13 Mart 2017 Karar Özeti

1- 5216 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Kültür Vadisi Şube Müdürlüğü kurulmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanunun 75. maddesine göre ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait büfeyi Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hiz. Dan. Park İşlt. ve Elekt. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Belediyemizde müteahhit elemanı olarak çalışan personellerin proje kapsamında yurtdışında görevlendirme yapılması için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Balkan ülkelerine teknik inceleme bulunmak üzere Belediyemiz görevlileri ve Bedesten Çarşısı Esnaf Temsilcilerinin yurt dışında görevlendirmeleri için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Şehir turları hizmetinin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne devredilmesi için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Derebucak İlçesi, Taşlıpınar mahallesindeki parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Akifpaşa mahallesindeki parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Yunak İlçesi, Saray mahallesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince satışına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Hayrat Vakfı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV) ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Türk Hava Yolları A.O. Kargo Başkanlığı ile Belediyemiz arasında hava yolu ile cenaze taşıma hizmeti protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 10. İcra Dairesi marifetiyle 2016/5823 esas ile satışa çıkarılan gayrimenkulün satın alınması için ihaleye girecek personele yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mah. 89 ada, 25 nolu parselin şehitlik olarak kullanılmak üzere Konya Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Zabıta ekip araçlarına “Otomatik Kalp Şok Cihazı” konulmasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Konya İl Müftülüğü ve protokolde yer alan kurumlar işbirliğinde yapılacak olan “Alo Kur’an Öğreniyorum ve Anlamıyla Buluşuyorum’ projesi ile ilgili protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Şirketleri ile ayrı ayrı protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize olan tahsislerin iptal edilerek tasarruf hakkının gayrimenkul maliki olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bırakılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki bazı mahallelerin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre Toplu Ulaşım Hatlarının 5 yıllığına kiraya verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 946 ada, 1 parsel, 948 ada, 1, 3 ve 4 parseller, 947 ada, 3 parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L4C pafta, 68 ada, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 461 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, M29C17C3D pafta, 542 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A11C2A ve N29A11C2B paftalar, 133 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller, 140 ada, 3, 4 parseller ve 236 ada, 46 parsellere ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 19-L 3 pafta, 474 ada, 74 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde Elektrik İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parsel ile 21854 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Karatay İlçe, sınırları içerisinde 4 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2D, M29A06B3A ve M29A06B3B paftalar, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi M28B23C1C pafta 315 ada 1 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M28B20D2B pafta, 27616 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1B pafta 27338 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, 29M1C paftasında yer alan Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 940 sayılı kararı ile onaylanan plana askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 15533 ada 4 parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-D pafta, 18104 ada, 6 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazıbelen Mahallesi, L29-D-05-D-3-B pafta, 2139 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille mahallesi, M28-B-05-C-2-D pafta, 19072 ada 5 ve 10 parseller ile 19073 ada 8-9-12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 4507 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Seydişehir İlçesi, Kavak Mahallesi, M27C21C1A,  M27C21C1B, M27C21B4B, M27C21B4C paftalar, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 167, 173, 152, 155, 159, 163,  165 ve 168 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu Mahallesi, L27B11B3B pafta, 1252 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 22 L4 pafta, 384 ada, 99 ve 359 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20-21 JK pafta, 202 ada, 120 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, L26B3 pafta, 136 ada, 1 ve 2 parsel, 129 ada, 16 ve 23 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 460 ada, 1 ve 2 parseller ve Cumhuriyet Mahallesi, 562 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 122 ada, 85 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 307 ada, 3 parsel ve 2867 ada, 1 parseller Kentsel Sit Alan içerisinde kalan, tescilli taş evlerin bulunduğu alanda koruma amaçlı imar planı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 30 L2 pafta, 335 ada, 23 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, Derekumca Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A3B pafta, 26312 ada, 5, 6 ve 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 554 ada, 45 ve 46 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescid Mahallesi, 2318 ada, 20 parselde bulunan Trafo Alanından başlayıp Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde Çevre Yoluna kadar olan kısımda, 154 kV Büsan TM Konya 4 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 05.02.2013 tarih ve 1114 sayılı karar ile tescilli alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C13D4D pafta, 206 ada, 81 parsele isabet eden Akaryakıt Alanının çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B23B, M28B23C, M28B24A ve M28B24D paftalar, 27548 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Şaban Mahallesi, M29A11A1D pafta, 4542 ada, 288, 289 ve 290 parsellere ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 26461 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

70- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 2560 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B05C ve M28B10B paftalara isabet eden 29137 ada, 7 parsel çevresinin ve Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29863 ada, 58 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D4B paftaya isabet eden tescil harici alanda Trafo Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 42420 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B4B pafta, 28823 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K pafta, 109 ada, 2, 12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

78- Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 21 L 3 pafta, 84 ada, 34 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

79- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; 1/5000 ölçekli imar planı plan notlarında fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarının zemin katlarında ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımları ile ilgili düzenleme yapılmasına dair teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

81- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 102 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

82- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

83- (Büyükşehir Belediyesi) Cİhanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 ve 19 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

84- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C4D ve M29D19B1A pafta, 2523 ve 2524 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

85- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20NO pafta,  1331 ada, 14 parsel, 2266 ada, 31 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

86- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

87- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2603 ve 2620 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

89- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

90- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

91- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, M28B15A3C pafta, 28791 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

92- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parsele isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

96- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A 22410 ada ile ilgili parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

97- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının, I. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- Belediyemiz tarafından yapılacak olan Kent Müzesi inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere “İller Bankasından 50.000.000.-TL. (K.D.V. Dahil) kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

99- Gönüllü Hayvan Dostları Projesi’nin uygulanması için proje kapsamında verilecek sahiplendirme teşvik ödeneğinin aylık olarak belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.45’de son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

 

      Muammer PARLAR

      Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

21.03.2017 Şb.Md.: E.KANAR