12 Haziran 2017 Karar Özeti 

 1. Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilen ödeneğin Belediyemize aktarılarak Kırsal Altyapı İhtiyaçlarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi a) fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz ile Valilik arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne
 2. Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilen ödeneğin Belediyemize aktarılarak Kültür Han Projesinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi a) fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz ile Valilik arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Meram İlçesi Loras Mahallesi Karaman Caddesi ile Dicle Caddesini birbirine bağlayan demiryolu araç alt geçidine 15 Temmuz Şehitleri isminin verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Yunak İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Konya SUKİ Enerji Yatırım San.ve Tic.A.Ş.nin Hidroelektrik Santralinin yapımı ile kredi için İller Bankasına Belediyemizden garantörlük verilmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Selçuklu İlçesi Tepekent mahallesindeki mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereğince satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Derneği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        
 11. Çevre Analiz Laboratuvarının Çevre Mühendisliği Bölüm öğrencilerinin tatbiki derslerinde kullanmak üzere Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Saraybosna Belediye Başkanı Sayın Abdullah SKAKA’ya, fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Karapınar İlçesinde yapılacak doğalgaz çalışmaları için altyapı kazı, ruhsat harcı, zemin tahrip ve üst yapı bedellerinin alınıp alınmamasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Konya havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında uçak yolcusu taşıma hizmetinde kullanılmak üzere 10 adet c plakanın ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların 1. gün ücretsiz diğer günler için % 50 indirimli olarak yararlanmalarına dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Toplu Taşıma Sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası ortamda bilgi ve deneyimlerimizi artırmak için OİDER-Otobüs İşlt. Derneği ve TÜRSİD-Tüm Raylı Sistem İşlt. Derneğine üye olunması ve üyelik aidatlarının ödenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Meram Süt Üreticileri Birliği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 240 ada, 21 parsel (Bayram Yarar Devlet Hastanesi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Akşehir İlçesi,  Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 473 parsel (Gazi Parkının güneydoğusu)  ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 666 ada, 4, 5, 19 ve 20 parseller (Mustafa kemal Paşa Bulvarı ve Papatya Sokak Kesişimi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi,14336 ve 14359 parseller (Beyşehir Kent Merkezinin güneybatısında 20 km mesafede) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 ada, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22 ve 26 parseller (Akçabelen mahallesinden Antalya çevre yolu 1.km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 342 ada, 26 parsel (Esentepe Tuba Cami ile AliAkkanat İ.Ö.O. arasında) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 24. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 132 ada, 211 parsel (İlçe Kütüphanesinin Doğusu) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3D pafta, 544 ada, 3 ve 4 parsel (Mevlana Caddesi 1002. Sokak kesişiminde) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi,50L-3C pafta, 520 ada, 1, 2 ve 11 parseller (Şehit İbrahim Bey ve 809. Sokak kesişiminde) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                
 27. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 353 ada, 1 parselin (Konya-Bozkır yolu Yeni Küçük sanayi Sitesi) kuzeybatı cephesinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1145 ada, 1 parselin (15 temmuz Şehitler Parkı kuzeyi) güneyindeki Otopark Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, 1327 parsel (Yörükcamili Mahallesi Köy içi yolu 2. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Ereğli İlçesinde muhtelif yerlerde 9 adet doğalgaz dağıtım alanlarına ait uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ereğli İlçesinde muhtelif yerlerde 5 adet trafo alanlarına ait uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 20 M1 pafta, 964 ada, 99 ve 100 parseller (Kazım Karabekir Orta okulunun doğusunda) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20 N1 pafta, 1331 ada, 14 parsel ve 2266 ada, 31 parsel ile ilgili ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi,  18938 ada,  3, 4, 5, 6 nolu parseller (Boğazköy Sokak) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi,  5750 ada, 15 nolu parsel (Konya-Ereğli yolu 15. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi,  5351 ada, 24, 25, 26, 27 ve 28 nolu parseller (Celaleddin karatay Meslekei ve Teknik Anadolu Lisesi Kuzeyi ) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi,  2530 ada,  29 nolu parsel (Hekim Gaznevi Sokak üzeri Mustafa Akın İlkokulu Kuzeyi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,  13 ada, 18 parsel (Ankara Caddesi ve Derya Cadde kesişimi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi,  1310 ada, 1 no.lu parsel (DDY Tren Garı) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18758 ada, 1 parsel (Mehmet Beğen İlkokulu) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 41. Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 4232 ada, 10 parsel (Ayşe Sönmez İlkokulu) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, 17809 ada, 3 parsel (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 19151 ada, 2 parsel (Abdussamet Fazilet Kuzucu İlkokulu) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26426 ada, 2, 3 ve 4 parseller (Hatıp Caddesi 7. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26873 adadaki (Harmancık Sokak ve Mevlana Diyarı Sokak kesişimi) parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19641 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 parseller (Beybes Caddesi 3. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 436 ve 437 parseller (Mamuriye Parkı) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1309 ada, 9 parsel (DDY batısı ve Yeni Meram Caddesi 1.km ) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesinde, Sarayköy Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 19090 ada 1 parsel (Susam İş merkezi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18474 ada, 6 parsel (15 temmuz Şehitler İlkokulu kuzeyi Korcan Caddesi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi muhtelif yerlerde 2 adet trafo planlanması ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 17113 ada, 2 ve 3 parseller, 17119 ada, 4 parsel, 20414 ada, 2, 3 parseller, 20415 ada, 1 parsel, 20416 ada 1, 2 parseller,  22791 ada, 2 parsel,  18038 ada, 6 parsel,  20422 ada, 1, 2, 3, 4 parseller,  20423 ada, 1 parsel ve 22781 ada, 1 parseller (Beyhekim Caddesi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi, 19056 parsel (Merkez Camii kuzeyi) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 1322 parsel (Mustafa Üstündağ caddesi 2. km) ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Konya İl Genelinde yapılaşmaya yönelik 1/5000 ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parseller (eski: 188 ada, 334 ve 335 parseller) (Beyşehir otogarının kuzeyi) ile ilgili I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Kırkışla(ÖÇK), Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu ve İçeriçumra Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi ilçesi, Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 111 ada, 22 parsel parsel (Hacımemiş Mahallesinin doğusunda Sanayi Caddesi 5. km) ile ilgili imar plan değişikliğinin teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı ilçesi, Karayörüklü (Mahalle dışı) Kızılkuyu, Küçükkuyu Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar ilçesi, Akçayazı (Merkez ve Çukurkuyu, Derbent, Fakrana, Gökbayram, Kocadere, Kuzukuyu, Merdivenli, Ortabağ, Sadıkkara Yaylaları), Çiğil, Hasanoba, Karakışla, Kayacık, Ortaoba, Sazlıpınar ve Yenikuyu Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Niğdeboğazı, Sekizli ve Kirkit Yaylaları ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Bağdaylı Mahallesi, 553 parsel (Yeşilyurt Köy içi yolunun batısında 1. km) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 2288 parsel (Konya Adan yolu üzerinde İsmil Kavşağında) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıibali Mahallesi, 5231 ada, 12, 13, 27, 66 ve 67 (Damatmustafa Caddesi ile Günvakti Sokak kesişiminde) parsellere isabet eden alanda imar planı yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.05.2017 tarih ve 4494 sayılı kararına ilişkin, Aziziye ve Akçeşme Mahalle sınırları içerisinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6430 ada, 3 parselde (Konya-Ereğli yolu 22. km) imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak (kad: Zivecik) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan EGB1 (Endüstriyel Gelişim Bölgesi 1) olarak tanımlı Alanın bir kısmının EGB3 (Endüstriyel Gelişim Bölgesi 3) olarak düzenlemesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Acıkuyu, Beşkardeş,  Bozan, Kırkkuyu,  Şerefli, Tavlıören, Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23195 ada, 3 ve 4 parsellerde (Karaman yolu ile Dicle Caddesi kesişimi) imar plan tadilatı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22956 ada, 8 parsel (Bahargülü caddesi ile Ceylanpınar caddesi kesişimi ) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Beyşehir çevre yolu, Keçili kanalı ve Aziz Mahmut Hüdai Caddesinin kesiştiği alanda yapılaşmanın durdurulması hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, Bilim Merkezi, Üniversite ve Belediye Hizmet Alanlarının Ulaşım aksları dikkate alınarak çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada, 42 parselin çevresi (Şefikcan Caddesi üzerinde Adakale cami doğusu) ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 28888 ada, 1 parsele (Yörünge Camii) isabet eden Dini ve Sosyal Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A pafta, 13545 ada, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32 ve 33 parseller ve çevresi (Eski Selçuklu Belediyesi Çevresi) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M28B10B3C paftaya isabet eden alan (Selahattin Eyyubi Parkının batısı ve Cumhuriyet Futbol Sahasının kuzeyi) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi, 410 ada, 17 parsel (Akşehir Caddesi 1.km) ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak ilçesi, Altınöz (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Ayrıtepe, Beşışıklı, Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Sıram ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 84. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parsel ile 21854 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 85. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 86. Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan (I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu )1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                              
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                              
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 30L2C pafta, 331 ada, 92 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1518 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanına hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı ile etkilenebilecek yakın çevresinde hazırlanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A11C pafta, 1976 ada, 14 parsel ve çevresinin kavşak dikkate alınarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                              
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçükmuhsine Mahallesinde Nazım imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                              
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahalleleri, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                              
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının, I. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 104. Konya ve ilçelerdeki muhtelif yolların tanzimi ve muhtelif köprülü kavşakların inşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.00’de son verilmiştir.

       Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.