11 Temmuz 2016 Meclis Gündemi

1-Meram İlçe Belediyesinin 2016 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-Tarım Hizmetler Dai.Bşk.lığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde  düzenlenme yapılmasına dair (Tarım Hiz.Dai.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde  düzenleme yapılmasına dair (Bilgi İşlem Dai.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesindeki taşınmazların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Akşehir Belediyesine devrine ayrıca Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediyemize 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Ilgın İlçesindeki taşınmazların Ilgın Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-Hüyük İlçesinde 5 araçlık ticari taksi plakasının ihaleye çıkarılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Belediyemizce yapılması planlanan Kubad-ı Abad Sarayı’nın turizme kazandırılması ve yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amaçlı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle ve Kileci Mahallerinde 3 adet Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonlarının imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

9-Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 994 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

10-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L-3A pafta, 1034 ada, 116 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

11-Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, M29C01A4A pafta, 131 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

12-Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A4A pafta, 161 ada, 1 parselin batısında, tescil harici alanda Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

13-Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A1D pafta, 117 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14-Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16A3D pafta, 26060 ada, 9 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15-Karatay İlçe sınırları içerisinde, 9 Adet Basınç Düşürme İstasyonu (Regülatör Alanı) konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4D pafta, 21747 ada, 3, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16A3B imar paftasında, M29A16A3B pafta, 25655 ada,1 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-Karatay İlçesi, Hacısadık ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde 2 adet Trafo Alanının planlanması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, , M29A16A3D pafta, 26051 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M2921B1B pafta, 22022 ada, 1, 4 ve 5 nolu parseller ve 21978 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, M28B15D3B pafta, 27252 ada 10, 11 ve 15 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1D pafta 23125 ada 2 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-Selçuklu İlçesi, genelinde muhtelif yerlerde Regülatörün planlara işlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-Selçuklu İlçesi, muhtelif yerlerde 2 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-D-2-B pafta, 16443 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 550 sayılı kararıyla onaylanan Batı Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Doğanhisar, Çeltik, Tuzlukçu) askı süreci itirazların değerlendirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 551 sayılı kararıyla onaylanan Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) askı süreci itirazların değerlendirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-(Büyükşehir Belediyesi) Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan maden ocaklarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29-(Büyükşehir Belediyesi) “Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” uyarınca şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasının sağlanabilmesi için; Konya İl bütününde bisiklet yollarının öncelikli olarak planlanması hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-(Büyükşehir Belediyesi) Konya İl bütünümdeki yapılaşmalarda; 1/5000 ölçekli imar imar planı plan notlarına plan notu eklenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B1D ve N27A02B1A paftalara isabet eden, 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller, 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Sarıköy Mahallesi, 124 ada, 86 nolu parsel ve 130 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1C pafta, 754 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 2296 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 7100, 7101, 7102 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 539 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 149 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, M32D21D pafta, 904 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 444 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 704 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Karaaslan Mahallesi, M29A16C2A pafta. 25538 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesi, M29A11D2A pafta, 22650 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

43-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yenikent Mahallesinde Kırsal Yerleşim Alanı imar planı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25021 ada 1 parselin kuzey batısında bulunan Koski Tesis Alanı ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Ömeranlı Mahallesi, K29B10B pafta, 133 ada, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aziz Mahmut Hüdayi Caddesinin bir bölümünün 22 metreye çıkarılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1038 E 2016/391 K sayılı kararı doğrultusunda, Işık Mahallesi, 2792 adada imar plan tadilatı yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi,  M29A11A1D pafta, 1861 ada, 27 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi,  L29D21D1B pafta, 319 ve 641 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi,  L29D24C1A pafta, 29696 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, M29A01B, M29A02A, M29A02B, M29A02C, M29A02D ve M29A01C paftalara isabet eden Askeri Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi,  M29A01D2B ve M29A01D2C paftalar, 16565 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi,  M29A06D2D pafta, 1663 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B05D3D pafta, 28520 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, N27B08A pafta, 187 ada, 114 ve 108 parsel, 1570 ada, 1 parsel, 1567 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

KOSKİ GENEL KURUL SIFATI İLE BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Çumra Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri ve İnşaatının Yapılması için hazırlanan protokolün görüşülmesi ve protokolü imzalamak üzere KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş’a yetki verilmesine ilişkin KOSKİ Yönetim Kurulu Kararı,