10 Temmuz 2017 Meclis Gündemi

1- Akören İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- Sarayönü İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3- Taşkent İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4- Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Tüzüğü’nün görüşülmesi ve Birlik Genel Kurulunda görev yapmak üzere üye belirlenmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

5- 21–28 Ağustos 2017 tarihleri arasında teknik incelemelerde bulunmak üzere Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ne 7 Mahalle Muhtarları ve belediyemiz personeline yurtdışı izni verilmesine dair (İtfaiye D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6- 10 uncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Meram İlçesi, Yorgancı mahallesindeki parselin bölgenin çevre düzenlemesinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı mahallesindeki parselin bölgesel ihtiyaçlar kapsamında  kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Hissesi Belediyemize ait Toprak Sarnıç Mahallesindeki taşınmazın Meram Hükümet Konağının proje ihalesi yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Maliye Hazinesine tahsisine dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Belediyemizin Gençlik Meclisi üyelerinden 2 kişinin “Think Global Act Local II” isimli Erasmus Plus KAI Gençlik Değişimi projesine katılmak üzere İtalya’nın Folgarida şehrine harcırahsız olarak görevlendirilmelerine dair (Kültür ve Sos.İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

11- 2017 Yılı Gelir Tarifesinin Basın Elkartı Uygulamasının bazı maddelerinin değiştirilmesine dair (Bilgi İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

12- İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü hizmet binası yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kont.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

13- Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Belediyemiz arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

14- Emirgazi Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında mısır sılaj paketleme makinası devri için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

15- İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında tarımsal makine ve ekipmanlarının devri için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,    

16- Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 908 ada, 265 parsele isabet eden Endüstri Meslek Lisesinin Alanının düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 976 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 250 ve 211 adaların dere kenarının kapsayan kısmında yol düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 991 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 288 ada, 2 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Beyşehir İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 248 ada, 73 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu ve Sosyal Tesisleri Alanının Kuzeybatısından geçen karayolunun 30 metreden 55 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3D pafta, 439 ada, 29 ve 31 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 113 ada, 31 parsele isabet eden Meydan içerisinde trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Emirgazi İlçesi, Kale Mahallesinde Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Emirgazi İlçesi, Fatih Mahallesinde Konut Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Ilgın İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan Notlarınun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20691 adanın Küçük Sanayi Alanı olan imarındaki yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5673 ada, 15 nolu parselin kuzeyinde, (İlbiz höyüğü çevresi) Park Alanındaki Trafo Alanın kaydırılarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Karatay İlçesi, Çengilti Mahallesi, 378 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan imarı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 731 ada, 68 parsele isabet eden (Ankara Konya yolu ile Ahmet Baran Caddesi kesişiminin Güneybatısında) Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Kulu İlçesi, Karacadağ (İnönü) Mahallesi, 132 ada, 5 parsele yol cephesi sağlanması amacı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Kulu İlçesi, Dinek (İnönü) Mahallesi, 978 ada, 38 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanına trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37539 ada, 1 parsel içerisinde trafo alanı oluşturulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 42835 ada, 1 parselin Pazar Alanı olan imarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesinde muhtelif yerlerinde 2 adet Regülatör Alanı planlanması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Seydişehir İlçesinde, muhtelif yerlerde 4 adet trafo alanın düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Taşkent İlçesi, Ilıcapınar Mahallesi, O29A06B2 pafta, 108 ada, 1 parsel, 111 ada, 1 parsel 112 ada, 1 parseller ile tescil harici alandaki konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Karabulut Mahallesi, 194 parselin Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu yeniden yapılan imar planına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L pafta, 9574, 9575 ve 9576 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 119 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

46- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesinde, Belören HadimDevlet Yolu Proje kapsamında Sarıoğlan Kavşağı düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,  375 ada, 14 parsele isabet eden Sanayi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, ../…

49- (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, İvriz Mahallesinde 1/5000 Ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İvriz Koruma Amaçlı imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

54- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6723 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, 5648 ada, 4, 5 6 parseller ile 5285 ada, 1 ve 51 parsellerin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32 ada, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15 16 parseller ile 1974 ada, 9, 10 parsellere isabet eden Kültür Turizm Tesisi ve Sergi Alanı ve çevresi düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıtusufmescit Mahallesi, 25881 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 27678 ada, 5 ve 7 parseller ve çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Deresi Mahallesi, 216 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 543 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2017 tarih ve 4346 sayılı kararı bulunan, Şükran ve Sahibiata Mahallelerinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ÖPA4 ve Çevresi Koruma Amaçlı uygulama imar planına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahalleleri, 3368 ada, 14 parselin I. İdare Mahkemesi doğrultusunda yeniden düzenlenesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 2635 ada, 243 parselin Kuzeyinde yer alan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalleleri, 27911 ada, 1 parselde isabet eden Ticaret ve Turizm Alanı içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arifbilge Mahalleleri, 3903 ada, 1 parsele isabet eden alan ve (Kurtuluş Mezarlığı çevresi) çevresinin düzenlenmesi ile ilgili görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 adaya isabet eden (Bilim Merkezinin Güneybatısında) alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosnahersek Mahallesi,  17899 ada,1 parsele ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  28332 ada, 2 parsele isabet eden Temel Eğitim Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18482 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat (Karaömerler) Mahallesi, sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanına (Rüzgâr Enerji Santrali) plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 163 ada, 1 nolu parsel ve 164 ada, 2 nolu parselde, Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29 pafta, 29769 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29198 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 29437 ada, 1 parsel ve 29434 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29766 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17996 ada, 2 parsel ve 16037 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçe Merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,