14 Aralık 2015 Meclis Gündemi

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Büfe, Çay Bahcesi, El-Kart Dolum Gişesi, Otopark, Kafeterya, Hafriyat alanı ve Sosyal Tesislerin Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne, Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A. Ş.ne ve Konya Bilim Merkezi İşletme Hiz. San. Tic. A. Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-Akören İlçesindeki taşınmazın planı doğrultusunda projelendirilmek üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akören Belediyesine devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Karatay İlçesindeki taşınmazın  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait Kulu İlçesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesindeki taşınmazın namazgah yapılmak üzere Meram Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsis yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

6-10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin kullanım ve kira bedelinin belirlenmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- 2016 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifelerine İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet ücretleri tarifesi bölümüne ilave yapılmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-Karatay İlçesine Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi ve Ayrıştırma, Kompost ve Enerji Üretim Tesisleri Kurma ve İşletmeciliğinin 10 yıllığına kiraya verilmesi işinin ihale edilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-Toplu Taşıma araçlarına ücret ödemesi gerektiği halde ücret ödemeden binenler için ceza uygulanmasına dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz koordinasyonunda kurumlarla ortak hizmet projesi üretebilmek için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi f bendi gereğince Tarımsal Hiz.D.Bşk.lığının Bitkisel ve Hayvansal Üretimi geliştirme amacıyla İlimiz çiftçilerine yapacağı desteklemelerden katkı payı alınmasına dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-5393 sayılı Belediye Kanunu 75. maddesine istinaden Konya Emirgazi Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-5393 sayılı yasa kapsamında Cihanbeyli İlçesine 4 araçlık yeni bir taksi durağı tahsisi yapılmak üzere encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray. Sis. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Yapı Yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliğinin 17 kat sınırlandırılması ve İl Genelinde imar planlarında TAKS verilmeyen alanlarda Mak.TAKS.0,30 olmasıyla ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 22K III pafta, 1390 ada, 1 ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 21L I pafta, 240 ada, 9, 32 ve 47 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21L IV pafta, 49 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 48 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 49L1C pafta, 506 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M III pafta, 1563 ada, 1 parselin güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19 M I pafta, 200 ada, 43 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 18 L III pafta, 927 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, Yunuslu Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi, 19-20-MN, 21-22-MN paftalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1378 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.      

27-Karapınar İlçesi, Hotamış Mahallesi, M30 C12A1C pafta, 1937 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesinde yapılan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                          

29-Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 10, 11, 12, 13, 14 ve 107 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, M29A21D1B pafta, 22974 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3D pafta, 37483 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4B paftaya isabet eden Park Alanı içerisine RMU tipi trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B19D4D pafta, 37361 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-Meram İlçesi,  Yunus Emre Mahallesi, M28B14B4B pafta, 1666 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-Meram İlçe sınırları içerisinde, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plana itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-Selçuklu İlçesinde, Sarayköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-Selçuklu İlçesi, Tapunun Şeker Murat, Selçuk, Hacıkaymak, Mimar Sinan, Mollagürani, Yeni Selçuk, Özlem ve Kılınçarslan (8 Mahalle) Mahalleleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan bölgesine ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır mahallesi, M29-A-01-D-1-D pafta, 18043 adanın çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-Selçuklu İlçesi, Tapunun Molla Gürani mahallesi, M28-B-15-A-4-B pafta, 28962 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille mahallesi, M28-B-05-D-2-D pafta, 15476 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.          

47-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-4-A pafta, 15531 ada, 3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-Selçuklu İlçesi, İlçemizin muhtelif yerlerinde 2 Adet Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi, M28B14B4B pafta 42481 ada 1 nolu parsel ve çevresine isabet eden Enerji Nakil Hattı ve pilotları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 mahallesi, 19K 4B pafta, 470 ada, 5, 8 ve 9 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 940, 941ve 932 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 47-50-P ve 47-50-Y paftalar, 65 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahalle, 50-K-III-A ve 50-K-II-D paftalar, 5182 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahalle, 47-48 D, 50-48 A paftalar, 6160, 6161 ve 6162 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisindeki ATM Merkezlerinin imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 180, 182,183 ve 441 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Küçükavşar Mahallesi, 50 M paftaya isabet eden alanda imar plan tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C pafta, 136 ada, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,141 ve 143 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-(Büyükşehir Beledisi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 12595 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, M27C11C pafta, 3059 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe sınırları içerisinde, Konut altında Ticaret yapılması ile ilgili plan notu tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63-(Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 294 ada, 90 nolu parsele isabet eden Terminal alanın düzenlenmesi ve yeni Terminal alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 189 ada, 12 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 192 ada, 59 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 190 ada, 38 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 184 ada, 18 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 185 ada, 13 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 150 ada, 29 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Avdul Mahallesi, 600 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Emirgazi İlçesi, Merkez Mahallesi, 5351, 6121 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 6736 (eski: 2325) parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

74-(Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 127 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 130 ve 131 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

75-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, 29 M I ve 30 M IV paftalara isabet eden Ilgın Kent Meydanı Projesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

76-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı – Kurthasanlı İl Yolunun Atlantı Mahallesinden geçen kısmımın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

77-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi,  Osmancık Mahallesi, 971, 972, 973, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 991, 992, 998, 999, 1000 ve 1002 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

78-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi,  Turgutlu Mahallesi, 19 M I,        19 M IV paftalar, 261 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

79-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C1D pafta, 32342 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

80-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye, Çimenlik ve çelebi Mahalleri sınırları içerisinde, Kışlaönü Sokağın Aslanlı kışla Caddesine bağlanarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

81-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

82-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Kızılören Mahallesi, L30D14A pafta, 799 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

83-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Akçeşme, Kerimdede ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde kalan, Kentsel Sit Alanı ve yakın çevresinde Koruma amaçlı imar planı görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Akçeşme ve Kerimdede Mahalle sınırları içerisinde Üçler Mezarlığının güneyinde kalan Topraklık Caddesi ile Kerimler Caddesi arasında kalan kısmın düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

85-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1402 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde yapılan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

86-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, M29D01C pafta, 1217 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.           

87-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29D07C ve M29D0D paftalar, 37297 ada, 5 ile 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

88-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, M28B19B pafta, 27536 ada, 65 ve 66 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

89-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, M28B15C1C pafta, 981 ada, 37 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

90-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1B, pafta, 23068 ada, 3 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

91-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili yapılan planın değerlendirilmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

92-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, L29D21A pafta, 30102 ada, 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

93-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D pafta, 20128 ada, 1 parsel ve çevresinde ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

94-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B pafta, 28913 ada, 5 parsel ile 29158 ada, 5, 6 ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

95-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29A01D pafta, 15638 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

96-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, L29D15A pafta, 1802 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

97-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alan içerisinde kalan alanda Nazım imar planı revizyonu ve Koruma Amaçlı uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

98-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde, M29A01D2A pafta, 518 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

99-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29971 ada,  265 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.