11 Nisan 2016 Meclis Gündemi

1-Meclis Başkanlık Divanı seçimi

2-İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi,

3-Belediye Encümen Üyeleri seçimi,

4-2015 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

5-Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

6-Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine

dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- KOSKİ Genel Müdürlüğünün Hüyük Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için İller Bankası A.Ş.ne Büyükşehir Belediyesi tarafından garantörlük verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-Büyükşehir Belediyemiz ile Ahlat Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisinin kurulmasına dair (Dış İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-Mülkiyeti Belediyemize ait Emirgazi İlçesindeki Hükümet konağı olarak kullanılan taşınmazın zemin, 1. ve 2. katlarının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince, Emirgazi Kaymakamlığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-Çumra İlçesi Aptitolu mah. 1994 nolu parsele Mahalle Konağı yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,12-10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-Mülkiyeti Türktelekom’a ait Derbent İlçesindeki gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yön. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı mahallesi, 15883 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan hissemizin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi Selçuklu İlçe Müftülüğünce intifasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-“Akyokuş Doğa ve Rekreasyon Alanı Projesi” kapsamında, Medaşa ait hatların yer altına alınması ve yolda kalan dağıtım merkezinin deplase edilmesi için Medaş ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşl.D.Bşk.) teklifin görüşülmesi.

16-5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Güneysınır ilçesinde bulunan meyve alım merkezindeki konteynerların Güneysınır İlçe Belediyesine devredilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-Derbent Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18-Konya Arıcılar Birliği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-“Tarımda Engel Yok Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Bahri Dağdaş Enstitüsü arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-İlçe merkezleri ile bağlı mahalleleri için yapılan tohum eleme selektörlerinin ilçe belediyelerine devri ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-“Çevreci Nesiller Tohumla Yeşeriyor Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Enstitüsü arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-“Yöresel Ürünler Pazarı Projesi” kapsamında Meram Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-Konya İli bütünündeki yapılaşmalarda plan notunda değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 22 L IV pafta, 947 adanın bitişiğindeki tescil harici alanda yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, L27D01B4B pafta, 5965 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi sınırları içerisinde, Belören- Hadim Devlet Yolu ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-Çeltik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, J27C21C pafta, 138 ada 39 parsel ve 220 ada, 40, 41 ve 42 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-Derebucak İlçesi, Göynem Mahallesi, N26B10D1A ve N26B10D1B paftalara isabet eden Ark Alanı ve iki tarafından geçen yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-Karapınar İlçesi, Küçükköy Mahallesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1462 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C3C ve M29A11C3C paftalar, 32915 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-Meram İlçesi,  Loras Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

32-Meram İlçesi, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2014/1495 Esas sayılı dosyasına verilen 02.02.2016 tarihli “yürütmenin durdurulmasına” kararına istinaden dava konusu Gödene Mahallesi mevcut imar planlarının maden işletme ruhsat sahası dışında kalan kısmının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-A (19 K III) pafta, 28834 ada 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

34-Seydişehir İlçesi, Sedişehir-Bozkır karayolu güzergâhında planlı alanlar içerisinde Yol düzenlemesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-Yunak İlçesi, Yeni Mahalle, K27A20C1C pafta, 153 ada, 5 ve 6 parsel, Fatih Mahallesi, 46-47E pafta, 131 ada, 10, 12, 13, 14, 26 ve 27 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 24KI pafta, 445 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, L27D01B1A pafta, 209, 214 ve 217 adalar ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, L27D01D3D pafta, 150 ada, 2, 3 ve 4 parseller ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kandil Mahallesi, K29A01D pafta, 175 ada, 1 parsel ve 105 ada, 121 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11A3C pafta, 1004 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C2A pafta, 487 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, K29B11C1A pafta, 1000 ada, 2 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, K30D21A4B pafta, 238 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Mahallesi, L30A07A2A paftaya isabet eden tescil harici alanda imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bulduk Mahallesi, K29A05C3B pafta, 220 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Mahallesi, L30A07D1C paftaya isabet eden tescil harici alandaki Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, K29A19B4C paftaya isabet eden tescil harici alandaki Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karabağ Mahallesi, K29C16D4A pafta, 2126 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, K29A03D3D pafta, 118 ada, 1 parsel ve 119 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, K29A10D1D paftaya isabet eden tescil harici alandaki Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

51-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, K29A09C ve K29A10D ve K29A09C paftalara isabet eden, 1717 parsel ile tescil harici alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yenimescit Mahallesi, N29A16C2A pafta, 169 ada, 33 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A05D pafta, 6996 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2560 ada 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mescit Mahallesi, K28C16C pafta, 225 ada, 56 parselin bir kısmında yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair. (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Çetmi Mahallesi, 29M2 pafta, 2193 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Konya –Karapınar Devlet Yolunun ilçe geçişi (Devlet Hastanesi) Alanında Kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, M29A16B2D ve M29A16B3A paftalara isabet eden, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan İlbiz Höyüğü ve çevresi ile ilgili Koruma Amaçlı imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 20348 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu (Kad:36 Mah.) Mahallesi, M29A11A pafta, 20132 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C pafta, 5758 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 200 pafta, 19823 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C pafta, 4265 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39094 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B pafta,  33028, 38024, 38027 ve 38029  adalar ile çevresinde yapılan imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C02C pafta,  10268 ve 10269 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

67-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yüksekliğin Hmax:Serbest olarak belirlendiği alanlarda yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda hazırlanan Nazım İmar Planı Revizyonu ve çevresindeki yolların düzenlendiği imar plan tadilatına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D21C ve L29D21D paftalar, 17925 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D21C pafta, 28905 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29D21D3B pafta, 29419 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, L29D21D3B pafta, 13744 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M2901D4B pafta, 15640 ada, 7 parsel, 15644 ada, 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B09C3C ve M28b10D4D paftalar, 19960 ada, 6 parsel, 19961 ada, 5 parsel, 19962 ada, 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Kıble Yakası Mevkiinde, O28B10C paftaya isabet eden alanda Spor Alanı yapılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi