19 Eylül 2016 Meclis Gündemi

1- Belediyemizin iştiraki olan bazı şirketlerdeki ortaklığımızın 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin i bendi gereğince sonlandırılması ve mevcut hisselerimizin satışının yapılmasına dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

2- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesisin Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz. Dan. Park İşlt. ve Elek. Ür. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Şehir Estetiği Şube Müdürlüğünün kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Park alanında bulunan tarihi binanın iştirakimiz olan Konya Suki Enerji Yatırım San.Tic.A.Ş.’ye 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği, hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Kızılören Sarıtaş mahallesindeki parselin 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereği 30 yıllığına kiralanması için Kızılören Yardım ve Hayır Vakfı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Dikilitaş mahallesindeki parselin 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince satılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Belediyemiz ile Hukuki Araştırmalar Derneği Konya Şubesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden, ortak hizmet projesi geliştirmek amacıyla protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesindeki parselin 5393 sayılı kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereği satışı için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Konya ili dışında olan ve ilimize üniversite okumaya gelen örgün öğretim öğrencilerinin; ‘bir hafta süresince, Elkart aracılığıyla toplu ulaşım araçlarımızdan ücretsiz yararlanmalarına dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        

10- Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

11- Büyükşehir Belediyesi ve Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

12- Fen İşleri Daire Bşk.lığımız tarafından hazırlanan 6 Şube Müdürlüğüne ait yeni yönetmeliğin görüşülmesine dair (Fen İşleri D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

13- Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.lığımız Yemekhane ve Yemek Servisi Yönetmeliği ile Yemek Servisi Yönetim Kurulu üyeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

14- “Sağlıklı Gıda Sağlıklı Nesil” projesi kapsamında Büyükşehir Belediye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım H.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine Travay (Tırnak Kesim Makinesi) verilmesi için belediyemiz ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım H.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Gençlik ve Spor Ana Planı ile öngörülen gençlik ve spor politikalarının analiz edilmesi yeni görüş ve tekliflerin dinlenmesi konu ile ilgili şikayetlere çözüm önerilerinin değerlendirilmesine ilişkin (Kültür ve Sos.İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

17- Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L4 pafta, 1263 adanın düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 979 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Beyşehir İlçesi, Ağılönü Mahallesi, 49M4B pafta, 677 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M1A pafta, 140 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L-4A ve 49L-4D paftalar 1059 ada, 67 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, N28D10B2D pafta, 461 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, K29C09C3D pafta, 781 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1C pafta, 754 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29B21A4D pafta, 8372 ve 8415 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesi, M31D15B1A paftaya isabet eden uygulama imar planı plan notları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Karapınar İlçesi, Akören Mahallesi, M31C07B3, paftaya isabet eden uygulama imar planı plan notları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, M29A114D4D pafta, 25066 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1D ve M29A21A2C paftaları, 21847 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19395 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde 3 adet Trafo Alanı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, M29A14B4A pafta, 23781 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 31550 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B2B, M29A07A1A, M29A07A1B, M29A07A1C ve M29A07A1D paftalar, 847 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 5 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A2D pafta, 21108 ve 21112 no.lu adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Meram İlçesinde, MEDAŞ’ın talebine istinaden, Küçük Kovanağzı Mahallesi, M28B20A2D paftada bulunan mevcut imar planındaki trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Meram İlçesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nin kuzeyinde yer alan demiryolu, Larende Caddesi, Furgandede Caddesi ve Karaman Caddesi ile sınırlı, kentsel dönüşüm alanları hariç Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Meram İlçesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesinin güneyinde yer alan Karaman Caddesi, Antalya Çevreyolu ve demiryolu ile sınırlı, kentsel dönüşüm alanları hariç Meram Master Planı olarak nitelendirilen alanda Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Meram İlçesinde, MEDAŞ’ın talebine istinaden, Çayırbağı Mahallesinde trafo tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Meram İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde, ENERYA tarafından talep edilen 6 adet mevcut doğalgaz şebekesine ait regülatör ve vana gruplarının plana işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15D1B pafta, 16987 ada 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Akşemseddin ve Esenler Mahalleri sınırları içerisinde, 3276 ve 6569 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2D pafta, 16539 ada, 32 ve 33 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

45- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-A-3-C pafta, 18919 ada 2 ve 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi, M29-A-01-A pafta, 32184, 32185, 32186, 32187, 32188 ve 32189 adalar ve çevresiyle ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 875 sayılı ve 17.06.2016 tarih ve 716 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3C pafta, 260 ada, 209 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 791 sayılı kararıyla onaylanan Merkez Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Akören, Çumra, Karatay, Meram, Selçuklu) askı süreci itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 15.07.2016 tarih ve 759 sayılı karara itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

51- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, N28B03D pafta, 176 ada, 98 ve 103 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, N28B07B ve N28B07C paftalar, 423 ada, 193 nolu parsel, 435 ada, 1 parsel, 436 ada, 1 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Hacılar Mahallesi, 378 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 43 parseller ve çevresinde imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21L I pafta, 87 ada, 14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22 MIV pafta, 1154 ada, 4 parsel ve 1481 ada, 6, 37, 38 ve 39 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçe sınırları içerisinde 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A03A pafta, 287 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Başgöze Mahallesi, 126 Ada 25 Parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 178 Ada 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 26 Parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, N28C06A2A ve N28C06A2D pafta, 302 ada, 3, 4 ve 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, N28D10B2C pafta, 308 ada, 136 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi,  Karşıyaka Mahallesi, 502 ada, 4 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi,  Sülüklü Karayolunda imar plan revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, K29C14B pafta, 523 ada, 33 parsel ve 538 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L4B pafta, 959 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, M29C17C3D pafta, 542 ada, 8 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 6066 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 15M4 pafta, 2457 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 13-14 MN pafta, 176 ada, 124, 125 parseller ile 179 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi sınırları içerisinde, Karaman yolu güneyi nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 49L4A pafta, 9947 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Sancaklar Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, Kültür Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yelekli Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Büyükçakırca Yaylası ile ilgili imar planının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A11B pafta, 20367 ada, 2 ve 7 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B3B pafta, 5590 ada, 229 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29-A-12-D ve M29-A-12-C paftalar 2311 ada, 19 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi, 

79- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11D1A pafta, 519 ada, 88 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi, 

81- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 20377 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, teklifin görüşülmesi,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde Kerimdede, Akçeşme ve Aziziye Mahalleleri sınırları içerisinde yapılan imar plan değişikliğine itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait)teklifin görüşülmesi,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, M29A11D pafta, 32608 ada, 8 ve 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D ve M29A14C paftalar, 5755 ada, 158, 163, 164 ve 293 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

85- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A4A, M30D02A4B ve M30D02A4C paftalar, 226 ada, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A pafta, 27261 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B23B3C, M28B23C2B, M28B24A4D, M28B24A4C ve M28B24D1A paftalar, 27548 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M28C05C4C ve M28C10B1B paftalar, 38900 ada, 4 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisaefendi Mahallesi, M28B15D pafta, 763 ada, 9, 33 ve 43 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D3B pafta, 27252 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mah. 10328 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A3D pafta, 12151 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A2C pafta, 42632 ada, 1 parsel, 28503 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

94- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, M28B08C4B ve M28B08C4C paftalar, 1690 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

95- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesinin 15.04.2016 tarih ve 422 sayılı meclis kararı ile sınırları belirlenerek yapı ruhsat işlemlerinin durdurulduğu alanda yapılan imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesinin 15.04.2016 tarih ve 422 sayılı meclis kararı ile sınırları belirlenerek yapı ruhsat işlemlerinin durdurulduğu alanın çevresinde yapılan imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D4D pafta, 28334 ada, 3 parsel, 29202 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28B15B pafta, 13291 ada, 22 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

99- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2224 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı ve Gökçehüyük Mahalle sınırları içerisinde, 454, 455, 470, 798, 799, 800, 801, 802, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 826, 829, 830, 3303, 3304, 3305, 3306, 3308, 3309, 3319, 3320, 3321, 3322, 3380, 3405, 3407 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 261 ada, 3 parsel, 268 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

102- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 114 ada, 1 parsel, 116 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

103- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Ayrıtepe Mahallesi, K27D09A4B pafta, 142 ada, 56 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

104- (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, K27A20C3B pafta, 95 ada, 464, 465 ve 466 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,