13 Haziran 2016 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/65

   Meram İlçe Belediyesi 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 1.500.000,00.-TL.nin alınarak, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine aktarılması uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/66

   Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/67

   İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin 4. maddesinde İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünden oluşur” ibaresinin eklenmesi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ekte sunulan metnin eklenmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/68

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının ekte sunulan yönetmelik taslağı uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/69

 Belediyemiz Hayvan Pazarı Tesislerinde sektörün saman ihtiyacını karşılamak üzere araç üstünde saman satışı yapılması talepleri bulunmaktadır. Hayvancılık Sektörünün saman ihtiyacının karşılanması amacıyla;

İlgililerin isteği halinde Hayvan Pazarımızın kurulduğu günlerde pazarımıza giriş yapan saman aracı başına giriş ücretinin 10,00.-TL. olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/70

 6360 sayılı yasa öncesi İl Özel İdaresine okul yapılmak üzere bağışlanmış ve yasa ile mülkiyeti Belediyemize geçmiş olan Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38490 ada, 22 nolu parselde bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/71

   Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, 455 ada, 202 nolu parselde bulunan taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/72

   Mülkiyeti Kosifler Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketine ait olan Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 25725 ada, 13 parselde bulunan 19039,77 m2'lik taşınmazın, imar planında otel alanı dışında kalan alanının, hisseli olarak Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/73

   Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde 144 ada, 115 parselde bulunan taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/74

   Mülkiyeti Meram Belediyesine ait Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 37659 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine Belediyemizce yapılan çok amaçlı salon binasının Meram Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/75

   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 11858 nolu parsel ve Beyşehir İlçesi Doğanbey Mahallesi, 240 ada, 24 nolu parsellerin Beyşehir Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri; 

Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi, 167 ada, 1 nolu parsel ve Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 139 ada, 13 nolu parselde bulunan taşınmazların da bölge düzenleme çalışması yapılması amacıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/76

   Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9262 parsel numaralı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Güneysınır Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13-Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih:  15.06.2016

  Sayı:  2016/77

   Piri Mehmet Paşa Camii Çevresi Kentsel Yenileme Alanının" 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanları projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/78

   Aziziye Camii Çevresi Kentsel Yenileme Alanının" 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanları projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/79

   Mengüç Caddesi Çevresi Kentsel Yenileme Alanının " 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanları projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.06.2016

   Sayı:  2016/80

  Türbe Önü Kentsel Yenileme Alanının" 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” kapsamında “Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan edilmesi, ilgili kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak ve Kentsel Yenileme Alanları projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.06.2016

   Sayı:  2016/81

  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 5590 ada, 229 nolu parsel taşınmazın Belediyemize devredilmesi karşılığında; 

Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi, Kayacıkaraplar Mahallesi 31441 ada, 2 nolu parsel, A1-2 giriş, 10 bağımsız bölüm nolu; A1-2 giriş, 9 bağımsız bölüm nolu; A1-1 giriş, 10 bağımsız bölüm nolu; B2 giriş, 10 bağımsız bölüm nolu; B2 giriş, 11 bağımsız bölüm nolu; B2 giriş, 2 bağımsız bölüm nolu; B1 giriş, 2 bağımsız bölüm nolu; B1 giriş, 3 bağımsız bölüm nolu; B1 giriş, 10 bağımsız bölüm nolu; B1 giriş, 11bağımsız bölüm nolu; A2-1 giriş, 9 bağımsız bölüm nolu; A2-1 giriş, 10 bağımsız bölüm nolu taşınmazların lojman olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince  30 yıllığına Valilik Makamı lehine intifa hakkı tesis edilmesi için Encümenimize yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/82

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Yeni Mahallesi, 161 ada, 2 nolu parselde bulunan taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Derebucak Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/83

 Mülkiyetleri Belediyemize ait Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 115 ada, 7 nolu parselin ve Yunak İlçesi, Merkez Karataş Mahallesi, 384 ada, 2 nolu parselin  5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi  uygun görülmüştür.

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.06.2016

 Sayı:  2016/84

 Çumra İlçesi, Dineksaray Mahallesi, 2055 parselde bulunan gayrimenkulün mezarlık alanı içinde bulunması sebebiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

21- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.06.2016

   Sayı:  2016/8

    Sonuç itibari ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, Aksaray Çevre Yolu 2.Organize köprülü kavşağının yapımı ve sonrasında oluşabilecek altyapı deplaseleri ile bağlantı yollarının yapımı ile ilgili protokolü yapma yetkisinin Başkanlık Makamı’na verilmesi uygun görülmüştür.

22- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.06.2016

Sayı :  2016/10

   İpekböcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Ocak-Nisan ayları arasında 17 ilçe 54 mahallede 885 çiftçiye eğitim seminerleri verilmiştir. Eğitimler sonunda 8 ilçe 11 mahallede 41 çiftçi ile İpek Böcekçiliği yetiştiriciliğine başlanacaktır. Bu kapsamda 4000 adet dut ağacı fidanı Orman Bölge Müdürlüğünce ücretsiz tahsis edilecektir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Konya Orman Bölge Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

23- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

    Tarih:  15.06.2016

Sayı :  2016/11

   5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan 31 ilçe genelinde bulunan tesislerin sulama kooperatifi olan yerlerde ilgili sulama kooperatiflerine, kooperatif kurulmamış olan yerlerde ise ilçe belediyelerine protokol yapmak suretiyle bedelsiz devredilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

24- Kadın ve Aile Destek Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/2

   Konya Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Konya ilinde uygulamaya konulması planlanan “İlk Adım Doğum Okulu” projesi için protokol imzalama yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesi uygun görülmüştür.

25- Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/2

   Şehrimizde faaliyet gösteren beton mikserleri, beton pompaları, trans mikserleri ve buna benzer beton taşıyan araçlardan harçların dökülmesini engellemek amacıyla kapak taktırılması zorunlu hale getirilmesi, bahse konu kapakların taktırılması için 01 EYLÜL 2016 tarihine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/470

   Akşehir İlçesi, İmar Planı Plan Notlarına “Yola Terk, İfraz, Tevhid, İhdas, Kamulaştırma vb. Yöntemlerle Oluşan İmar Hatları, İmar Planında Değişiklik Yapılmadığı ve Yol Genişliği Sağlandığı Sürece Korunur” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN: 111,65) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notunun Doğrugöz, Adsız, Atakent mahalleleri ve Akşehir İlçe merkezi dışında uygulanmasına imkan verecek şekilde yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/471

   Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L4 pafta, 939 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:111.58) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yola terk işleminin yapılması şartının plan notu olarak eklendiği ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/472

   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21K2 pafta, 885 ada, 341, 342 ve 352 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:111.56) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/473

   Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21K2, 22K3 ve 22L4 paftalar, 1492 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:111.59) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/474

   Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, L27D01B1C, L27D01B4B, L27D01B3A paftaları, 138, 139, 140, 141, 142 adalar ile 137 ve 190 adalar arasındaki 12 metrelik imar yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:10665.3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/475

  Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22K3 ve 22L4 pafta, 938 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:111,57) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/476

   Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 50 L1D pafta, 240 ada, 21 parselden geçen yolun düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN:111,57) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, meydan alanı oluşturulmayacak şekilde yol aksının düzenlenmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/477

   Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 451 ada, 15 nolu parselde bulunan Trafo Alanının genişletilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2021.8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/478

   Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 705 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki  Park  Alanında  Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (PİN: UİP- 2021.10) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/479

   Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesi, 285 ada, 7 nolu parselde bulunan Trafo Alanının genişletilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2021.9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/480

   Çumra İlçesi, Bağlar Mahallesi, 386 ada, 8 nolu parsele isabet eden Resmi Kurum Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2021.11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/481

   Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Göynem ve Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama planlarına ilişkin planı notlarına, plan notu eklenmesi ile ilgili imar planı tadilatı tekliflerinin (PİN: UİP- 11280.4 - 11281.3 - 11279.5 - 11286.3 - 11230.9) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/482

   Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada 24, 25, 26 parseller yürürlükteki imar planında Ticaret Alanı olup söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-5530.26) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/483

   Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, sınırları içerisinde kalan iki adet Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarında (PİN: UİP- 5530.27) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/484

   Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde kalan iki adet Park Alanında Trafo Alanı yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarında (PİN: UİP- 5530.28) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/485

   Ereğli İlçesi Boyacıali Mahallesi sınırları içerisinde, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 20L3 ve 20M4 pafta, 102 ada, 38 parselin Ticaret Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 8296.1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/486

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D4D pafta, 24653 ada, 1 nolu parselin Cami Alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: 1690.115) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/487

   Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde, a-) M29A06D3D pafta, 2536 ada, 36 nolu parselin güneyindeki Park Alanına (PİN: 1690.116)  b-) M29A07A3B pafta, 26312 ada, 14 nolu parsele (PİN: 1690.117) c-) M29A07A3A pafta, 31212 ada, 1 nolu parsele (PİN: 1690.118), Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/488

   Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D1A pafta, 2350 ada, 5 nolu parselin imarı Küçük Sanayi Sahası olup; parselin cephe aldığı 35.00 metre genişliğindeki imar yolu tarafına Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: 1690.119) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/489

   Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21785 ada, 1 nolu parselin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının  yeniden  düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: 1690.120) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/490

   Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16C pafta, 21903 ada, 2 ve 5 nolu parsellerin çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN:1091,94) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/491

   Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4C, M29A07D4D, M29A12A1A ve M29A12A1B paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel ve 2318 ada, 20 nolu parsele isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (PİN: 1690.114) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/492

   Meram İlçesi,  Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4D pafta, 19823 ada, 5 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 15.04.2016 tarih ve 417 sayılı meclis kararı ile onaylanan (Konut Alanı) nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615.110) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/493

   Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C1B pafta, 23068 ada, 3 nolu parselin Beton Santrali Alanı olan imarının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP- 615.111) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/494

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B pafta, 20426 ada, 12 parselin ön cephe çekme mesafesinin 15 metreden 9 metreye düşürülmesi ve kuzeyindeki komşu parsele kadar olan sınırının bodrumda açılacak alanın belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:311.242) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/495

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-4-A pafta, 14656 ada, 7 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:311.245) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/496

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-3-A pafta, 42308 ada 1 parselin Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı E=1.20, Yençok=5 Kat, MaxTAKS=0.40 ve yapı çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında (PİN:311.246) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/497

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D pafta, 17129 ada 2 parsel, 15903 ada 23-28 parseller, 15901 ada 2-3-4 parsellerin  Konya  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  15.04.2016  tarih  ve  453 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı Tadilatına uygun olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN:311.248) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/498

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Buhara Mahallesi, M28B10B1D pafta, 18328 ve 18329 ada ve çevresinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 227 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına uygun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında (PİN:311.249) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/499

   Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 19K4B pafta, 470 ada, 5, 8 ve 9 parseller ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin 21.12.2015 tarih ve 1486 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/500

   Seydişehir İlçesi, Bostandere Mahallesi, 23M4A ve 23M4D pafta, 6237 parselin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN: UİP-20212,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/501

   Seydişehir İlçesi, Yenicami Mahallesi, 19J-2B pafta, 279 ada, 62 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2308.40) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/502

   Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) askı sürecinde yapılan itirazların/taleplerin değerlendirilmesinde; itirazların/taleplerin bir kısmının uygun görülmesine ve bir kısmının reddine; buna göre Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının uygun görülen itirazlara/taleplere göre yeniden düzenlenmesine; yapılan bu düzenlemelere göre 1/100.000 Ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planı ve Plan Notlarında değişiklik yapılması gereken konuların yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/503

   Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 442 sayılı kararıyla onaylanan Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların/taleplerin değerlendirilmesinde; itirazların/taleplerin bir kısmının uygun görülmesine ve bir kısmının reddine; buna göre Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının uygun görülen itirazlara/taleplere göre yeniden düzenlenmesine; yapılan bu düzenlemelere göre 1/100.000 Ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planı ve Plan Notlarında değişiklik yapılması gereken konuların yeniden düzenlenmesi uygun görüşmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/504

   Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 443 sayılı kararıyla onaylanan Güney Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) askı sürecinde yapılan itirazların/taleplerin değerlendirilmesinde; itirazların/taleplerin bir kısmının uygun görülmesine ve bir kısmının reddine; buna göre Güney Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Notlarının uygun görülen itirazlara/taleplere göre yeniden düzenlenmesine; yapılan bu düzenlemelere göre 1/100.000 Ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planı ve Plan Notlarında değişiklik yapılması gereken konuların yeniden düzenlenmesi uygun görnülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/505

   Karatay Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde 15.01.2010 tarih ve 32 sayılı meclis kararıyla onaylanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı “Uygulama Koşullarının” yeniden düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/506

   Beyşehir İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2016 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Hacıarmağan, Evsat, Dalyan, Hamdiye Mahalleleri sınırları içerisinde kalan bölgede belirlenen adalarda “Ruhsatlandırmada İlgili İlçe Belediyesi Yetkilidir” şeklinde düzenlenmesine ilişkin teklifte “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/507

   Beyşehir İlçesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Bölge Kurulunun 14.05.2005 tarih ve 267 sayılı kararı ile tescilli, Hamidiye Mahallesi, 34 -33 H pafta, 271 ada, 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/508

   Beyşehir İlçesinde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı,  Bademli Mahallesi, 48K pafta, 136 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 ve 18 parseller ve çevresinde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/509

   Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11B pafta, 1001 ada, 6 ve 7 parsellere isabet eden alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Depolama Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/510

   Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D pafta, 32 ada, 153 ve 157 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Sosyal Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; Eğitim Alanı (Lise) ve Sosyal Tesis Alanı yapılaşma koşullarının TAKS:0.35, E:1.20 Yençok:4 Kat olarak yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/511

   Derebucak İlçesi, Gencek Mahallesi, 29 JK pafta, 104 ada, 1, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının Ağaçlandırılacak Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/512

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2510 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Anadolu Ereğli Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/513

   Ereğli İlçesi, Kuzukuyu Mahallesi, M31C04C pafta, 345 parselde Enerji Üretim-Dağıtım ve Depolama Alanında (GES) Yol ve Otopark Alanı düzenlenmesi ile ilgili Metin ATEŞ’ in imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-20165) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/514

   Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29B21A pafta, 8372 ve 8415 parsellerde Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı düzenlenmesi ile ilgili Alternatif Veterinerlik Yem Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar plan taklifinde (PİN: NİP- 20168 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/515

Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, N32A09B pafta, 124 ada, 39 parsele isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı (Kent Konağı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Halkapınar Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/516

   Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 296 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden Konut Alanlarının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/517

   Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 28.28.Ç pafta, 119 ada, 1 ve 62 parsellere isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ercanlar Petrol Zirai Ürn.ve Gıda Mad. San. ve Tic.Ltd Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 3462,13) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/518

   Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 20M3 pafta, 767 ada, 15 nolu parsele isabet eden Spor Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Ramazan EFE’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 4204,16) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/519

   Onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında yaşam kalitesini artıran, sosyal-teknik altyapı alanlarının geliştirildiği, tarihi-kültürel değerlerin korunduğu, kamusal faydayı sağlamaya yönelik mekânsal ölçekte alınmış birçok planlama kararı bulunmakta olup plan kurgusunu ve plan bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğinden ve Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Koşullarında kamulaştırma işlemi 

yapılıncaya kadar “ Mevcut ruhsatlı yapıların tabi oldukları ruhsat hükümlerine göre varlıklarını, işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, bu kapsamda gerekli tadilat ruhsat işlemlerinin devam edeceği, bu yapıların yıkılıp yeniden yapılmaları durumunda Koruma Amaçlı İmar Planı ve Plan hükümlerinin geçerli olacağı” belirtilmiş olduğundan; Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 108 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/520

   Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D pafta, 2376 ada, 4 nolu parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin KOÇYİĞİT’in imar plan tadilatı  (PİN: NİP- 1091,96) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/521

   Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 413 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 20163) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/522

   Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 25072 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan Park, Yol ve Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,95) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/523

Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A4D pafta, 225 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Turizm Alanı (Termal) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/524

   Karatay İlçesi, Konya Çevre Yolu Çalışması kapsamında Başak ve Tatlıcak Mahalleleri, M29A14C, M29A19B paftalara isabet eden kavşak ve Çatalhüyük Mahallesi sınırları içerisinde kavşak düzenlemesi yapılması  ile  ilgili  Karatay  Belediye  Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 20167) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/525

   Karatay İlçesi, Hacı Hasan Mahallesi, Karatay İlçesi, Hacı Hasan Mahallesi, 32689 ada 1, 2 ve 7 parsel numaralı taşınmazların 11.03.2016 tarih ve 3485, 3486 ve 3487 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile belirlenen yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin imar adası bütününde imar uygulaması ile çözüleceğinden reddi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/526

   Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12A pafta, 2354 ada, 24 parselin düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,97) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/527

Kulu İlçesi, Acıkuyu Mahallesi, K29B20B pafta, 115 ada, 36 ve 37 nolu parseller ile 116 ada, 32 ve 33 parsellerde imar planı yapılması ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığının imar planı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/528

   Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A pafta, 21108 ve 21112 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1092,89) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/529

   Meram İlçesi, Hacıisaefendi Mahallesi,  M28B15D  ve  M28B15C  pafta,  37360  ada  1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/530

   Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21A4D pafta, 22927 ada, 15 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Aysel ŞİMŞEK’ in imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,86) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/531

   Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M29B19B2B pafta, 27011 ada, 1, 2, 3 ve 10 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa Gökhan ERKAN ve Mustafa Murat MENEKŞE’ nin imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,87) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/532

   Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28B15D pafta, 14873 ada, 5 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1092,88) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/533

   Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 116 ada, 1 nolu parselin BHA (Pazar Alanı) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7 maddesinin, c fıkrasına istinaden Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 20170) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/534

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03C4D pafta, 291 ada, 7 ve 8 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının İbadet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/535

   Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 16537 ada, 7 nolu parselin bir kısmında yurt alanı ayrılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,121) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/536

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A4B paftaya isabet eden 20444 ada 9 parselin güneyinde yer alan Park Alanı içerisine Terfi Yeri ayrılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/537

   Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28B10A4C pafta, 18438 ada, 1 ve 2 parsel, 22575 ada, 5, 6 ve 7 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili Mustafa Mesut ESKİ ve hissedarlarının nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,122) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/538

   Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11C pafta, 310 ada, 11 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 20171) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/539

Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 347 ada, 19 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 20172) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/540

   Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 344 ada, 7 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 20173) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/541

   Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13624 ada, 4449 parsele isabet eden Ticaret Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Hasyıl Petrol Ltd Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,123) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  16.06.2016

Sayı :  2016/542

   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3A pafta, 20426 ada, 11 parselin bir kısmında otopark alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,124) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/543

     Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B10B pafta, 29137 ada 9 parsel ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,128) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

   100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/544

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C pafta, 29085 ada, 1, 2, 4 parseller ve çevresi ile ilgili Selçuklu  Belediye  Başkanlığının  imar  plan tadilatı teklifinde ( PİN : NİP - 1093,125 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/545

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 42372 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici bölgede yer alan Rekreasyon Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,126) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/546

     Selçuklu İlçesi, Kılıçarsan Mahallesi, M28B15B pafta, 28823 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,127) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/547

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09B1D paftaya isabet eden 32157 ada, 1 parselin doğusunda yer alan Park Alanı içerisine Depo Yeri ayrılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/548

     Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K-1B pafta, 513 ada imar planında Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu alanın Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/549

     Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L-1C pafta, 506 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1038,35) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Cami Alanında oluşturulacak ölçülü bloğun 18*22 metre ebatlarında düzenlenmesi, değiştirilerek uygun görülmüştür. değiştirilerek uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/550

     Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/551

     Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A2B pafta, 224 ada, 12 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret+Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ahmet AKILLIOĞLU’nun imar plan tadilatı teklifi, bölgeyle uyumsuz olması, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağından reddi uygun görülmüştür. 

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/552

     Çumra İlçesi, Yenimescit Mahallesi, N29A16C2A pafta, 169 ada, 33 parsele isabet eden Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) Alanındaki 10 metre genişliğindeki imar yolunun sürekliliğini sağlayacak şekilde 10 metre genişliğinde yol ve otopark alanı düzenlenmesi ile ilgili Münir GÜNAY’ ın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 18960) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/553

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 847 parselin imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,88 ) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/554

     Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden alanın çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Töre Grup Tur İnş. San. Tic. A.Ş. adına Orhan TULUKÇU’ nun 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1091,91 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/555

     Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29A20A-M29A15D paftalar, 1582 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Görgülü Hırdavat İnş. Ltd Şti’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,90 ) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/556

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26310 ada 1 parsel, 26311 ada 1 parsel, 26312 ada 11 parsel ve doğusundaki alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 767 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine Konya 1.İdare Mahkemesi nezdinde 2015/1463 Esas sayı ile açılan davada, söz konusu nazım imar plan değişikliğinin 2016/498 Karar sayı ile “iptal” edilmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği görüşü ve mahkeme kararında değinilen “belediye hizmet alanları arasında sayılan işlevlere  açıklık  getirilmesi”  hususu  dikkate alınarak planlama sınırı içindeki taşınmazları, acil yardım ve kurtarma, araç ve makine parkı, sosyal ve kültürel merkez fonksiyonlarını içeren “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenleyen ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Belediye Hizmet Alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilir” hükmüne istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında (PİN: NİP- 1091,92 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/557

     Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı meclis kararıyla onaylanan imar planına (Bölge Parkı) yönelik mahkeme kararına istinaden imar plan tadilatı teklifinin; alanın taşınmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yazışmaların devam etmesi sebebiyle imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/558

     Meram İlçesi, Dereaşıklar Mahallesi, M28B14A ve M28B14D paftalara isabet eden alanda yol düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1092,81) tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/559

     Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 16726 ada, 12, 13, 14 ve 15 parsellere isabet eden alanda imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Türkiye Kızılay Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1092,83 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/560

     Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 18.03.2016 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/561

     Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, davacı Konal İnş. Tic. Ltd.Şti.’ ne ait 22410 ada, 5 parselde Konya I. İdare Mahkemesinin 2016/313 sayılı kararına istinaden 1/100 000 ölçekli Konya İli Çevre Düzeni planında dava konusu taşınmaza ilişkin kısmının yeniden düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/562

     Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2016 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan Yapılaşmanın Durdurulduğu Alan ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında (PİN: NİP- 1093,118) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/563

     Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M2901D4B pafta, 15640 ada, 7 parsel ve 15644 ada, 7 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet BÜYÜKBEZİRCİ’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,109) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/564

     Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 18 K II pafta, 485 ada, 149, 150, 151 ve 152 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Özel Çakıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şti’nin imar planı tadilatı teklifine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının uygun olmadığına, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ise ifraz hattının mülkiyet sınırı dikkate alınarak düzenlemesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.06.2016

 Sayı :  2016/565

 

Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi sınırları içerisinde Konya- Seydişehir Karayolu kenarında ilave yan yol açılması ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.