13 Mart 2017 Meclis Gündemi

1- 5216 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Kültür Vadisi Şube Müdürlüğü kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanunun 75. maddesine göre ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sos.İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait büfeyi Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hiz. Dan. Park İşlt. ve Elekt. Üretim A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemizde müteahhit elemanı olarak çalışan personellerin proje kapsamında yurtdışında görevlendirme yapılması için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Balkan ülkelerine teknik inceleme bulunmak üzere Belediyemiz görevlileri ve Bedesten Çarşısı Esnaf Temsilcilerinin yurt dışında görevlendirmeleri için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Şehir turları hizmetinin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne devredilmesi için Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Derebucak İlçesi, Taşlıpınar mahallesindeki parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Akifpaşa mahallesindeki parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Yunak İlçesi, Saray mahallesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince satışına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Hayrat Vakfı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı (SABEV) ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

12- Türk Hava Yolları A.O. Kargo Başkanlığı ile Belediyemiz arasında hava yolu ile cenaze taşıma hizmeti protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Bazı cadde  ve  sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 946 ada, 1 parsel, 948 ada, 1, 3 ve 4 parseller, 947 ada, 3 parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L4C pafta, 68 ada, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 461 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, M29C17C3D pafta, 542 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A11C2A ve N29A11C2B paftalar, 133 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller, 140 ada, 3, 4 parseller ve 236 ada, 46 parsellere ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 19-L 3 pafta, 474 ada, 74 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 30J2 pafta, 254 ada, 60 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde Elektrik İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D pafta, 21854 ada, 3 nolu parsel ile 21854 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçe, sınırları içerisinde 4 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2D, M29A06B3A ve M29A06B3B paftalar, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi M28B23C1C pafta 315 ada 1 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, M28B20D2B pafta, 27616 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1B pafta 27338 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, 29M1C paftasında yer alan Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

29- Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 940 sayılı kararı ile onaylanan plana askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 15533 ada 4 parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

31- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-D pafta, 18104 ada, 6 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazıbelen Mahallesi, L29-D-05-D-3-B pafta, 2139 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille mahallesi, M28-B-05-C-2-D pafta, 19072 ada 5 ve 10 parseller ile 19073 ada 8-9-12 ve 13 parseller  ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 4507 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Seydişehir İlçesi, Kavak Mahallesi, M27C21C1A,  M27C21C1B, M27C21B4B, M27C21B4C paftalar, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 167, 173, 152, 155, 159, 163,  165 ve 168 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu Mahallesi, L27B11B3B pafta, 1252 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 22 L4 pafta, 384 ada, 99 ve 359 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20-21 JK pafta, 202 ada, 120 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, L26B3 pafta, 136 ada, 1 ve 2 parsel, 129 ada, 16 ve 23 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 460 ada, 1 ve 2 parseller ve Cumhuriyet Mahallesi, 562 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 122 ada, 85 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 307 ada, 3 parsel ve 2867 ada, 1 parseller Kentsel Sit Alan içerisinde kalan, tescilli taş evlerin bulunduğu alanda koruma amaçlı imar planı görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 30 L2 pafta, 335 ada, 23 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, Derekumca Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A3B pafta, 26312 ada, 5, 6 ve 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 554 ada, 45 ve 46 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescid Mahallesi, 2318 ada, 20 parselde bulunan Trafo Alanından başlayıp Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde Çevre Yoluna kadar olan kısımda, 154 kV Büsan TM Konya 4 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 05.02.2013 tarih ve 1114 sayılı karar ile tescilli alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M28C13D4D pafta, 206 ada, 81 parsele isabet eden Akaryakıt Alanının çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 182 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B23B, M28B23C, M28B24A ve M28B24D paftalar, 27548 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,, 

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı Şaban Mahallesi, M29A11A1D pafta, 4542 ada, 288, 289 ve 290 parsellere ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 26461 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 2560 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B05C ve M28B10B paftalara isabet eden 29137 ada, 7 parsel çevresinin ve Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29863 ada, 58 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D4B paftaya isabet eden tescil harici alanda Trafo Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 42420 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, M28B15B4B pafta, 28823 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K pafta, 109 ada, 2, 12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,