13 Şubat 2017 Meclis Gündemi

1-  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Medeniyet Okulu projesi kapsamında “Emiray” çizgi filmi için TRT Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

3-  Konya Aile Destek Merkezi (KADEM) tarafından yürütülen “Vakıf İnsan” projenin sürdürülebilir ve kalıcı olması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

4-  Medeniyet Okulu projesi kapsamında, Bilgehanelerde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin Belediyemiz Toplu Ulaşım Hizmetlerinden yararlanmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

5-  Derebucak İlçesindeki gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-   Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki taşınmazın imar planında belirtilen amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

7-  Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Konya İli sınırları içerisindeki Belde Belediyelerine inşa edilen ve edilecek sosyal ve kültürel tesisler ile spor komplekslerinin mahallenin bağlı olduğu İlçe Belediyesince kullandırılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-  5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize olan tahsislerin iptal edilerek tasarruf hakkının gayrimenkul maliki olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bırakılmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Konya Kültür ve Turizm Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (e) maddesinin (c) fıkrasına istinaden sanatsal ve kültürel alanlarda ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Mülkiyeti Konya Tarım Kredi Kooperatifine ait Bozkır İlçesindeki taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının işletme hakkının Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park.İşlt.ve Elek.Üret.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  Belediyemize iştiraki olan şirketler için Belediyemizin kefaleti ile Kamu ve Özel Bankalardan gayrinakit ve nakit kredi limiti oluşturulmasına dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  5216 sayılı kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Konya Talebeler Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-  Belediyemiz ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile ERASMUS + programı kapsamında ortaklaşa hazırlanan Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirme projesi için sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait)  teklifin görüşülmesi,

17-  Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığının yurtdışındaki şubelerinin bulunduğu ülkelerde Konya’mızın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yapılacak her türlü faaliyet için Belediye ve Enstitü arasında ortak işbirliği protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  Belediyemiz ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ile yapılması düşünülen ağaçlandırma, bakım, sulama, temizlik vb. çalışmalar için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-  Selçuklu Belediyesince yapılmakta olan kongre merkezininde yararlanabileceği bir otopark düzenlemesi yapılabilmesi için 6360 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında Selçuklu Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında gıda, tarım ve ilgili alanlarda yapılacak işbirliğine yönelik imzalanan çerçeve protokolün onaylanmasına dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-  Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki bazı mahallelerin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre Toplu Ulaşım Hatlarının 5 yıllığına kiraya verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

24-  Akşehir İlçe, sınırları içerisinde 2 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22LIII pafta, 1143 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-  Beyşehir İlçe sınırları içerisinde 7 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3C pafta, 39 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-  Beyşehir İlçesi, Evsat Mahallesi, 49L2A pafta, 14 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A, 49M1B, 49M1C ve 49M1C paftalar, 354 ada, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-  Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3B pafta, 55 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 12855 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 87 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 21 L 3 pafta, 84 ada, 34 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-    Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 1616 ada, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-    Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20 N1 pafta, 3139 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-  Kadınhanı İlçesi, Saçıkara Mahallesi, K28D19A4A pafta, 142 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B4D, M29A16C1A ve M29A16C1B paftalar, 5650 ada,  4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellere isabet imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-  Karatay İlçe sınırları içerisinde 2 adet Trafo yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-  Meram İlçesi, Telafer Mahallesi M29A21D4B pafta 23292 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1C pafta 16903 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-  Meram İlçesi, Bayat Mahallesi M28C08C1B, M28C08C2B, M28C08C2C paftalar 38250 ada 77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 134, 135, 136 ve 137 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-  Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi M29D02C3B, M29D02C3C, M29D03D4A, M29D03D1D paftalar, 37326 ada, 8 ve 9 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D3A pafta, 15494 ada 4 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D pafta, 15822 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C pafta, 28932 ada 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-  Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N33B03D3B ve N33B03C4A pafta, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-  Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K2D pafta, 1274 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-  Seydişehir İlçesi, Kisecik Mahallesi, 19M4C pafta, 2244 parselin batısı ve 2419 parselin kuzeyinde kalan Park Alanın içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-  Seydişehir İlçesi, Ketenli Mahallesi, 30L1C pafta, 269 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-  Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 19K2D pafta, 947 adanın düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezinde, Kentsel Yenileme Alanı belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) sınırları meclis tarafından  belirlenecek alanların Tarihi Mekansal Kentsel İyileştirme Şube Md.lüğü raporu çerçevesinde 6306 sayılı yasa kapsamında Rezev (Konut) alanı olarak belirlenmesine  dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 102 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, M27D10C pafta, 373 ada, 157 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 19 K pafta, 184 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 161 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, N29D01C3A pafta, 57 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Cİhanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 19 parsele ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Hodoğlu Mahallesi, K29D24A pafta, 1831 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, 871 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-   (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20NO pafta,  1331 ada, 14 parsel, 2266 ada, 31 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesi, 4475 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, M31A25D paftaya isabet eden Yavşançukuru Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, M30B19A paftaya isabet eden Küçükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Büyükbece Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, M30B18B paftaya isabet eden Akkuyu Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M30C05C pafta, 1522 ada, 15 parselin bir kısmında “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Nur-Pet Petrol San. Tic. Şti’ nin imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, Mevlana Caddesi üzerinde 148 ada, 87 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan Ali Ulvi Kukucu Caddesi revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21A2B paftalar, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21849 ada, 3 parsel, 26006 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 32968 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, M29A03C ve M29A04D pafta, 5811 ada, 77 parseldeki imar plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde belirlenen sınır dahilinde plan revizyonu yapılacağından dolayı plan bütünlüğünün korunması ve çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için söz konusu alanda uygulama yapılması ve yapılaşmaya müsede edilmemesinin görüşülmesi görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ovakavağı Mahallesi, M29B4B pafta, 3198 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B pafta, 5590 ada, 229 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

80-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C ve M29A11D1D pafta, 167 ada, 47 ve 55 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

81-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B pafta,  37363 ada, 128 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerinde Hocacihan, Sarayköy, Dere Aşıklar ve Yunus Emre Mahallesi, M28B14A, M28B14B,  M28B14C ve  M28B14D paftalara isabet eden Akyokuş Mevki ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17-J-I (Kad.179) pafta, 4611 ada, 12, 13 ve 82 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C4B pafta, 6414 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahalle sınırları içerisindeki yapı yasağı sınırının kaldırılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2B pafta, 16560 ada, 24 parsel ve 30094 ada, 1 parselin kuzeyinde bulunan tescil harici alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 42454 ada, 1 parseldeki imar plan tadilatına yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D23D pafta, 29865 ada, 18 ve 19 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

89-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, M28B15A3C pafta, 28791 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

90-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 20725 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

91-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi ve Altınekin İlçesi, Karakaya Mahallesinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Alanı (Rüzgar Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

92-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 18202 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

93-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30113 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 30114 ada, 1 parsel, 30120 ada, 1, 2 parseller, 30121 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 30122 ada, 1, 2 parseller, 30123 ada, 1, 2 parsellere isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

94-  (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19L4A pafta, 700 ada, 176, 179 ve 180 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

95-   (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

96-  (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, K28A07C pafta, 189 ada, 4 (eski:1) nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,