17 Ekim 2016 Karar Özetleri

 

1-  İptal-İhdas Kadrolarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2-  Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-  Kadınhanı İlçesi, Pirali mahallesindeki gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-  OUT-SIDEIN (Yetişkin Mülteciler İçin Kapsamlı Eğitim Proğramı) adlı Avrupa Birliği Projesi için görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mah. 456 ada, 211 parsel, 25/B kapı nolu gayrimenkulün Konya Muhtarlar Derneğine 10 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-  Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği arasında ortak hizmet projesi geliştirmek amacı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-      Belediyemize devredilen taşınmazların bölgelerindeki yatırım düzenlemeleri kapsamında ilgili ilçe belediyesine devri için Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-  Selçuklu İlçe Belediyesinin 2016 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-  Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşl.Bşk.lığı İl Müftülüğü arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-  Büyükşehir Belediyesi ile Adıge Dil Derneği arasında Belediye Kanunun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-  Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-  Derebucak Belediyesi ile 5393 sayılı kanunun 75. maddesi istinaden istiridye mantar yetiştiriciliği konusunda ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-  Büyükşehir Belediyemiz ile Ziraat Odaları arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol ve sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-  Gençlik ve Spor Ana Planı ile öngörülen gençlik ve spor politikalarının analiz edilmesi yeni görüş ve tekliflerin dinlenmesi konu ile ilgili şikayetlere çözüm önerilerinin değerlendirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-  Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22 K 3 pafta, 1390 ada, 1 ve 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-  Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 21 L 4 pafta, 338 ada, 44 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-  Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi, L27A01D4B pafta, 205 ada, 161 (4522) parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

18-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-  Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L-D pafta, 701 ada 9 parsel ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-  Beyşehir İlçesi, Hamidiye İlçesi, 49L-2B pafta, 654 ada 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-  Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 20LIIIA pafta, 494 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-  Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, L28D21D2D paftaya isabet eden park alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-  Derbent İlçesi, Camiikebir Mahalle sınırları içerisinde ifraz hatlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-  Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, M31D02A4D pafta, 744 ada, 40 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-  Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C pafta, 30737 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-  Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D2D pafta, 32825 ada, 9 nolu parselin güneyinde kalan Otopark Alanına Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A4D imar paftasında, M29A07A4D pafta, 30809 ada, 5 nolu parsele Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B imar paftasında, M29A06C2B pafta, 23538 ada, 25 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-  Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A imar paftasında, M29A11C3A paftasında, 32481 ve 32482 adaların arasında kalan Park Alanına Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-  Karatay İlçesi, Yeni Mahallesi, M29A11C1A paftasında, 19879 ada, 24 nolu parselin Eğitim Tesisleri Alanı ve 26 nolu parselin doğrultusunda, Trafo Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesiile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-  Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, M28B15C1D pafta, 982 ada, 451 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-  Meram İlçe sınırları içerisinde 5 adet trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-  Meram İlçe sınırları içerisinde, 7 adet trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

34-  Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta, 16726 ada, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-  Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1C pafta, 23643 ve 23645 adalarda ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-  Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04B4C, M28C04A3C paftalar, 38686 ada, 152 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-  Sarayönü İlçesi, Gözlü Mahallesi, 49 K2A paftaya isabet eden Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                        

38-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-D pafta, 18330 adanın çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28-B-15-A-3-A ve M28-B-15-A-3-B paftaları, 28951 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-A, L29-D-23-B-3-B, L29-D-23-B-3-D, L29-D-23-B- 3-C paftaları, 29769 ada 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M29-B-10-A-4-C pafta, 18438 ada 1,2 parseller ile 22575 ada 5,6 ve 7 nolu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C pafta, 13624 ada 4449 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-B pafta, 2792 ada ile ilgili Uygulama İmar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-  Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 18 K II pafta, 485 ada, 149, 150, 151 ve 152 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-  Kulu İlçesi, Camikebir mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-  Ereğli İlçesi, Toros mahallesi, 2510 ada, 2 ve 3 parsellerde Konya Büyükşehir Belediyesinin 17.06.2016 tarih ve 667 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Özel Eğitim Alanı) nazım imar planında uygun olarak hazırlanan uygulama ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-  (Büyükşehir Belediyesi) Konya ili bütününde yapılaşma koşulları belli olmayan imar planındaki donatı alanları ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı kararına ilave açıklama yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, M27D22A pafta, 10031 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, M27B16C4C pafta, 102 ada, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 461 ada, 10 parselile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Mülayim Mahallesi, M28A02B4B ve M28A02B3A paftalar,190 ada, 68 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 49L4D pafta, 5686 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, İmremler Mahallesi, 113 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A24A pafta, 5740 ada, 130 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 2310 ada, 53 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 154 kVbüsan Konya 3 TM Enerji iletim hattının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B22A pafta, 251 ada, 153 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                              

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta, 372 ada 149 ve 155 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D pafta, 37432, 37424 ve 2594 adalara isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz ve Derecamiikebir Mahalleri, M28B14D paftaya isabet eden alan içerisinde, sınırları belirlenen bölgelerde siluet çalışması yapılması ve çalışma yapılıncaya kadar yapı ruhsat işlemlerinin durdurulmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28883 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 29973 ada, 32 ve 37 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4D pafta, 372 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alemdar Mahallesi, M29C11C pafta, 171 ada 10 ve 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50 L3D, 49 L2A pafta, 357 ada, 53 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-  Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 302 ada, 24 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-  Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 3126 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

68-  Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29B21A4D pafta, 8372 ve 8415 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

69-  Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D4C, M29A07D4D, M29A12A1A ve M29A12A1B paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel ve 2318 ada, 20 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

70-  Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D ve M29A21A2C paftaları, 21847 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-  Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 5 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

72-  Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15D1B pafta, 16987 ada 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,         

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21L I pafta, 87 ada, 14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 Ada 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 26 Parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15M4 pafta, 2457 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi sınırları içerisinde, Karaman yolu güneyi nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-  (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 49L4A pafta, 9947 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-  (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B04B pafta, 527 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20367 ada, 2 ve 7 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

80-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D ve M29A14C paftalar, 5755 ada, 158, 163, 164 ve 293 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

 

81-       (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B23B3C, M28B23C2B, M28B24A4D, M28B24A4C ve M28B24D1A paftalar, 27548 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-       (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M28C05C4C ve M28C10B1B paftalar, 38900 ada, 4 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.45’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.         

 

 

 

 

                                                                                                                 Muammer PARLAR

                                                                                                                 Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

…./10/2016 Şb.Md.: E.KANAR