14 Ararlık 2015 Karar Özetleri

1-Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine,

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe, Çay Bahcesi, El-Kart Dolum Gişesi, Otopark, Kafeterya, Hafriyat alanı ve Sosyal Tesislerin Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne, Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A. Ş.ne ve Konya Bilim Merkezi İşletme Hiz.San.Tic.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-Akören İlçesindeki taşınmazın planı doğrultusunda projelendirilmek üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akören Belediyesine devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Karatay İlçesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Kulu İlçesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesindeki taşınmazın namazgah yapılmak üzere Meram Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsis yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin kullanım ve kira bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 2016 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifelerine İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet ücretleri tarifesi bölümüne ilave yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Karatay İlçesine Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi ve Ayrıştırma, Kompost ve Enerji Üretim Tesisleri Kurma ve İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi işinin ihale edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-Toplu Taşıma araçlarına ücret ödemesi gerektiği halde ücret ödemeden binenler için ceza uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Akşehir İlçe Belediyesinin 2015 yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi 5623 ada 330 parselde 5 bağımsız bölüm nolu ‘Bodrumlu İşyeri’ niteliğindeki taşınmazın kiralanması için sözleşme yapmak üzere Başkanlık Makamına ve müteakip işlemler ile ilgili encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin içeriğinin yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz koordinasyonunda kurumlarla ortak hizmet projesi üretebilmek için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi f bendi gereğince Tarımsal Hiz.D.Bşk.lığının Bitkisel ve Hayvansal Üretimi geliştirme amacıyla İlimiz çiftçilerine yapacağı desteklemelerden katkı payı alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

19-5393 sayılı Belediye Kanunu 75. maddesine istinaden Konya Emirgazi Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

20-5393 sayılı yasa kapsamında Cihanbeyli İlçesine 4 araçlık yeni bir taksi durağı tahsisi yapılmak üzere encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Yapı Yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliğinin 17 kat sınırlandırılması ve İl Genelinde imar planlarında TAKS verilmeyen alanlarda Mak.TAKS.0,30 olmasıyla ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22K III pafta, 1390 ada, 1 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 21L I pafta, 240 ada, 9, 32 ve 47 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21L IV pafta, 49 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 48 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L1C pafta, 506 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M III pafta, 1563 ada, 1 parselin güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19 M I pafta, 200 ada, 43 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 18 L III pafta, 927 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, Yunuslu Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20-MN, 21-22-MN paftalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1378 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

33-Karapınar İlçesi, Hotamış Mahallesi, M30 C12A1C pafta, 1937 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34-Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde yapılan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 10, 11, 12, 13, 14 ve 107 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D1B pafta, 22974 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3D pafta, 37483 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4B paftaya isabet eden Park Alanı içerisine RMU tipi trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B19D4D pafta, 37361 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Meram İlçesi,  Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4B pafta, 1666 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Meram İlçe sınırları içerisinde, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plana itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi M28B19C1C pafta, 23686 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Selçuklu İlçesinde, Sarayköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-Selçuklu İlçesi, Tapunun Şeker Murat, Selçuk, Hacıkaymak, Mimar Sinan, Mollagürani, Yeni Selçuk, Özlem ve Kılınçarslan (8 Mahalle) Mahalleleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan bölgesine ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır mahallesi, M29-A-01-D-1-D pafta, 18043 adanın çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-Selçuklu İlçesi, Tapunun Molla Gürani mahallesi, M28-B-15-A-4-B pafta, 28962 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille mahallesi, M28-B-05-D-2-D pafta, 15476 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

54-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 15531 ada, 3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-Selçuklu İlçesi, İlçemizin muhtelif yerlerinde 2 Adet Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi, M28B14B4B pafta 42481 ada 1 nolu parsel ve çevresine isabet eden Enerji Nakil Hattı ve pilotları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 mahallesi, 19K 4B pafta, 470 ada, 5, 8 ve 9 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 940, 941ve 932 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 47-50-P ve 47-50-Y paftalar, 65 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahalle, 50-K-III-A ve 50-K-II-D paftalar, 5182 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 47-48 D, 50-48 A paftalar, 6160, 6161 ve 6162 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisindeki ATM Merkezlerinin imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 180, 182,183 ve 441 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Küçükavşar Mahallesi, 50 M paftaya isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C pafta, 136 ada, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,141 ve 143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-(Büyükşehir Beledisi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 12595 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, M27C11C pafta, 3059 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe sınırları içerisinde, Konut altında Ticaret yapılması ile ilgili plan notu tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 294 ada, 90 nolu parsele isabet eden Terminal alanın düzenlenmesi ve yeni Terminal alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 189 ada, 12 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 192 ada, 59 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 190 ada, 38 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 184 ada, 18 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 185 ada, 13 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 150 ada, 29 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Avdul Mahallesi, 600 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-(Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5351, 6121 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 6736 (eski: 2325) parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 127 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 130 ve 131 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, 29 M I ve 30 M IV paftalara isabet eden Ilgın Kent Meydanı Projesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı - Kurthasanlı İl Yolunun Atlantı Mahallesinden geçen kısmımın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi,  Osmancık Mahallesi, 971, 972, 973, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 991, 992, 998, 999, 1000 ve 1002 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi,  Turgutlu Mahallesi, 19 M I, 19 M IV paftalar, 261 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C1D pafta, 32342 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye, Çimenlik ve çelebi Mahalleri sınırları içerisinde, Kışlaönü Sokağın Aslanlı kışla Caddesine bağlanarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızılören Mahallesi, L30D14A pafta, 799 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanı ve yakın çevresinde Koruma amaçlı imar planı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Akçeşme ve Kerimdede Mahalle sınırları içerisinde Üçler Mezarlığının güneyinde kalan Topraklık Caddesi ile Kerimler Caddesi arasında kalan kısmın düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1402 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde yapılan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M29D01C pafta, 1217 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           

94-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C ve M29D0D paftalar, 37297 ada, 5 ile 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27536 ada, 65 ve 66 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C pafta, 981 ada, 37 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1B, pafta, 23068 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

98-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili yapılan planın değerlendirilmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21A pafta, 30102 ada, 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D pafta, 20128 ada, 1 parsel ve çevresinde ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B pafta, 28913 ada, 5 parsel ile 29158 ada, 5, 6 ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 15638 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, L29D15A pafta, 1802 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

104-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde kalan alanda Nazım imar planı revizyonu ve Koruma Amaçlı uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde, M29A01D2A pafta, 518 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29971 ada, 265 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-Büyükşehir Belediyesi, Karapınar İlçesi, Akçayazı Mahallesi 800 parsel ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parseller yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-Meram İlçesinde, “3. derece doğal sit alanlarında tüm caddeler ile birlikte 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarında konut altı ticaret yapılması” şartına görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4C pafta, 23816 ada, 7 ve 12 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116-(Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117-(Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118-(Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119-(Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120-(Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, N32A01C3B pafta, 2589 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 77, 78, 79, 80, 81, ve 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 154, 155, 156 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.00’da son verilmiştir