08 Mayıs 2017 Meclis Gündemi

1- Akşehir İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- Meram İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine aktarıma yapılmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

3- Altınekin İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemizin 2016 Mali yılına ait  kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

5- İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- İpdal-İhdas kadro talebi ile birim kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait  taşınmazın Kulu Belediyesince cenaze, taziye evi olarak kullanılması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e bendi gereğince, 10 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Tuzlukçu Belediyesine devrine ayrıca Mülkiyeti Tuzlukçu Belediyesine ait taşınmazın Belediyemize devri için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesindeki taşınmazın KOSKİ Genel Müdürlüğüne devrine ayrıca Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Derebucak ve Çumra İlçesinde bulunan taşınmazların Belediyemize devri için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Hipodrom alanının tespit edilecek yere taşınması ve gerekli tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair  (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 10 uncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait yol üzeri otopark’ın Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elekt. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- UCLG  -MEWA  Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonunun görüşülerek kabul edilmesine dair (Dış İliş.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D2C pafta, 32 ada, 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B12D3A paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Cihanbeyli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, K29D08C4B pafta, 2729 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

19- Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 308 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 225 ada, 17 nolu parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11D1A pafta, 519 ada, 88 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

22- Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29B24B4B pafta, 3198 nolu parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

23- Karatay İlçe sınırları içerisinde 13 adet Trafo Alanı ayrılması veya yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

24- Karatay İlçesi, Şeyhulemaçavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2B pafta, 32802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

25- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C4C pafta, 5389 ada, 34 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

26- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B pafta, 24623 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

27- Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1C pafta, 57 ada, 52 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30D17B1A pafta, 787 ada, 10 ve 68 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

29- Meram İlçe sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 gün ve 1284 sayılı Kararı ile onaylanan Dr.Ahmet Özcan Caddesi Kuzeyinde kalan demiryolu hattı, Karaman Caddesi, Larende Caddesi ve Furgandede Caddesi ile sınırlı kentsel dönüşüm/afet riskli alanlar hariç Master Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan Konut altı ticaret yapılması ile ilgili itirazların değerlendirilmesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 720 sayılı kararına uygun olarak Master Revizyon Uygulama İmar Planına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

30- Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B20C3B pafta, 38333 ada, 16 parsel ve çevresinde mevcut yolun imar yolu yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

31- Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M28B20C1A pafta, 27616 ada, 9 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

32- Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B20C4C pafta, 27667 ada, 5 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

33- Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, M28B25C2B pafta, 38337 ada, 9 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

34- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A16D4D pafta, 27675 ada, 33 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

35- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesi, M29A21A1D pafta, 27678 ada, 32 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

36- Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta, 27542 ada, 15 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

37- Selçuklu İlçe sınırları içerisinde 6 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

38- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B10A1B ve M28B10A2A paftalara isabet eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 200 sayılı Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-D pafta, 15336 ada 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

40- (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

41- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Avdan Mahallesi, Avdan Tekkesi çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

44- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, M29D09C3B ve M29D09C3C paftalar, 205 ada, 1 parsel ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

46- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.03.2017 tarih ve 274 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D pafta, 32826 ada, 1 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01B pafta, 691 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1518 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanına hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı ile etkilenebilecek yakın çevresinde hazırlanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27826 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin 13.05.2016 tarih ve 543 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Şükran ve Sahibiata Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan imar planları ve Koruma Amaçlı İmar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde Kilistra - Antalya Seydişehir yolu ara bağlantı yolu düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M29D01C pafta, 144 ada, 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D08A, M29D08D, M29D08C, M29D13A, M29D07C, M29D12B paftalar, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2227 parseller ve 38944 ada, 15 parsel, 38943 ada, 20 parsel, 38936 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29D23B3B ve L29D24A4A paftalar, 29769 ada, 10 parselde imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçükmuhsine Mahallesinde Nazım imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

58- (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,