14 Ağustos 2017 Meclis Gündemi

1-KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2-Taşkent İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3-Sözleşmeli teknik personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

4-Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın satışı için Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair (Yazı İşl. ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-İlimizdeki üniversitelere kayıt yaptıran, örgün öğretim öğrencilerinin Elkart toplu ulaşım araçlarımızdan ‘üç gün süre ile ücretsiz abonman tanımlanması’ yararlanmasına dair (Bilgi İşlem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6-İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın baca temizleme hizmetlerinden bazı maddelerin çıkarılması, fiyatlarının değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi ile birlikte Resmi ve Özel Kuruluşlara 16 saat (kişi başı) Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmesine dair (İtfaiye D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

7-Belediyemizin üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşların 2017 Ağustos ve Eylül aylarında düzenleyeceği faaliyetlere katılımıyla ilgili görevlendirmeler için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

8-Belediyemizce yürütülen ulusal ve uluslar arası alanda 2017 Eylül, Ekim ve Aralık aylarında Japonya, Özbekistan, Fas ve Hollanda’ya Tanıtım Günleri Program kapsamında görevlendirmeler için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

9-Belediyemiz öncülüğünde 34’üncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü kapsamında tören ve etkinliklere katılmak üzere 2017 Kasım ayında görevlendirmeler için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

10-Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listedeki taşınmazların Meram Belediyesine devrine karşılığında Mülkiyeti Meram Belediyesine ait ekli listedeki taşınmazların Belediyemize devri için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılması ile ilgili 7.7.2017 tarih ve 74 nolu meclis kararının görüşülmesine dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 118 ada, 4 nolu parselin 5393 sayılı Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereği satılması için encümene yetki verilmesine dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-Mülkiyeti Belediyemize ait Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 324 ada, 1 nolu parselin 5393 sayılı Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereği satılması için encümene yetki verilmesine dair Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-Konya’nın tarihsel ve kültürel geçmişinin tanıtılması için Belediyemiz, Ticaret Odası Başkanlığı ve Karatay Üniversitesi arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kont.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait “Çalışma Usül ve Esasları Yönetmeliği”nin görüşülmesine dair (Park ve Bahçeler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-Büyükşehir Belediyemiz, Koski Genel Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılması planlanan “Bir Fidan Bir İnsan” projesi kapsamında, denetimli serbestlik hükümlülerine ağaçlandırma alanları için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Park ve Bahçeler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında toprak analizi ile ilgili çalışmalar için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Park ve Bahçeler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-Belediyemiz tarafından Meram İlçesine yapılan yeni geçici hayvan bakım evinin Meram, Karatay ve Selçuklu İlçe Belediyeleri ile birlikte işletilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uhdesinde ruhsatlandırma işlemleri yürütülen 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerden, madeni yağ üretim tesislerinin çevre sağlığı açısından risk teşkil eden konulara düzenleyici kurallar konulmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-Ilgın Mahmuthisar Sulama Kooperatifi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-Belediyemiz ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında “İvriz Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi”nin uygulanması  için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Obruk Hanı’nın restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski 475) parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

24-Beyşehir İlçesinde Hamidiye Mahallesi, 458 Ada 2 parselin batısındaki park alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 1938 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-Bozkır İlçesi, Hisarlık Mahallesi, 105 ada, 70 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada, 3 ve 7 parselin güneybatı köşesine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 115 ada, 38 parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 120 ada, 140 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 340 ada, 61 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-Hadim İlçe, Merkezinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım İmar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-Halkapınar ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde karayolları kamulaştırma sınırının genişletilmesi kapsamında Ereğli-Halkapınar-İvriz yolu güzergâhı Halkapınar giriş kavşağının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-Karapınar ilçesi, Yeşilyurt (Salur) Mahallesi, 1898 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, 32737 ada, 1 ve 2 parseller, 32734 ada, 2 parsel, Hasandedemescit Mahallesi, 23793 ada, 1,2, 3 ve 4 parseller ve Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, 30994 ada, 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-Karatay İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanan Karatay İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarına imar planındaki tanımsız ifadelerin açıklanması amacı ile ilave plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde 2 adet Regülatör Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32523 ada, 3 parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24821 ada, 13 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

39-Karatay İlçesi,  İsmil Mahallesi, 691 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

40-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33009 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

41-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

42-Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesinde park alanında kalan bölgede Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 372 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 27249 ada, 1 parsel ve 27252 ada, 15 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-Meram İlçesinin muhtelif yerlerinde 6 adet trafo alanın düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 722 ada, 37 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

47-Meram İlçesinin muhtelif yerlerinde 3 adet Regülatör Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27548 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19563 ve 19564 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

50-Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20241 ada 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6665 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

52-Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde 2 adet trafo alanın düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16422 ada, 1 ve 4 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

54-Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29766 ada, 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

56-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29432 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

57-Seydişehir İlçesi,  Kızılcalar Mahallesi, 19K2C pafta, 1242 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-(Büyükşehir Belediyesi) Konya il genelinde yapılaşmaya yönelik 1/5000 ölçekli plan notlarına ilave ve bazı plan notlarında değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-(Büyükşehir Belediyesi) Tuz gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1390 ada, 1 ve 6 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

61-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesinde Terminal Alanı ve çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 190 ada, 58 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gölyaka Mahallesi, Kubadabad Sarayı Çevresi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planları teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 400, 403 ve 404 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

66-(Büyükşehir Belediyesi)  Bozkır İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 231 ada, 10 ve 11 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-(Büyükşehir Belediyesi)  Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-(Büyükşehir Belediyesi)  Derbent ilçesi, Aladağ Kış Turizm Merkezinde revizyon imar planlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 8528 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

70-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1027 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Bursal Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, 5738 ada, 4, 5, 6 ve 7 parseller ve çevresinde Pazar Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 31279 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

75-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24146 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile uygulama ve yapılaşmanın durdurulduğu alanda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

77-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınarkaş Mahallesi, 1440, 1441, 1442, 1443 ve 1520 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

78-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39084 ada, 143, 151 ve 152 parsellere isabet eden Enerji Üretim Alanında yol açılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

79-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 16903 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanını düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri sınırları içerisinde 47,1 hektarlık alanı kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13549 ada, 19 parsel ve 42465 ada, 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 7645 ve 7652 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28915 ada, 9 ve 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şefikcan Caddesi üzerinde iki adet otopark cebinin kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada, 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden (Hobi Bahçesi) alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

89-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 900, 903, 904, 7896, 7903, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8785, 9282, parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi