11 Aralık 2017 Meclis Gündemi

1-     Meram İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
2-     Akşehir İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma ve ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
3-     Belediyemiz ile Özbekistan’ın Buhara-i Şerif şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair ((Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
4-     Belediyemiz ile Somali’nin Baydhabo şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair ((Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
5-     Belediyemiz ile Libya’nın Zliten şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair ((Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
6-     Meram İlçesi, Yeşil Tekke Mahallesi, 120 ada, 21 parselin belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
7-     Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Melikşah mahallesi gayrimenkuldeki hissemizin Necmettin Erbakan Üniversitesine, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
8-     10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
9-     Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Bayındır mahallesindeki gayrimenkulün KOSKİ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
10-     Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Meram İlçe Müftülüğüne hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
11-     Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elekt.Ür.A.Ş.nin Sermaye Artırımına dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
12-     Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait Belediyemize tahsisli, Şeyh Sadrettin mahallesindeki taşınmazın Belediyemize ait Şirketlere devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
13-     Fevzi Çakmak mahallesindeki mülkiyeti belediyemize ait açık oto pazar yerinin Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
14-     Mahalle yolları kış çalışmalarında kullanılacak araç çalıştırma yönergesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
15-     Hüyük İlçesi Rüzgar Enerjisi Santralı ile ilgili Hüyük Belediyesi, Hüyük Ziraat Odası arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına dair (Yapı Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
16-     5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Beyşehir Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
17-     Sulama Kooperatifi veya ilgili Muhtarlığa devredilecek bazı sulama tesislerinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
18-     5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile tarımsal alanda ortak projeler yapılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
19-     Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkule Amine Hatun Camii ve Yatılı Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılacak cami ile ilgili protokol yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
20-     Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, 196 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
21-     Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 183 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
22-     Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 200 ada, 4, 7 ve 16 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
23-     Akşehir İlçesinde, kırsal yerleşimlerde Konut imarlı alanlarda Hayvancılık Tesisi yapımına yönelik imar plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
24-     Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
25-     Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 439 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
26-     Çumra İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 887 ayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
27-     Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1870 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
28-     Hadim İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 788 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
29-     Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, , 32764 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
30-     Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 21164 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
31-     Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 116, 117 parsellere isabet eden Konut Alanı ve 1473 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
32-     Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 436 no.lu parselde park alanının güney doğu köşesindeki yol, otopark ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
33-     Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
34-     Selçuklu İlçesi, Tapunun Medrese Mahallesi, 13237 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
35-     Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 20570 ada, 14 parsel, 20576 ada, 24 parsel, 20572 ada, 1 ve 14 parseller, 20574 ada, 15 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
36-     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 14432 ad 13 parselin batısında bulunan park alanının bir kısmına blok Cami Alanı eklenerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
37-     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29098 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
38-     Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, 2462 ada, 274 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
39-     Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 497 ada, 413 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
40-     Seydişehir İlçesi, Sofhane Mahallesi, 368 ada, 22, 23, 24, 25, 28 ve 50 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
41-     Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan I.Etap I.Kısım 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
42-     Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına (I. Etap II. Kısım Uygulamaİmar Planı Revizyonu ) yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
43-     Taşkent İlçesi, Balcılar Mahallesi, 149 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
44-     Tuzlukçu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
45-     Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
46-     Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
47-     (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
48-     (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski 475) parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
49-     (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 916 ada, 5 parsel, 917 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
50-     (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 200 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
51-     (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
52-     (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 8583, 8584, 8585, 8586, 8588, 8589 ve 8590 parsellerde imar planı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
53-     (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 262 ada, 66 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
54-     (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
55-     (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 4, 30 ve 53 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
56-     (Büyükşehir Belediyesi) Cİhanbeyli İlçesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Göktepe Mahallesi, 177 ada, 3, 8 ve 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
57-     (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Mahallesi, 368 ada, 1 parsel de ve Karatepe Mahallesi, 768 ada, 1 parsel de Arıtma Tesisi Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
58-     (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 129 ada, 88 parselde Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
59-     (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 260 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
60-     (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 211 ada, 28 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
61-     (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Osmancık Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
62-     (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 186 ada, 3 parsel, 187 ada, 7 parsel, 188 ada, 1 parsel, 189 ada, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 190 ada, 1, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
63-     (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, Aslanlıkışla Cad., Fetih Cad.,Alaaddin Kap Cad.,Ahmet Hamdi Göğüş Cad. arasında kalan bölgede imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
64-     (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5674 ada, 75 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
65-     (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Tuzkaya (Cumhuriyet) Mahallesi, 185 ada, 31 parsel de Arıtma Tesisi Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
66-     (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 146 ada, 49 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
67-     (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batıhadimi Mahallesinde, Antalya çevre yolundan Ati Sokak girişinin batısındaki Park Alanı içerisinde ibadet alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
68-     (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesinde muhtelif parsellere isabet eden Ticaret Alanlarının Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
69-     (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 134 ve 135 parsellere isabet eden Rekreasyon Alanında İbadet Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
70-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
71-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15298 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
72-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
73-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akademi Mahallesi, 1189 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
74-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42643 ada, 1 parsel ve çevresindeki yapılaşmalardan dolayı Taşocaklarının faaliyetlerinin durdurulması husununun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
75-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçük Muhsine Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
76-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeker Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 875 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 944 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (Şeker Evlerinin isabet ettiği alan) planlama bölgesinde değişikliğe gidilerek imar planlarının önceki imar durumuna dönüştürülmesi hususun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
77-     (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
78-     (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 390 ada, 28 nolu parselde, “Enerji Üretim Alanı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    
79-     (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 51 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
80-     Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, 2815 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
81-     Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24076 adanın batısındakiPark Alanına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 10.05.2017 tarih ve YGMY_PKM_20049 sayılı yazısı doğrultusunda Trafo Yeri konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
82-     Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 167 no.lu parselde Trafo alanının kuzeye kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
83-     Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 4611 ada 88 no.lu parselde mevcut Trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
84-     Sarayönü İlçesi, Doğuistasyonu Mahallesinde Demiryolu Hattı ile Atatürk Bulvarı kesişiminin Güneydoğusunda kalan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
85-     Selçuklu İlçesinde, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 19.10.2017 tarih ve 44856 sayılı yazısı ile 03.10.2017 tarih ve 42332 sayılı yazılarına istinaden, muhtelif yerlerinde 2 adet Trafo planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
86-     Seydişehir İlçesi, Alaylarbir Mahallesi, 1559 ada, 2 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
87-     Yunak İlçesi, Merkez Karataş Mahallesi, 341 ada, 19 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

( KOSKİ Genel Kurulu Sıfatıyla)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

                   Gündem  :

 1-       05 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair düzenlemeler gereği su ve atıksu tarifelerinin yeniden değerlendirilmesine dair (KOSKİ Genel Müdürlüğü-Başkanlık Yazısı) teklifin görüşülmesi,