14 Mart 2016 Meclis Tplantısı Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/26

   Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin 31.12.2016 tarihine kadar belirlenmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/27

Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin gayrinakit (teminat mektubu ve akreditif) kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesinin müteselsil kefaleti ile Kamu Bankalarından; her bir şirket için belirlenen şekliyle kredi limiti tespit edilmesi ve belediyemiz iştirakleri adına talep edilen/edilecek nakit ve gayrinakit kredilere ilişkin sözleşmeleri ve her türlü taahhütnameleri ve ilgili her türlü evrakı imzalamaya, yapılacak her türlü sözleşme şartlarını belirlemeye, kredi genel sözleşmesine özel şartlar eklemeye, bunları müzakereye, imzalamaya ve kredi ile ilgili olarak kredi genel sözleşmesini, tüm talim ve taahhütnameleri imzalanmasına, mezun ve yetkili olmak üzere Başkanlık Makamı adına Genel Sekreter Haşmet OKUR’un  yetkili kılınmasına uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/28

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev Yekti ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair teklif tarafımızca uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/29

Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişikliği uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/30

   Söz konusu Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Güvenlik Kamera Sistemleri ve Teknik Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 1 (bir) adet panelvan türü araç alınması uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/31

   Söz konusu Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından yaz tatilinde 8-16 yaş arası öğrencilere yönelik Yaz okulu ücretlerinin Merkez İlçe Ücreti (Selçuklu, Meram, Karatay) 100.-TL., İlçe Ücreti (Karatay, Selçuklu, Meram Hariç Diğer İlçeler) 50.-TL. olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/32

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden Konya İli Cihanbeyli İlçesi S.S. Hodoğlu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Ağabeyli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Cütkanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/33

  Konya Büyükşehir Belediyesi ile Moğolistan’ın Bayan Ölgii şehri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması uygun görülmüştür. 

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.03.2016

 Sayı:  2016/34

   Konya Büyükşehir Belediyesi ile Afganistan’ın Kabil şehri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/35

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanları Barış İnisiyatifi Birliğine (Mayors For Peaece Inivative) üye olunması ve her yıl birlik tarafından belirlenecek üyelik aidatının ödenmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/36

Mülkiyeti Belediyemize ait Taşkent İlçesi, Avşar Mahallesi, 103 ada, 2 nolu parselde bulunan 17/A ve 17/B kapı numaralı taşınmazda kütüphane hizmetleri verilmektedir. Konya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünce elektrik ve su aboneliğinin alınabilmesi için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince, Konya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne 10 yıllık tahsisi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/37

 Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli hali içerisindeki ekli listedeki (1) bağımsız bölümlerin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Ereğli Belediyesine devri; mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait ekli listedeki (2) gayrimenkullerin itfaiye ve diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemizce devralınması için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/38

     Karatay İlçesi, Şems Tebrizi Mahallesinde 228 ada, 2 parselde bulunan tescilli taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/39-196

Ekte koordinatları ve haritaları verilen (yeni gar alanı hariç) alanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi gereğince,  "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edilmesi ile söz konusu alanlarda, etaplandırılmak suretiyle, dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilmek üzere gayrimenkul alımı ve trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/40

Beyşehir İlçesi sınırları içinde mahalle, ada, parsel bilgileri verilen ekli listedeki tescilli taşınmazların, koruma amaçlı imar planı kapsamında geliştirilecek kentsel projelerde değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda, Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

16- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/2

   6360 sayılı yasanın 2. Maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, Bozkır ilçe içi ve Sarayönü ilçe içi toplu ulaşım hatlarının güzergâhı 20.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek, 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

17- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2015/3

Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde kentimize yeni kurulacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak protokollere esas olmak üzere Belediye Başkanımız Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

18- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/4

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1332 kararı ile belirlenen “Ticari Hatlı Minibüs” ve “Umum Servis Araçlarının” 2016 yılında belediyemize ödemeleri gereken yıllık işletme ruhsat ücretlerinin; 

ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM TRAFİK SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2. Ticari Hatlı Minibüs Yıllık İşletme Ruhsat Ücretleri:

a- 1. Sınıf hatlardaki minibüslerden (M Plaka):                                                                2775.-TL.

b- 2. Sınıf hatlardaki minibüslerden (M Plaka):                                                                2415.-TL.

c- 3. Sınıf hatlardaki minibüslerden (M Plaka):                                                                2100.-TL.

6. Umum Servis Araçlarının yıllık işletme ruhsat ücretleri :

a- Sürücü hariç 29 ve üzeri istiap hadli araçlar (C Plaka) Otobüs:                                     395.-TL.

b- Sürücü hariç 19 ile 28 istiap haddi arası (28 dahil) araçlar (C Plaka) Küçük Otobüs:   350.-TL.

c- Sürücü hariç 14 ile 18 istiap haddi arası (18 dahil) araçlar (C Plaka) Minibüs     :        305.-TL.

Olarak yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

19- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/5

UKOME’ nin 09/03/2016 tarih ve 2016/3-03 nolu kararı ile ilave edilen ve ekli tabloda istiap haddi tasnifine göre plakaları belirtilen;

-Sürücü hariç 14 ile 21 istiap haddi arası (21 dahil) araçlara takılmak üzere 80 adet minibüs / küçük otobüs,

-Sürücü hariç 22 ile 28 istiap haddi arası (28 dahil) araçlara takılmak üzere 50 adet küçük otobüs,

-Sürücü hariç 29 istiap haddi ve üzeri araçlara takılmak üzere 20 adet otobüs, 

Olmak üzere toplam 150 adet umum servis aracı plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

20- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/6

Ulaşım ana planı ile öngörülen ulaşım ve trafik politikalarının değerlendirilerek analiz edilmesi, ulaşım ve trafikle ilgili şikâyetlere çözüm önerileri getirilmesi için bir sonraki Meclis döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

21- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.03.2016

   Sayı:  2016/1

Avrupa Birliği Hibe desteklemeleri ile ilgili olarak çeşitli Hibe desteklemelerden faydalanacak olan yatırımcılar ilçe belediyelerine ruhsat almak için yaptıkları başvurularda genellikle ödeyemeyecekleri oranlarda çeşitli ücret talepleriyle karşılaşmakta ve yatırımdan vazgeçmektedirler. Bu durumda Konya’nın söz konusu hibe desteklerinden en az yararlanan iller arasında yer almasına neden olmaktadır. 

Söz konusu hibe desteklerinden yararlanarak tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapacak ve dolayısı ile istihdam sağlayacak bu tür yatırımların artırılması için ilçe belediyelerimizin her hangi bir isim altında ücret talep etmemesi veya mevzuat çerçevesinde çok düşük ücretler talep etmesinin uygun olacağı komisyonumuzca mütalaa edilmiştir.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/197

Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait tescilli taşınmazın restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurumla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  15.03.2016

   Sayı:  2016/198

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

“-İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatının düzenlenmesi,

-Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, resmi veya özel eğitim tesisleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, düğün salonu, otel ve alış veriş merkezi yapılarının imar planında belirlenen yapı yüksekliğini aşmamak, yapı inşaat alanına ve en az bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydıyla iç yüksekliklerin Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu görüşü alınması şartı ile serbest olması,

-Hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşmamak şartı ile kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, resmi veya özel eğitim tesisleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, otel ve alış veriş merkezi yapılarında yapılacak saçakların genişliği ve yüksekliğinin, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların özelliğine göre Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kararı ile belirlenmesi,

-Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, otel ve alış veriş merkezi yapılarına ait çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması ve yönetmelik ile belirlenen çatı arası kullanım alanı şartına uyulması kaydı ile çatı şekli ve eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu kararı ile belirlenmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/199

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21L III pafta, 606 ada, 13 parsel ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında,(PİN: UİP-111.44) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/200

Akşehir İlçesi, Konya Akşehir–Afyonkarahisar Devlet yolu güzergâhında Köprülü Kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 963 sayılı kararlarıyla onaylanan imar plan tadilatına yapılan itirazların, konu ile ilgili Akşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararlar doğrultusunda reddi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/201

Çeltik İlçesi, İsakuşağı Mahallesi, K28A07B4C ve K28A07C1B pafta, 138 ada, 121 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 1280 sayılı kararlarıyla onaylanan (Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/202

Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi,  M29D09D3D pafta, 432 ada, 16 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015  tarih  ve 1281 sayılı kararlarıyla onaylanan (Sanayi Alanı) nazım imar planına uygun olarak  hazırlanan  1/1000  ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-12682,2)“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/203

Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, M32A13B, M32A14A ve M32A14D paftalar, 320 ada, 8 parsele isabet eden Tarımsal Depolama Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 17364) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/204

Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, 19LI -19LIV paftalara isabet eden 1463 adanın batısında yer alan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5530,25) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2015/205

Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 772 ada, 1 parsele isabet eden Emniyet Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri Alanının Resmi Kurum Alanı (Toprak Mahsulleri Ofisi) olarak yapılaşma koşulları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/206

Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19 N II pafta, 801 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

 

 

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/207

Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30.30.V pafta, 2125 ada, 4 parsel isabet eden Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Merkezi) olarak yapılaşma koşullarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/208

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A ve M29A07D4B paftalar, 31509 ada, 3 nolu parsel imar planında Küçük Sanayi Alanına isabet etmekte olup parseldeki ifraz hattının ve bu ifraz hattının her iki tarafındaki yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/209

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak  Mahallesi,  M29A06B3C  pafta,  30808  ada, 7 nolu parselin imarı Küçük Sanayi Sahası  olup  parsel  içerisinde  Trafo  Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ( PİN : UİP - 1690,107 )  “Mekânsal  Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı  bir  durum bulunmamakta olup,  uygun  görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/210

Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4C ve M29A16C3D paftalar, 21692 ada, 2 nolu parsel ve 21694 ada, 1 parselin ayrık 3 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 0.75 ve E: 0.50, Taks: 0.25, Hmax: 6.00 yapılaşma koşullarında konut alanı olan imarlarında yoğunluk birleştirilmesi yapılarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-1690,108)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/211

Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B3C pafta, 20373 ada, 1 parsel, 20381 ada, 1 parsel ve 20382 ada 1 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak; Konut Alanının E: 1.50, Taks: 0.25, Yençok: 6 Kat, Cami Alanında E: 0.60, Taks: 0.40, Yençok 15.00 m, yapılaşma koşullarının belirlenmesi, yürürlükteki imar planında bulunan 4 nolu “E:1.50 İnşaat Yoğunluğu Verilen İmar Adalarında 5000 m² Üstünde Oluşacak Parsellere E: 1.60 İnşaat Yoğunluk Hakkı Verilecektir.” şeklindeki plan notunun kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1710,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/212

Meram İlçesi, Fahrunnisa, Uluırmak Saka, Turgutreis, Zafer, Gazanfer, Dr. Ziya Barlas Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 979 nolu kararlarıyla onaylanan Master I. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, planlama alanının büyüklüğü nedeniyle itiraza konu olan talepler, plan bütünlüğünü korumak amacıyla bir bütün olarak yeniden ele alınarak değerlendirilmek üzere itirazların tamamının (PİN: UİP- 615,88) reddi uygun görülmüştür.

 

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/213

Meram İlçesi, Mehmet Vehbi, Saadet, Öğretmenevleri, Aksinne Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 980 no.lu kararlarıyla onaylanan, Master II. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, planlama alanının büyüklüğü nedeniyle itiraza konu olan talepler, plan bütünlüğünü korumak amacıyla bir bütün olarak yeniden ele alınarak değerlendirilmek üzere itirazların tamamının (PİN: UİP- 615,89) reddi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/214

Meram İlçesi, Saadet, Pirebi, Kurtuluş ve Muradiye Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 981 nolu kararlarıyla onaylanan, Master III. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, planlama alanının büyüklüğü nedeniyle itiraza konu olan talepler, plan bütünlüğünü korumak amacıyla bir bütün olarak yeniden ele alınarak değerlendirilmek üzere itirazların tamamının (PİN: UİP- 615,90) reddi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/215

Meram İlçesi, Gazanfer, Turgutreis, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas, Alpaslan ve Ekmekkoçu Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 1367 nolu kararlarıyla onaylanan, Master IV. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, planlama alanının büyüklüğü nedeniyle itiraza konu olan talepler, plan bütünlüğünü korumak amacıyla bir bütün olarak yeniden ele alınarak değerlendirilmek üzere itirazların tamamının (PİN: UİP- 615,91) reddi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/216

Meram İlçesi, Uzunharmanlar, Muradiye, Kurtuluş, Tırılırmak, Kalfalar, Doğu Hadimi ve Batı Hadimi Mahallelerini kapsayan alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 1368 nolu kararlarıyla onaylanan, Master V. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar, planlama alanının büyüklüğü nedeniyle itiraza konu olan talepler, plan bütünlüğünü korumak amacıyla bir bütün olarak yeniden ele alınarak değerlendirilmek üzere itirazların tamamının, (PİN: UİP- 615,92) reddi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/217

Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 1232 nolu kararlarıyla onaylanan Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan, Bahçeşehir I ve II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/218

Meram İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 1364 sayılı kararlarıyla onaylanan Ladikli Mahallesi’ndeki Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/219

Meram İlçesi, Hatıp Caddesi’nde daha düzenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla, Beybes Mahallesi, M28B24A2C ve M28B24A3B pafta, 15043 ada, 6 nolu parseldeki Konut Alanında ön bahçe mesafesinin 15 metreden  10 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, ( PİN : UİP - 615,94) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/220

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 163 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2015 tarih ve 899 nolu kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre (Özel Sosyal Tesis Alanı)  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,95) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/221

Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A4B pafta, 15050 ada, 27 nolu parselin güneyindeki park alanında; Ladikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 27095 ada, 1 nolu parseldeki park alanında; Melikşah mahallesi, M28B15D1B pafta, Melikşah Parkı içinde; Öğretmenevleri Mahallesi, M28B15C2D paftada, Belediye Hizmet Alanı içinde talep edilen doğalgaz regülatör alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatları, (PİN: UİP- 615,96) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun  görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/222

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19D1A pafta, 27593 ada, 4 nolu parseldeki (Dutlukırı mesire alanı) Rekreasyon Alanında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla trafo alanları ayrılması ile ilgili plan tadilatları, ( PİN : UİP - 615,97 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun  görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/223

Meram İlçesi, Kavak Mahallesi, M28C19C pafta, 7075, 7076 nolu parseller ve çevresine isabet alanın düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,98) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/224

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP-9961,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/225

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi,L28C03CD3C, L28C03D3D, L28C08A1C, L28C08A1D, L28C08A2A, L28C08A2B, L28C08A3A,L28C08A3B,L28C08A3C,L28C08A3D, L28C08A4A, L28C08A4B, L28C08A4C, L28C08B3A, L28C08B4A, L28C08B4B, L28C08B4C, L28C08B4D paftalara isabet eden alanda ifraz hatlarının kaldırılarak  düzenlenmesi  ile ilgili imar plan tadilatında, ( PİN : UİP - 9961,9 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/226

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yükselen Mahallesi, L28-C-17-C-1-D, L28-C-17-C-1-C, L28-C-17-C-4-B ve L28-C-17-C-4-A paftalarına isabet eden alanda Kadastrol Mülkiyet ile İmar Planı arasında var olan kayıklıkların giderilmesine yönelik hazırlanan imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Yükselen Mahallesi’nin bazı bölgelerinde nazım imar plan kararları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/227

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3C pafta, 28686 ada, 1 parsel, 28687 ada, 1 ve 2 parsel, 28688 ada, 1 ve 2 parsel, 28689 ada, 1 parsel ve 430 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanının Ebatlı Blok yapılaşma koşulu ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 311.191) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/228

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A pafta, 15850 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının E=1.00, Yençok=6 Kat, MaxTaks=0.25 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311.224) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/229

Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M29-A-11-A-1-A pafta, 15113 ada, 5 parselin yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311.225) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/230

Selçuklu İlçesi, Tapunun Bedir Mahallesi, M28-B-15-B-1-B pafta, 2792 ada, 433 parsele trafo alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatının, (PİN: UİP- 311.227) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/231

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A2D paftaya isabet eden Park Alanı içerisine Meram Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 13.01.2016 tarih ve 3209 sayılı yazısına istinaden trafo alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311.228) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/232

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan bölgesine ait Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 574 sayılı meclis kararı, 18.11.2011 tarih ve 640 sayılı meclis kararı, 12.07.2013 tarih ve 409 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/233

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A2A pafta, 20559 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/234

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19 K1B pafta, 516 ada, 4, 5, 6, 13, 14, 15 ve 17 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN : UİP - 2308,32) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartları değiştirilerek uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/235

Seydişehir İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 19J3C pafta, 435 ada, 4 nolu parsel ve 438 ada, 2, 3 parsellere isabet eden Cami, Park ve Otopark Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN : UİP - 2308,36) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/236

Seydişehir İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 19J3C pafta, 435 ada, 4 nolu parsel ve 438 ada, 2, 3 parsellere isabet eden Cami, Park ve Otopark Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP-2308,36) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/237

Seydişehir İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1374 sayılı kararıyla onaylanan, Bağarası Mevkii Revizyon İmar planına yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/238

Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 2421 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih ve 83 sayılı kararıyla onaylanan (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planında,(PİN: UİP-17499) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/239

Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22M1 ve 22MIV paftalar 326 ada, 65 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının Ticaret Alanı + Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet YILMAZ’ın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli yürürlükteki nazım imar plan kararlarının aynen devamı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/240

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22KIV pafta, 1441 ada, 1 parselde Pazar Alanı, Eğitim Tesisleri Alanı ve otopark alanı düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/241

Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, M27A19C pafta, 11206 parsele isabet eden, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi için 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/242

Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 18İ-2C, 19İ3B paftalara isabet eden (Konya –Karaman) Ayrım-Belören-Hadim Devlet Yolu güzergâhında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/243

Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 21K4C, 21K3D paftalara isabet eden (Konya-Karaman) Ayrım-İçeri Çumra-Çumra İl Yolu güzergâhında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/244

Çumra İlçesi, Küçükköy, Mahallesi Çatalhöyük “I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı tekliflerinde (PİN: NİP- 18298) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/245

Derbent İlçesi, Çiftliközü Mahallesi, 122 ada, 1 nolu parselde BHA (Kent Konağı)’nın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/246

Ereğli İlçesi, Alparslan Mahallesi, 119 ada, 1 parsel ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/247

Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, N32A02D pafta, 176 ada, 73 parselin Özel Eğitim Tesisleri alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kenan Tolga BÜLBÜL’ün imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/248

Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A pafta, 723 ada, 2 parsele isabet eden Dini Tesis Alanı ve 172 ada, 6, 10 nolu parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/249

Hadim İlçesi, Armağanlar Mahallesi,  O28B04B pafta, 185 ada, 5 ve 35 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/250

Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A pafta, 175 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere isabet eden Konut Alanının Turizm Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/251

Karatay İlçesi, Emirgazi (Mezbaha)  Mahallesi, 20377 ada, 5 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,81) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/252

Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi (15 Mahalle), M29A11A4D pafta, 21114 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık Alanı (Aile Sağlığı Merkezi)’na dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilat tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,82) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/253

Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01C pafta, 5137, 5138, 5139 ve 5140 adalar ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/254

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahalle, M28B15D3A ve M28B15D3B paftalara isabet eden, 40316 ada, 3 parsel, 40319 ada, 1 parsel, 40318 ada, 1 parseller ile çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1092,74) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/255

Meram İlçesi, Süleymanşah (Tapu:Yaka)  Mahallesi, M28B14B pafta, 17792 ada, 1, 2, 17793 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 parsellere isabet eden Dede Korkut Su Deposu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,73) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/256

Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta, 26201 ada, 1 parsel ile ilgili olarak Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/188 Esas sayılı kararına göre düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/257

Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A3A pafta, 20249 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden alanın Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fatih ŞEN’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,75) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/258

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4B pafta, 37419 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,77) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/259

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D ve M28B23C paftalar, 27641 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin olarak, mahkeme kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 71 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına itirazın reddi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/260

Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4D ve M28B14B4B pafta, 1716 parsele isabet eden alanda Trafo alanı ayrılması ve 4022 ada 1 nolu parseldeki trafo alanın düzenlemesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,76) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/261

   Meram İlçesi, Aydoğdu İnlice Mahallesi, M28B23D pafta, 396 ada, 325 parsele isabet eden alanda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bağıran Pet Ürl. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, (PİN: NİP- 18301) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/262

Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsele isabet eden Sanayi Alanının, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ebu Talip OFLAZ’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/263

Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B (kad.4) pafta, 2668 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Atak Tavukçuluk Tic. A.Ş.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/264

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L29D24A pafta, 29771 ada, 1 parselde Ticaret Alanına düzenlenmesi ile ilgili KYN Otomotiv Pet. Nak. İnş. Madencilik Ltd. Şti’nin imar planı teklifinin, (PİN: NİP- 1093,103) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/265

Selçuklu İlçesi, Güvenç Mahallesi, L29D04C, L29D09B paftalar, 2217 parselde Tarım ve Hayvancılık Alanı düzenlemesi ile ilgili Özdenkayalı Gıda İnş. Nak. Ltd. Şti’nin imar planı tekliflerinin, (PİN: NİP- 18309 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/266

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B09-A-2-B, M28-B09-A-2-C, M28-B09-B-1-A (25 H IIIII) pafta, 32133 ada, 1 parsel, 32134 ada, 1 parsel, 32135 ada, 1 parsel, 32138 ada, 1 parsel, 32140 ada, 1 parsel, 32142 ada, 1 parsel, 32143 ada, 1 ve 3 parsel, 32176 ada, 1 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/267

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05C4D pafta, 28541 ada, 3 ve 5 nolu parseller ve çevresinde İbadet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatları tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,104 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/268

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3C pafta, 13624 ada, 4449 nolu parsele isabet eden Ticaret Akaryakıt LPG Satış İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hasyıl Pet. ve İnş. Malz. San. Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1093,102) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/269

Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı, Büyük Kayacık, Tömek Mahallelerini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 75 sayılı kararlarıyla onaylanan nazım imar plan tadilatına yapılan itirazların, uygulama imar planı ve 18. Madde uygulaması yapılmasından sonra maduriyet giderileceğinden reddi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/270

Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi,  M29A06B paftaya isabet eden, Ankara Caddesi ile Dr. Sadık Ahmet Caddesini bağlayan Mareşal Caddesi ve Horozluhan Mahallesi M29A06A paftaya isabet eden Albayrak Caddesi’nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/271

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B pafta, 42480 ada,  5 parsele isabet eden Konut Alanı ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,106) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/272

Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B ve M29A01A paftalara isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının revize edilmesi ve söz konusu alanda Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 15.03.2016 tarih ve E.11121  sayılı  yazısına  istinaden  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde, ( PİN : NİP - 1093,105 ) “Mekânsal  Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine  aykırı  bir  durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/273

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A pafta, 97 ada, 1 nolu parsele isabet eden Spor Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/274

Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1B pafta, 524 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere isabet eden Konut+ Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili Erol BOZKURT’ un imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/275

Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 200 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/276

Çumra İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, M29C17C3A, M29C17C3B, M29C17C3C, M29C17C3D, M29C18D4A, M29C18D4B, M29C18D4C, M29C18D4D, M29C18D3A, M29C18D3B,M29C18D3C, M29C18D3D paftalar, 845 ada, 1 parsel ve 843 ada, 1 parsele isabet eden Entegre Sanayi Tesis Alanlarının yapı yaklaşama mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 2021,15)  “Mekânsal Planlar  Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yapı yaklaşama mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/277

Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (PİN: UİP- 5527,38)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/278

Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı  (PİN: UİP - 5527,37)   teklifinin incelenmesi için a bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/279

Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 20 L III pafta, 2014 ada 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 5530.23)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/280

Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19N I pafta, 442 ada, 32 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527.39)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.0.2016

   Sayı:  2016/281

Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L I, 18L IV paftalar, 302 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5527.41)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/282

Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30LIII pafta, 2217 ada, 1, 2, 3, 4, 12, 13 ve 14 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 7589,24) çevre yapılaşmalara kent silueti kapsamında baskı oluşturacağından iade edilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/283

Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C1C ve M31D01C2D paftalar, 331 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 ve 22 parsellere isabet eden “Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 7589,28)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/284

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 24352 ada, 1 nolu parsel, 24355 ada, 1 nolu parsel, 24356 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24358 ada, 2 ve 3 nolu parsellere isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat (PİN: UİP- 1690,88)  teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.03.2016

   Sayı:  2016/285

Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27489 ada, 1 nolu parseldeki Konut Alanında düzenli yapılaşma yapılabilmesi için ön bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,83) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/286

Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 2308,28)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/287

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/288

Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/289

Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/290

Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/291

Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/292

Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/293

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı meclis kararıyla onaylanan imar planına (Bölge Parkı) yönelik mahkeme kararına istinaden imar plan tadilatı teklifinin; alanın taşınmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yazışmaların devam etmesi sebebiyle imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/294

Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada, 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Şükran İlim ve Kültür Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,80) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/295

Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parsellere isabet eden İbadet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin bölgede yapılacak revizyon imar planları içerisinde değerlendirilebileceğinden reddi uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/296

Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14C ve M28B14D paftalar, 37380 ada, 1 parsel, 2826 ada, 7 parsellere isabet eden konut alanının ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa GÖRGÜLÜ ve Ahmet ÇAKIR’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,72) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/297

Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel yürürlükteki imar planında Park Alanında olup söz konusu parsel içerisinde Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,70) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/298

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A pafta, 15901 ada, 2, 3, 4 parsel 17129 ada, 2 parsel, 15903 ada, 23 ve 28 parsellerde Konut Alanları ve park alanı düzenlenmesi ile ilgili Münire GÜZELTÜRKMEN’ in imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1093,101) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.03.2016

      Sayı :  2016/299

 

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parselde Özel Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOÇAK’ın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-1093,97) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.