının uygun görülmesi ve bir kısmının da red edilmesi; ayrıca plan notlarında da kısmen düzenleme yapılması uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/550

   Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili ME-SE Ener. Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. adına Şerife KOCAMAN'ın imar planı teklifinin ( PİN: NİP- 27480 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/551

        Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 adaya isabet eden (Bilim Merkezinin Güneybatısında) alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına ilişkin olarak Küçük Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti.’nin itirazı görüşülmüş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazın reddi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/552

     Selçuklu İlçesi, Bosnahersek Mahallesi,  17899 ada, 1 parsele isabet eden Benzin ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret ve Yurt Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/553 

               Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  28332 ada, 2 parsele isabet eden Temel Eğitim Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/554

               Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18482 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akvizyon Danışmanlık Ltd. Şti’ nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,184) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/555

               Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı (Rüzgâr Enerji Santrali)’nda plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Bağlar Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde ( PİN: NİP- 27516 )“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/556

   Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 163 ada, 1 nolu parsel ve 164 ada, 2 nolu parselde, “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili Gitaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına Osman ÖRS'ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 27442 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/557

   Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 30 parsele isabet eden Gıda Sanayi ve Sosyal Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili Özer – Önder Matlı adına Mehmet KOZAKOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/558

   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29198 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/559

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29437 ada, 1 parsel ve 29434 ada, 1 parsellere isabet eden İbadet, Eğitim, Sağlık, Ticaret ve Meydan Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: NİP- 1093,185 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/560

   Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29766 ada, 9 parsele isabet eden Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Konlas Otom. Las. Tic. A.Ş. adına Erol Atalay’ ın imar plan tadilatı teklifinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının konusu olması nedeniyle iadesi uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/561

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17999 ada 2 parsel, 16037 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında (PİN: NİP- 1093,186) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/562

               Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parsellin Konut Alanı ve Ticaret Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÇELMELİ’nin imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

      Sayı :  2017/563

              Büyükşehir Belediyesinin 21.04.2017 tarih ve 414 sayılı meclis kararı ile onaylanan Tuzlukçu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/564

   Yalıhüyük İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 506 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük Belediyesi tarafından yapılan itirazların red edilmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda plan kararı getirilmiş olması ile ilgili yapılan itirazın kabulü, ayrıca plan notlarında da düzenleme yapılması uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/565

   Büyükşehir Belediyesinin 21.04.2017 tarih ve 415 sayılı meclis kararı ile onaylanan Yunak İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan talep ve itirazlardan;

Merkez/Karataş Mahallesi, 387 ada, 14 nolu parselde bulunan park alanına ilişkin itiraz, düzeltilerek uygun,

Uzun Cadde üzerindeki Ticaret-Konut (TİCK) alanlarının; Esentepe Mahallesi Devlet Hastanesi-TOKİ alanına doğru genişletilmesine ilişkin talep uygun,

Merkez/Selçuk Mahallesi, 412 ada, 18 nolu parsel, 411 ada, 19 nolu parsellere ilişkin talep, düzeltilerek uygun,

Merkez/Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 nolu parsele ilişkin talep uygun

Yunak Belediyesi tarafından yapılan itirazların; bir kısmının uygun, bir kısmının düzeltilerek uygun, bir kısmının da reddi, uygun görülmüştür.

Yapılan diğer tüm itirazların reddi uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/566

   Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 5530.31) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/567

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan,  Depolama Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapılaşma şartlarının, “Depolama alanında paketleme tesisi yapılabilir” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında yoğunluk artışı olması nedeniyle ( PİN: UİP- 1690,236 ) teklifin iadesi uygun görülmüştür.

            92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/568

Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 2530 ada,  29 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Küçük Sanayi Alanının Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690.237) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/569

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Hmax: 25.00 olan yapılaşma koşullarının E: 0.30, Yençok: 25.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,233 ) yoğunluk artışı olması nedeniyle teklifin iadesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/570

   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 17113 ada, 2,3 parseller, 17119 ada, 4 parsel, 20414 ada, 2, 3 parseller, 20415 ada, 1 parsel, 20416 ada 1, 2 parseller,  22791 ada, 2 parsel,  18038 ada, 6 parsel,  20422 ada, 1, 2, 3, 4 parseller,  20423 ada, 1 parsel ve 22781 ada, 1 parsellerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan hükümlerine istinaden yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: UİP- 311,314) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/571

   Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.07.2017

                  Sayı :  2017/572

   Akşehir Belediye Meclisinin Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/47 Esas ve 2017/5 sayılı kararına istinaden almış olduğu 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararın planların kademeli birliktelik ilkesini ihmal etmesi ve planlar arası hiyerarşiyi bozması sebebiyle uygun görülmediği Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerin imar durumunun yine Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/47 Esas ve 2017/5 sayılı kararına istinaden öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar planın ticaret olarak hazırlandığı, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında ise Yençok:10.50 Emsal: 0,40 olarak yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı olarak belirlendiği imar plan tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  11.07.2017

               Sayı  :  2017/573

   Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parseller (eski: 188 ada, 334 ve 335 parseller) ile ilgili I. İdare Mahkemesinin 2017/187 Esas Nolu 2017/263 sayılı kararına istinaden hazırlanan imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/574

   Cihanbeyli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Kırkışla(ÖÇK), Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26937) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/575

   Cihanbeyli İlçe merkezine ait planlama alanının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan kısmına ait nazım imar planı teklifinin mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından, onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; Cihanbeyli İlçe Merkezinin Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dışında yer alan kısmına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25184) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/576

   Çumra İlçesi,  İçeriçumra Mahallesinde imar planı revizyonu ( PİN: NİP- 26938 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, Okçu Mahallesinde İmar Plan revizyonu uygun görülmüştür.   

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/577

   Emirgazi İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde imar planı yapılması ( PİN: NİP- 26939 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/578

   Ereğli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26940 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar uygun görülmüştür.     

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/579

   Kadınhanı İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Karayörüklü (Mahalle dışı) Kızılkuyu, Küçükkuyu Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26941) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.      

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/580

   Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuk DEMİRCİ’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 25854 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/581

   Kulu İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu, Beşkardeş,  Bozan, Kırkkuyu,  Şerefli, Tavlıören, Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerinde imar planı yapılması ( PİN: NİP- 26943 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/582

   Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32 ve 33 parseller ve çevresi (Eski Selçuklu Belediyesi Çevresi) ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı (PİN: UİP- 311,310) teklifinin; Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünce hazırlanan inceleme raporunda açıklanan mevzuat hükümlerine istinaden iadesi uygun görülmüştür.   

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.07.2017

               Sayı  :  2017/583

   Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ak Aliminyum San. ve Tic Şti ’nin teklifinde (PİN: NİP- 1093,179) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.07.2017

               Sayı  :  2017/584

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ve çevresinin;

“Mevcut sağlık tesisinin (Meram Tıp Fakültesi) büyütülmesi amacı taşıyan plan değişikliğinin kamu yararı ifade etmesi nedeniyle uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte, bölgede önceki tarihlerde yapılan sismik araştırmalarda bir fay hattının varlığı bilinmektedir. Bu fay hattının aktif olmadığı raporlarda (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlamalar Genel Müdürlüğü) belirtilmiştir.

 1. Öncelikle fay hattının 30 metre sağ ve solunda tampon bölge oluşturularak bu tampon bölgede yapı yapılmaması,

 2. Bölgede yapılacak yeni Sağlık Tesisi inşaatına başlamadan önce farklı zamanlarda paleosismolajik çalışmalar ve detaylı zemin etüt çalışmaları yapılarak, bu raporların işaret ettiği şekilde inşaat ruhsat işlemlerinin yapılması.” şeklinde plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.           
            109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/585
     Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut, İbadet ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.     
            110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  13.07.2017
                 Sayı  :  2017/586
     Selçuklu İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Mahalle sınırları içerisindeki “Yapı Yasağı Sınırının Tamamının Kaldırılmasının” görüşülmesi teklifi uygun görülmüştür.    
            111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
     Tarih           :  12.07.2017
                 Sayı  :  2017/587
     Yunak İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Altınöz (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Ayrıtepe, Beşışıklı, Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Sıram ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26944) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.