14 Nisan 2017 Meclis Gündemi

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

2- 2016 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

4- Belediye Encümen Üyeleri seçimine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

5- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

6- Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Türk Motor San.ve Tic.A.Ş.ne ait gayrimenkulün 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 2/i maddesine istinaden bilabedel  devrine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Yunak İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait açık otoparkı Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elekt. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait açık otoparklar ile büfe’nin  Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- İtalya’nın Modena kentinde düzenlenecek toplantıya katılmak üzere proje yürütücüleri Sertaç Yürük ve Osman Süreyya Kocabaş’ın harcırahsız olarak görevlendirilmelerine dair (Kültür ve Sosyal İşl. D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

12- Dış İlişkiler Dairesi Bşk.lığında müteahhit elemanı olarak çalışan personelin proje kapsamında yurtdışında görevlendirme yapılmasına dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Büyükşehir Belediyesi olarak Öğrenen Şehirler Küresel Ağına (GNLC) üyelik işlemlerinin başlatılıp, başlatılmayacağına dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi’nin altyapı çalışmaları için Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- “Agricities” Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ile Belediyemiz arasında protokol ve sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21 M1 pafta, 994 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

17- Akşehir İlçesi,  Yeni Mahallesi, 22 L4 pafta, 927 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahalle sınırları içerisinde Karayolları Kamulaştırma Sınırının düzenlenmesine yönelik imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Ereğli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 20 L 3 pafta, 2004 ada, 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1867 adadaki Trafo, Hacı Mütahir Mahallesinde, 1310 ve 1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi, 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi, 1330, 1331 ve 1332 nolu trafolara ait imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30N2 pafta, 2473 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A, M29A11C4A ve M29A11C4B paftalara isabet eden alanda plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Hacıcemil, Hasandedemescit, Hacısadık, Hacıveyiszade, Yeni, Şeyhulemarecepağa, Şeyhulemacemre Sarnıç, Sütçü ve Keçeciler Mahalleleri, kapsayan alanın yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme, Sarıyakup ve Küçükkumkörü Mahalleleri, M29A11D1C, M29A11D2D ve M29A11D4B paftalar, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5161, 5164 ve 5199 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C1C pafta, 5562 ada,  47 ve 48 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A3B pafta, 1468 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 213 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 636 ada, 9, 10, 13 ve 16 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

30- Yunak İlçesi, Yeni Mahallesi, K27A20C1C pafta, 145 ada, 3 parsele isabet eden İlköğretim Alanının kuzeybatısına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Yunak İlçesi, Piribeyli Mahallesi, 29L2D pafta, 197 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

32- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 207 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi,  Yeni Mahallesi, 22 L1 pafta, 1274 ada, 566 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, M27B17C pafta, 256 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

37- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 163 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 27A03C pafta, 115 ada, 51 parsel ve 113 ada, 130, 131 ve 133 parsellerde ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Pazar Mahallesi, 515 ada, 29, 30 ve 31 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

45- (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi, L27D09D4B pafta, 516 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa ve Yunuslu Mahalleri sınırları içerisinde Doğu Çevre Yolu Projesi kapsamında kamulaştırma sınırının İmar Planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Namık Kemal ve Orhangazi Mahalleri sınırları içerisinde Konya-Adana karayolu ile kesişen Selvili yoluna alt geçit yapılması kapsamında 14,50 metrelik yolun 20 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, 19K2 pafta, 1657 ada, 2 parsel ve 2104 ada, 1, 2, 3 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 31L2D pafta, 3325 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 209 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Akçayazı Mahallesi, 800 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 2160 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi,  Fatih Mahallesi, Ünver ve Karakaya Yaylarında imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi,  Kayalı Mahallesi, Lokman Yaylasında imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İslik Mahallesi, M30C18B1D pafta, 2146 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31486 ada, 7 ve 12 parseller ile 31487 ada, 20, 21 ve 22 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çataltömek Mahallesi, M29A16B2C pafta, 31607 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

63- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye ve Akçeşme Mahalle sınırları içerisinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17B3C pafta, 24821 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,         

65- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A pafta, 1026 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C3B ve M29A12D4D paftalar, 32968 ada, 2 ve 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M28B19A pafta, 27039 ada, 1 parsele isabet eden İbadet Alanının Park Alanına 22462 adanın kuzeyindeki park Alanının bir kısmının İbadet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Klistra (Gökyurt) Mahallesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

69- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C ve L28C08B pafta, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 222 ve 223 adalarda, Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına askı süresinde itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16783 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15832 ada, 2 parsel ve 15833 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahalle sınırları içerisinde Park Alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B4A pafta, 18286 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dağdere Mahallesi, L28C10C1B pafta, 168 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A2B pafta, 28620 ada, 1 ve 2 parsel ve 28621 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

76- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftaya isabet eden alanda, Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 213 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı revizyonuna askı süresince yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk ve Şeker Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Beyşehir ve Şefikcan Caddelerinin bağlantısını sağlayan Adakale Caddesinin yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahalleleri, M28B14B4B pafta, 42481 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahalleleri, M29A06D2D pafta, 1663 ada, 9 ve 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahalleleri, M29A01D pafta, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28994 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Çavuş Mahallesi, Mehmet Kutsi (Memiş Efendi) Türbesi ve çevresinin imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02A ve N27B02B pafta, 4147 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Koraşı Mahallesi, K27D09D pafta, 2879 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

86- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,