13 Mart 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  15.03.2017

 Sayı :  2017/42

    Konya Bilim Merkezi’nin çalışmalarında verimlilik ve sürdürülebilirliğin arttırılması, hedef  kitlenin Bilim Merkezi’nden daha çok faydalanması amacıyla üretim, tasarım, eğitim ve diğer konularda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine göre ortak hizmet protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

    Sayı :  2017/43

        Söz konusu Elkart büfesinin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketine işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31/12/2017 tarihine kadar aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  15.03.2017

  Sayı :  2017/44   

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde, müteahhit elemanı olarak görev yapan personellerden 14516519192 T.C. Kimlik No’ lu Ali KILIÇ ve 49753611422  T.C. Kimlik No’ lu Serdar TAHMİSOĞLU’ nun Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilmesine ve görevlendirilme yazıları için Genel Sekreterlik Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

 Sayı :  2017/45

Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Makedonya’ dan oluşan Balkan ülkelerine teknik inceleme ziyaretinin yapılması, ziyaret programına katılmak üzere Belediyemiz görevlileri, Bedesten Çarşısı Esnaf Temsilcileri ve Belediye Meclis Üyelerinden 49423440246 T.C. Kimlik No’ lu Ömer Faruk ÖZCAN, 30629071402 T.C. Kimlik No’ lu Mevlüt GÜRAY,35797894518 T.C. Kimlik No’ lu Hasan Ali ÜNLÜ ve 58918115446 T.C. Kimlik No’ lu Ahmet YILDIZ’ ın görevlendirilmesi, görevlendirilme yazıları için Genel Sekreterlik Makamının yetkilendirilmesi ve ziyaret kapsamındaki tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

  Sayı :  2017/46

  Komisyonumuza havale olunan konunun bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

   Sayı :  2017/47

   Derebucak İlçesi, Taşlıpınar Mahallesi, 134 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin; 143 ada 29 ve 30 nolu parsellerin ve 154 ada 12 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

   Sayı :  2017/48

  Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 19828 ada, 19 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

   Sayı :  2017/49

  Mülkiyeti Belediyemize ait Yunak İlçesi, Saray  Mahallesi, 115 ada, 7 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılması uygun görülmüştür.    

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

   Sayı :  2017/50

    Büyükşehir Belediyemiz ile Hayrat Vakfı arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Aile Destek Komisyonu Raporu

Tarih :  15.03.2017

   Sayı :  2017/51-2

  Büyükşehir Belediyemiz ile Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV) arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.03.2017

     Sayı :  2017/52

       Büyükşehir Belediyemiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  15.03.2017

     Sayı :  2017/53

              Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesinin komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür. dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/54

        Tasdikli imar planına göre kısmen imar yoluna kısmen de sosyal ve kültürel tesis alanına isabet eden tapunun Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 973 ada, 91 parsel, 5 bağımsız bölüm nolu, 2/24 arsa paylı gayrimenkulün kamulaştırılması Belediye Meclisimizin 15.08.2014 tarih ve 496 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İlgili gayrimenkul 10. İcra Dairesi marifetiyle 2016/5823 esas sayılı kararı ile satışa çıkarılmış olup takdir edilen bedelin %20 oranında pey akçesinin ödenebilmesi ve ihaleye girilebilmesi için Kamulaştırma Şube Müdürü Hüseyin KÖK ve Avukat Rafet BULUT'un müşterek veya ayrı ayrı yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/55

Mülkiyeti Belediyemize ait Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 89 ada, 25 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince şehitlik olarak kullanılmak üzere Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsisi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/56-1

       Zabıta ekip araçlarına ‘Otomatik Kalp Şok Cihazı’ konulmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/57

  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi v. fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesi ve 75. Maddenin c fıkrası gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Müftülüğü ve protokolde yer alan kurumlar işbirliğinde yapılacak olan ‘Alo Kur’an Öğreniyorum ve Anlamıyla Buluşuyorum’ projesi ile ilgili protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/58

      13.03.2017 tarihli Meclis Gündemi ile Yapı Kontrol  Dairesi Başkanlığının teklifi ile Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) şirketleri ile ayrı ayrı protokol yapma yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/59

       Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin son haliyle kabulü uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/60

       Mülkiyeti Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının olan, 6360 sayılı kanun gereğince kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu marifetiyle kaymakamlık lojmanı haricindeki kısımları Belediyemize tahsis edilmiş, ekli listedeki taşınmazların kamu kaynaklarının verimli ve yerinde kullanılması gerekliliği, lojmanlarda kiracı olan müstecirlerin mevzuatta bulunan prosedürler gereği oluşan gereksiz iş yükünün kaldırılması ve Belediyemize tahsisine gerekli durumların kalmamasından dolayı 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize olan tahsislerin iptal edilerek tasarruf hakkının gayrimenkul maliki olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bırakılması Devir Tasfiye Komisyonunca yapıldığından; söz konusu talebin ilgili birime iade edilmesi uygun görülmüştür.

20- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/4

        Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesislerle ilgili olarak, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” ve bu Kanun’a bağlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve18. Maddeleri gereğince, Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması gerekmektedir. 

İmar mevzuatı bakımından yetkinin ilçe belediyelerin kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olması nedeniyle geçiş yolu izin belgesi şimdiye kadar ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediyemiz bakım ve sorumluluğunda bulunan tüm yollar üzerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan uygun görüş alınmıştır. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı kararı ile " Konya İli İmar Planı Notlarına Ekli Otopark Düzenlemesi İle İlgili Plan Kararları" eklenerek, yeni yapılarda yapı ruhsatı aşamasında, mevcut binalarda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya tadilat ruhsatı aşamasında ulaşım, otopark ve trafik güvenliği hususlarının incelenmesi için UKOME’den görüş alınması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu nedenle geçiş yolu izin belgesinin, mevcut durumda olduğu gibi mücavir alan sınırları dâhilinde ilgili ilçe belediyeleri tarafından düzenlenmesine devam edilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

21- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/5

     6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı sorumluluk alanımız içerisinde bulunan İsmil Mahallesinde 9, Sızma Mahallesinde 6, Başarakavak Mahallesinde 2, Tepekent Mahallesinde 5 otobüs ile hizmet verilmekte olan toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hususu Ulaşım Komisyonumuz ve Ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak bir sonraki Meclis toplantısının ikinci birleşiminde görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/165

  Halihazırda konut alanına isabet eden Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 946 ada, 1 parsel, 947 ada, 3 parsel, 948 ada, 1, 3 ve 4 parsellerin yapılaşma koşullarının inşaat yoğunluğu arttırılmaksızın yeniden düzenlendiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı (PİN: UİP- 111,77) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/166

               Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L4C pafta, 68 ada, 13 ve 14 parsellere isabet eden Konut adasının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan plan tadilatında (PİN: UİP- 1038.57) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Beyşehir nazım imar plan revizyonunda belirtilen hususlara uyularak, ayrık nizam ve bitişik nizam arasına ifraz hattı konulduğu, plan tadilatı ile bitişik 6 kat Konut Alanının doğu batı ve güney istikametindeki yapı yaklaşma mesafesinin 8 metre, kuzey istikametindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre, Blok nizam, Taks:0,50 ve etrafı ile birlikte yeniden düzenlendiği, şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/167

  Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 461 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2016 tarih ve 1318 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 8822,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/168

  Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, M29C17C3D pafta, 542 ada, 8 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 965 sayılı kararı ile onaylanan (Depolama Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (PİN: UİP- 24508 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal (E) değerinin 0.30 olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/169

               Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A11C2A ve N29A11C2B paftalar, 133 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller, 140 ada, 3, 4 parseller ve 236 ada, 46 parsel ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1199 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 24524,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/170

     Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 19-L-2 ve 19-L-3 paftalar, 474 ada, 74 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5530,30) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, , 474 ada, 74 parselin doğusunda yer alan imar yolunun kaldırılıp taşınmaza dahil edilerek yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/171

               Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsele isabet eden Tarımsal Ürünleri – Tarım Araçları Depolama Ticaret ve Teşhir Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 23730,2) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/172

     Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 154 kV Hotamış TM-Karapınar TM Elektrik İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 7589,40 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/173

 Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parselin 2 kat ayrık/ikiz nizam Konut Alanı olan imarı ile 21854 ada, 6 nolu parselin 4 kat ayrık nizam Konut Alanı olan imarının yoğunluklarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-1690,203) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/174

               Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 17.01.2017 tarih ve YGMY_PKM_1912 sayılı yazısı doğrultusunda, Karatay İlçesi, a-) Sarnıç Mahallesi, M29A11A3D pafta, 30695 ada, 22 nolu parseldeki Trafo Alanının yerinin yeniden düzenlenmesi, b-) Sarnıç Mahallesi, M29A11D1B pafta, 30971 ada, 1 nolu parseldeki Trafo Alanının yerinin yeniden düzenlenmesi,  c-) Sarnıç Mahallesi, M29A11A3D pafta, 30973 ada, 1 nolu parselde Trafo Alanının yerinin yeniden düzenlenmesi, d-) Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B1A pafta, 26011 ada, 1 nolu parsele Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP-1690,205) “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği”  hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/175

     Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2D, M29A06B3A ve M29A06B3B paftalar, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının 2 kat, Taks: 0.35, Kaks: 0.70, H: 7.00, minimum ifraz 5000 m² olan yapılaşma şartlarının, 2 kat, Taks: 0.50, Kaks: 1.00, Yençok: 10.00 metre, minimum ifraz 5000 m² olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-1690,210) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/176

    Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi M28B23C1C pafta 315 ada 1 nolu parselin doğusundaki imar yolunun ve konut alanının, mevcut teşekkül etmiş yol sahasına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,156) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/177

     Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M28B20D2B pafta, 27616 ada, 4 nolu parselde mevcut cami lojmanının cami alanına dahil edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,157) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/178

               Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1B pafta 27338 ada 1 nolu parselde trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,158) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/179

               Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, 29M1C paftasında yer alan “Park Alanında Trafo Alanı” düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 4318,9 ) ve Yukarı Mahallesi 30L2B pafta 447 ada 12 ve 13 numaralı parseller içerisinde kalan taşınmaz alanında “Sosyal Tesis (Yurt) Alanı” düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/180

Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A1C pafta, 3276 ve 6569 parseller ile ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 940 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara yönelik, konut alanı olarak tanımlanan bölümlerindeki mevcut uygulama imar planında,

- Genç Osman caddesinin doğusundaki, 6569 parseldeki konut alanının emsal değerinin E:1.50 olarak korunduğu, yükseklik değerinin yençok:5 kat olarak korunduğu ve taban alanı katsayısı değerinin TAKS:0.30 olarak korunduğu şekliyle, 

- Genç Osman caddesinin batısındaki, 3276 parseldeki konut alanının emsal değerinin E:1.25 şeklinde korunduğu, yükseklik değerinin yençok:5 kat şeklinde korunduğu ve taban alanı katsayısı değerinin TAKS:0.30 olarak yeniden düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/181

     Selçuklu İlçesi, Tedaş Meram Bölge Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 91805 sayılı yazısına istinaden, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 15533 ada 4 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici bölgeden trafo alanı ayrılması ile ilgili imar tadilatında (PİN: UİP- 311,298 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

 

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/182

               İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-D pafta, 18104 ada, 1 ve 6 parseller ve çevresi ile ilgili, Konut alanı, 3 kat, 0,25/0,75 ve ön bahçe mesafesi 10 olan imarının, Konut alanı 3 kat 0,25/0,75 ön bahçe mesafesi 6 parsel için 8 metre, 1 parsel için 5 metreye düşürülerek düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN: UİP- 311,300 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/183

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazıbelen Mahallesi, L29-D-05-D-3-B pafta, 2139 parselin Enerji Üretim Alanı olan imarından Trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,303 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/184

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-2-D pafta, 19072 ada 5 ve 10 parseller, 19073 ada 8-9-12 ve 13 parseller Yazır Revizyon İmar Planı içerisinde kalmakta olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanı yapılaşma şartlarının E=1.40, Yençok=11 Kat, MaxTAKS=0.20 ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,304 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  20171/85

     Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 4507 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan (Akaryakıt ve İbadet Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,54 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 30 metrelik yolun genişlemesine bağlı olarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanının düzenlendiği şekliyle, değiştirilerek uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/186

     Seydişehir İlçesi, Kavak Mahallesi, M27C21C1A, M27C21C1B, M27C21B4B, M27C21B4C paftalar, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 167, 173, 152, 155, 159, 163,  165 ve 168 adaları kapsayan Termal Turizm Alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/187

               Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu Mahallesi, L27B11B3B pafta, 1252 nolu parsele isabet eden Enerji Üretim Tesis Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında (PİN: UİP- 17211,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/188

      Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 22 L4 pafta, 384 ada, 99 ve 359 parsellere isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayındır İnşaat San. Ticaret Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/189

Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20-21 JK pafta, 202 ada, 120 parsele isabet eden Özel Yurt Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet Türk (Hıdırlık İlim Kültür Derneği)’ ün imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/190

   Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, L26B3 pafta, 136 ada, 1 ve 2 parsel, 129 ada, 16 ve 23 parsellerin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar planı teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere reddi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.03.2017

      Sayı :  2017/191

     Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Altınekin İlçe Merkezi, Akıncılar ve Oğuzeli Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi ile Keşlik, Akköy, Hacıosman, İpdüşen, Mantar, Kızboğan, Topraklık (Dere), Tömek, Gürbüz, Ortaköy, Çukurkuyu, Hasyayla, Merdivenlikuyu, Danakuyu, Yeni Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından plan tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları dışında yer alan Dedeler Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi ile Akçaşar, Ayışığı, Kemikli, Borukkuyu, Giymir, Asmaköy, Hacınuman, Koçyaka, Sarnıç, Yenikuyu, Karadüşen, Abdulçakıtolu, Koçaş, Karahallı Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25174 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/192

     Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 460 ada, 1 ve 2 parseller ve Cumhuriyet Mahallesi, 562 ada, 1 parsellere isabet eden Spor Tesisleri Alanı ve Konut Alanın düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/193

      Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 2 parselde,  “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili LE Güneş Elektrik Üretim A.Ş.’ nin imar planı teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra değerlendirmek üzere reddi uygun görülmüştür.

 

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/194

      Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 122 ada, 85 parsele isabet eden Av Tüfeği Üretimi Tesisi Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyük Huğlu Av Malzemeleri Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/195

    Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 307 ada, 3 parsel ve 2867 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar Kentsel Sit Alan içerisinde kalmakta olup tescilli taş evlerin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan koruma amaçlı imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 25210 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.03.2017

      Sayı :  2017/196

     Güneysınır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine göre incelenmesi için, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.03.2017

      Sayı :  2017/197

      Hadim İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde  (PİN: NİP- 25178) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/198

      Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 30 L2 pafta, 335 ada, 23 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/199

    Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 1 parselde Küçük Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25206 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/200

  Karapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 25183 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  174.03.2017

      Sayı :  2017/201

  Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, M31A09A ve M31A08B paftalara isabet eden Derekumca Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 25186 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/202

   Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A (M29A07A3B) pafta, 26312 ada, 5, 6 ve 10 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN: NİP- 1091,129 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/203

  Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D (M29A11D1D) pafta, 554 ada, 45 ve 46 parsellerin Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN: NİP- 1091,130) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/204

   Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, Tatlıcak Mahallesi ve Sakyatan Mahallesi sınırları içerisinde, 154 kV Büsan TM-Konya 4 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.03.2017

      Sayı :  2017/205

  Kulu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 25184) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/206

   Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 05.02.2013 tarih ve 1114 sayılı karar ile tescilli alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/207

   Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C13D4D pafta, 206 ada, 81 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa BAŞPINAR ve Ziya Şakir BAŞPINAR’ın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/208

   Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet DUTKUN’un imar planı tadilatı teklifinin yerinde incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/209

   Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B23B, M28B23C, M28B24A ve M28B24D paftalar, 27548 ada, 6 parselde imar planı yapılması ile ilgili Toki Daire Başkanlığı’nın teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/210

   Meram İlçesi, Hacı Şaban Mahallesi, M29A11A1D pafta, 4542 ada, 288, 289 ve 290 parsellere isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak plan notu (“Yapı ruhsatı verilmeden önce Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınacaktır.”) ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAMER’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,110 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

      Sayı :  2017/211

   Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 26461 ada, 2 parsele isabet eden Pazar Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,112 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/212

   Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 2560 parselde yer alan taşınmaz alanında imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/213

   Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsele isabet eden “Sanayi Alanının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/214

   Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B05C ve M28B10B paftalara isabet eden 29137 ada, 7 parsel ile çevresinde Ticaret alanı ve  BHA(Belediye hizmet alanı) içerikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmasında  ve Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29863 ada, 58 parselde BHA(Belediye hizmet alanı) içerikli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan yapılmasında (PİN: NİP- 1093,172) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/215

    Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D4B paftaya isabet eden tescil harici alanda Trafo Alanının düzenlenmesi ile ilgili MEDAŞ A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/216

   Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 42420 ada 1 parsele isabet eden Sanayi Alanı (Konya Çimento) içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili Konya Çimento Sanayi A.Ş.’ nin imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/217

   Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B4B pafta, 28823 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

      Sayı :  2017/218

    Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K pafta, 109 ada, 2, 12 ve 13 parsellerin Konut Alanı Otopark Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu imar planı tadilatı teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun düzelttiği şekliyle, Konut Alanı, Emsal 1.60, Y ençok: 6 Kat olacak şekilde değiştirilerek hazırlanan imar planı tadilatlarında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

     Sayı :  2017/219

     Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Tahsin BUĞDAYCI’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25205 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

     Sayı :  2017/220

   Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 21 L 3 pafta, 84 ada, 34 parselin Ticaret-Turizm Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 5527,52) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/221

    Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parselin Gıda Sanayi ve Un Fabrikası TAKS=0.40, E=0.80 Yençok=25.00 m ve Silolar ile elevator için Yençok=32.00 m ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının onayı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311.287) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil bant(sağlık koruma bandı) ile yol eklendiği şekliyle ve yapılaşma şartları TAKS=0.40, E=0.70 Yençok=25.00 m ve Silolar ile elevator için Yençok=32.00 m ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.03.2017

      Sayı :  2017/222

    Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına, fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımlarında karar alınması” teklifleri ile ilgili süre verilmesi uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

        Sayı :  2017/223

   Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 102 ada, 8 parselin uygulama imar planında isabet ettiği Katı Atık Düzenli Depolama Alanına, “Enerji Üretim Tesisi yapılabilir.” plan notunun eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/224

   Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parselin Toplu Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının imar planı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/225

   Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 ve 19 parsellerin isabet ettiği Katı Atık Düzenli Depolama Alanına, “Enerji Üretim Tesisi Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının İmar Plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

        Sayı :  2017/226

   Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C ve M29D19B paftalar, 2523 ve 2524 parsellere isabet eden Entegre Tesis Alanının Enerji Üretim Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Biyogaz Elektrik Üretim Şti.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

        Sayı :  2017/227

   Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20 NO pafta,  1331 ada 14 parsel, 2266 ada 31 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Engin YEŞİLYURT ve hissedarlarının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

        Sayı :  2017/228

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ayşe KARPUZ ve hissedarlarının imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,124 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.03.2017

        Sayı :  2017/229

    Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parsellere isabet eden Eğitim Tesisi (Üniversite) Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/230

   Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2609 ve 2620 parsellere isabet eden “Akaryakıt-LPG Servis Satış İstasyonu Alanı”nın bir kısmının “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili Nazife KARA’ nın Nazım imar planı tadilatı teklifinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/231

   Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılmasının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/232

   Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Tahsin ÖZTOKMAK ve Ramazan AKSOY’un teklifinin (PİN: NİP- 1093,170 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/233

   Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan (Bina cephe uzunluğu ve derinliği ile ilgili) kararına istinaden Selçuk Mahallesi, M28B15A3C pafta, 28791 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili İnturmad İnş. Turizm. Ltd. Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/234

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsele isabet eden Otel ve Ticaret Alanının Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşü alınan Mustafa BÜYÜKKAPLAN’ın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,165 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/234

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: NİP- 1093,171) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/235

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: NİP- 1093,171) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/236

    Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı (PİN: NİP- 1093,161) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/237

    Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin (PİN: NİP- 1093,162) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/238

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A pafta, 22410 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifi incelendi. Söz konusu imar planı tadilatı teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun; Yapılaşma koşullarının E:1.30, TAKS:0.50 yençok:21.50 metre olarak düzenlenmesi, Planlama alanının çevresinde 12 metre genişliğinde taşıt yolu planlanması, Planlama alanının güneybatı yönünde yüzölçümü 4000m2 olacak şekilde mevcut ticaret alanına ilave alan planlanması, Plan notu olarak, ‘‘1- Bina iç yükseklikleri yapının fonksiyonuna göre Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun görüşü alındıktan sonra yapı ruhsatı düzenlenecektir. 2-Plan onaylandığı tarihteki bakanlıkça yayınlanmış olan tip imar yönetmeliğine göre ruhsatlandırma yapılacaktır’’. ifadelerinin eklenmesi olarak düzelttiği şekliyle hazırlanan imar planı tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  15.03.2017

        Sayı :  2017/239

    Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı teklifi, konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

Muammer PARLAR

Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. 

 

10.04.2017 Şb.Md.: E.KANAR