09 Mayıs 2016 Meclis Gündemi

1-Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-Mülkiyeti Belediyemize taşınmazın suni çim saha yapılması amacıyla Bozkır Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıllık tahsisine dair Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.lüğü ile Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığına bağlı Grafik ve Tasarım Şb.Md.lüğü kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Çumra Belediyesi ve Çumra Sürgüç Sulama Kooperatifi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden sulama alanında ortak hizmet projesi üretilmesi maksadıyla protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-“Sertifikalı Üretim ile Organik Tarım Projesi” kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi  ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı ve Karapınar Meke Gölü Tabiat Anıtı Yönetim Planları Yapımına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-Yalıhüyük, Sarayönü, Yunak ve Ilgın İlçelerinin Kanalizasyon işleri için İller Bankası A.Ş.ne Büyükşehir Belediyesi tarafından garantörlük verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 25LIII pafta, 1451 ada, 1 parsele Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.          

10-Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 49L1b paftaya isabet eden imar adası ile kadastro parsellerinin çakışmadığı alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

11-Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L-4B pafta, 747 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

12-Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49M-1A paftada yer alan, Uygulama İmar Planında Park olarak ayrılan alanın kuzeydoğusunda trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

13-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L-4D pafta, 1059 ada 67 parselin güney batısında bulunan trafonun Eğitim, Kültür ve Yurt Alanının güneyindeki park alanına kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L-1C pafta, 506 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15-Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3B pafta, 69 ve 70 adaların doğusunda kalan Tescil harici alanın Otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-Çumra İlçesi, Dedemoğlu Mahallesi, M29C06A3D paftaya isabet eden Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, L32D21B1B pafta, 34 ada, 6736 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, M32D18C1A pafta, 2297 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-Ereğli İlçesi, Fatih Mahallesi, 17 LII pafta, 1906 adanın doğusundaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 19 M II pafta, 554 ada, 1, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C21D2A pafta, 118 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 694 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, M29A11A1C pafta, 32387 ada, 7 nolu parsel, 32387 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D3A, M29A14D3D ve M29A14D4C paftalar, 5759 ada, 90 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-Meram İlçesi,  Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta, 15078 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, M28B15D3B pafta, 40316 ada, 3 no.lu parsel, 40318 ada 1 no.lu parsel, 40319 ada 1 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27-Meram İlçesi, Loras Mahallesi, M29A21C1A paftada Dicle Caddesi’nin kuzeyindeki park alanına ve Loras Mahallesi, M29A21C1A paftada Kutsal Caddesi’nin güneyindeki park alanı içinde RMU tipi trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3A ve M28B20A3D pafta, 27150 ada, 14 ve 15 nolu parseller ile 27151 ada, 14 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-D pafta, 15327 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

30-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-B pafta, 42314 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi, L29-D-21-A-4-C pafta, 412 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-Seydişehir İlçesinde, Ortakaraören Mahallesi, 30L3C pafta, 269 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-Seydişehir İlçesinde, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 1602 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 485 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-(Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 198 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 306 ada, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 188 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 281 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, 1461 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, 1066 ve 1082 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A2B pafta, 224 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D3A pafta, 19 ada, 17 ve 60 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 185 ada, 57 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6961 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Uzunkuyu Mahallesi, 915 ve 925 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 253 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, 435 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 320 ada, 788 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 329 ada, 22, 36 ve 82 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

50-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 320 ada, 253, 254, 256, 257 ve 258 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Merinos Mahallesi, N31B05A pafta, 107 ada, 117 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 449 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29a06C pafta, 17638 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 847 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, M29A11A4D pafta, 507 ada, 85 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6 ve 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şatır Mahallesi, M29A20A1A pafta, 1582 parsele isabet eden Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26312 ada, 11 parselin I. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dereaşıklar Mahallesi, M28-B-14-A ve M28-B-14-D paftalara isabet eden alanda yol düzenlemesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M28B25C pafta, 38177, 38190 ve 38189 adaları kapsayan alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 16726 ada, 12, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, M28B19B2C pafta, 26388 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39084 ada, 143 parsel, 39084 ada, 123, 124, 129, 138, 147, 151, 152, 315 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Hatip Mahallesi, 337 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Gözlü Mahallesi, 1792 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 18.03.2016 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına parsel sahiplerince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2016 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına parsel sahiplerince yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 28980 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.      

69-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29000 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı ve Sarıcalar Mahallelerinde Mera vasıflı parsellerin düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D-19-D-2-D pafta, 105 ada, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, M28B15C pafta, 819 ada, 186 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, L29C11D pafta, 345 ada, 16 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

74-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesi, L28-C16A1D pafta, 130 ada, 5, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

75-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 22410 ada, 5 parselde Konya I. İdare Mahkemesinin 2016/313 sayılı kararına istinaden 1/100 000 ölçekli Konya İli Çevre Düzeni planında dava konusu taşınmaza ilişkin kısmının iptalinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

76-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D paftaya isabet eden Tarihi Kent Meydanı ve Kültür Parkını kapsayan alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

77-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 31 N 4 pafta, 15841 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

78-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23N1, 23N4 paftalar, 16667 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

79-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 141 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

80-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahalleleri sınırları içerisinde, Yapılaşmanın Durdurulduğu Alanda imar planı yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

81-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 18.09.2015 tarih ve 112 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresinde Tescilli yapılar dikkate alınarak yapılan imar planı revizyonlarına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

82-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 18 K III pafta, 485 ada, 149, 150, 151 ve 152 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

83-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi sınırları içerisinde Konya- Seydişehir Karayolu kenarında ilave yan yol açılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

84-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 96 ada, 6 parsel, 672 ada, 1 parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

85-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

 

86-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29B21C1D pafta, 28888 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.