09 Ocak 2017 Meclis Gündemi

 

1-  01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere zabıta ve itfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-  Sille mahallesindeki 29245 ada, 2 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4-  Tatlıcak mahallesindeki 5759 ada 34 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

5-  Sille mahallesindeki 20940 ada, 1 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-  Belediyemiz ile Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince ortak hizmet projesi geliştirmek amacıyla protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,      

7-  10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                     

8-  Nakipoğlu mahallesindeki 519 ada, 18 parselde bulunan tescilli binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-  Söğüt mahallesindeki 163 ada, 7 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan hisselerinin diğer hissedarlara satışı için 3194 sayılı kanunun 17. maddesi kapsamında encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereğince satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  2017 yılında düzenlenecek olan uluslararası fuar ve organizasyonlara yapılacak görevlendirmeyle ilgili Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın faaliyetleri çerçevesinde yapılan yangın güvenliği inceleme raporlama ve Resmi Kurumlara verilen eğitim ücretlerinin belirlenmesine dair (İtfaiye D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

14-  REHADER Sosyal Rehabilitasyon Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  El–Bir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-  Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ve Konya Şehit Aileleri Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası gereğince ortak hizmet protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-  Kimsesizler Vakfı ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair (Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin f bendi gereğince Bitkisel ve Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla ilimiz çiftçilerine yapacağı desteklemelerden katkı payı alınması ve alınacak bu katkı payı oranının belirlenmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

21-  TÜBİTAK’a sunulacak olan “Umut Tohumları, Özel Kaşifler” projesi ile olarak Ereğli Belediyesi, İl Milli Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,                          

22-  Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki personel ve hükümlünün ulaşımlarına ilişkin iki kurum arasında protokol yapmak üzere Genel Sekreter Hasan Kılca’ya yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19 L1 pafta, 1463 ada, 485 ve 491 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                    

24-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21 L1 pafta, 87 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi,50L-3C pafta, 520 ada, 1, 2 ve 11 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-  Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, L27A25A1A pafta, 119 ada, 1 ve 62 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                               

27-  Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesinde Nevzat İspir Caddesi ile İbrahim Pektaş Caddesi arasındaki Park Alanına Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-  Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 20M1 pafta, 803 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Karapınar İlçesi, Sazlıpınar Mahallesi, M30D09C2A paftasında 1/1000 ölçekli imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-  Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29M1 pafta, 222 ada, 220, 223 ve 224 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B3A pafta, 33023 ada, 3 nolu parselin Park Alanına ve Akabe Mahallesi, M29A12D pafta, 32968 ada, 2 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanına Trafo Yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A pafta, 5757 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M28B15B3C pafta, 892 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-  Meram İlçesi, Selver Mahallesi, M28B20A1A pafta,  26671 ada 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 23384 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-  Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27108 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-24-A pafta, 29776 ada 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi,  M28-B-10-C-1-D pafta 18097 ada 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-  Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde 6 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,             

40-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Kale Mahallesi, 1016 parselin Enerji Üretim ve Depolama Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                              

41-  Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 18034 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,         

42-  Selçuklu İlçesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1472 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Sarayköy Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-  Selçuklu İlçesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1474 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Tatköy Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3C pafta, 13624 ada, 4449 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                               

45-  Seydişehir İlçesinde, Hacıseyitali Mahallesi, 19K-4B pafta, 458 ada, 233 ve 227 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-  Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 21J2B pafta, 3111 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-  (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir ilçe Merkezi genişletilen Kentsel Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3C pafta, 825 ada, 229 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, 229 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Tatlıcak Mahallesi, Hacıyusufmescit Mahallesi ve Büyükkayacık Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2016 tarih ve 1077 sayılı kararı ile onaylanan 154 kV Büsan TM-Konya 3 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L29D09D pafta, 195 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A02C, M29A03D, M29A07B ve M29A08A paftalar, 585 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, M29A11A3B pafta, 32873 ada, 3 parsel, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32960 ada, 1 ve 5 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                    

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Karatay İlçesinde, Boruktu, Kaşınhanı ve Çatalhüyük Mahalle sınırları içerisinde, Karaman ayrım köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                              

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 16881 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                             

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, 146 ada, 53 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.03.2001 tarih ve 15/30 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına Konya I. İdare Mahkemesinin kararının değerlendirilmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B2C ve M28B14B2D pafta, 42535 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                       

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, M28B15B3A pafta, 2148 ada, 77 parselin çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, M28B15A paftasına isabet eden bölgede nazım imar planı revizyonu yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Feritpaşa Mahallesi, M28B15B pafta, 14900 ada, 4 nolu parselin kuzeyinde da yer alan tescil harici bölgede yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4D pafta, 372 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D pafta, 875 ada, 358 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-   (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi M28B15C1B ve M28B15B4C Pafta sınırları içerisinde yer alan Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde, Battal Aziz ve Başarabey Sokakları ile çevrili, Kültürpark rekreasyon alanının Batısında kalan 425, 426 ve 427 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi M28B15B3D, M28B15B3C, M28B15B3B ve M28B15B3A Pafta sınırları içerisinde yer alan Ulaşbaba ve Ankara Caddesi üzerinde bulunan, Musalla Mezarlığının Güneyinde kalan 475, 476, 996, 997, 998, 29420, 29421 ve 29422 adalara isabet eden alanda imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A pafta, 22410 ada ile ilgili parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A ve M28B09B paftalar, 8833 parselin bir kısmı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Konya - Seydişehir Karayolu güzergâhında, Gevrekli Mahallesi sınırları içerisindeki kavşağın kamulaştırma sınırına göre ilave yan yol ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 4507 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent ilçe Merkezi Kentsel Sit Alanı içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,