08 Mayıs 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.05.2017

 Sayı :  2017/76

    Akşehir İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 260.000,00.-TL’ nin alınarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine aktarılması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

    Sayı :  2017/77

        Meram İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 2.500.000,00.-TL’nin alınarak, Fen İşleri Müdürlüğünün 04- Ekonomik İşler ve Hizmetlerine aktarılması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  10.05.2017

  Sayı :  2017/78  

Altınekin İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin;

05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar :       1.000.000,00.-TL.

06.1.4.01 Arazi Satış :       1.500.000,00.-TL.

06.1.5.01 Arsa Satışı :       1.500.000,00.-TL.

06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirlerine :      1.000.000,00.-TL. olmak üzere toplam 5.000.000,00.-TL. eklenmesi karşılığında;

Altınekin İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçesinin;

33 Fen İşleri Müdürlüğünün 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri tertibine: 5.000.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

 Sayı :  2017/79

Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili cetveller uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

  Sayı :  2017/80

  Mülkiyeti Belediyemize ait Kulu İlçesi, Köstengil (Boğazören) Mahallesi, 152 ada,  1 nolu parselde bulunan taşınmazın Kulu Belediyesine cenaze, taziye evi olarak kullanılması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince,  10 yıllığına tahsisi uygun görülmüştür.

 

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

   Sayı :  2017/81

   Mülkiyetleri Belediyemize ait Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 371 ada, 27 nolu parsel; Pazar Mahallesi, 373 ada, 7 nolu parsel; Orta Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsel; Orta Mahallesi, 441 ada, 4 nolu parsellerde bulunan taşınmazların Tuzlukçu Belediyesi'ne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında devri ve bu amaçla Encümenimizin yetkilendirilmesi,

Mülkiyeti Tuzlukçu Belediyesi'ne ait Aşağı Mahallesi, 164 ada, 119 nolu parselde bulunan taşınmazın Belediyemize 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında devri ve bu amaçla Encümenimizin yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

   Sayı :  2017/82

  Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 151 ada, 38 nolu parselde bulunan taşınmazın KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında devri ve bu amaçla Encümenimizin yetkilendirilmesi, mülkiyetleri KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Derebucak İlçesi, Çamlık/Merkez Mahallesi, 173 ada, 27 nolu parselde; Çumra İlçesi, Balçıkhisar Mahallesi, 78 nolu parselde ve Beylerce Mahallesi 127 ada, 16 nolu parselde bulunan taşınmazların Belediyemize 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında devri ve bu amaçla Encümenimizin yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

   Sayı :  2017/83

  Hipodrom alanının tespit edilecek yere taşınması ve gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolün imzalanması ve uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.    

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

   Sayı :  2017/84

    Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 06/04/2017 tarih ve 39 nolu meclis kararı uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  10.05.2017

   Sayı :  2017/85

  Söz konusu yol üzeri otoparkların, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.05.2017

     Sayı :  2017/86

       Çevre Komitesinin 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen toplantısında; İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum, Kentsel Tarım, Biyo-Çeşitliliğin Korunması, Atık Yönetimi ve Kirlilik, Enerji, Ulaşım, Yeşil Alanlar ve Ar-Ge konuları olmak üzere sekiz tematik alanda yayınlanan “UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu” kabul edilmiş ve 2017 yılında düzenlenecek olan toplantıya kadar deklarasyonun Belediye Meclislerinden geçmesine karar verilmiştir.

UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonunun Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilmiştir.

 

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.05.2017

     Sayı :  2017/87

5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne 31/12/2017 tarihine kadar tahsis edilen sosyal tesisin, tahsis süresinin uzatılmasına dair teklif Plan ve Bütçe Komisyonumuzun incelemesi sonucunda 30/06/2019 tarihine kadar belirtilen 2018 ve 2019 yılı kira bedeli uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/88

        Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi ‘International Green Capitals Congress) yapılması için Kongre Yürütme Kurulu olarak S.Ü.Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fikret AKINERDEM, Genel Sekreter Yrd. Abdulmelik ÖTEGEN ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ceylani KILIÇ’ın görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

14- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/7

   KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Kop Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2017 yılında Konya ilinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol yapılması, protokolün imzalanması ve uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/336

       Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D2C pafta, 32 ada, 24 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 25590,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/337  

Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B12D3A paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 25588,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  10.05.2017

     Sayı  :  2017/338

       Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, K29D08C4B pafta, 2729 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 25591,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/339

       Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 308 ada, 2 parselin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/340

       Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 225 ada, 17 nolu parsele isabet eden Ticaret-Sağlık Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 2520,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca imar adasının yeniden düzenlendiği şekliyle ve “Planda meydan olarak belirtilen alan,  kamusal alan olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine üst hakkı tesis edilecektir. Bu hak tesis edilmeden inşaat ruhsatı verilemez.” şekildeki plan notu ilavesiyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/341

        Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11D1A pafta, 519 ada, 88 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 978 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.12.2016 tarih ve 4130 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülerek hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1690,22 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/342

     Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29B24B4B pafta, 3198 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 25679,10 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/343

  Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 16.06.2016 tarih ve YGMY_PKM_42086 sayılı ve 17.01.2017 tarih ve YGMY_PKM_1912 sayılı yazısı doğrultusunda, Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde 13 adet Trafo Alanının konulması ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 1690.221, 1690.222,  1690.223,   1690.224,   1690.225,   1690.226,   1690.227,   1690.228,   1724.7,  1690.229, 1690.230, 1690.231,) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/344

              Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2B pafta, 32802 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Konut Alanı olan imarının E:1.80, Taks: 0.35, Yençok: 5 Kat olan yapılaşma koşullarının E:1.80, Taks: 0.30, Yençok: 6 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1704,7) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Taks:0.35 olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/345

 Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C4C pafta, 5389 ada, 34 nolu parselin Konut Alanı olan imarında E:1.20, Taks: 0.30, Yençok: 12.00 metre olan yapılaşma koşullarının E:1.20, Taks: 0.25, Yençok: 18.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,232 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/346

 Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Hmax: 25.00 olan yapılaşma koşullarının E: 0.30, Yençok: 25.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,233 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/347

              Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30D17A1C pafta, 57 ada, 52 no.lu parsele isabet eden Konut Alanında yapılan; inşaat yoğunluğu arttırılmadan yapılaşma koşullarının ve çekme mesafelerinin düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2709,31 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 5 m olan kuzeydeki çekme mesafesinin 10 m olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/348

     Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30D17B1A pafta, 787 ada, 10 ve 68 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2709,32 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının ve yapılaşma mesafelerinin düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/349

              Meram İlçe sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 gün ve 1284 sayılı Kararı ile onaylanan Dr.Ahmet Özcan Caddesi Kuzeyinde kalan demiryolu hattı, Karaman Caddesi, Larende Caddesi ve Furgandede Caddesi ile sınırlı kentsel dönüşüm/afet riskli alanlar hariç Master Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan konut altı ticaret yapılması ile ilgili itirazların değerlendirilmesinde; itirazların reddi ve 1/1000 ölçekli imar plan notlarına; “İdarenin uygun görmesi halinde Planda Münferit Yapılaşmalara Tabi Konut Alanlarını belirten ve M harfi ile ifade edilen alanlarda konut altı ticaret yapılabilir”  plan notunun Master Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 615,159 ) değiştirilerek uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/350

    Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B20C3B pafta, 38333 ada, 16 parsel ve çevresinde 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulamasında parsel maliklerinin mağduriyetlerini gidermesi amacıyla imar yolunun mevcut yol dikkate alınarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615,160 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/351

 Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M28B20C1A pafta, 27616 ada, 9 parsel ve çevresi konut, spor alanı ve yolda kalmakta olup; Spor Alanına (Semt spor tesisi yapılabilir) plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,161) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Kapalı Spor Tesisi Alanı (Semt Spor Tesisi)” olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/352

               Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B20C4C pafta, 27667 ada, 5 parsel ve çevresi konut, spor alanı, belediye hizmet alanı ve yolda kalmakta olup; Spor Alanına (Semt spor tesisi yapılabilir) plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,162 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Kapalı Spor Tesisi Alanı (Semt Spor Tesisi)” olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/353

     Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B25C2B pafta, 38337 ada, 9 parsel ve çevresi konut, spor alanı ve yolda kalmakta olup; Spor Alanına (Semt spor tesisi yapılabilir) plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,163 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Kapalı Spor Tesisi Alanı (Semt Spor Tesisi)” olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/354

    Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D4D pafta, 27675 ada, 33 parsel ve çevresi konut, spor alanı, kültürel tesis yol alanında kalmakta olup; Spor Alanına (Semt spor tesisi yapılabilir) plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,164 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Kapalı Spor Tesisi Alanı (Semt Spor Tesisi)” olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/355

      Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A21A1D pafta, 27678 ada, 32 parsel ve çevresi konut, spor alanı ve yol alanında kalmakta olup, Spor Alanına (Semt spor tesisi yapılabilir) plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,165 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Kapalı Spor Tesisi Alanı (Semt Spor Tesisi)” olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/356

               Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta, 27542 ada, 15 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 89 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar tadilatına  (Özel Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615,168 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:0.90 Y ençok : 3 Kat olan yapılaşma şartlarının E:0.40 Y ençok: 2 Kat olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/357

               Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 16.03.2017 tarih ve 10219 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerinde 6 adet trafo planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN : UİP- 311,308) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/358

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10A1B ve M28B10A2A paftalarına isabet eden, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 200 sayılı Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ve Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Altyapı Alanları) olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,306) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/359

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-D pafta, 15336 ada 2 parselin; Konut Alanı, 4 Kat ebatlı 25*25 blok olan imarının, Konut Alanı E=0.98, Taks=0.25, Yençok=4 Kat olarak, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,299 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/360

               Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 20L1 ve 21L4 paftalar, 338 ada, 44 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/361

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27108 ada, 1 nolu parselde konut alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, Meram ilçe Belediye Meclisince uygun görülen ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifine (PİN: UİP- 615,167 ) ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşleri okundu. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda imar planı tadilatı teklifi,  İnşaat alanında (Emsal:1.50) değişiklik yapılmaksızın, “25.04.2006 tarihinde onaylanan 4/10, 4/11, 4/19 nolu yapı ruhsat ve eklerine uygun olarak, kat irtifakına konu olan, konut amaçlı bağımsız bölüm (ünite) sayısında değişiklik yapılmaksızın ruhsat yenilenmesi yapılabilir” plan notu ilave edildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/362

     Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19K4A pafta, 316 ada, 138 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2308,61 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/363

     Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19K1C pafta, 629 ada, 423 ve 429 parsellerin bir kısmında, Belediye Hizmet Alanı olan imarının kuzeyden 10 metre, diğer cephelerden ise 5 metre olarak yapı yaklaşma mesafelerinin belirlendiği, yapılaşma şartlarının ise E:1.20, Y ençok:15.50 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,64 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin güneyden 10 metre diğer cephelerden 5 metre olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/364

     Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 638 ada 17 parselin Park, Çocuk Parkı Alanı olan imarının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,58) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/365

               Seydişehir İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan (I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu ) 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/366

      Ahırlı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26285 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/367

Akşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 26286 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/368

   Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/369

     Akören İlçesi, Avdan Mahallesi, Avdan Tekkesi çevresinde hazırlanan imar plan tadilatlarında (PİN: NİP- 26336 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/370

     Bozkır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26287 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/371

      Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, M29D09C, M29D10D, M29D14B ve M29D15A paftalar, 205 ada, 1 parsel ve çevresi ÖPA2 ve Ağaçlandırılacak Alana isabet etmekte olup alanın bir kısmında imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Şeker Süt Gıda San. ve Tic Şti ’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/372

      Hadim İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.03.2017 tarih ve 274 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup 8 adet itirazın 6 tanesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak planlanmış olan alanın Konut alanı olarak planlanması ile ilgili itiraz ve Plan sınırının güneyinde kalan su kanalının kaldırılması ile ilgili itiraz, plan sınırı dışında olduğu için  reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/373

    Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D pafta, 32826 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının güneyde bir kısmının Sağlık Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-  1091,135 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/374

     Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01B pafta, 691 parsele isabet eden Tarımsal Depolama Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Halil Tohumculuk Tarım Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/375

      Karatay İlçesinde, Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1518 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanına hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı ile etkilenebilecek yakın çevresinde hazırlanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde, imar planlarına ilişkin askı sürecinin tamamlanmadığı görüldüğünden, askı süresinin tamamlanmasından sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2.Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/376

      Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27826 ada, 2 nolu parselin bir kısmının, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı”, 1/25.000 ölçekli Konya Merkez PAB nazım imar planında “Rekreasyon Alanı”, 1/5000 ölçekli nazım imar planı “Rekreasyon Alanı”, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar planı tadilatları teklifinde (PİN: NİP- 26338 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/377

    Meram İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin 13.05.2016 tarih ve 543 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA 4 olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde (Şükran ve Sahibiata Mahallesi sınırları içerisinde) hazırlanan Koruma Amaçlı İmar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde; Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında belirlenen koruma ve planlama kararları çerçevesinde plan bütünlüğünü bozacağından ve alan içerisinde imar uygulaması yapılacağından, itirazların reddi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/378

  Meram İlçesi sınırları içerisinde Kilistra - Antalya Seydişehir yolu ara bağlantı yolu düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: NİP- 26291) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/379

  Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M29D01C43A pafta, 144 ada, 1 parsel ve çevresinin Park Alanı ve Dini Tesis Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı ve İbadet Alanı (Cami) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/380

   Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D08A, M29D08D, M29D08C, M29D13A, M29D07C, M29D12B paftalar, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2227 parseller ve 38944 ada, 15 parsel, 38943 ada, 20 parsel, 38936 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan bölgede kaçak yapılaşma eğilimi bulunduğundan ve konut alanları (mesken) ile tarım alanları iç içe olacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 26337 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/381

  Sarayönü İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26288) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/382

   Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ak Aliminyum San. ve Tic Şti ’nin teklifinin (PİN: NİP- 1093,179 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/383

  Selçuklu İlçesi, Küçükmuhsine Mahallesinde Nazım imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26289 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/384

   Yalıhüyük İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26290) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/385

   Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, M27C11A pafta, 1060 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Saliha ŞAHİN adına Osman ÖRS’ ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26282 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/386

   Beyşehir İlçesi, Sarıköy Mahallesi, M27B16C pafta, 124 ada, 76 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Burak TÜRKÖZÜ’ nün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26283 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/387

   Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 30L2C pafta, 331 ada, 92 parsele isabet eden Konut Alanının Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mahmut ATAY’ ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/388

   Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D04B ve M30D04C paftalar, 1088 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Uzman Prefabrik A.Ş. adına Hamza ÜNAL’ ın imar planı teklifinde (PİN: NİP- 26284 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/389

   Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5530.31) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/390

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parselin 2 kat ayrık/ikiz nizam Konut Alanı olan imarı ile 21854 ada, 6 nolu parselin 4 kat ayrık nizam Konut Alanı olan imarının yoğunluklarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-1690,203) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/391

   Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2D, M29A06B3A ve M29A06B3B paftalar, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının 2 kat, Taks: 0.35, Kaks: 0.70, H: 7.00, minimum ifraz 5000 m² olan yapılaşma şartlarının, 2 kat, Taks: 0.50, Kaks: 1.00, Yençok: 10.00 metre, minimum ifraz 5000 m² olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1690,210) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yençok:10.50 metre olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/392

   Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerin imar durumunun Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/47 Esas ve 2017/5 sayılı kararı doğrultusunda yeniden görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/393

   Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu (PİN: NİP- 25836 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/394

   Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, 19K2 pafta, 1657 ada, 2 ve 3 parseller, 2104 ada, 1 ve 2 parseller, 2105 ada 1 parsel ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Osman Murat UÇAK ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/395

   Ereğli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25841 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/396

    Güneysınır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/397

     Ilgın İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25843) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.05.2017

      Sayı :  2017/398   

  Karapınar İlçe Merkezi 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  teklifinde  (PİN: NİP- 26290) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/399

        Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuk DEMİRCİ’nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 25854 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/400

    Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A11C pafta, 1976 ada, 14 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/401

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ayşe KARPUZ ve hissedarlarının imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,124 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  09.05.2017

      Sayı :  2017/402

   Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet DUTKUN’un imar planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/403

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15832 ada, 2 parsel ve 15833 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum ve Dispanser Alanının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa BAŞODA’ nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,175) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/404

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/405

   Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D2D pafta, 1663 ada, 9 ve 12 parsele isabet eden alanının yeniden düzenlenmesi ve plan notu olarak “1-Planlama sınırları içinde 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uygulanmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez. 2-Arsa içinden geçen altyapı hatları için tapuda ilgili alt yapı kurumları lehine bedelli irtifak hakkı veya bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez.” hükümlerinin eklenmesi ile ilgili Muammer DEVECİ’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,173) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/406

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut, İbadet ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

    Sayı :  2017/407

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsele isabet eden Otel ve Ticaret Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşü alınan Mustafa BÜYÜKKAPLAN’ın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,165 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/408

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsele isabet eden Otel ve Ticaret Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşü alınan Mustafa BÜYÜKKAPLAN’ın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,165) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/409

   Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin (PİN: NİP- 1093,162) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.05.2017

      Sayı :  2017/410

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı teklifi, konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

Muammer PARLAR

Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. 

 

26.05.2017 Şb.Md.: E.KANAR