13 Şubat 2017 Karar Özeti

1- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Medeniyet Okulu projesi kapsamında “Emiray” çizgi filmi için TRT Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Konya Aile Destek Merkezi (KADEM) tarafından yürütülen “Vakıf İnsan” projenin sürdürülebilir ve kalıcı olması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Aile Destek komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Medeniyet Okulu projesi kapsamında, Bilgehanelerde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin Belediyemiz Toplu Ulaşım Hizmetlerinden yararlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Derebucak İlçesindeki gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki taşınmazın imar planında belirtilen amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Konya İli sınırları içerisindeki Belde Belediyelerine inşa edilen ve edilecek sosyal ve kültürel tesisler ile spor komplekslerinin mahallenin bağlı olduğu İlçe Belediyesince kullandırılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize olan tahsislerin iptal edilerek tasarruf hakkının gayrimenkul maliki olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bırakılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Konya Kültür ve Turizm Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (e) maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Konya Tarım Kredi Kooperatifine ait Bozkır İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının işletme hakkının Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park.İşlt.ve Elek.Üret.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Belediyemize iştiraki olan şirketler için Belediyemizin kefaleti ile Kamu ve Özel Bankalardan gayrinakit ve nakit kredi limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 5216 sayılı kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Konya Talebeler Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Belediyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile ERASMUS + programı kapsamında ortaklaşa hazırlanan Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirme projesi için sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığının yurtdışındaki şubelerinin bulunduğu ülkelerde Konya’mızın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılacak her türlü faaliyet için Belediye ve Enstitü arasında ortak işbirliği protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Belediyemiz ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ile yapılması düşünülen ağaçlandırma, bakım, sulama, temizlik vb. çalışmalar için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Selçuklu Belediyesince yapılmakta olan kongre merkezinin de yararlanabileceği bir otopark düzenlemesi yapılabilmesi için 6360 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında Selçuklu Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Derbent İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Sille mahallesindeki 29245 ada, 2 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Sille mahallesindeki 20940 ada, 1 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Şehir Estetiği Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında gıda, tarım ve ilgili alanlarda yapılacak işbirliğine yönelik imzalanan çerçeve protokolün onaylanmasına dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,              

26- Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki bazı mahallelerin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre Toplu Ulaşım Hatlarının 5 yıllığına kiraya verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Akşehir İlçe, sınırları içerisinde 2 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22LIII pafta, 1143 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Beyşehir İlçe sınırları içerisinde 7 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3C pafta, 39 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Beyşehir İlçesi, Evsat Mahallesi, 49L2A pafta, 14 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A, 49M1B, 49M1C ve 49M1C paftalar, 354 ada, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3B pafta, 55 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 12855 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 87 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

37- Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 21 L 3 pafta, 84 ada, 34 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 1616 ada, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20 N1 pafta, 3139 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Kadınhanı İlçesi, Saçıkara Mahallesi, K28D19A4A pafta, 142 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B4D, M29A16C1A ve M29A16C1B paftalar, 5650 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellere isabet imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Karatay İlçe sınırları içerisinde 2 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Meram İlçesi, Telafer Mahallesi M29A21D4B pafta 23292 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

44- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1C pafta 16903 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Meram İlçesi, Bayat Mahallesi M28C08C1B, M28C08C2B, M28C08C2C paftalar 38250 ada 77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 134, 135, 136 ve 137 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi M29D02C3B, M29D02C3C, M29D03D4A, M29D03D1D paftalar, 37326 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D3A pafta, 15494 ada 4 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D pafta, 15822 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C pafta, 28932 ada 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N33B03D3B ve N33B03C4A pafta, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K2D pafta, 1274 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Seydişehir İlçesi, Kisecik Mahallesi, 19M4C pafta, 2244 parselin batısı ve 2419 parselin kuzeyinde kalan Park Alanın içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Seydişehir İlçesi, Ketenli Mahallesi, 30L1C pafta, 269 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 19K2D pafta, 947 adanın düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezinde, Kentsel Yenileme Alanı belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) sınırları meclis tarafından belirlenecek alanların Tarihi Mekansal Kentsel İyileştirme Şube Md.lüğü raporu çerçevesinde 6306 sayılı yasa kapsamında Rezev (Konut) alanı olarak belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 102 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 19 K pafta, 184 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, N29D01C3A pafta, 57 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Cİhanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 19 parsele ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Hodoğlu Mahallesi, K29D24A pafta, 1831 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, 871 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20NO pafta, 1331 ada, 14 parsel, 2266 ada, 31 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesi, 4475 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M31A25D paftaya isabet eden Yavşançukuru Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B19A paftaya isabet eden Küçükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Büyükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Akkuyu Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M30C05C pafta, 1522 ada, 15 parselin bir kısmında “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Nur-Pet Petrol San. Tic. Şti’ nin imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan Ali Ulvi Kukucu Caddesi revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 32968 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, M29A03C ve M29A04D pafta, 5811 ada, 77 parseldeki imar plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde belirlenen sınır dahilinde plan revizyonu yapılacağından dolayı plan bütünlüğünün korunması ve çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için söz konusu alanda uygulama yapılması ve yapılaşmaya müsede edilmemesinin görüşülmesi görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29B4B pafta, 3198 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B pafta, 5590 ada, 229 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C ve M29A11D1D pafta, 167 ada, 47 ve 55 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B pafta, 37363 ada, 128 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerinde Hocacihan, Sarayköy, Dere Aşıklar ve Yunus Emre Mahallesi, M28B14A, M28B14B, M28B14C ve M28B14D paftalara isabet eden Akyokuş Mevki ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C4B pafta, 6414 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2B pafta, 16560 ada, 24 parsel ve 30094 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 42454 ada, 1 parseldeki imar plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, M28B15A3C pafta, 28791 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi ve Altınekin İlçesi, Karakaya Mahallesinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Alanı (Rüzgar Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 30114 ada, 1 parsel, 30120 ada, 1, 2 parseller, 30121 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 30122 ada, 1, 2 parseller, 30123 ada, 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19L4A pafta, 700 ada, 176, 179 ve 180 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, K28A07C pafta, 189 ada, 4 (eski:1) nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 19L1, 20L4 paftalar, 807 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 519 ada, 3, 4, 5 parseller ve 457 ada, 32, 34 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A paftaya isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parselde imar plan tadilatı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi,50L-3C pafta, 520 ada, 1, 2 ve 11 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A pafta, 5757 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- Seydişehir İlçesinde, Hacıseyitali Mahallesi, 19K-4B pafta, 458 ada, 233 ve 227 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; 1/5000 ölçekli imar planı plan notlarında fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarının zemin katlarında ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımları ile ilgili düzenleme yapılması dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C4D ve M29D19B1A pafta, 2523 ve 2524 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2603 ve 2620 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.03.2001 tarih ve 15/30 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına Konya I. İdare Mahkemesinin kararının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftasına isabet eden bölgede nazım imar planı revizyonu yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A 22410 ada ile ilgili parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının, I. İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B pafta, 18814 ada, 530 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.30’da son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

 

      Muammer PARLAR

      Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

22.02.2017 Şb.Md.: E.KANAR