17 Ekim 2016 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/116

            Meclisimizin 10.10.2016 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 2017 Yılı Performans Programı üzerinde komisyon çalışmamızın devam etmesi nedeniyle bir sonraki oturuma kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/117

            Kadınhanı İlçesi, Pirali Mahallesi,165 parselde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/118

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 06.10.2016 tarihinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 günlü birleşiminde Komisyonumuza intikal eden söz konusu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi v. fıkrası,  5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesi ve 75. Maddesi gereğince Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yapılacak olan OUT-SIDEIN (Yetişkin Mülteciler İçin Kapsamlı Eğitim Programı) adlı Avrupa Birliği Projesinde görev yapmak üzere KOMEK Şube Müdürü Abdullah KALELİ ve KOMEK Alaaddin kurs merkezi yöneticisi Erdoğan NÜKTE’nin görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/119

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu ilçesi, Ferhuniye Mahallesi, 456 ada, 211 parsel, 25/B kapı numaralı gayrimenkulün dernek hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği 10 yıllığına Konya Muhtarlar Derneğine tahsisi; elektrik, su, yakıt ve bina ile ilgili giderlerin Belediyemizce karşılanması uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/120

Belediyemiz ile Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden, Ortak Hizmet Projesi geliştirmek amacıyla protokol yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

            6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/121

            6360 sayılı Kanun kapsamında Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ekli listedeki taşınmazların bölgelerindeki yatırım düzenlemeleri kapsamında 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince ilgili ilçe belediyesine devri için Encümenimize yetki verilmesi hususunda süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/122

Selçuklu İlçe Belediyesinin 2016 yılı Gelir Bütçesinin 06.1.5.01 Arsa Satışı gelirlerine 16.500.000,00.-TL. karşılığında; 2016 Yılı Gider Bütçesinin Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıtı Alımları Giderleri tertibine 16.500.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/123

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülüğü arasında; Belediye Kanunun 75. Maddesi ile 24.05.1985 tarih ve 18763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği’ne dayanılarak’Cami ve Müştemilatlarına Yönelik Tamir ve Tadilatların Yaptırılması İşleri’ ile ilgili protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih   :  14.10.2016

 Sayı    :  2016/124

            Belediyemiz tarafından yapılacak olan ‘Kültür Merkezi İnşaatı’ tamamlanarak hizmete sunulması için; Büyükşehir Belediyesi ile Adıge Dil Derneği arasında Belediye Kanunun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.10.2016

   Sayı  :  2016/125

               Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin uygun görülmüştür.

          11- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.10.2016

   Sayı  :  2016/14

               Derebucak Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden istiridye mantarı yetiştiriciliği konusunda ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol imzalanabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          12- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.10.2016

   Sayı  :  2016/15

              ÇİTEP (Çiftçi Tecrübe Paylaşım Programı)” Projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Ziraat Odaları arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol/sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          13- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

   Tarih :  17.10.2016

   Sayı  :  2016/2

               Gençlik ve Spor Ana Planı ile öngörülen gençlik ve spor politikalarının analiz edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

         14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13,.10.2016

               Sayı  :  2016/816

              Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22 K 3 pafta, 1390 ada, 1 ve 6 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan Taks:0.30 Kaks:1.57 5 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: 111.70) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

                 Sayı            :  2016/817

              Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 21 L 4 pafta, 338 ada, 44 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: 111.71) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/818

              Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi, L27A01D4B pafta, 205 ada, 161 (4522) parsele isabet eden alan ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: 21760,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, parsele isabet eden konut alanında ifraz hattı ve parselin batısında yer alan park ve otopark alanı ile birlikte yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/819

             Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: 1038,37) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/820

              Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L-D pafta, 701 ada 9 parselin güney ada sınırının mülkiyet sınırı ile çakışacak şekilde kaydırılarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: 1038,44) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/821

              Beyşehir İlçesi, Hamidiye İlçesi, 49L-2B pafta, 654 ada 24 parsele isabet eden sanayi alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: 1038,43) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/822

              Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 20LIIIA pafta, 494 ada, 7 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının, yapı kullanma izin belgesine göre imar adasının parsel sınırına kaydırılarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: 2021,16) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/823

              Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, L28D21D2D paftaya isabet eden park alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: 10399,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/824

              Derbent İlçesi, Camiikebir Mahalle sınırları içerisinde kalan konut alanlarında İmar Kanununun 18. Madde uygulaması sonucu oluşan kadastro durumuna göre ifraz hatlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında, (PİN:10399,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/825

              Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, M31D02A4D pafta, 744 ada, 40 parselin Trafo Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: 7589,35 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/826

              Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, M29A11A2C pafta, 30737 ada, 7 nolu parselin, 6 kat blok, TAKS: 0.25, KAKS: 1.50 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olan imarına “Bina cephe şartı aranmayacaktır.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP- 1690,157 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/827

              Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, M29A11D2D pafta, 32825 ada, 9 nolu parselin güneyinde kalan Otopark Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-1704,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/828

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A4D pafta, 30809 ada, 5 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olan imarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,160 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/829

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 23538 ada, 25 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olan imarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,161 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/830

              Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3A paftasında, 32481 ve 32482 adaların arasında kalan Park Alanında, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 27.07.2016 tarih ve YGMY_PKM_49055 sayılı yazısı doğrultusunda Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 8003,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/831

              Karatay İlçesi, Yeni Mahallesi, M29A11C1A paftasında, 19879 ada, 24 ve 26 nolu parsellerin Eğitim Tesisleri Alanı ve Trafo Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,163 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/832

              Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, M28B15C1D pafta, 982 ada, 451 nolu parseldeki mevcut trafonun iptal edilerek 437 nolu parsel içinde yeniden oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615,127) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/833

              Meram İlçe sınırları içerisinde, a-) Fahrunnisa Mahallesi, M28B15C3B pafta, 3956 ada, 229 no.lu parseldeki mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi, b-) Gödene Mahallesi M28C04A2A pafta, 27347 adadaki park alanında trafo tadilatı, c-) Gülbahçe Mahallesi, M28B19B2B pafta, 27010 ada, 1 no.lu parseldeki mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi, d-) Harmancık Mahallesi, M28B20A4A paftada mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi, e-) Osmangazi Mahallesi, M28B20A1B paftada mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarında, (PİN: UİP- 615,128 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/834

              Meram İlçe sınırları içerisinde, a-) Çaybaşı Mahallesi, M28B15C3B pafta, 37368 ada, 8 no.lu parselde kentsel sit alanı içindeki mevcut trafo alanının, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınmak şartıyla yeniden düzenlenmesi ile ilgili tadilatı, b-) Çandır Mahallesi, M28B14C4C pafta, 678 ada, 79 no.lu parseldeki mevcut trafonun plana işlenmesi, c-) Gülbahçe Mahallesi, M28B19B2A paftada otopark içindeki mevcut trafonun plana işlenmesi, d-) Kirazlı Mahallesi, M28B19B1A paftada park alanı içindeki mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi, e-) Köyceğiz Mahallesi, M28B14D2C paftada huzurevi alanı içinde trafo tadilatı yapılması, f-) Kürden Mahallesi, M28B14C1C paftada spor tesisi içindeki mevcut trafonun plana işlenmesi, g-) Yaka Mahallesi, M28B14C1D paftada, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşü alınmak şartıyla park alanı içindeki mevcut trafonun plana işlenmesi ile ilgili tadilatlarında, (PİN: UİP- 615,129) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/835

              Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta, 16726 ada, 12, 13, 14 ve 15 no.lu parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 714 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı tadilatına (Sağlık Tesisi ve Ticaret Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP- 615,130) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/836

              Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1C pafta, 23643 ve 23645 adalarda 3194 Sayılı Kanun’un 18. madde uygulamasında ortaöğretim ve sağlık tesisinin alan (m²) dengelenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında, (PİN: UİP- 615,131) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/837

              Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C04B4C, M28C04A3C paftalar, 38686 ada, 152 no.lu parselde Entegre Hayvancılık ve Tarım Alanında plan notu ilavesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,132 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/838

              Sarayönü İlçesi, Gözlü Mahallesi, 49K-2A paftaya isabet eden Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: 10199,2 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/839

              Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-1-D pafta, 18330 adaya isabet eden Konut Alanında ihdas ve yola terkin dengelenerek Ayrık 2 kat, 0.20/0.40 yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: 311,267) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/840

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimar Sinan Mahallesi, M28-B-15-A-3-A ve M28-B-15-A-3-B paftaları,  28951 ada 6 parselin E=2.10, Hmax= Serbest, MaksTAKS=0.25 yapılaşma şartlarına sahip Konut Alanının batısında yer alan trafo alanı çevresinde yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında (PİN: 311,270) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/841

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-A, L29-D-23-B-3-B, L29-D-23-B-3-D, L29-D-23-B- 3-C paftaları, 29769 ada 30 parselde E=0.35, Hmax=30 metre yapılaşma şartlarına sahip olan Gıda Sanayi ve Sosyal Tesisleri Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: 311,271) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/842

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M29-B-10-A-4-C pafta, 18438 ada 1,2 parseller ile 22575 ada 5,6 ve 7 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Konut alanı 2 kat ayrık 0.20/0.40 yapılaşma şartları ve çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında (PİN: 311,260) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/843 

  Yapılan değerlendirmeler sonucunda yürürlükteki uygulama imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına isabet eden Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C pafta, 13624 ada 4449 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 798 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar plan tadilatına uygun olarak kısmen E=1.15, Yençok=9.50 m. yapılaşma koşullarına sahip Ticaret alanı, kısmen de E=0.20, Yençok=9.50 m. yapılaşma şartlarına sahip Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatında (PİN: 311,261) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/844

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-15-B-1-B pafta, 2792 ada ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1038 E.2016/391 kararı doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih 890 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan tadilatında (PİN:311.268) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/845

  Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 18 K II pafta, 485 ada, 149, 150, 151 ve 152 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 719 sayılı kararı ile onaylanan imar planı tadilatına itiraz değerlendirildi. Söz konusu parsellere isabet eden konut alanının ifraz ile ayrılarak yoğunluk artışı olmadan, yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/846

  Kulu İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Konut-Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifine (PİN: 2709,27 ) ilişkin olarak; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 6. fıkrasında “Ayrık ve Blok Nizam olan yerlerde, imar planında açıkça belirlenmemiş ise taban alanı katsayısı %40’ı geçemez” denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinin 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı Meclis kararı onaylı Otopark Düzenlemesi İle İlgili Plan Kararlarının (B) Maddesinin 2. Fıkrasında ise “Ticaret Alanlarında; Ayrık yapı nizamında otopark yönetmeliğince belirlenen otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde ve en az % 20’si parsel zemininde karşılanır" hükmü yer almaktadır. İmar tadilatı teklifinin yukarıda açıklanan meclis kararı ve yönetmelik hükümlerine istinaden iadesi uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/847

  Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi,  2510  ada,  2  ve  3  parsellerde  Konya  Büyükşehir Belediyesinin 17.06.2016 tarih ve  667  sayılı  meclis  kararı  ile onaylanan (Özel Eğitim Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: 5527,46) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

 

 

 

 

 

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/848

              Konya il bütününde, sit alanları ve özel kanun hükümlerine tabi alanlar hariç olmak üzere İmar Planında yapılaşma şartları yazılmamış olan ‘Spor ve Oyun Alanları’, ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’, İbadet Yeri’, ‘Resmi Kurum Alanı’, ‘Eğitim Alanı’ ve ‘Sağlık Tesisleri Alanı’ için taban alanı kat sayısının 0.30 ve kat sayısının Yençok:3 kat kabul edilmesine ilişkin hükmüne, “Bu alanlarda Emsal (E)=0.90 dır. Ancak bu karar tarihinden önce ilgili resmi kurumlar tarafından proje veya yapım ihalesi yapılmış olan parsellerde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan yapılaşma şartları uygulanabilir. ”Notunun ilave edilmesi, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/849

  Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, M27D22A pafta, 10031 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Genç 1 Elk. Ürt. Ltd. Şti. adına Hüseyin DEMİRTAŞ’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 22253) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/850

  Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, M27B16C4C pafta, 102 ada, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mehmet DÜZEL’ in imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 22254 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/851

  Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B pafta, 461 ada, 10 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aynur TEKERKAYA’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Koruma Alanı içerisinde yer aldığından ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alındıktan sonra değerlendirileceğinden incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/852

  Derbent İlçesi, Mülayim Mahallesi, M28A02B4B ve M28A02B3A paftalar,190 ada, 68 parselde bulunan II. Derece Doğal Sit Alanında yer alan Peynirini Mağarası ve çevresine ilişkin Derbent Belediye Başkanlığı’nın Koruma Amaçlı İmar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 22264) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/853

              Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 49L4D pafta, 5686 parsele isabet eden Konut Alanın Spor Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Güneysınır Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

 

 

 

 

 

 

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/854

              Hüyük İlçesi, İmrenler Mahallesi, 113 ada, 1 parsele isabet eden Resmi kurum Alanı ve 7308 parsele isabet eden Cami Alanının yerleri değiştirilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/855

                          Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A24A pafta, 5740 ada, 130 nolu parselin bir kısmında, “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Alpren Enerji San. ve Tic. AŞ. adına Ömer Faruk ERTÜRK’ün imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 22256 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/856

  Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C pafta, 2310 ada, 53 parsel ve çevresinin Yüksek Öğretim             Alanı ve Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının (PİN: NİP- 1091,115) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/857

  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Tatlıcak Mahallesi, Hacıyusufmescit Mahallesi ve Büyükkayacık Mahallesi sınırları  içerisinde 154 kV  Büsan TM-Konya 3 TM Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesi ile  ilgili  TEİAŞ  9.Bölge  Müdürlüğünün  imar  plan  tadilatı  tekliflerinde  “Mekânsal  Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup hattın 30 metrelik yolun paralelinden geçen kısmının doğu istikamette kaydırılarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/858

  Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, M28B22A pafta, 251 ada, 153 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine  Dayalı  Elektrik  Üretimi  ve  İletim  Tesisleri Alanı)”  düzenlenmesi  ile  ilgili  Güneş 3 Enerji A.Ş. adına  Mustafa KORKUT’ un  imar  planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 22265) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/859

  Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta, 372 ada 149 ve 155 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı fonksiyonlarının yer değiştirilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/860

  Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D pafta, 2594, 37421, 37422, 37423, 37424 adalar ve çevresinin konut alanı ve tanımsız alan olan imarının konut Alanı ve park alanı olarak yol bağlantıları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın ilave imar planı ve imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1092,98) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/861

               Meram İlçesi, Köyceğiz ve Derecamiikebir Mahalleri, M28B14D paftaya isabet eden alan içerisinde, sınırları belirlenen bölgelerde siluet çalışması yapılması ve çalışma yapılıncaya kadar yapı ruhsat işlemlerinin durdurulması ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/862

  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A pafta, 28883 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici bölgede Rekreasyon Alanı düzenlemesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1093,148) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/863

  Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 29973 ada, 32 nolu parselin bir kısmı ve 37 nolu parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı” yapılması ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-22255) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/864

  Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A4D pafta 372 parselin bir kısmının Ticaret Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/865

  Çumra İlçesi, Alemdar Mahallesi, M29C11C Pafta, 171 ada 10 ve 11 parsel ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının İmar Planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/866

  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50 L3D,  49 L2A pafta, 357 ada,  53 ve 4 parsele isabet eden Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı,  söz konusu parselleri de içeren bölgede planlama süreci devam ettiğinden ve bu kapsamda çevresi ile birlikte yeni bir düzenleme yapılırken değerlendirileceğinden teklifin iadesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/867

  Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 ve 18L2 paftalar, 302 ada 24 parselin ayrık nizam 3 kat ve ayrık nizam 4 kat Konut Alanı olan imarında, yoğunluk artışı yapılmadan yoğunluk birleştirme yapılarak Emsal (E)=1.46, TAKS=0.40, blok (BL) nizam 6 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-5527.38) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/868

              Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1 ve 18L4 paftalar, 3126 ada, 1 parselin (eski 302 ada 22 parsel) ayrık nizam 3 kat Konut Alanı olan imarında, güneyindeki ve doğusundaki imar yollarının 10 metre planlanarak yoğunluk artışı yapılmadan Emsal (E)=1.30, TAKS=0.25, Yençok=6 kat olarak yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP-5527.41) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/869

  Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29B21A4D pafta, 8372 ve 8415 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 669 sayılı kararı ile onaylanan ilave nazım imar planına (Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında (PİN: UİP-20955) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/870

  Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4C, M29A07D4D, M29A12A1A ve M29A12A1B paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel ve 2318 ada, 20 nolu parsele isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: 1690.114) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/871

  Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D ve M29A21A2C paftaları, 21847 ada, 5 nolu parselin 2 kat ayrık / ikiz nizam konut alanı olan imarı ile 6 nolu parselin 4 kat ayrık nizam konut alanı olan imarının parseller arasındaki kademe hattının kaldırılarak birleştirilmesi ve E:1.25, Taks: 0.40, Yençok: 4 kat olarak yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: 1690.150) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/872

  Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 5 ada, 35 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yapı yoğunluğu artırılmadan yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: 2709,26) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/873

  Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15D1B pafta, 16987 ada 7 parsel 3 kat ayrık nizam konut Alanına, 16987 ada 8 parsel ise 4 kat ayrık nizam konut alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellere isabet eden alanda yoğunluk artışı olmadan yapılaşma şartlarının (E:1.46, Y ençok: 4 Kat,  Taks: 0.40) ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN- UİP:615,124) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/874

  Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21L I pafta, 87 ada, 14 nolu parselde mevcut kullanım dikkate alınarak Cami Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Subaşı Talebeleri Koruma Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/875

  Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 Ada 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 26 Parsellerin Akaryakıt Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa GÜRSOY'un İmar Planı teklifinin, (PİN: NİP- 14988,2) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/876

  Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15-16-MN pafta, 2457 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet Cabbar HÜSRAFOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/877

              Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahalle sınırları içerisinde Karaman yolunun güneyini kapsayan alanda nazım imar planı revizyonu tekliflerinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/878

  Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 49L4A pafta, 9947 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Altuva Yapı San. Tic. AŞ.’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/879

  Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B04B pafta, 527 ada, 35 parsele isabet eden Teknik Altyapı Alanının düzenlenmesi  ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/880

  Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20365 ada 2 parsel ve 20367 ada 7 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanı, Park ve Trafo Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hilal Deri Et Mamulleri AŞ’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1091.105) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/881

  Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D ve M29A14C paftalar, 5755 ada, 158, 163, 164, 293 parseller ve çevresinin Resmi Kurum Alanı (Cezaevi) ayrılarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı ve imar planı tadilatının, (PİN: NİP-1091,112) Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 1004 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda Cezaevi olarak kullanılmak üzere Kamu Hizmet Alanı ayrıldığından reddi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/882

  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B23B3C, M28B23C2B, M28B24A4D, M28B24A4C ve M28B24D1A paftalar, 27548 ada, 6 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Başbakanlık Toplu İdaresi Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinin (PİN: NİP-1092,94) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.10.2016

               Sayı  :  2016/883

  Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M28C05C4C ve M28C10B1B paftalar, 38900 ada, 4 parselin bir kısmında Enerji Üretim Alanı düzenlenmesi ile Altaca Meram Yeşil Enerji Üretim AŞ’ nin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-1092,95), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

         

 

 

 Muammer PARLAR

                                                                                                                      Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk.

 

 

…./10/2016 Şb.Md.: E.KANAR