11 Eylül 2017 Meclis Gündemi

1-    Akören İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-    Meram İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
3-    Romanya’nın Bükreş kentine harcırahsız olarak görevlendirme yapılmasına dair  (Kültür ve Sosyal İşl.D. Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
4-    Hadim İlçesi, Yukarıeşenler mahallesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
5-    Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan hisselerinin diğer hissedarlara satışı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Başkanlık Makamına veya Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
6-    Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 266 ada, 9 parsel ile 266 ada, 1 ve 10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
7-    Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 725 ada, 8 ve 9 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
8-    Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
9-    Çumra İlçesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
10-    Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 625 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
11-    Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 857 ada, 1 parsel ile 1184 ada, 24 parsele isabet eden Park Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
12-    Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 2014 adanın doğusundaki Park Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
13-    Ereğli İlçesi, Cami kebir Mahallesi, 160 ada, 17 ve 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
14-    Ereğli İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 116 ve 2885 adalara isabet eden Park ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
15-    Kadınhanı İlçesinde Tepebaşı Mahallesi, 765 ada, 1 parselin nazım imar planına uygun olarak hazırlanan (TOKİ) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
16-    Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1708 ada, 47 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
17-    Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 28 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
18-    Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24724 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
19-    Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
20-    Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32760 ada, 3 nolu parselin Konut Alanı olan imarının yeniden düzenlenerek 12 metrelik taşıt yoluna cephe trafo alanı konulması, 32762 ada, 2 nolu parsel ile otopark alanı arasına trafo alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
21-    Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
22-    Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 75 ada, 17, 18, 19, 20 ve 22 parsellere isabet eden (Ankara Konya yoluna cepheli) Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                
23-    Kulu İlçesi, Camikabir Mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Konut + Ticaret Alanının Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
24-    Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 1200 ada, 3 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
25-    Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Organize Tarım Hayvancılık Alanına isabet eden 37326 ada, 2, 3, 6 ve 7 no.lu parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı (Organize Tarım Hayvancılık Alanı) yapılmasına  dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
26-    Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, 995 ada, 79 parsele isabet eden Konut Alanının batı bahçe çekme mesafesinin 3 metre olması ve konut altı ticaret yapılmasına ilişkin plan notu konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
27-    Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21070 ada, 2 ve 3 no.lu parsellere isabet eden Dini Tesis Alanının güneyinde yan bahçenin 2,5 metre, doğusunda 3 metre bahçe mesafesi düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
28-    Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39084 ada, 56 no.lu parseldeki trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
29-    Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, 27675 ada, 38 no.lu parsel içerisindeki 10 metrelik yolun düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
30-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subası Mahallesi, 29538 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
31-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subaşı Mahallesi, 29537 ada, 7 parselin Ticaret- Turizm Alanı (Konaklama Tesisi) olan imarının, Okul Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
32-    Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde 2 adet trafo planlanması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
33-    Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan (I. Etap II. Kısım Uygulama İmar Planı Revizyonu )1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
34-    Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 484 ada, 136, 200, 201 ve 202 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
35-    (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan, Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına eklenen “Uygulama imar planı bulunmayan tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı silolar, Nazım Plan Kararlarında tarım alanları için belirlenen yapılaşma şartlarına uyulması şartı ile yüksekliğinin elevatör hariç 30.00 metreyi aşmaması, parsel ön cephesinde en az silo yüksekliği kadar diğer cephelerde en az 10.00 metre bahçe mesafesi bırakılarak yapılabilir,” plan notlarının yeniden değerlendirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
36-    (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
37-    (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 738 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        
38-    (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
39-    (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, Taşlıgeçit Mevkisi, 161 ada 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 51, 55, 59 parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
40-    (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
41-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzi paşa Mahallesi, 2896 ada, 1 ve 2 parsel, 1591 ada, 7 parsele isabet eden Park ve Trafo Alanı ile Yerleşik Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
42-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzi paşa Mahallesi, 1736 ada, 2 parsel ve 1736 ada, 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
43-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzi paşa Mahallesi, 2893 ada 1 ve 2 parseller ile 1739 ada 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
44-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 698 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
45-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Bağdaylı Mahallesi, 553 parselde bulunan Enerji Üretim Alanı ve yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
46-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
47-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran ve Sahipata Mahallelerinde, (ÖPA4 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kokuma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazların Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yazısına istinaden tekrar görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
48-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahipata ve Abdülaziz Mahallelerinde, (ÖPA5 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kokuma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
49-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 39176 ada, 1 parselin kuzeybatısındaki Mezarlık alanı ve Otopark Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
50-     (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 157 ada, 1, 2 parseller, 134 ada, 1, 2 parseller ve 135 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
51-    (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 199 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
52-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahalle sınırları içerisinde Tatköy Mahallesinin kent merkezine erişim için kullandığı yolun Sille Mahallesi içerisindeki taşıt trafiğinden kaynaklı mağdur olamamaları sebebiyle çevreyoluna bağlantı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
53-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 372 parsele isabet eden Ticaret+Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
54-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 410 ada, 38 parselin çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
55-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan (I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu) 1/1000 ölçekli uygulama revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
56-    (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,