08 Ağustos 2016 Meclis Gündemi

1-  15 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde meydana gelen darbe girişiminden sonra Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9065 sayılı karara uygun yapılan ücretsiz taşıma bilgisinin görüşülmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-  Taşkent İlçe Belediyesinin 2016 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-  Mülkiyeti muhtelif şahıslar ile Selçuklu Belediyesine ait taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-  Meram İlçesi, Boruktolu mahallesindeki gayrimenkulün mezarlık alanı yapılması amacıyla 5393 sayılı 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Ereğli İlçesi, Selçuklu mahallesindeki gayrimenkulün Belediyemize tescil edilmiş olan hissenin 5393 sayılı 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ereğli Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-  “Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası” projesinin Mevlana Kalkınma Ajansına sunulması ve projenin uygulanmasına dair (Tarım H.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-   Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sosyal tesis ve büfe’nin işletme haklarının devredilmesi ile yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Terör olaylarında Şehit olan vatandaşlarımızın, Meclisimiz tarafından belirlenecek isimlerin Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara verilmesi, bazı cadde ve sokak isimlerinin, değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        

9-  Konya İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yapılan hizmet ücretlerinin belirlenmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                     

10-  Ilgın Belediyesine mezbahane devredilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Akşehir İlçesi, İmar Planı Plan Notlarına plan notu eklenmesi ve plan notlarının 53. Maddesinin ise iptal edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-   Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 20K III pafta, 1168 ada, 321 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-   Akşehir İlçesi, Meydan Mahallesi, 21L- IV pafta, 288 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 22L- IV pafta, 1262 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-  Akşehir İlçesi, Meydan Mahallesi, 475, 478, 479, 480 ve 483 adalar ve çevresi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-  Beyşehir İlçesi, imar planına plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-  Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50 L3D, 49 L2A pafta, 357 ada, 53 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-  Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A7C pafta, 140 ada, 18 nolu parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-  Kadınhanı İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 20 N5 pafta, 392 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-  Kadınhanı İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 20 M4 pafta, 789 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-  Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11C2C, M29A11C2D ve M29A11C3A paftalar, 2310 ada, 53 nolu parsel ve 2311 ada, 20 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-  Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, M29A21B2A ve M29A21B2B paftalar, 32471 ada, 1 nolu parsel ve 5593 ada 167 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-  Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, M29A11D2A ve M29A11A3D paftalar, 32343 ada, 1 nolu parselde Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-  Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, M29A12A4D pafta, 22198 ada, 5 nolu parsel, Çayır Mahallesi, M29A11C3A ve M29 A11C2D paftalar, 2310 ada, 53 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-  Karatay İlçesi, 15 Mahalle, M29A11A4D pafta, 21114 ada, 11 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-  Karatay İlçesi, genelinde muhtelif yerlerde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır mahallesi, M29-A-01-D-1-B pafta, 21202 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-  Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1B pafta, 19386 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-  Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28B15D3B pafta, 14873 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-  Meram İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-  Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi M29B19B2B pafta 27011 ada 1, 2, 3 ve 10 no.lu parseller ile ilgili Uygulama İmar Plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-  Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D1A pafta, 22927 ada 15 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-  Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 39, 40 ve 160 no.lu parseller ile 4613 ada 17 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır mahallesi, M29-A-01-D-1-B pafta, 21202 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi M29-A-01-A-2-D pafta, 21801 ada 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-D (23-K-I) pafta, 18474 ada, 1 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-2-B (27-N-I) pafta, 21184 ada, 1 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-  Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K-2B pafta, 694 ada, 49 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-  Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K-3A pafta, 1258 ada, 6 parsel ve 464 ada 404 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-  Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19 K-4A pafta, 167 ada, 26, 49 ve 50 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-  Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K-3C pafta, 1418 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-  Seydişehir İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 19K-4C paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-  Seydişehir İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 18K-1A paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-  Seydişehir İlçesi, Bağarası bölgesinde kalan yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi kapsayan ve Seyitharun Camii ve çevresi için yapılan ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1162 sayılı kararı ile onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar planı sınırları kapsamında kalan alanda yapılan revizyon imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B18C pafta, 252 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 325 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bayavşar Mahallesi, M27C17A pafta, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267,7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7279, 7280, 7284, 7306, 7307, 7308, 7310, 7322, 7324 ve 7421 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 958 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-  (Büyükşehir Belediyesi) Çihanbeyli İlçesi, Günyüzü Mahallesi, L30A01B pafta, 116 ada 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, N28B2B pafta, 2184 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 5749 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B04B pafta, 527 ada, 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Saçıkara Mahallesi, K28D19A pafta, 142 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, M29A11C pafta, 22101 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M28A11C1A, M28A11C1B ve M28A11C2A paftalara isabet eden alanda imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C2A pafta. 25538 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 19 OIV pafta, 20377 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D pafta, 31550 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi sınırları içerisinde M29-D-03-A ve M29-D-03-D paftalara isabet eden alanda kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27220 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, , M28B20B4B ve M28B20B4C paftalar, 19121 ada, 1 parseli ve batısını kapsayan alan ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçe sınırları içerisinde, Afyonkarahisar-Konya Karayolunun Kurşunlu yolu kesişiminde kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-  (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29L1B, 29L1C paftalar, 96 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 97 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,1 4, 15, 16 parseller, 112 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 113 ada 1 parsel, 114 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 115 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 116 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller ve 134 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B ve M29A01A pafta, 32184 ada, 1 parsel, 32185 ada, 1, 2 parsel, 32186 ada, 1 parsel, 32187 ada, 1 parsel, 32188 ada, 1 parsel ve 32191 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C pafta, 15834 ve 15843 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28C19A1C pafta, 115 ada, 12 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A02B pafta, 22410 ada, 19 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A, M28B09B, M28B09D paftalara isabet eden alanda yapılan Koruma Amaçlı İmar Planına askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahalleleri sınırları içerisinde, Yapılaşmanın Durdurulduğu Alanda yapılan nazım imar planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06B4A pafta, 22406 ada 9 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, M29A01B4D pafta, 16768 ada, 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Merkez Karakaş Mahallesi, L33C17D2A pafta, 330 ada, 75 ve 76 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,