13 Haziran 2016 Meclis Gündemi

1-Meram İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-Tatlıcak Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:1/B’de bulunan sosyal tesisin Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elek.Ür. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğine  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarına dair metnin eklenmesine dair (İnsan Kay. ve Eğit. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının görüşülmesine dair (Kent Tar.ve Tan.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-Belediyemiz Hayvan Pazarı Tesislerinde sektörün saman ihtiyacını karşılamak üzere pazarımıza giriş yapan saman aracı giriş ücretinin belirlenmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye mahallesinde bulunan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Ferhuniye mahallesinde bulunan taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-Mülkiyeti Kosifler Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketine ait Karatay İlçesi, Çayır mahallesindeki taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-Karatay İlçesi, Aziziye mahallesinde bulunan taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-Mülkiyeti Meram Belediyesine ait Meram İlçesi, Karadiğin mahallesindeki taşınmaz üzerine Belediyemizce yapılan çok amaçlı salon binasının Meram Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devrine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Üstünler mahallesi ile Doğanbey mahellesindeki parsellerin Beyşehir Belediyesine devrine ayrıca Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait İçerişehir ve Hacıarmağan mahallesindeki taşınmazların da 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devri için encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Güneysınır İlçesi, Karasınır mahallesindeki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Güneysınır Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-“Piri Mehmet Paşa Camii Çevresi Kentsel Yenileme Alanının” 5366 sayılı kanun kapsamında projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi D. Bşk.lığına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-“Aziziye Camii Çevresi Kentsel Yenileme Alanının” 5366 sayılı kanun kapsamında projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi D. Bşk.lığına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-“Mengüç Caddesi Çevresi Kentsel Yenileme Alanının” 5366 sayılı kanun kapsamında projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi D. Bşk.lığına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-“Türbe Önü Kentsel Yenileme Alanının” 5366 sayılı kanun kapsamında projelerinin yürütülmesinin sağlanması için Emlak Yönetimi D. Bşk.lığına yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Karatay İlçesi, Karaciğan mahallesindeki taşınmazın Belediyemize devredilmesi karşılığında Kayacıkaraplar mahallesindeki taşınmazların lojman olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 30 yıllığına Valilik Makamı lehine intifa hakkı tesis edilmesi için encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-Mülkiyeti Belediyemize ait Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Yeni Mahallesindeki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Derebucak Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-Mülkiyetleri Belediyemize ait Yunak İlçesi, Saray Mahallesi ve Merkez Karataş Mahallesindeki parsellerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

20-Çumra İlçesi, Dineksaray mahallesindeki gayrimenkulün mezarlık alanı içinde bulunması sebebiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-Teminat mektuplarında kullanmak üzere belediyemiz tarafından daha önce oluşturulan kredi limitlerinin güncellenmesi ve kredi sözleşmesi yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-Aksaray Çevre Yolu 2. Organize köprülü kavşağının yapımı ve sonrasında oluşabilecek altyapı deplaseleri ile bağlantı yollarının yapımı ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yeki verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-“İpekböcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında Başkanlığımız ile Orman Bölge Md.lüğü arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-Tarımsal sulama amaçlı olarak yapılan 31 ilçe genelinde bulunan tesislerin sulama kooperatifi olan yerlerde ilgili sulama kooperatiflerine, kooperatif kurulmamış olan yerlerde ise ilçe belediyelerince protokol yapmak üzere bedelsiz devredilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-Konya Büyükşehir Belediyesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “İlk Adım Doğum Okulu” projesi kapsamında kısa adı KADEM olan Konya Aile Destek Merkezi koordinasyonunda yapılacak tüm eğitim çalışmaları için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sos.İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-Şehrimizdeki yollara beton mikserlerinden dökülen harçlar için beton mikser araçlarına beton dökülmeyecek şekilde kapak taktırılmasının zorunlu hale getirilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-Akşehir İlçesi, İmar Planı Plan Notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L4 pafta, 939 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21K2 pafta, 885 ada, 341, 342 ve 352 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 21K2, 22K3 ve 22L4 paftalar, 1492 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 22L4 pafta, 138, 139, 140, 141, 142 adalar ile 137 ve 190 adalar arasındaki 12 metrelik imar yol ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22K3 ve 22L4 pafta, 938 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 50 L1D pafta, 240 ada, 21 parselden geçen yol ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 451 ada, 15 nolu parselde bulunan Trafo Alanının genişletilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 705 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesi, 285 ada, 7 nolu parselde bulunan Trafo Alanının genişletilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-Çumra İlçesi, Bağlar Mahallesi, 386 ada, 8 nolu parsele Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Göynem ve Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama planı plan notlarına plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir Mahallesi, 19M1 pafta, 476 ada 24, 25, 26 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, sınırları içerisinde kalan iki adet park alanına trafo alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

41-Ereğli İlçesi, Hacı Mutahir ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde kalan iki adet park alanına trafo alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-Ereğli İlçesi,  Boyacıali Mahallesi, 20L3 ve 20M4 pafta, 102 ada, 38 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D4D pafta, 24653 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 3 Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D1A pafta, 2350 ada, 5 nolu parsele Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21785 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16C pafta, 21903 ada, 2 ve 5 nolu parsellerin çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D4C, M29A07D4D, M29A12A1A ve M29A12A1B paftalar, 2494 ada, 10 nolu parsel ve 2318 ada, 20 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-Meram İlçesi,  Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4D pafta, 19823 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C1B pafta, 23068 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B pafta, 20426 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-C-4-A pafta, 14656 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A-01-D-3-A pafta, 42308 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D pafta, 17129 ada 2 parsel, 15903 ada 23 ve 28 parseller, 15901 ada 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi, M28B10B1D pafta, 18328 ve 18329 ada ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 19K4B pafta, 470 ada, 5, 8 ve 9 parsellerde yapılan İmar Planına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-Seydişehir İlçesinde, Bostandere Mahallesi, 23M-4A ve 23M4D paftalar, 6237 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58-Seydişehir İlçesinde, Yenicami Mahallesi, 19J-2B pafta, 279 ada, 62 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 440 sayılı kararıyla onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) askı süreci itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 442 sayılı kararıyla onaylanan Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) askı süreci itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 443 sayılı kararıyla onaylanan Güney Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) askı süreci itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı “Uygulama Koşullarının” görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2016 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Hacıarmağan, Evsat, Dalyan, Hamdiye Mahalleleri sınırları içerisinde kalan bölgede belirlenen adalarda yapılaşmanın durdurulması, inşaat ruhsatı verilmemesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesinde, Hamidiye Mahallesi, 34 -33 H pafta, 271 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesinde, I. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde Bademli Mahallesi, 48K pafta, 136 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 ve 18 parseller ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılaması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11B pafta, 1001 ada, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D pafta, 32 ada, 94 ve 140 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Gencek Mahallesi, 29 JK pafta, 104 ada, 1, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2510 ada, 2 ve 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Kuzgunkuyu Mahallesi, M31C04C pafta, 345 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-(Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, N29B21A pafta, 8372 ve 8415 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-(Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, N32A09B pafta, 124 ada, 39 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73-(Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 296 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

74-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, L27A25A1A pafta, 119 ada, 1 ve 62 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.       

75-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 20M3 pafta, 767 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

76-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 108 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde yapılan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

77-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, M29A12D2A pafta, 2376 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

78-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 413 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

79-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 25072 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan Park ve Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

80-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D02A4D pafta, 225 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

81-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konya Çevre Yolu Çalışması kapsamında Başak ve Tatlıcak Mahalleleri isabet eden kavşak ve Çatalhüyük Mahallesi sınırları içerisinde kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

82-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Hasan Mahallesi, 32689 (eski:5062) ada, 7 (eski:18, 19, 20,20) parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

83-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A12A pafta, 2354 ada, 24 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

84-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Acıkuyu Mahallesi, K29B20B pafta, 115 ada, 36 ve 37 nolu parseller ile 116 ada, 32 ve 33 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

85-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A pafta, 21108 ve 21112 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

86-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, M28B15C1A ve M28B15C1 paftalar, 2635 ada, 243 ve 244 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

87-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21A4D pafta, 22927 ada, 15 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

88-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M29B19B2B pafta, 27011 ada, 1, 2, 3 ve 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

89-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, M28B15D pafta, 14873 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

90-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 116 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

91-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, M28C03C4D pafta, 291 ada, 7 ve 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

92-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 16537 ada, 7 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

93-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10A4B paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Terfi Yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

94-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28B10A4C pafta, 18438 ada, 1 ve 2 parsel, 22575 ada, 5, 6, 7 ve 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

95-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11C pafta, 310 ada, 11 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

96-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 347 ada, 19 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

97-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 344 ada, 7 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

98-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13624 ada, 4449 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

99-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3A pafta, 20426 ada, 11 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

100-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, M28B10B pafta, 29137 ada 9 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

101-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05C pafta, 29085 ada, 1, 2, 4 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

102-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 42372 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan tescil harici bölgede imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

103-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılıçarsan Mahallesi, M28B15B pafta, 28823 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

104-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09B1D paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Depo Yeri ayrılması ile ilgili ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

105-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K-1B pafta, 513 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.