2 Aralık 2016 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

          1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.11.2016

 Sayı    :  2016/126

            2017 yılına ait Performans raporunun ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, ölçülebilir hedefler konulduğu görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/127

   Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/128

             Karatay Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.           

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/129

Meram Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/130

Selçuklu Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/131

Akören Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/132

Ahırlı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/133

Akşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.    

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/134

Altınekin Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/135

            Beyşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/136

Bozkır Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/137

Cihanbeyli Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/138

Çeltik Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/139

            Çumra Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/140

            Derbent Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/141

            Derebucak Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/142

            Doğanhisar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/143

            Emirgazi Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/144

            Ereğli Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/145

          Güneysınır Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/146

Hadim Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/147

Halkapınar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/148

Hüyük Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          24- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/149

Ilgın Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          25- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/150

Karapınar Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

          26- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/151

Kadınhanı Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          27- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/152

          Kulu Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          28- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/153

Seydişehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          29- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/154

          Sarayönü Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          30- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/155

Tuzlukçu Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          31- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/156

          Taşkent Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          32- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/157

            Yunak Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          33- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/158

          Yalıhüyük Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          34- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/159

              Belediyemiz tarafından 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin 2464 sayılı kanunun 97. ve 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı kanunun 23. maddesinin (m) fıkrası gereğince uygun görülmüştür.

          35- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/160

            Halkapınar İlçe Belediyesinin 2016 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılması uygun görülmüştür.

          36- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/161

              Taşkent İlçe Belediyesinin 2016 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılması uygun görülmüştür.

          37- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/162

            Söz konusu sosyal tesislerin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01/01/2017-31/12/2019 yılları arası (3 yıllık) aşağıda karşısında belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/163

            Söz konusu yol üstü otopark, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketine işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2016 tarihine kadar belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/164

             Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemizin İştiraki olan Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.  

          40- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/165

            Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/166

            Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemizin İştiraki olan Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/167

            Söz konusu büfe, çay bahçesi, otopark ve sosyal tesislerin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemizin İştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01/01/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar belirtilen bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

          43- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/168

            Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 225 ada, 85 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/169

            Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, 3131 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

          45- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/170

            Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 07/10/2016 tarih ve 128 nolu meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.         

          46- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/171

             Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliği uygun görülmüştür.

          47- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/172

            14.11.2016 tarihli Meclis Gündemi ile Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının teklifi ile 16 Derslikli İmam Hatip Lisesi’nin  tamamlanabilmesi için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hotamış ve Havalisi İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği  ile protokol yapılması uygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/173

Konya Etnografya Müzesi bahçesinde bulunan kayıtlı 259 (ikiyüzellidokuz) adet tarihi mezar taşının; Tarihi Mezar Taşları Sergi alanında sergilenmesi için Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/174

Vatanımızın birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması önünde engeller oluşturmaya çalışan her türlü terör örgütlerine karşı millet ve güvenlik güçleri olarak göstermiş olduğumuz mücadele sırasında şehit düşen güvenlik güçlerimizin isimlerini ve mücadelelerini yaşatmak üzere belediyemizce yapılan Beyşehir İlçesi Başgöze Mahallesi Başgöze Sulama Göletinin isminin “Başgöze 15 Temmuz Şehitleri Sulama Göleti”, Akören İlçesi Kayasu Mahallesinde bulunan Kayasu May Göletinden Borulu Sistem Sulama Projesinin isminin “Kayasu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz Sulama Tesisi” ve Ilgın İlçesi Yukarıçiğil Mahallesi Yukarıçiğil Sulama Göletinin isminin ise “Yukarıçiğil Şehit Polis Mustafa Çetin Sulama Göleti” olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

   Sayı  :  2016/175

            Belediyemiz ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden, Ortak Hizmet Projesi geliştirmek amacıyla protokol yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          51- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.11.2016

             Sayı  :  2016/176

            Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı krediye ilişkin olarak Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Sekreter V. Hasan KILCA’ya yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

           

          52- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.11.2016

               Sayı  :  2016/177

              Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulacak olan yeni geçici hayvan barınağı için, 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunun 19. Maddesi gereğince Orman ve Su İşleri Bakanlığının 06.08.2013 tarih ve 8 sayılı genelgelerine istinaden Konya Büyükşehir Belediye  adına destek ödemesi başvurusunun yapılması ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile çalışmaları yürütmek üzere protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          53- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.11.2016

               Sayı  :  2016/178

            6360 sayılı Kanun kapsamında Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ekli listedeki taşınmazların bölgelerindeki yatırım düzenlemeleri kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince ilgili ilçe belediyesine devri için Encümenimize yetki verilmesi hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

          54- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.11.2016

               Sayı  :  2016/179-4

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek olan “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi’nin uygulanmasına, proje kapsamında verilecek sahiplendirme teşvik ödeneğinin köpek başı net 100,00 TL olarak belirlenmesi, İlçe Belediyeleri ile çalışmaları yürütmek üzere ve protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          55- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.11.2016

               Sayı  :  2016/180-10

            Konya il sınırları içerisinde trafikten men edilen, alıkonan, yasak yer ve hallerde park eden, buluntu, kaza ve güvenlik nedeniyle muhafaza altına alınması gereken araçların çekilme hizmetleri ile muhafaza altına alınacak otoparkların 10 (on) yıla kadar 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          56- Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.11.2016

               Sayı  :  2016/5

            Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi M29a23d-M29a23c ve M29d03a-M29d03b pafta, 30877 ada, 1 parsel nolu 1.721.797,29 m2.lik Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde ‘Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Enerji Üretim Tesisleri Kurdurulması ve İşletilmesi’ işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna istinaden 42 (kırkiki) yılı geçmemek üzere ihale edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          57- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

     Tarih:  01.12.2016

               Sayı  :  2016/13

            Gençlik ve Spor Ana Planı ile öngörülen gençlik ve spor politikalarının analiz edilmesi ile ilgili çalışmaları tamamlamış ve çalışmalarla ilgili aşağıdaki hususların yapılması uygun görülmüştür.        

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/884

            İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

-Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde hazırlatılan “Hayvancılık Tesisi Tip Projelerinin” 9 tip mimari proje, statik proje ve hesapları, mekanik-tesisat projesi, elektrik-tesisat projelerinin talep sahiplerine ücretsiz olarak verilmek üzere 31 ilçe Belediye Başkanlığına gönderilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/885

             Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21KII pafta, 795 ile 1219 adalar arasında kalan Otopark Alanında Regülatör (Basınç Düşürme İstasyonu) Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111.72) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/886

              Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 21KII pafta, 1215 ada, 5, 70, 115 ve 116 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,74 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  ifraz hattının kaydırılmasının imar adasında plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan mevcut ifraz hattının korunması ve söz konusu parsellerde blok işlenerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/887

              Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21LI pafta, 786 ile 1015 adalar arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanında Regülatör (Basınç Düşürme İstasyonu) Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,73 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/888

                 Beyşehir İlçesi, Başgöze Mahallesi, M27B23C3D pafta, 126 ada, 25 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 957 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, (PİN: UİP- 22316) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konut Alanlarında yapılaşma şartları Kaks (Emsal): 0.60 Taks: 0.30 olacak şekilde değiştirilerek uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/889

              Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49L2A pafta, 371 ada, 16 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP-1038,47)“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta  olup,  yapılaşma  şartları  E: 1.60, Taks: 0.40, Y ençok : 4 Kat olacak şekilde, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/890

              Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49 L1C pafta, 129 ada, 73 parsel Ayrık Nizam 5 Kat Konut Alanına (Zemin Kat Ticaret) “5 Kat yapılabilmesi için cephe şartı aranmayacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 1038,46 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/891

              Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 20L4C pafta, 984 ada, 5 parsele isabet eden Sanayi Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2021,15) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/892

              Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 1033 ada, 8 parsel ile 785 ada, 1 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5527,45) teklifi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. 4. Maddesinde belirtildiği üzere alanın siluetini ve güneşlenmesini olumsuz yönde etkileyeceğinden iadesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/893

              Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 785 ada, 1 nolu parsel ile 1026 ada, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5527,44) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/894

              Ereğli İlçesi, Boyacı Ali Mahallesi, 19 M I paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 8296,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/895

Ereğli İlçe sınırları içerisinde, a-) Hamidiye Mahallesi, 19 L II paftada yer alan yol alanına, b-) Pirömer Mahallesi, 19 L II paftada yer alan trafo alanı, c-) Talapaşa Mahallesi, 20 N I paftada yer alan trafo alanı, d-) Toros Mahallesi, 15 L III paftada yer alan trafo alanı, e-) Toros Mahallesi, 15 M III paftada yer alan park alanına,  f-) Mehmet Akif,  Mahallesi, 18 L III paftada yer alan Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında, (PİN: UİP- 5527,47) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Hamidiye Mahallesi, 19 L II paftada yer alan yol alanında ayrılan Trafo Alanının yolun kuzeyindeki Park Alanında düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/896

              Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15 L 2 pafta, 2522 ada, 3 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,49) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/897

              Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19N2 pafta, 326 ada, 32 parsele isabet Rekreasyon Alan içerisinde Trafo Alanı” ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2517,17) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/898

              Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11C1A, M29A11C1B ve M29A11C2A paftalar, 19882, 31445, 31446, 31447, 31448, 31450, 31451, 31452, 31453, 31454, 31455, 31456, 31457, 31458, 31459 ve 31499 adalar ve çevresi ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2015/588 Esas, 2016/597 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenen Karatay Belediyesinin imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 861 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki yoğunluk kararları ile teklif edilen uygulama imar planının uyuşmaması nedeniyle 1/5000 ölçekli  nazım imar planının yeniden düzenlendiği şekliyle birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: UİP- 22227) uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/899

              Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, M29A11A4C pafta, 31487 ada, 12 nolu parselin Konut Alanı, E: 1.00, Taks: 0.25, maksimum 4 kat olan imarı ile 13 nolu parselin Konut Alanı, 4 kat blok olan imarının birleştirilerek 12 ve 13 nolu parsellerin arasındaki kademe hattının kaldırılarak 12 nolu parsel ile 13 nolu parselin mülkiyet sınırına çekilmesi ve inşaat yoğunluğu artışı yapılmadan E: 1.45, Taks: 0.37 Yençok: 4 kat olacak şekilde yapılaşma  koşullarının  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama imar  plan  tadilatında,  ( PİN : UİP  - 1690, 169)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/900

                 Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C2A ve M29A16C2B paftalar, 25538 ada, 6 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı (Kuran Kursu ve Yurt) olarak değiştirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 862 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1761,18) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/901

                 Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15C4A pafta, 37360 ada, 3 no.lu parselde trafo alanı oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP- 615,133) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/902

                 Meram İlçesi, İnlice Mahallesi, M28A23D4D pafta, 396 ada, 325 no.lu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 314 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (PİN: UİP- 22268) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/903

                 Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M29-A-06-D-4-B paftada 13036 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici otopark alanında 7 x 9 ebatlı blok sosyal tesis alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,275) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/904

Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D-21-C-1-D pafta, 17945 ada, 5 parselin Sosyal Tesis olan imarının, ebatlı blok ve 3 kat yapılaşma koşullarıyla yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,276) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/905

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-4-D pafta, 18130 ada, 5 parselin Cami Alanı olan imarının, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,277) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/906

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D pafta, 16711 ada, 2 parsel ve beraberinde 3 ve 4 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,278) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/907

                 Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 19.09.2016 tarih ve 57330 sayılı yazısına istinaden, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-C pafta, 12214 ada 1 parsele isabet eden Trafo Alanının Otopark Alanının doğusuna kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,279) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması şartıyla uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/908

                 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Bakanlığının 31.08.2016 tarih ve 754 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-D-3-A pafta, 1150 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,281) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/909

                 Selçuklu İlçesi, Tapunun Musallabağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C pafta, 1861 ada, 27 parselde Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 891 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Özel Sağlık Tesisi Alanının 2 kat blok yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,273) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/910

                 Seydişehir İlçesi, Bağarası bölgesinde kalan, “Seyitharun Camii ve çevresinde Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı” sınırları kapsamında kalan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 847 sayılı kararıyla onaylanan revizyon imar planına itirazların reddi uygun görülmüştür.

 

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/911

                 Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 39, 40 ve 160 no.lu parseller ile 4613 ada 17 no.lu parselin Rekreasyon Alanı, Spor Alanı, Cami Alanı ve Trafo Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/912

             İlimiz sınırları dahilinde (Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri haricindeki) 28 İlçe Merkezinde çalışması devam etmekte olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla ilgili ilçe merkezlerinde, söz konusu nazım imar planları onaylanıncaya kadar; a-) Revizyon yapılması konusunda, ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında uzlaşılan yerlerde 1/1000 ölçekli planlar yapılıncaya kadar imar uygulamalarının (3194 sayılı kanunun 15., 16., 18. Madde uygulamalarının) durdurulması; b-) İlgili  ilçe  merkezlerinde,  1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında değişikliğe

uğraması muhtemel yerlerde tereddüte düşülmesi halinde, imar çapı verilmeden önce İlçe Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesinin görüşü alınması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/913

                 Konya Kent Merkezi bütününde yapılması planlanan Hafif Raylı Sistem Hattının (Metro Hattı) ve bu hatta ilişkin olarak belirlenen kullanımların (depolama alanı, geceleme sahası, günlük bakım binası, kontrol merkezi, durak yerleri vb.) düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/914

                 Akşehir İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, L26B07A, L26B07D ve L26B06C paftalara isabet eden alanda, Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı (Kuyulutaş Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali) düzenlenmesi ile ilgili Akkent Planlama Şehircilik Hizmetleri’nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 22974 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/915

             Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, Kentsel Sit Alanında kalan alan içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/916

            Beyşehir İlçesi, Şamlar Mahallesinde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Alanı (Rüzgar Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ahsen Enerji Üretim A.Ş.’ nin imar planı (PİN: NİP- 22975 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/917

            Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, N28C11A3A pafta, 2665 parselin Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet YORULMAZ’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/918

            Çumra İlçesi, Adakale Mahallesi, M30D22B pafta, 503 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Enerji Üretim AŞ. adına Osman ÖRS’ un imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22978 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/919

              Çumra İlçesi, Yörükcamili Mahallesi, N29B12B pafta, 1088 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mehmet EROL adına Ömer OZUYSAL’ ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22979 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/920

              Çumra İlçesi, Uzunkuyu Mahallesi, M30D23A pafta, 119 ada, 2, 927, 928 ve 929 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili parsel sahipleri adına Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22980 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/921

                 Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A11C2A ve N29A11C2B paftalar, 133 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller, 140 ada 3 ve 4 parseller, 236 ada 46 parsel ve çevresi ile ilgili S.S. Çumra Apalılar K.Y.K.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/922

            Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 138 ada, 3 parselin doğusunda yer alan Park ve Çocuk Bahçesi Alanının bir kısmının İbadet Alanı, 142 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/923

            Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19-20 LM pafta, 1483 ada, 1 parsele isabet eden Özel Sağlık Tesisi Alanının Ticaret Alanı ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  yeşil-yaya aksı sürekliliğini sağlayabilmek için alanın doğusunun Park Alanı ve Yaya Yolu olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/924

            Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 19-20-LM pafta, 1003 ada, 4, 5, 6 ve 14 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/925

            Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, N29D04B pafta, 129 ada, 264, 265, 266, 267, 268, 273 ve 274 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Piramit Enerji A.Ş. adına Osman ÖRS’ ün imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22985 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/926

                 Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, , 257 ada 1 parsel, 106 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsellerin Yüksek Öğretim Alanı ve Park Alanı olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22986 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, üst ölçekli planlarda da gerekli düzenlemenin yapılması uygun görülmüştür.

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/927

                 Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 552 ada, 15 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün imar planı tekliflerinde, ( PİN: NİP- 3462,15 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/928

                 Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C, M29A13D pafta, 5755 ada, 243 ve 244 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili RTM Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,120 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/929

                 Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, M29A11B4A pafta, 19893 ada, 5 parsele isabet eden Ticaret Alanının ebatlı blok olan yapılaşma koşulunun E:2.40, TAKS:0.40, Yençok:8 kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/930

                 Karatay İlçesi, Kuzgunkavak Mahallesi, M29A11A pafta, 510 ada, 29 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ribat Eğitim Vakfı adına Musa GÜN’ ün imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,116 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/931

            Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, M29A03C ve M29A04D pafta, 5811 ada, 77 parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı (Hal), Yol, Yeşil Alan ve Otopark olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı ve imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,117 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/932

            Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B pafta, 25881 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Ticaret Alanının Ticaret-Konut Alanı (TİCK)’na dönüştürülmesi ile ilgili Bolay İnş. adına Hüseyin KÜÇÜK’ün imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,119 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/933

                 Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D pafta, 5750 ada, 15 parsele isabet eden Akaryakıt LPG Satış İstasyonu ve Tesisleri Alanının bir kısmının Depolama Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Talip GÜREL’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, ( PİN: NİP- 1091,118 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/934

                 Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C ve M29A12D paftalar, 32968 ada, 3 parsel ile Karatay İlçesi, Başak Mahallesi, M29A18A pafta, 2313 ada, 30 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/935

                 Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 parselin Sağlık-Ticaret Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/936

            Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde Bacanak-Ören Yaylası imar planı düzenlemesi tekliflerinde, (PİN: NİP- 22991 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/937

            Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde Küçükkarakuyu Yaylası imar planı düzenlemesi tekliflerinde, (PİN: NİP- 22992 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/938

            Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde Yeniyayla-Akçaşar Yaylası imar planı düzenlemesi tekliflerinde, (PİN: NİP- 22993 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/939

            Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C-M31D01D pafta, 299 ada, 11, 13, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37 ve 49 parsellerin Resmi Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar planı ve imar plan tadilatı tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/940

            Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Ticaret+Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/941

                 Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28B24D ve M28C04A paftalar, I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.10.2016 tarih ve 3922 sayılı kararı ile uygun görüşü doğrultusunda 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/942

          Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A pafta, 15078 ada, 9 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,99 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/943

            Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28B15D paftaya isabet eden alanın 1/25.000 üst ölçekli nazım imar planına ve mahkeme kararına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/944

            Meram İlçesi, Dereaşıklar Mahallesi, M28B25C pafta, 40156 ada, 19 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ges H Enerji Tarım. AŞ. adına Mustafa KORKUT’ un imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22973 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/945

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28B15D pafta, 2565 ada, 54 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mevlüt ÖZDEMİR adına vekaleten İsmail ÖZDEMİR’ in imar planı tadilatı (PİN: NİP- 1092,100 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

                 120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/946

              Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B pafta, 561, 2609 ve 2620 parsellere isabet eden “Akaryakıt LPG Servis Satış İstasyonu Alanı”nın bir kısmının “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesi ile ilgili Nazife KARA’ nın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

          121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/947

            Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, M28B15A ve M28B15B paftalara isabet eden alanda, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 875 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planı ilavesi amaçlı yapılan Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

          122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/948

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D pafta, 1096, 1097, 1098, 1099 ve 1100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatı ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesinin 2016/827 kararı doğrultusunda bölgede yeniden imar plan düzenlenmesi teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/949

              Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B3A pafta, 42454 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,149 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.   

          124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/950

                 Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B10C4B ve M28B10C4B paftalara isabet eden 20722 ada, 1 parselin çevresindeki otopark ve park alanlarının yerlerinin değiştirilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,150 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/951

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D4C pafta, 14426 ada, 1 parsel ve 14427 ada, 1 parsel ile çevresinin Özel Eğitim (İlkokul Alanı) ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Salih ÖZKAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,151 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/952

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1B pafta, 18814 ada, 530 parselin Ticaret Alanı (Fırın ve Unlu Mamuller) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali TEKKURT’un 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,152 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/953

              Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2360 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Eti A.Ş. adına Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 23005 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

          128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/954

              Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 49L2A ve 50L3D paftalar, 29 ada, 1 ve 2 parselin Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ve parselin kuzeydoğusunda Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/955

            Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D pafta, 25725 ada, 13 parselde yer alan Kültür-Turizm Tesisi-Ticaret-Otel ve Sergi Alanı ile Belediye Hizmet Alanının ana kenar hattı ve yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/956

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, M28-B-14-C pafta, 26776 ada, 1 parsel, 26778 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün imar planı tadilatı (PİN: NİP- 1092,101 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/957

     Selçuklu İlçesi, Sakarya mahallesi, M29A06D1D ve M29A06D1C pafta, 16796 adaya isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.01.2016 tarih ve 11968226-045.01-E.624 sayılı Akaryakıt İstasyonları ile ilgili görüş yazısına istinaden Konya İl bütününde Akaryakıt ve Servis İstasyonlarına ilişkin uygulamada yaşanılan tereddütler nedeni ile Konya il sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli imar plan notlarına;

-Akaryakıt, Şarj ve Servis İstasyonlarında yapılan pompa adaları ve depolama tanklarının Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, TSE ile belirlenmiş asgari emniyet mesafelerine uyulması şartı ile imar planı ve/veya yönetmelik ile belirlenen yapı yaklaşma sınırı ile parsel sınırı arasında yapılabilmesi,

          -Kanopi taşıyıcılarının pompa adaları için belirlenmiş asgari emniyet mesafelerine uyularak adalar ile birlikte planlanması, kanopilerin ve kapalı alan oluşturmayan araç yıkama makinalarının parsel yol cephesi sınırlarına 5.00 metreden fazla yaklaşmaması,  meskûn alanlarda ise kanopilerin parsel sınırlarına 3.50 metreden fazla yaklaşmaması şartı ile yapılabilmesi, plan notunun ilave edilmesi, uygun görülmüştür.

          132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/958

                 Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 ve 18L2 paftalar, 302 ada 24 parselin ayrık nizam 3 kat ve ayrık nizam 4 kat Konut Alanı olan imarında, yoğunluk artışı yapılmadan yoğunluk birleştirme yapılarak Emsal (E)=1.46, TAKS=0.40, blok (BL) nizam 6 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-5527.38) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

          133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/959

            Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 ve 18L4 paftalar, 3126 ada, 1 parselin (eski 302 ada 22 parsel) ayrık nizam 3 kat Konut Alanı olan imarında, güneyindeki ve doğusundaki imar yollarının 10 metre planlanarak yoğunluk artışı yapılmadan Emsal (E)=1.30, TAKS=0.25, Yençok=6 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-5527.41) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/960

            Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4C, M29A07D4D, M29A12A1A ve M29A12A1B paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel ve 2318 ada, 20 nolu parsele isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: 1690.114) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/961

            Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 Ada 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 26 Parsellerin Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa GÜRSOY'un İmar Planı tekliflerinde (PİN: NİP- 14988,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/962

              Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B pafta, 461 ada, 10 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aynur TEKERKAYA’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, tescilli yapı bulunduğundan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/963

            Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15-16-MN pafta, 2457 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet Cabbar HÜSRAFOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, EK-2 “Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu” nda yer alan Eğitim Tesis Alanlarına ait asgari alan büyüklüğünü sağlamadığı için reddi uygun görülmüştür.

          138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/964

            Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahalle sınırları içerisinde Karaman yolunun güneyini kapsayan alanda nazım imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/965

            Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 49L4A pafta, 9947 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Altuva Yapı San. Tic. AŞ.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/966

            Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 2310 ada, 53 parselin Yüksek Öğretim Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,115 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/967

                 Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20365 ada 2 parsel ve 20367 ada 7 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanı, Park ve Trafo Alanının, “Konut Alanı, Sanayi Alanı, Park ve Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Hilal Deri Et Mamulleri AŞ’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091.105) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          142- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/968

            Meram İlçesi, Köyceğiz ve Derecamiikebir Mahalleri içerisinde, sınırları belirlenen bölgelerde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          143- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/969

            Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B23B3C, M28B23C2B, M28B24A4D, M28B24A4C ve M28B24D1A paftalar, 27548 ada, 6 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Başbakanlık Toplu İdaresi Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinin (PİN: NİP-1092,94) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          144- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  24.11.2016

               Sayı  :  2016/940

            Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Ticaret+Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

         

 

 

 Muammer PARLAR

                                                                                                                      Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

20//12/2016 Şb.Md.: E.KANAR