14 Mart 2016 Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1-Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine intifa hakkı ise Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesisi Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elek.Ür. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2-Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Konya Şubesinden gayrinakit ve nakit kredi limiti tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-Zabıta Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişiklik taslağının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

5-Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Güvenlik Kamera Sistemleri ve Teknik Servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet panelvan araç alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) yaz okulu ücretlerinin değerlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Cihanbeyli İlçesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-Büyükşehir Belediyemiz ile Moğolistan’ın Bayan Ölgii şehri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Büyükşehir Belediyemiz ile Afganistan’ın Kabil Şehri arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Hiroşima ve Nagazaki Belediye Başkanlarının önderliğinde kurulan Belediye Başkanları Barış İnisiyatifi Birliğine üyelik işlemlerinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

11-Mülkiyeti Belediyemize ait Taşkent İlçesindeki kütüphanenin İl Kültür ve Turizm Md.lüğünce elektrik ve su aboneliğinin alınabilmesi için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 10 yıllık tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli ilçesindeki gayrimenkullerin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Ereğli Belediyesine devrine ayrıca Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait gayrimenkulleri belediye hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemizce devralınması için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Karatay İlçesi, Şems Tebrizi mahallesinde bulunan tescilli taşınmazın Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı belirlenmesi ile gayrimenkul alımı ve trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun aynen kabulüne,

15-Beyşehir İlçesindeki tescilli taşınmazların, kentsel projelerde değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Bozkır ve Sarayönü ilçe içi toplu ulaşım hatları güzergâhının 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-Şehrimizde yeni kurulacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-Ticari Hatlı Minibüs ve Umum Servis Araçlarının 2016 yılı için işletme ruhsat ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-150 adet umum servis aracı plakasını (C plaka) ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-Ulaşım ana planı ile öngörülen ulaşım ve trafik politikalarının değerlendirilerek analiz edilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Avrupa Birliği Hibe desteği Tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılacak tesislerle ilgili İlçe Belediyelerimizin başvuru sahiplerinden ücret almamalarına dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait tescilli taşınmazın restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurumla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-Konya İli bütünündeki yapılaşmalarda plan notunda yeni düzenlemeler yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21L III pafta, 606 ada, 13 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Akşehir İlçesi, Konya Akşehir –Afyonkarahisar Devlet yolu güzergâhında Köprülü Kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Çeltik İlçesi, İsakuşağı Mahallesi, K28A07B4C ve K28A07C1B pafta, 138 ada, 121 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D3D pafta, 432 ada, 16 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, M32A13B, M32A14A ve M32A14D paftalar, 320 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Ereğli İlçesi, Cinler Mahallesi, 19LI -19LIV paftalara isabet eden 1463 ada ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 722 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19 N II pafta, 801 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30.30.V pafta, 2125 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A ve M29A07D4B paftalar, 31509 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C pafta, 30808 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4C ve M29A16C3D paftalar, 21692 ada, 2 nolu parsel ve 21694 ada, 1 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, M29A11B3C pafta, 20373 ada, 1 nolu parsel, 20381 ada, 1 nolu parsel ve 20382 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Meram İlçesi, Fahrunnisa, Uluırmak Saka, Turgutreis, Zafer, Gazanfer, Dr. Ziya Barlas Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Master I. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-Meram İlçesi, Mehmet Vehbi, Saadet, Öğretmenevleri, Aksinne Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Master II. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-Meram İlçesi, Saadet, Pirebi, Kurtuluş ve Muradiye Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Master III. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-Meram İlçesi, Gazanfer, Turgutreis, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas, Alpaslan ve Ekmekkoçu Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Master IV. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Meram İlçesi, Uzunharmanlar, Muradiye, Kurtuluş, Tırılırmak, Kalfalar, Doğu Hadimi ve Batı Hadimi Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Master V. Etap Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerini kapsayan yapılan Bahçeşehir I ve II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi’ndeki Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, M28B24A2C pafta, 15043 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 163 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-Meram İlçe sınırları içerisinde 4 adet doğalgaz regülatör alanları ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19D1A pafta, 27593 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-Meram İlçesi, Kavak Mahallesi, M28C19C pafta, 7075, 7076 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulamam imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C03CD3C, L28C03D3D, L28C08A1C, L28C08A1D, L28C08A2A, L28C08A2B, L28C08A3A, L28C08A3B, L28C08A3C, L28C08A3D, L28C08A4A, L28C08A4B, L28C08A4C, L28C08B3A, L28C08B4A, L28C08B4B, L28C08B4C, L28C08B4D paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yükselen Mahallesi, L28-C-17-C-1-D, L28-C-17-C-1-C, L28-C-17-C-4-B ve L28-C-17-C-4-A paftalarına isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06A3C pafta, 28686 ada, 1 parsel, 28687 ada, 1 ve 2 parsel, 28688 ada, 1 ve 2 parsel, 28689 ada, 1 parsel ve 430 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A pafta, 15850 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-Selçuklu İlçesi, Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M29-A-11-A-1-A pafta, 15113 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-Selçuklu İlçesi, Tapunun Bedir Mahallesi, M28-B-15-B-1-B pafta, 2792 ada, 433 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 13.01.2016 tarih ve 3209 sayılı yazısı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan bölgesine ait Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 574 sayılı meclis kararı, 18.11.2011 tarih ve 640 sayılı meclis kararı, 12.07.2013 tarih ve 409 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01A2A pafta, 20559 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19 K1B pafta, 516 ada, 4, 5, 6, 13, 14, 15 ve 17 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, Seyit Harun Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, 19K2C pafta, 78 ada, 115 ve 128 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-Seydişehir İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 19J3C pafta, 435 ada, 4 nolu parsel ve 438 ada, 2, 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-Seydişehir İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1374 sayılı kararıyla onaylanan, Bağarası Mevkiinde yapılan Revizyon İmar planına yapılan itirazların görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, 2421 parsel ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 22M1 ve 22MIV paftalar 326 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22KIV pafta, 1441 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, M27A19C pafta, 11206 parsele isabet eden, I. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde Eflatun (Taşı) Pınarı ve çevresinde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 18İ-2C, 19İ3B paftalara isabet eden (Konya –Karaman) ayrımı Belören-Hadim Devlet yolu güzergâhında plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 21K4C, 21K3D paftalara isabet eden İçeriçumra-Çumra İl Yolunda imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Çatalhüyük Mahallesinde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma amaçlı İmar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Çiftliközü Mahallesi, 122 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Alparslan Mahallesi, 119 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, N32A02D pafta, 176 ada, 73 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A pafta, 723 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Armağanlar Mahallesi, O28B04B pafta, 185 ada, 5 ve 35 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, O28B05A pafta, 175 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi (Mezbaha) Mahallesi, 20377 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahalle, M29A11A4D pafta, 21114 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, M30D01C pafta, 5137, 5138, 5139 ve 5140 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahalle, M28B15D3A ve M28B15D3B paftalara isabet eden, 40316 ada, 3 parsel, 40319 ada, 1 parsel, 40318 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah (Tapu:Yaka) Mahallesi, M28B14B pafta, 17792 ada, 1, 2, 17793 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, M28B20A3A pafta, 26201 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, M28B19A3A pafta, 20249 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4B pafta, 37419 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24D ve M28B23C paftalar, 27641 ada, 1 ve 2 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 71 sayılı kararlarıyla onaylanan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4D pafta, 1716 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aydoğdu İnlice Mahallesi, M28B23D pafta, 396 ada, 325 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, L28C03D3B pafta, 10257 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C09B (kad.4) pafta, 2668 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi L29D24A pafta, 29771 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Güvenç Mahallesi L29D04C, L29D09B paftalar, 2217 parselde ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi,M28-B09-A-2-B, M28-B09-A-2-C, M28-B09-B-1-A (25 H IIIII) pafta, 32133 ada, 1 parsel, 32134 ada, 1 parsel, 32135 ada, 1 parsel, 32138 ada, 1 parsel, 32140 ada, 1 parsel, 32142 ada, 1 parsel, 32143 ada, 1 ve 3 parsel, 32176 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05C4D pafta, 28541 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B3C pafta, 13624 ada, 4449 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı, Büyük Kayacık, Tömek Mahallelerini kapsayan alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 75 sayılı kararlarıyla onaylanan nazım imar plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06B paftaya isabet eden, Ankara Caddesi ile Dr. Sadık Ahmet Caddesini bağlayan Mareşal Caddesinde düzenleme yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

96-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B14B pafta, 42480 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, M28B05B ve M29A01A paftalara isabet eden alanda imar planı düzenlemesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylariki Mahallesi, 19K2A pafta, 97 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1B pafta, 524 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-(Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 200 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-Çumra İlçesi, Yeni Mahalle, M29C17C3A, M29C17C3B, M29C17C3C, M29C17C3D, M29C18D4A, M29C18D4B, M29C18D4C, M29C18D4D, M29C18D3A, M29C18D3B,M29C18D3C, M29C18D3D paftalar, 845 ada, 1 parsel ve 843 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

102-Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

103-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104-Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 20 L III pafta, 2014 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19N I pafta, 442 ada, 32 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L I pafta, 302 ada, 22 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30LIII pafta, 2217 ada, 1, 2, 3, 4, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C2C ve M31D01C2C paftalar, 331 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 ve 22 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsel, 24352 ada, 1 nolu parsel, 24355 ada, 1 nolu parsel, 24356 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24358 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27489 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-(Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

114-(Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115-(Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116-(Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117-(Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada, 2 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14C ve M28B14D paftalar, 37380 ada, 1 parsel ve 2826 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A pafta, 15901 ada, 2, 3, 4 parsel 17129 ada, 2 parsel, 15903 ada, 23 ve 28 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

124-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.10’da son verilmiştir.