09 Ocak 2017 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.01.2017

 Sayı :  2017/1

    Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29245 ada, 2 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

    Sayı :  2017/2

     Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada, 34 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.01.2017

  Sayı :  2017/3   

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20940 ada, 1 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz gayrimenkul geliştirme projelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

 Sayı :  2017/4

Belediyemiz ile Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden, Ortak Hizmet Projesi geliştirmek amacıyla protokol yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

  Sayı :  2017/5

Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 07/12/2016 tarih ve 147 nolu Meclis Kararının kabulü uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

   Sayı :  2017/6

   Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 519 ada, 18 parselde bulunan tescilli binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

   Sayı :  2017/7

  Bozkır İlçesi, Söğüt Mahallesi, 163 ada, 7 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

   Sayı :  2017/8

  Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara satışı için 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi kapsamında Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

   Sayı :  2017/9

    İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait ekli listedeki gayrimenkullerin satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.01.2017

   Sayı :  2017/10

  Dış İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde, müteahhit elemanı olarak görev yapan personellerden 49183454996 T.C. Kimlik No’ lu Ali GÜNER’ in, 11222695592 T.C. Kimlik No’ lu Fatih TAŞDERE’ nin, 50563389470 T.C. Kimlik No’ lu Yavuz AYLAK’ ın, 33827355602 T.C. Kimlik No’ lu Mustafa DENİZ’ in, 31600719580 T.C. Kimlik No’ lu Tuğba KABAKÇI’ nın, 10022748576 T.C. Kimlik No’ lu Hajra DRAGOLOVCANIN’ ın, 11966661860 Çiğdem ARICAN’ ın, 15344558162 T.C. Kimlik No’ lu Kemal Alper TURGUT’ un, 45451258228 T.C. Kimlik No’ lu Zeliha AY DEVECİ’nin ve 47929852006 T.C. Kimlik No’ lu Mustafa YILDIRIM’ ın, 2017 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından katılım sağlanacak olan yurtdışındaki faaliyetlerde görev yapmak üzere görevlendirilmesi ve görevlendirilme yazıları için Genel Sekreterlik Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.01.2017

     Sayı :  2017/11

       Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1138 sayılı tarife kararının İtfaiye Dairesi Başkanlığı “4. Ruhsat İçin İşyeri İnceleme Ücreti” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  11.01.2017

     Sayı :  2017/12

       REHADER Sosyal Rehabilitasyon Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) fıkrası gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/13

        Büyükşehir Belediyemiz ile El-Bir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

 

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/14

     Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ve Konya Şehit Aileler Derneği arasında Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/15

       Büyükşehir Belediyemiz ile Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KİMSEV) arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) fıkrası gereğince Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/16

  Seydişehir İlçesi Saliha-Mehmet Ulaşan Sağlık Meslek Lisesi bahçesine spor salonu inşa edilebilmesi için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever Latif Latifoğlu ile protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/17

      02.12.2016 tarih ve 1138 sayılı tarife kararının, Kaynak Geliştirme ve İştirakleri Dairesi Başkanlığı tarifesine; “KARAYOLLARI YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ” bölümünden sonra gelmek üzere, aşağıdaki bölümün eklenmesi uygun bulunmuştur.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/18

       Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği değişiklik teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

19- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/1

       Büyükşehir Belediyemizin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin f bendi gereğince Bitkisel ve Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla ilimiz çiftçilerine yapacağı desteklemelerden katkı payı alınmasına devam edilmesinin ve çiftçilerimizin desteklemelerden %75’e kadar faydalandırılmasının, Büyükşehir Belediyemizce asli olarak ve Kamu Kurumu, Vakıf, Kooperatif gibi tüzel kişi ve kuruluşlarla ortak hizmet projesi şeklinde uygulanacak projelere katılan çiftçilere ve ilimizde yaygınlaştırılmak amacıyla yürütülecek Demonsrasyon mahiyetli tarımsal faaliyetlere katılacak çiftçilerimizden katkı payı alınmamasının uygun olduğuna.

20- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/4

        TÜBİTAK'a sunulacak olan 120.000,00.-TL bedelli "Umut Tohumları, Özel Kaşifler" Projesi ile ilgili olarak Ereğli İlçe Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

21- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/1

     Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü personel ve hükümlü olmak üzere ortalama 45 kişinin Konya Adalet Sarayı binasına (gidiş-dönüş) otobüs ile taşıma hizmeti işi ile ilgili 2017 yılı ve sonraki yıllarda mesai günlerinde taşıma işinin yapılması ve bu konuda iki kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere; Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/1

  İlçe Merkezleri ve Mahallelere yapılan ve yapılacak olan parkların ilçe Belediyelerine devredilmesi ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/2

               Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19 L1 pafta, 1463 ada, 485 ve 491 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında (PİN: UİP-111.78) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/3

  Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21 L1 pafta, 87 ada, 14 parselin, imar planında niteliği cami olan mevcut kullanımın, bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında  (PİN: UİP - 111.79)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, emsal değerlerinin kaldırılarak kütlelerin işaretlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/4

  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi,50L-3C pafta, 520 ada, 1, 2 ve 11 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının ebatlı blok şeklinde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı (PİN: UİP- 1038,52) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/5

               Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, L27A25A1A pafta, 119 ada, 1 ve 62 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 1013 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli (Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) nazım imar plan tadilatına uygun olarak uygulama imar plan tadilatının hazırlandığı, yapılaşma koşullarının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı için E:1.00 Yençok:12.50, Ticaret Alanı için ise E:1.00 Yençok:12.50 olarak düzenlendiği ancak Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı için verilen inşaat yoğunluğunun planlama bölgesindeki nüfus yoğunluğu ve taşıt trafiğinin çok üstünde bulunduğu, bu sebeple Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında yapılaşma koşullarının E:0.30 Yençok:2 kat olarak düzeltildiği uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,25 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/6

     Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesinde Nevzat İspir Caddesi ile İbrahim Pektaş Caddesi arasındaki Park Alanına Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1511,26 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/7

              Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi,  20M1 pafta,  803 ada,  4 parsele isabet eden Cami Alanı içerisinde “Trafo Alanı” ayrılması ile ilgili Uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP - 2517,18) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/8

     Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09C2A paftasında 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN : UİP - 23223,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/9

 Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29M1 pafta, 222 ada, 219, 220, 223 ve 224 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2589,38 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup plan tadilatı ile yoğunluk artışı yapılmadan kat artışı yapılarak alanın güneyinde 5 mt’lik otopark cebi oluşturulacak şekilde imar adasının ve yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/10

               Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B3A pafta, 33023 ada, 3 nolu parselin Park Alanına ve Akabe Mahallesi, M29A11C3B pafta, 32968 ada, 2 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanına Trafo Yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında, (PİN: UİP-1761.21) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/11

     Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A pafta, 5757 ada, 1 nolu parsele isabet eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı olan alana uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: UİP-1690.199) teklifi, yerinde inceleme yapılacağından bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/12

    Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B3C pafta, 892 ada, 35 parsele isabet eden Ortaokul Alanında imar adasının yeniden düzenlenmesi ve plan notları ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-1690.202) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/13

     Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A1A pafta,  26671 ada 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 394 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına (Sosyal Tesis Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,151) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartları E:0.50 Y ençok: 7 metre olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/14

               Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 23384 ada, 1 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanın içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-615,150) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/15

               Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27108 ada, 1 nolu parselde konut alanında bloklara ölçü ve yükseklik yazılması şartıyla yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, Meram ilçe Belediye Meclisince uygun görülen ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifine (PİN: UİP-615,147) ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın görüşleri okundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda imar plan tadilatı teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/16

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parselin Gıda Sanayi ve Un Fabrikası TAKS=0.40, E=0.80 Yençok=25.00 m ve Silolar ile elevator için Yençok=32.00 m ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-311.287) teklifin üst ölçekli planlar kapsamında ve yerinde incelenmesi ve incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/17

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi,  M28-B-10-C-1-D pafta 18097 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Ticaret Alanının E=0.40, MaksTAKS=0.40, Yençok=6.50 m yapılaşma şartları ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311.290) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/18

               Selçuklu İlçesi, muhtelif yerlerinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 01.11.2016 tarih ve 63891 sayılı yazılarına istinaden, 6 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP-311.291) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/19

Selçuklu İlçesi, Tapunun Kale Mahallesi, 1016 parsele isabet eden Enerji Üretim ve Depolama Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311.292) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür..

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/20

     Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 21.07.2016 tarih ve 48185 sayılı yazısına istinaden, Kosova Mahallesi, 18034 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311.269) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/21

     Selçuklu İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1472 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarayköy Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların kabülü, halihazır durumu dikkate alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/22

     Selçuklu İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1474 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tatköy Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların kabulü, halihazır durumu dikkate alınarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yeniden düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/23

               Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3C pafta, 13624 ada, 4449 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının  TAKS:0.25, KAKS:0.30, Yençok:9.50 m.; Ticaret Alanının ise  TAKS:0.49, KAKS:1.10, Yençok:9.50 yapılaşma şartları düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 311,295 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/24

      Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19K-4B pafta, 458 ada, 233 ve 227 parsellerin ölçülü blok olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 2308,50 ) teklifinin yerinde incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/25

Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 21J2B pafta, 3111 parsele isabet eden Park Alanın içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2308,51 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/26

   Akören İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 24040) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/27

     Akşehir İlçe Merkezinde Genişletilen Kentsel Sit Alanı ve Taş Medrese III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı teklifinde (PİN: NİP- 24044) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/28

     Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3C pafta, 825 ada, 229 parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Salim KARABIYIK’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı, Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergâhlarında ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret alanları belirlendiğinden ve bölgeye hizmet edecek ticaret alanları bulunduğundan söz konusu teklifin reddi uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/29

      Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, 229 ada, 3 parsele isabet eden “Konut Alanının İbadet Alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/30

      Hüyük İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 24041) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/31

    Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin (PİN: NİP- 24042) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/32

     Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Tatlıcak Mahallesi, Hacıyusufmescit Mahallesi ve Büyükkayacık Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2016 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 154 kV Büsan TM-Konya 3 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/33

      Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L29D09D pafta, 195 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin TÜZÜNER adına Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 23913 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/34

      Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C pafta, 585 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,122 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/35

   Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, M29A11A3B pafta, 32873 ada, 3 parselin Sosyal Tesis Alanı, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32960 ada, 1 ve 5 parsellerin Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı)  olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,123 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/36

  Karatay ve Meram ilçelerinde, Boruktolu, Kaşınhanı ve Çatalhüyük Mahalle sınırları içerisinde, Karaman Ayrım Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 23916 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/37

  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04A2D pafta, 16881 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,105 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/38

   Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, 146 ada, 53 parsele isabet eden “Küçük Sanatlar Alanının Küçük Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Kahveci Tarım Ltd. Şti.’nin imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/39

  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10D1D pafta, 28741 ada, 1 nolu parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.03.2001 tarih ve 15/30 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon imar planına ilişkin Konya I. İdare Mahkemesinin 2015/687 Esas ve 2016/858 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,160 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/40

   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B2C ve M28B14B2D pafta, 42535 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,154 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/41

  Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3A pafta, 2148 ada, 77 parsel ve çevresinde otopark alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,155 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/42

   Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftasına isabet eden bölgede nazım imar planı revizyonu yapılması teklifinin (PİN: NİP- 1093,156 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/43

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Feritpaşa Mahallesi, M28B15B pafta, 14900 ada, 4 nolu parselin kuzeyinde da yer alan tescil harici bölgede Sağlık Alanı (Aile Sağlığı Merkezi) düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım ve uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde ( PİN : NİP- 1093, 157 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/44

   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4D pafta, 372 parselin bir kısmı ve çevresinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Ticaret Alanı ve Otopark Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: NİP- 1093,158 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/45

   Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,161) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/46

   Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin (PİN: NİP- 1093,162) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

      Sayı :  2017/47

   Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi M28B15B3D, M28B15B3C, M28B15B3B ve M28B15B3A Pafta sınırları içerisinde yer alan Ulaşbaba ve Ankara Caddesi üzerinde bulunan, Musalla Mezarlığının Güneyinde kalan 475, 476, 996, 997, 998, 29420, 29421 ve 29422 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinde (PİN: NİP- 1093,163) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/48

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A pafta, 22410 adaya isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin yerinde bakıldıktan sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/49

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A ve M28B09B paftalar, 8833 parselin bir kısmı ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,159 ) “Proje avan çalışması Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyonu tarafından onaylanarak uygulama projesi hazırlanacaktır.” plan notu düzenlenmesi ve TAKS:0.20 KAKS:0.60 ve Yençok:3 kat olarak, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/50

   Seydişehir İlçesi, Konya - Seydişehir Karayolu güzergâhında, Gevrekli Mahallesi sınırları içerisindeki kavşağın kamulaştırma sınırına göre ilave yan yol ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/51

    Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 4507 parsele isabet eden Akaryakıt LPG Satış ve Dinlenme Tesisleri Alanı ve Mescit Alanı olan imarının, Akaryakıt İstasyonu vaziyet planına göre mescittin yeri güneyden kuzeye taşınarak, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve İbadet Alanı (Mescit Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Güvenal Nakliyat Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/52

   Taşkent İlçe Merkezi Kentsel Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinde (PİN: NİP- 24045) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/53

   Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 ve 18L2 paftalar, 302 ada 24 parselin ayrık nizam 3 kat ve ayrık nizam 4 kat Konut Alanı olan imarında, yoğunluk artışı yapılmadan yoğunluk birleştirme yapılarak Emsal (E)=1.46, TAKS=0.40, blok (BL) nizam 6 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-5527.38) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

      Sayı :  2017/54

    Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D ve M29A12A paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel, 2318 ada, 20 nolu parsel ve çevresine isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: 1690.114) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notları ve plan kararlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapıldığı şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  05.01.2017

     Sayı :  2017/55

     Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A3A pafta, 788 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanınındaki Yençok: 15.50 m. ve Yençok: 9.50 m. yükseklik şartlarının, plan değişikliği sınırları içerisindeki ifraz hattı kaldırılarak Yençok: 15.50 m. yükseklik şartı ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte, yoğunluk artışı yapılmadan düzenlenmesine ilişkin; Uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 2709,28)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.01.2017

     Sayı :  2017/56

   Konya Kent Bütününde; “1/5000’lik Plan kararlarına, fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarında zemin katların ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımlarında karar alınması” teklifleri ile ilgili süre verilmesi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/57

    Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 37KJ ve 36KJ paftalar, 119 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis (Yurt Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karaali Eğitim Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

      Sayı :  2017/58

    Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, M27D17A3D pafta, 14336 ve14359 parsellerin Akaryakıt, Şarj ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Aydın Turz. Otel. İnş. Tic. AŞ adına Mehmet Niyazi ÇINAR’ın imar planı teklifinde (PİN: NİP- 23501 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/59

   Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C ve M29D19B paftalar, 2523 ve 2524 parsellere isabet eden Entegre Tesis Alanının, Enerji Üretim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Biyogaz Elektrik Üretin Şti’nin imar plan tadilatı teklifi, yerinde inceleme yapılması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/60

Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M32D19A2B pafta, 2425 parselin Akaryakıt Satış İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Taşkıranlar Pet Nakl. Ltd. Şti’nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 23504) reddi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/61

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C, M29A13D pafta, 5755 ada, 243 ve 244 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,120 ) teklifi,  RTM Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.12.2016 tarihli dilekçesi ile talebinden vazgeçtiğinden reddi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/62

   Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C-M31D01D pafta, 299 ada, 11, 13, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37 ve 49 parsellerin Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) ve Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/63

   Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A pafta, 27542 ada, 15 parselin Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bahaddin ÖZTÜRK’ ün 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1092,103 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/64

   Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B05C1D pafta, 2856 ada, 150 parselin Konut alanı olan imarının Özel Eğitim Tesis Alanı ve Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün imar planı tadilatı, (PİN: NİP- 1092,104 ) bahse konu parsel uzun zamandan beri Pazar Alanı olarak semte hizmet vermektedir. Bölgede yeni bir Pazar Alanı oluşturulduktan sonra talep değerlendirileceğinden söz konusu teklifin reddi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/65

    Meram İlçesi, Köyceğiz ve Derecamiikebir Mahalleleri içerisinde, sınırları belirlenen bölgelerde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, kent merkezi bütününde belirlenen bölgelerle aynı özelliklere sahip alanlar yer alması nedeniyle, raporda belirtilen maddelerin ve plan notlarının Karatay, Meram ve Selçuklu İlçelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait plan notları paftasına eklenmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  201766

   Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C ve L28C08B pafta, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 222 ve 223 adalar ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifleri, Konut Alanında E: 0.60, Yençok:4Kat, Taks:0.20 yapılaşma şartları ile planlama alanında İbadet Alanı ve Eğitim Alanı fonksiyonları ayrılarak düzenlendiği şekliyle, uygun görülmüştür.

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.01.2017

        Sayı :  2017/67

   Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2609 ve 2620 parsellere isabet eden “Akaryakıt LPG Servis Satış İstasyonu Alanı”nın bir kısmının “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili Nazife KARA’ nın imar plan tadilatı teklifi yerinde inceleme yapılacağından dolayı bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/68

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parsele isabet eden Özel Sağlık Tesisi Alanının batısında yer alan Otopark alanı ve yol ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Ahmet APALI’nın imar plan tadilat teklifi (PİN: NİP- 1093,153) konu ile ilgili UKOME görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/69

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatı teklifi, konu ile ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.01.2017

        Sayı :  2017/70

    Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B pafta, 18814 ada, 530 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali TEKKURT’un imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP- 1093,152 ) yerinde yapılacak incelemeden sonra değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

Muammer PARLAR

Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. 

 

30.01.2016 Şb.Md.: E.KANAR