08 Şubat 2016 Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1-Akşehir ve Cihanbeyli Katı atık düzenli depolama sahalarında oluşan deponi gazından enerji üretim tesisleri kurma ve işletilmesi işinin 20 yıllığına ihale edilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2-Memur ve Sözleşmeli personel için performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-5393 sayılı yasa kapsamında Tuzlukçu İlçesine 3 araçlık yeni bir taksi durağı tahsisi yapılmak üzere encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesindeki taşınmazların Konya İl Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Güneysınır İlçesindeki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Güneysınır Belediyesine devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-Mülkiyeti şahsa ait Hüyük İlçesindeki taşınmazların imar planında sosyal tesis alanına isabet etmeleri sebebiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-Seydişehir İlçesindeki Seyyid Harun Veli Türbesi mücavir alanında bulunan taşınmazların park rekreasyon alanı  imar yolu sosyal kültürel tesis alanı, türbe, hazire ve mezarlık alanlarına isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-Derbent İlçesi, Hacı Ahmet mahallesinde bulunan bazı gayrimenkullerin Belediyemiz projelerinde değerlendirmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

9-Konya-Karaman tren yolu güzergah üzerinde bulunan yaya ve trafik geçitlerinin isabet ettiği alanlar için kamu yararı kararı alınabilmesi ve kamulaştırılabilmesi için  2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Derebucak İlçesindeki Çamlık mahallesinin imar planında mahalle meydanına isabet etmesi ve Sarayönü mahallesinde bulunan parsellerin Kültür Merkezi alanı olması sebebiyle 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-Mülkiyeti Belediyemiz ait Kulu İlçesindeki parselin Kulu Belediyesine devredilmesi, Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait parseldeki mezarlık alanının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemizce devralınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Konya Bilim ve Teknoloji Merkezi isminin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Ulaşım ana planı ile öngörülen ulaşım ve trafik politikalarının değerlendirilerek görüş ve öneriler oluşturulmasına dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-İlçe Belediye Meclisleri tarafından alınan imara ilişkin red kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22K2 pafta, 432 ada, 205 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

17-Çumra İlçesi, Yeni Mahalle, M29C17C3A, M29C17C3B, M29C17C3C, M29C17C3D, M29C18D4A, M29C18D4B, M29C18D4C, M29C18D4D, M29C18D3A, M29C18D3B, M29C18D3C, M29C18D3D paftalar, 845 ada, 1 parsel ve 843 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                   

18-Derebucak İlçesi, Gencek Mahallesi, 29K4A pafta, 185 ada, 1 parsel ve 186 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-Derebucak İlçesi, Yeni Mahalle, N27A11A1B pafta, 259 ada, 1 nolu parselin bulunduğu 10 metrelik imar yolu ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

20-Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 20 L III pafta, 2014 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19N I pafta, 442 ada, 32 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

22-Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 18 K II pafta, 3039 ada, 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

23-Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L I pafta, 302 ada, 22 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

24-Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30LIII pafta, 2217 ada, 1, 2, 3, 4, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30C03D1D pafta, 1591 ada, 36 ve 37 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, M31D01C2C ve M31D01C2C paftalar, 331 ada, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21 ve 22 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                     

27-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A11B1C pafta, 24349 ada 7 nolu parsel, 24351 ada, 5, 6 ve 7 nolu parsel, 24352 ada, 1 nolu parsel, 24355 ada, 1 nolu parsel, 24356 ada, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24358 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24126 ada, 4, 5, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               

29-Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M2917A4C pafta, 5367 ada, 70 ve 73 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2A ve M29A06C2B paftalar, 24129 ada, 1, 2, 3, 4, 9 ve 15 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                          

31-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D3B pafta, 2486 ada, 46 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                      

32-Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B2A pafta, 18925 ada, 1 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

33-Karatay İlçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07A1C pafta, 881 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                      

34-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3D pafta, 21905 ada ile 21923 ada arasındaki Park Alanına Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

35-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3A pafta, 16306 ada ile Hüdai Caddesi arasındaki Park Alanına Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

36-Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, M29A11C3D pafta, 25978 ada ile 25979 ada arasındaki Park Alanına Trafo Yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                    

37-Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, M29A11A4D pafta, 20218 ada ile 20220 ada arasındaki Park Alanına Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

38-Karatay İlçesi, Karaaslan, M29A16C4B pafta, 21664 ada ile 21666 ada arasındaki Park Alanına Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                     

39-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak, M29A06B4C pafta, 20450 ada ile Ankara Yolu arasındaki Park Alanına Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A3D ve M28B15D2B pafta, 39698 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

41-Meram İlçesi, Süleyman Şah Mahallesi, M28B14B3C pafta, 27489 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C pafta, 981 ada, 37 no.lu parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

43-Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B15D2D pafta, 19083 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A3C pafta 27858 ada 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-D pafta, 2872 ada, 21 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde 12 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-3-D pafta, 29129 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 30L3A pafta, 512 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19 K3B pafta, 1258 ada, 6 parsel, 463 ada, 378 ile 404 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

50-Seydişehir İlçesi, Ketenli Mahallesi, 19 K3B pafta, 30L1C paftaya isabet 376, 377 ve 378 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                         

51-Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi, M27C23B1A pafta, 17547 parsel ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 50 48J pafta, 978, 979, 980, 983, 720 ve 1176 parsellerden geçen 10 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

53-Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 50 48J pafta, 5806 ve 5535 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-(Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 780 sayılı kararı ile belirlenen kısıtlı alanlardan 1A ve 1B grubu Maden Alanlarının 07.10.2015 tarihinden önce işletme ruhsatı almış olanların durumunun yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                         

55-(Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı ilçesi, Akkise Mahallesi,  184 ada, 22, 23 ve 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                         

56-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L4C pafta, 68 ada, 81 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                         

57-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 48L pafta, 275 ada, 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C19A pafta, 365 ada, 52, 58, 59 ve 60 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

59-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kandil Mahallesi, 49K pafta, 112 ada, 86, 87, 88 parseller, 204 ada,1 parsel, 205 ada, 1 parsel, 201 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,             

60-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A2C pafta, 1145 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

61-(Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C ve K28A07D paftalar 140 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, N29A01C pafta,  142 ada, 56 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                     

63-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 490 ada, 11 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

64-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Yeni Mahalle, N27A11A1B pafta, 260 ada, 15, 16 ve 17 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                          

65-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1537 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

66-Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                        

68-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Akabe, Gaziosmanpaşa, Küçükkumköprü Mahalleleri Revizyon İmar Planı ve Cemil Çiçek Caddesinde yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 22105 ada, 8 ve 9 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

71-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada, 2 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak mahallesi 5815 ada, 16 parselle ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               

73-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14C ve M28B14D paftalar, 37380 ada, 1 parsel ve 2826 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               

74-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05C4A pafta, 15901 ada, 2, 3, 4 parsel 17129 ada, 2 parsel, 15903 ada, 23 ve 28 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                               

75-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B09A pafta, 8972 ve 8973 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                       

76-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B10B pafta, 13517 ada, 8860 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                      

77-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi ve Yazır Mahalleri sınırları içerisinde yer alan 15834 ada, 15843 ve 18633 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

78-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akşemseddin ve Esenler Mahalleri sınırları içerisinde yer alan 3276, 6569 parseller ve çevresine ilişkin imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                    

79-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ortakaraören Mahallesi, 30L3C pafta, 269 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

80-Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 432 ada 38 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

81-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 678 ada 343, 344, 345, 558, 708 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

82-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

83-Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

84-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

85-Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

86-Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30M II, 31M IV pafta, 622 ada, 11 parsele isabet eden Buğday Pazarı Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

87-Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta 16726 ada, 15 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

88-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-D-2-B pafta, 21185 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

89-Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-C pafta, 29766 Ada, 9 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

90-Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

91-Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

92-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

93-Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,              

94-Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 940, 941ve 932 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

95-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

96-(Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

97-(Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

98-(Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

99-(Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

100-(Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

101-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A ve N27A11A1B pafta, 129 ada, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ve 106 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

102-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2586 ada, 1 parsel, 2587 ada, 1 parsel, 2607 ada, 1 parsel, 2612 ada, 41 ve 42 parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

103-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

104-Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 8 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

105-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30ÖIII ve 30ÖIV paftalar 708 ada, 25 parsel, 701 ada, 18, 26 ve 27 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

106-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyük Sinan Mahallesi, M29A11B1A pafta, 21445 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

107-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               

108-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

109-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

110-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

111-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A pafta, 42517 ada 1 parsel ve 28959 ada 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

112-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                

113-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                 

 

114-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 47-50-Y pafta, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 6018 ve 6019 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.00’da son verilmiştir.