12 Aralık 2016 Meclis Gündemi

1-  Kadınhanı İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Boruktolu İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-  Derbent İlçesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-  10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 19L2A ve 20L3D paftalar, 225 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 22L4 pafta, 929 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-  Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4C pafta, 132 ada, 20 nolu parselin bulunduğu imar adası ve parselin kuzeybatısındaki imar adasında 18 metrelik yol güzergâhı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L1C pafta, 842 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-  Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B4D pafta, 276 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N28B2B pafta, 2184 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Ereğli İlçesi,  Orhangazi Mahallesi, M32D22D1A pafta, 3020 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Ereğli İlçesi, Ziyagökalp Mahallesi, M32D22A3C pafta, 2412 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-  Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A3A pafta, 788 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3C pafta, 31264 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A2D pafta, 32441 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C pafta, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4C pafta, 24624 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D1D ve M28B24D2B pafta, 27641 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,,

19-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 23037 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D4B pafta, 23286 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-  Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3D pafta, 37483 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D4A pafta, 27726 ada, 1 no.lu parsel ve Çarıklar Mahallesi, M29D07D3B pafta, 39084 ada, 56 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Meram İlçesi, Dere Camikebir Mahallesi, M28A14D4B pafta, 4256 ada, 2 no.lu parsel ve 2594 ada 372 no.lu parsel kısmen konut alanıyla hamurlu kaldığından, 4256 ada 2 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-  Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21D2B pafta, 22957 ada, 1 no.lu parsel ve 23052 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Meram İlçesi, Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23/09/2016 tarih ve 935 sayılı kararı ile onaylı Nazım Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-  Meram İlçesi, Ahmet Özcan Caddesi’nin güneyinde Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 936 sayılı kararı ile onaylı Nazım Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-  Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C2D pafta, 23682 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,,

28-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-A pafta, 29128 ada 1 parsel ve Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-A pafta, 42317 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-4-D pafta, 2789 ada 367 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-  Selçuklu İlçesi, genelinde muhtelif yerlerinde trafo yerleri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A2B pafta, 15542 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Bütününde; 1/5000 ölçekli imar planı plan notlarında fırınlar, düğün salonları, 2 katlı konut alanlarının zemin katlarında ticaret yapılması ve tarımsal amaçlı silo yapımları ile ilgili düzenleme yapılması dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 791 sayılı kararıyla onaylanan Merkez Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 948 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-  (Büyükşehir Belediyesi) Kentin belli noktalarında Trafiğe kapalı Alanlarda ATM yerlerinin seçiminin yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-  (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi, N28D03A2D paftaya isabet eden 25000 m2 alan ile Merkez Mahallesi, N28D03A2D pafta, 125 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 37KJ ve 36KJ paftalar, 119 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 48L pafta, 132 ada, 211 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L3D pafta, 1017 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, M27D17A3D pafta, 14336 ve14356 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,,

40-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi M29D14C4D ve M29D19B1A pafta, 2523 ve 2524 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D19D1C ve M29D19D1D paftalar, 491 ada, 1, 2 parsel, 483 ada, 108, 109, 110 ve 111 parsel, 485 ada, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 18İ-2C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M32D19A2B pafta, 2425 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yeni Mahalle, M29A11C pafta, 1979 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A pafta paftalar, 27542 ada, 15 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29D02D pafta, 31785 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B23C1D pafta, 211 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28-B-14-A ve M28-B-14-D paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B05C1D pafta, 2856 ada, 150 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Bayat Mahallesi, 38250 ada, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 134, 135, 136, 137 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C ve L28C08B pafta, 212, 213, 214, 217, 218, 220, 221, 222 ve 223 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-  Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, L29D11A ve L29D06D paftalar, 1195 ve 1196 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 ada, 6 parselle yönelik I. İdare Mahkeme Kararının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Merkez Mahallesi, 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve11 parseller ile 105 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,