1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/225

   Söz konusu Büfe, Çay Bahçesi, El-kart Dolum Gişesi, Otopark, Kafeterya, hafriyat alanı ve Sosyal Tesislerin, Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii Ticaret Anonim Şirketi, Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar karşılarında belirtilen bedellerin belirlenmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

   Sayı  :  2015/226

   Akören ilçesi Hacılar Mahallesi 239 ada 433 parsel numaralı taşınmazın Akören Belediyesince planı doğrultusunda projelendirilmek üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akören  Belediyesine devredilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

   Sayı  :  2015/227

   Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan  Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 31204 ada 2 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

   Sayı  :  2015/228

   Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Kulu İlçesi, Kömişini Mahallesi 149 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmaz üzerine  mahalle konağı yapılmak üzere  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/229

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Meram İlçesi Derecamikebir Mahallesi 4319 ada 25 nolu parselde bulunan taşınmazın namazgah yapılmak üzere Meram Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince  tahsisi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/230

Karatay Belediyesinin 10 ncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması (imar planında belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel merkez, düğün salonu, otopark alanı, park alanı, çocuk bahçesi alanı, imar yoluna isabet eden Karaaslan Üzümcü Mah. 5673 ada, 1,2,3,4,12,13,14,15 nolu parsellerin tahmini 1.350.000,00.-TL. kamulaştırma bedeli ile kamulaştırılması) ile ilgili 05/11/2015 tarih ve 114 nolu Meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/231

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin sivil toplum kuruluşlarına bedelsiz kiraya verilmesi teklif edilebileceğinden, araştırılıp teknik ve hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışma yapılması için 2016 yılı Ocak ayında yapılacak ikinci Meclis toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/232

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yapılması isteğe bağlı ücret tarifelerindeki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü GSM’lerden Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretler başlığı altında bulunan tablonun V. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki çizelgenin VI. madde olarak ilave edilmesi için teklifin kabul edilmesi hususu uygun görülmüştür.    

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.12.2015

 Sayı  :  2015/233

Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi M29a23d-M29a23c ve M29d03a-M29d03b pafta, 30877 ada, 1 parsel nolu 1.721.797,29 m2’lik Belediyemize tahsisli taşınmaz üzerinde Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi ve Ayrıştırma, Kompost ve Enerji Üretim Tesisleri Kurma ve İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na istinaden yapılması hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

   Sayı:  2015/234

     Toplu Taşıma araçlarına ücret ödemesi gerektiği halde ücret ödemeden kaçak binanler için ceza uygulaması hususunun bir sonraki Meclisin ikinci oturumunda görüşülmek üzere süre istenilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/235

Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelirlerine 5.000.000,00.-TL. ve 04.5.1.1 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımlar gelirlerine 3.000.000,00.-TL. eklenmesi ile karşılığında 2015 Yılı Gider Bütçesinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.7.7.02 Hizmet Tesisleri Giderleri tertibine 8.000.000,00.-TL. ödenek konması uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/236

   Ekli listede de belirtildiği üzere Akşehir İlçe Belediyesinin 2015 yılı gider bütçesinde yapmış olduğu 4.173.786,39.-TL’lik aktarma uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/237

   Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği'ne ait, Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi, 5623 ada, 330 parselde   5 bağımsız bölüm nolu 'Bodrumlu İşyeri' niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince kiralanması, kiralama bedeli karşılığında gayrimenkul verilmesi ile ilgili sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına ve müteakip işlemler ile ilgili encümenimize yetki   verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/238

   Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içeriği yeniden düzenlenen “Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/239

   Teklif ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, ‘Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği’ ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/240-2

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/241-4

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin f bendi gereğince Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Bitkisel ve Hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla yapacağı desteklemelerde ilimiz çiftçilerinin % 75 oranında desteklenmesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/242-5

   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden Konya Emirgazi Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

19- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.12.2015

      Sayı:  2015/12

   UKOME’ nin 11/11/2015 tarih ve 2015/6/05-e nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GDM 08 – 42 GDM 09 – 42 GDM 10 – 42 GDM 11 olmak üzere toplam 4 adet Cihanbeyli İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1151

   İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

- Yüksek yapıların şehrin genel siluetine, tarihi ve doğal çevreye etkisi, kent dokusunda yarattığı uyumsuzluk, çevresel faktörler açısından oluşturduğu (güneş, rüzgar vb.) olumsuzluklar nedeni ile Konya ili Selçuklu, Meram, Karatay ilçelerinde imar planında yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliğinin 17 kat ile sınırlandırılması,

- Konya il bütününde, sit alanları ve özel kanun hükümlerine tabi alanlar hariç olmak üzere İmar Planında yapılaşma koşulları yazılmamış olan ‘Spor ve Oyun Alanları’, ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’, İbadet Yeri’, ‘Resmi Kurum Alanı’, ‘Eğitim Alanı’ ve ‘Sağlık Tesisleri Alanı’ için taban alanı kat sayısının 0.30 ve kat sayısının Yençok: 3 kat kabul edilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1152

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22K III pafta, 1390 ada, 1 ve 6 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 111,46)  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara uygun olmaması nedeniyle iadesi uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1153

   Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsele isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 111,47)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1154

   Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 21L I pafta, 240 ada, 9, 32 ve 47 parsellere isabet eden alanın mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesi ile imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 240 ada, 9, 20, 21, 32, 42 ve 47 parsellere isabet eden alanın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak Sağlık Tesis Alanı düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1155

   Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21L IV pafta, 49 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 48 adaya isabet eden alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,31)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1156

    Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 11615,4)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1157

   Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L1C pafta, 506 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1158

   Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 5530,22)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1159

   Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M III pafta, 1563 ada, 1 parselin güneyinde yer alan otopark alanının bir kısmında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,32)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1160

      Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19 M I pafta, 200 ada, 43 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 5527,33)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1161

   Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 18 L III pafta, 927 ada, 9 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,34)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1162

   Eti Mahallesi, 19 M III pafta, 1026 ada 4-5-6 parseller ve 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkim 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüş olup Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, Yunuslu Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, 19 M II, 19 N I, 20 N I, 21 N IV paftalarda yer alan alanlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1378 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,36) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1163

   Karapınar İlçesi, Hotamış (Taşpınar) Mahallesi, M30C12A1C-M30C12A2D paftalar, 1937 parsele isabet eden Çok Amaçlı Eğitim Tesisleri Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 7718,3)  taşınmazın Lise Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1164

   Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1147 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan teklifinde, (PİN: UİP- 7589,25)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1165

   Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 10, 11, 12, 13, 14 ve 107 nolu parsellerin serbest inşaat nizamı 3 kat ve 4 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olan imarında inşaat yoğunluklarının birleştirilerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,82) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yapılaşma şartlarının yeniden belirlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1166

   Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili Kulu Belediyesince hazırlanan (PİN: UİP-2709,21) Uygulama imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1167

   Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D1B pafta, 22974 ada, 1 no.lu parsele isabet eden Eğitim Alanının Lise Alanı olarak düzenlenerek bahçe mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,73)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1168

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3D pafta, 37483 ada, 1 nolu parselde bulunan Eğitim Alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,74)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1169

   Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4B paftaya isabet eden Park Alanı içerisine RMU tipi trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,75)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1170

   Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta, 37361 ada, 6 nolu parseldeki Kültür ve Spor Tesisi Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP-615,75) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, bodrum kat sınırları belirtilerek düzeltilerek uygun görülmüştür.

 

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1171

   Meram İlçesi,  Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4B-M28B14B4C pafta, 1666 ada, 4 nolu parsele isabet eden Akaryakıt, Ticaret ve LPG Tesisi Alanının (Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı) yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,75)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın bir kısmı koruma alanı içerisinde kaldığından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1172

   Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili demiryolu güzergahı boyunca imar planındaki düzenlemelere ilişkin yapılan itirazlar bütününde yeni bir değerlendirme çalışması yapılacağından (PİN: UİP- 615,75) iadesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1173

   Meram İlçesi,  Karahüyük Mahallesi, M28B19C1C pafta, 23686 ada, 1 nolu parsele isabet eden Dini Tesis Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 615,78)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1174

   Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 821 sayılı kararı ile onaylanan Sarayköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, (PİN: UİP- 311,188)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, koruma alanlarında Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.    

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1175

   Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 820 sayılı kararı ile onaylanan Sulutas Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, (PİN: UİP- 311,187)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1176

Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan Tatköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde, (PİN: UİP- 311,186)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, koruma alanlarında Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1177

Selçuklu İlçesi, Şeker Murat, Selçuk, Hacıkaymak, Mimar Sinan, Mollagürani, Yeni Selçuk, Özlem ve Kılınçarslan (8 Mahalle) Mahallelerine ait Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2003 tarih ve 79-2 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,195)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1178

Selçuklu İlçesi, Hocacihan bölgesine ait Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 574 sayılı meclis kararı, 18.11.2011 tarih ve 640 sayılı meclis kararı, 12.07.2013 tarih ve 409 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,196)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1179

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır mahallesi, M29-A-01-D-1-D pafta, 18043 adanın çevresi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Cami Alanının Emsal=1.00 MaxTAKS=0.40 yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,197)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1180

Selçuklu İlçesi, Tapunun Molla Gürani mahallesi, M28-B-15-A-4-B pafta, 28962 ada, 11 parselin İlkokul Alanı olarak Emsal=1.00, MaxTAKS=0.30 ve Yençok=4 Kat yapılaşma şartlarıyla birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,199)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1181

   Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parselin Emsal=3.45, 6 Kat 15,5 metre derinlikli blok nizam yapılaşma şartları ve plan notlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, ( PİN: UİP- 311,200 )  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  17.12.2015

        Sayı :  2015/1182

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1157 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Bakım Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,202)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1183

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille mahallesi, M28-B-05-D-2-D pafta, 15476 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin yoğunluk artışı yapılmadan, Emsal=0.91, Yençok=4 Kat, MaxTAKS=0.25 yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,204)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1183

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 15531 ada, 3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin doğusunda 7 metrelik yaya yolu açılarak yapılaşma şartlarının Emsal=1.00, MaxTAKS=0.22, Yençok=5 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,205)  söz konusu parselin doğusunda yer alan yolun genişletilerek konut alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1185

   Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde 2 Adet Trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlanan plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: UİP- 311,206)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1186

    Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 28.10.2015 tarih ve 106245 sayılı yazısına istinaden, tapunun Hocacihan Mahallesi, M28B14B4B pafta 42481 ada 1 nolu parselin doğusunda Enerji Nakil Hattı ve direk yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP - 311,207) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, a uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1187

Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 2308,28)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1188

   Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 mahallesi, 19K 4B pafta, 470 ada, 5, 8 ve 9 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2308,27)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1189

Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 939, 940, 941 ve 951 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 2308,29) “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1190

Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 47-50-P ve 47-50-Y paftalar, 65 parsele isabet eden alanda Park ve Kültürel Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediyesi’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16516,1)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1191

Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahalle, 50-K-III-A ve 50-K-II-D paftalar, 5182 parseldeki İlkokul alanı ile doğusundaki Pazar Alanı arasında bulunan 12 metrelik yolun Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2015 tarih ve 2915 sayılı kararı ile uygun görüşü doğrultusunda düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP-16518,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

      Sayı:  2015/1192

   Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 47-48 D, 50-48 A paftalar, 6160, 6161 ve 6162 parsellerin Belediye Hizmet Alanı ( İtfaiye Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatlarında, (PİN: NİP- 16516,2)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

    Sayı :  2015/1193

Karatay, Meram ve  Selçuklu  İlçe  sınırları  içerisindeki  ATM  Merkezlerinin  imar planına işlenmesi, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/11194

  Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 180, 182,183 ve 441 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mert ÇELİK Ltd. Şti. adına Abdulvahap IŞILDAR’ın imar planı tekliflerinde,“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1195

     Beyşehir İlçesi, Küçükavşar Mahallesi, 50 M paftaya isabet eden alana ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1196

     Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C pafta, 136 ada, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,141 ve 143 parseller ve çevresine ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1197

Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 12595 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili Erdal ÜSTÜNER’ in imar plan tadilatı teklifinin, ( PİN: NİP- 16454 )  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1198

Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, M27C11C pafta, 3059 parsele Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1199

Beyşehir İlçe sınırları içerisinde, Konut altında Ticaret yapılması ile ilgili plan notuna ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin, “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1200

Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 294 ada, 90 nolu parsele isabet eden Otogar alanın düzenlenmesi ve yeni Otogar Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1201

Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 189 ada, 12 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Halil KAYA adına Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16493)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1202

Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 192 ada, 59 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, ( PİN: NİP- 16494 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1203

Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 190 ada, 38 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16495) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1204

     Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 184 ada, 18 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ekofan Enerji adına Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16496) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1205

Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 185 ada, 13 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Karakuş Enerji adına Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16497) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1206

   Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 150 ada, 29 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ahmet ÇELİK adına Osman ÖRS’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16455)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1207

Çumra İlçesi, Avdul Mahallesi, 600 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Fatih ER adına Osman ÖRS’ ün imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16456)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1208

   Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5351, 6121 parsellerde Tarım Ve Hayvancılık Tesisi düzenlemesinin, 1/100 000 ölçekli Konya Çevre Düzeni Planı hükümlerine ve gerekli mevzuata göre izin alınması kaydıyla, inşaat ruhsatı düzenlenebileceği göz önüne alınarak alt ölçekli imar planı yapılmasına gerek görülmediği anlaşıldığından, söz konusu Tarım Ve Hayvancılık Tesisi düzenlemesi ile ilgili Emirgazi A.Ş. Adına Mustafa Korkut’un imar planı teklifinin, (PİN: NİP- 16457) reddi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1209

   Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parselde Tarımsal Tesis (Mandıra / Soğuk Hava Deposu) düzenlemesi ile ilgili Fatih BÜYÜKSOYLU Ltd.Şti.-vekalet Kenan Tolga Bülbül’ün imar plan teklifi, (PİN: NİP- 16458) “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1210

   Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi,  6736  (eski :  2325) parselde Akaryakıt Satış Ve Servis İstasyonu düzenlemesi ile ilgili Bilal  AYKILIÇ adına Nazım Sülaymanov’un imar plan teklifinde, (PİN: NİP- 16459) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1211

Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 127 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 130 ve 131 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Beyaz Pramit Tarım Hay. Enerji adına Osman ÖRS’ün imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16460)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1212

Ilgın İlçesi, 29 M I ve 30 M IV paftalara isabet eden Ilgın Kent Meydanı ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifi, Komisyonca düzeltildiği şeyliyle Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1213

Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28A09A1D, L28A09A1C, L28A09A4B, L28A09A4D pafta, 6546, 6442, 5583, 1521, 3481, 3706, 3674, 3673, 3707, 3671, 4215, 4214 parsel, 311 ada 1,2 parsel,366 ada 1,2,3 parsel,365 ada 1,4 parsel,306 ada 1 parsel,355 ada 1 parsel,198 ada 1,2 parsel,197 ada 1,2 parsel,196 ada 1,4,5,6,parsel,193 ada 1,5,6 parsel,191 ada 1 parsel,172 ada 1,2 parsel,175 ada 1,8 parsel,381 ada 1 parsel,313 ada 1 parsel,312 ada 1, 2, 4 parsel, 269 ada 1 parsel ve 270 ada 2 ve 3 parsel numaralı parsellere isabet eden taşınmazlar ile ilgili Kadınhanı Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 4291,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1214

Kadınhanı İlçesi, Osmancık Mahallesi, 14-İ pafta, 1002, 999, 1000, 991, 992, 998, 979, 978, 981, 980, 983, 982, 985, 984, 977, 973, 971, 972 numaralı parsellere isabet eden taşınmazlar ile ilgili Kadınhanı Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 4206,1)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1215

Kadınhanı İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 19M-1/19M-4 pafta 261 ada 11 parsele isabet eden taşınmaz ile ilgili Kadınhanı Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 4204,14) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1216

Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C1D pafta, 32342 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının, İbadet (Cami) Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, ( PİN: NİP- 1091,74 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1217

Karatay İlçesi, Aziziye, Çimenlik ve  Çelebi  Mahalleri  sınırları  içerisinde,  Kışlaönü  Sokağın,  Aslanlı  Kışla Caddesine bağlanarak  çevresi  ile  birlikte  düzenlenmesi  ile  ilgili  imar  plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1218

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı meclis kararıyla onaylanan imar planına (Bölge Parkı) yönelik mahkeme kararına istinaden imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1219

Karatay İlçesi,  Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 799 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mahmut HORASANLI’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/220

Karatay İlçesi,  Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanına hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı ile etkilenebilecek yakın çevresinde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1221

Karatay İlçesi,  Akçeşme ve Kerimdede Mahalle sınırları içerisinde Üçler Mezarlığının güneyinde kalan Topraklık Caddesi ile Kerimler Caddesi arasında kalan kısmın düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1222

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1402 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde yapılan imar planlarına itirazların görüşülmesi teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1223

Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M29D01C pafta, 1217 parsele (38435 ada /3 parsel) isabet eden Konut Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,65)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1224

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C ve M29D0D paftalar, 37297 ada, 5 ile 6 parsellere isabet eden İlköğretim Tesisi ve Sosyal Kültürel Tesisi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,66)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1225

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27536 ada, 65 ve 66 parsellere isabet eden Alanının Eğitim Tesisi ve İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,68)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1226

Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C pafta, 981 ada, 37 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı olan imarının Kamu Hizmet Alanı (KOP) olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Ovası Projesi Bölge  Kalkınma  İdaresi  Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP - 1092,67 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1227

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1B, pafta, 23068 ada, 3 parsele isabet eden Beton Santral Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, demiryolu güzergahı boyunca imar planındaki düzenlemelere ilişkin yapılan itirazlar bütününde yeni bir değerlendirme çalışması yapılacağından reddi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1228

    İmar planı teklifleri ile ilgili, Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planının, demiryolu güzergahı boyunca imar planındaki düzenlemelere ilişkin yapılan itirazlar bütününde yeni bir değerlendirme çalışması yapılacağından reddi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1229

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21A pafta, 30102 ada, 10,12 parsel ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,89) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1230

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D pafta, 20128 ada, 1 parsel ve çevresinde park ve ibadet alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye  Başkanlığı’nın  imar  plan  tadilatı teklifinde, ( PİN : NİP-1093,90 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1231

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B pafta, 28913 ada, 5 parsel ile 29158 ada, 5, 6 parsel ve çevresinde Eğitim Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,91)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1232

Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 15638 ada, 2 parselde Eğitim Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,92) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1233

Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, L29D15A pafta, 1802 parselin Sanayi Alanı (Yem Fabrikası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Cemaleddin UYSAL’ın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1234

Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi ve Meram ilçesi, Abdülaziz Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1235

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde, M29A01D2A pafta, 518 parselde Otel Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Çağlayan Kızılkaya İnş. AŞ’nin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1093,88)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1236

Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 29971 ada,  265 parselin “Günübirlik Turizm Tesis Alanı “ olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, (PİN: NİP- 16523)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1237

Karapınar İlçesi,  Akçayazı Mahallesi, 800 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Songül YÖRÜK’ün imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16490)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1238

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parselin Konut + Ticaret Alanları olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının (PİN: UİP- 111,39) iadesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1239

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, Küçük Sanayi Alanına isabet eden 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygula imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 1038.16) iadesi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1240

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D-17A-2C pafta, 76 ada 1 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediyesinin Uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN UİP:2709,20), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1241

Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2013 tarih ve 720 sayılı kararı ile 15.08.2014 tarih ve 438 sayılı kararlarıyla onaylanan Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesi’nde konut altı ticari kullanım yerlerinin “3. derece doğal sit alanlarında tüm caddeler ile birlikte 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergâhlarında konut altı ticaret yapılması” şartına “26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Korumalı İşyerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında korumalı işyeri statüsü kazananların zemin katları” şartı eklenerek Meram Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde ticaret olarak kullanılmasına ilişkin imar plan değişikliği teklifinin, (PİN: UİP- 615,65)  iadesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1242

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4C pafta 23816 ada 7 ve 12 nolu parsellerde konut alanındaki parseller farklı emsale tabi olup ifraz hattı ile ayrılmış olduğundan; ifraz hattının iptal edilerek yoğunluk artırmadan emsal düzenlemesi yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulana imar plan tadilatının, ( PİN: UİP - 615, 69 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1243

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun Otel Alanının E=2.20, Yençok=12 Kat, MaxTAKS=0.30 yapılaşma şartları,  yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311.177)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1244

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29A06A2A, M29A06A2B, M29A06A2C (25 M III-25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2014 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar  plan  tadilatına  uygun olarak Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanının yapılaşma şartları ve çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1245

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1246

Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1247

Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1248

Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1249

Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1250

Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1251

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, N32A01C pafta, 2589 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının Kamu Hizmet Alanına, 274 ada 5 parselin batısında kalan Resmi Kurum Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ereğli Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1252

Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının (Entegre Bağırsak İşleme Tesisi) Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşeker Tarım Et Entegre A.Ş’ nin imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1253

Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 77, 78, 79, 80, 81, ve 8 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sistem Kolejinin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 3462,11) plan bütünlüğünü bozucu nitelikli olduğundan reddi uygun görülmüştür.

 

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1254

Karatay İlçesi,  Fevzçakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsele isabet eden Sanayi Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bahri KARAPINAR’ın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1255

Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan Meram Belediyesinin revizyon imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1256

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı”na isabet eden alanının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olarak; tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2015 tarih ve 3061 sayılı uygun görüşü doğrultusunda 1/5000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifleri (PİN: NİP-1092,45) uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1257

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 26.27D ve 26.27I pafta 620 ada 52,53,55,154,155,156 parsellere isabet eden taşınmazların düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  17.12.2015

   Sayı:  2015/1258

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür