09 Kasım 2015 Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  27.10.2015

 Sayı  :  2015/176

2016 yılına ait ölçülebilir performans kriterlerinin konulduğu, projelendirildiği ve bütçelendirildiği görüldüğünden,  5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a bendi uyarınca kabulü uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

   Sayı  :  2015/177

Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

    Sayı  :  2015/178

Karatay Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/179

Meram Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/180

Selçuklu Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/181

Akören Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/182

Ahırlı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/183

Akşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.    

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  11.11.2015

 Sayı  :  2015/184

Altınekin Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

   Sayı:  2015/185

Beyşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/186

Bozkır Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/187

Cihanbeyli Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/188

Çeltik Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/189

Çumra Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/190

Derbent Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/191

Derebucak Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/192

Doğanhisar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/193

Emirgazi Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/194

Ereğli Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/195

Güneysınır Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/196

Hadim Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/197

Halkapınar Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/198

Hüyük Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

24- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/199

Ilgın Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

25- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/200

Ilgın Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

 

 

26- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/201

Kadınhanı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

27- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/202

Kulu Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

28- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/203

Seydişehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

29- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/204

Sarayönü Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

30- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/205

Tuzlukçu Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

31- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/206

Taşkent Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

32- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/207

Yunak Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

33- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/208

Yalıhüyük Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

34- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/209

Hüyük İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin 04.5.1.09 gelir kodundaki Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları gelirlerine 420.000,00 TL eklenmesi ile karşılığında 2015 Yılı Gider Bütçesinin, Fen İşleri Müdürlüğünün;  01.3.1.02 Geçici İşçilerin Ücretleri tertibine 343.500,00 TL, 02.4.4.01 İşsizlik Sigortası Fonu tertibine 6.500,00 TL, 02.4.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibine 44.500,00 TL ve 02.4.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine de 25.500,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

35- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/210

Halkapınar İlçe Belediyesinin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin 05.2.2.51 gelir kodundaki Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar gelirlerine 414.000,00 TL eklenmesi ile karşılığında 2015 Yılı Gider Bütçesinin, Özel Kalem Müdürlüğünün;  03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibine 5.000,00 TL, Hesap işleri Müdürlüğünün; 03.5.4.02 Sigorta Giderleri tertibine 13.000,00 TL ve 04.2.9.01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri tertibine 43.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğünün; 03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine 13.000,00 TL, 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine 130.000,00 TL, 03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri tertibine 25.000,00 TL, 03.7.3.03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 5.000,00 TL, 03.7.3.04 İş Makinası Onarım Giderleri tertibine 5.000,00 TL, 03.8.6.01 Yol Bakım ve Onarım Giderleri tertibine 5.000,00 TL ve 06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları tertibine 170.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

36- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

   Sayı:  2015/211

Belediyemiz tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

37- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/212

Karatay Belediyesinin 10 ncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması (imar planında resmi kurum alanına isabet eden Zivecik Mahallesi 5986 ada 1 nolu parsel ve 5985 ada 1 nolu parsellerin tahmini 30.000,00.-TL. kamulaştırma bedeli ile  kamulaştırılması) ile ilgili 07/10/2015 tarih ve 109 nolu Meclis Kararının kabulü uygun görülmüştür.

38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/213

Meram Belediyesinin beşinci 5 yıllık İmar programına ek program yapılması imar planında kısmen mesken sahası kısmen de imar yoluna ve park alanına isabet eden Aşkan Mah. 2856 ada 10,39,40 nolu parsellerin imar yoluna ve park alanına isabet eden kısımlarının ve imar planında Belediye hizmet (Pazar İnkişaf) alanına isabet eden Pirebi Mah. 4560 ada 51,52,53 nolu parseller ile Pirebi Mah. 4562 ada 45,46,60 nolu parsellerin toplam 5.765.550,00.-TL. bedel ile kamulaştırılması ile ilgili 09/10/2015 tarih ve 156 nolu, 

Ayrıca Dere Aşıklar Mah. 40131 ada 118,119,351,352,353,354,355,356,357 nolu parseller;40135 ada 10,11,97 nolu parseller; 40144 ada 1 nolu parsel;40145 ada 1,2,3,4 nolu parseller; 40146 ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parseller; 40147 ada 1,2,3,4 nolu parseller;40148 ada 1 nolu parselin toplam 1.710.798,20.-TL. bedel ile kamulaştırılması ile ilgili 09/10/2015 tarih ve 157 nolu Meclis Kararlarının kabulü uygun görülmüştür.

39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/214

Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesinde bulunan 241 ada 35 nolu  ve 43 nolu parsellerde bulunan arsaların, imar yoluna isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesi, 

    Karatay ilçesi, Şems Tebrizi Mahallesi 241 ada 49 nolu parselde bulunan tescilli binanın sosyal ve kültürel çalışmalarda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

40- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

   Sayı:  2015/215

Meram ilçesi Gazze Caddesinde bulunan ekli listede belirtilen ada ve parsel üzerinde bulunan bina ve müştemilatların, imar yoluna isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/216

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, içeriği yeniden düzenlenen, Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/217

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Beyşehir İlçesi 176 ada 1 nolu parseldeki tescilli binanın restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurum ve şahıslarla protokol yapılması ve Beyşehir Tapu Müdürlüğünde Büyükşehir Belediyesi lehine 176 ada 1 nolu parseldeki taşınmazlara intifa hakkı tesis edilmesi, hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

43- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/218

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Sarayönü İlçesi 17 pafta 1450 nolu parseldeki tescilli Ladikli Ahmet Hüdai Evinin restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurum ve şahıslarla protokol yapılması ve Sarayönü Tapu Müdürlüğünde Büyükşehir Belediyesi lehine 17 pafta 1450 nolu parseldeki taşınmaza intifa hakkı tesis edilmesi hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/219

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile Beyşehir İlçesi Üzümlü Mahallesinde 1029 nolu parseldeki tescilli Üzümlü Kalfaoğlu Konağının restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurum ve şahıslarla protokol yapılması ve Beyşehir Tapu Müdürlüğünde Büyükşehir Belediyesi lehine 1029 nolu parseldeki taşınmaza intifa hakkı tesis edilmesi hususunda Başkanlığımıza yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

45- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/220

Yükümlüler hakkında mahkemelerce denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalışma yükümlülüğü kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili, Belediyemiz ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

46- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/221

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 188 Alo Cenaze Servisinde kullanılmak üzere 3 adet Cenaze aracı ve 2 adet Engelli Nakil aracı alınması uygun görülmüştür.

47- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/222

Akşehir Arasta Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Akşehir Belediyesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle protokol yapılması için 5393 sayılı kanunun 73. Maddesinin 14. Fıkrası gereği Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.    

48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/223

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait binaların daha fonksiyonel kullanılabilmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) açılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait binaların Konya Büyükşehir Belediyesine tahsisi için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  10.11.2015

      Sayı:  2015/224

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği’ ile ilgili süre verilmesi hususu uygun görülmüştür.

50- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih:  11.11.2015

      Sayı:  2015/11

Yeni oluşturulacak taksi duraklarında faaliyet gösterecek ve mevcut taksi duraklarına ihtiyaca göre ilave yapılacak taksilerin Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan ve ekli listede belirtilen 416 adet tahditli “TT” ve “T” ticari taksi plakalarından 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilerek verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.

51- Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

        Sayı  :  2015/1

Mevlana Kültür Merkezi H Blokta bulunan 24 adet el sanatları ile ilgili teşhir stantlarının; stant başı 20,00 TL olmak üzere 2016-2017-2018 yıllarında (3 yıl) Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.’ ne tahsis edilmesi hususu, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1070

Tarihi Kent merkezinde III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yapılmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarıyla yapılaşma hakları kısıtlanan taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında, üst ölçek plan kararlarında belirlenen aktarım alanlarına (kontrollü akıllı gelişme alanı) taşınmasına yönelik Daire Başkanlığımızca yapılan çalışma ekli rapor gereğince;

1.Kontrollü Akıllı Gelişme Alanı olarak sınırlandırılan alanların 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planı’na işlenmesi,

2.İlgili alanların, Meclis Kararı doğrultusunda İmar Çaplarına Plan Notu olarak eklenmesi,

3.Raporda belirtilen ilgili alanlarda, Başkanlık makamınca belirlenecek Komisyon marifetiyle değerlendirilmek şartı ile emsalin 3 kata kadar artırılabileceği,

4. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olmamak kaydıyla; Konya Büyükşehir Belediyesince ilk kez planlama çalışması yapılacak alanlardaki emsal artış değeri ve tarihi kent merkezi alanında hak kaybına uğramış taşınmaz sahiplerinin taşınmaz haklarının karşılanması konuları, Başkanlık makamınca belirlenecek bir Komisyon marifetiyle değerlendirilerek gerçekleştirilmesi,

5.Bu meclis kararında geçen konular ile aktarıma dair gerçekleşen işlemleri yürütmek amacıyla Başkanlık makamınca belirlenecek ‘İmar Değer Artış Komisyonu’ kurulması, maddeleri uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1071

 “Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “İmar planı ve/veya Değişikliklerinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” aşağıda verilen şekliyle revize edilmesi, uygun görülmüştür. 

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1072

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49L 2B pafta, 331 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1038,20)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartları düzenlenerek ve plan notu ilave edilerek değiştirilerek uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1073

Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L 3C pafta, 701 ada, 9 parselden geçen 7 metrelik yolun kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatının  (PİN: UİP- 1038,21) parsel derinlikleri ve imar uygulaması dikkate alınarak iadesi uygun görülmüştür.

 

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1074

Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L 2A ve 51L 3D paftalar, 188 ada, 402 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP-1038,22)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1075

Emirgazi İlçesi, A. Mescit Mahallesi, 19M III pafta, 5776 parsele isabet eden Konut Alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup ifraz hattının düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1076

Ereğli İlçesi, Hacımutahir Mahallesi, 19M I pafta, 782 ada, 156 parselde Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5530,18)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1077

Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20M III pafta, 1604 ada 2 parseldeki Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5527,29)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1078

Ereğli İlçesi, Yeniköy Mahallesi, M32C08A3D pafta, 158 ada, 5 parsele isabet eden Tarımsal Üretim ve Tarımsal Depolama Alanının plan notlarına “Planlama alanı içerisindeki yapıların çatılarında sadece söz konusu alanın enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilir. Ayrıca planlama alanının herhangi bir yerinde alan olarak 20.000 m2’yi, güç olarak da 1000 kW’ı geçmeyecek şekilde yine söz konusu alanın enerji ihtiyacında kullanılmak üzere güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 14563,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1079

Ereğli İlçesi, Kazancı Mahallesi, 19 M III pafta, 207 ada, 41, 43, 46 ve 50 parseller arasında kalan yaya yolunun kaldırılarak 207 ada 21, 41, 46 ve 50 parsellerdeki konut alanı yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 5527,28)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup yapı yaklaşma mesafesinin düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1080

Ereğli İlçesi, Dalmaz Mahallesi, 19 L III pafta, 1286 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 5530,21) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup mevcut imar planına göre iki bina arasındaki mesafe korunacak şekilde yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi değiştirilerek uygun görülmüştür.

 

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1081

Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2A ve M29A06C3D imar paftalarında, 17813 ada,  6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanının ifraz hatlarının kaldırılarak yapılaşma şartlarının 1 Kat Blok, Yençok: 7.00 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifi, (PİN:UİP-1690,73) mevcut duruma göre ada bazında düzenleme yapıldıktan sonra değerlendirileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1082

Karatay İlçesi, 40 Mahalle, M29A11A4A pafta, 15799 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin yan bahçe çekme mesafelerinin her iki yan bahçede 5.00 metre olacak şekilde yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1690,81)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1083

Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada,  3 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1019 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Özel Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları ve plan notu ilave edilerek düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP - 1710,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1084

Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D2D ve M29A11D3A paftalar, 32513 ada, 4 nolu parselin Cami olan imarındaki yan bahçe mesafelerinin 3.00 metreye düşürülmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 1724,3)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1085

Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2013 tarih ve 720 sayılı kararı ile 15.08.2014 tarih ve 438 sayılı kararlarıyla onaylanan Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesi’nde konut altı ticari kullanım yerlerinin “3. derece doğal sit alanlarında tüm caddeler ile birlikte 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergâhlarında konut altı ticaret yapılması” şartına “26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Korumalı İşyerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında korumalı işyeri statüsü kazananların zemin katları” şartı eklenerek Meram Belediye Encümeni tarafından izin verilmesi halinde ticaret olarak kullanılmasına ilişkin imar plan değişikliğinin, (PİN: UİP- 615,65) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1086

Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi M28B20A2B pafta 4158 ada 1 ve 2 nolu parseller ile çevresinde Konya Büyükşehir Belediye  Meclisi’nin  15.05.2015  tarih  ve  678  sayılı  kararı  ile onaylı nazım imar planına göre  hazırlanan  1/1000  ölçekli  uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 615,67)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1087

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4C pafta 23816 ada 7 ve 12 nolu parsellerde konut alanındaki parseller farklı emsale tabi olup ifraz hattı ile ayrılmış olduğundan; ifraz hattının iptal edilerek yoğunluk artırmadan emsal düzenlemesi yapılması ile ilgili 1/100 ölçekli uygulana imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 615,69)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  1211.2015

   Sayı:  2015/1088

Meram İlçesi, Fahrünnisa Mahallesi M28B15C3B pafta 4074 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 96, 98 ve 99 nolu parseller ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 681 nolu kararı ile onaylı Master Plan I. Etap Nazım İmar Planına göre hazırlanan Sosyal Tesis ve İbadet Alanı ile ilgili Uygulama İmar Planı tadilatında, (PİN: UİP- 615,67)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1089

Meram İlçesi, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas, Turgut Reis, Alpaslan ve Ekmekkoçu Mahallelerini kapsayan M28B20B, M29A16A paftalarda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 681 no.lu kararı ile onaylı Master Plan I. Etap Nazım İmar planına göre hazırlanan, 1/1000 (Kentsel dönüşüm alanları hariç) Master Plan IV. Etap Uygulama İmar Planında, (PİN: UİP- 615,71)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değerlendirildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1090

Meram İlçesi, Muradiye, Uzunharmanlar, Tırılırmak, Kalfalar, Kurtuluş ile kısmen Doğu Hadimi ve Batı Hadimi Mahallelerini kapsayan M28B15C ve M28B20B paftalarda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2015 tarih ve 213 no.lu kararı ile onaylı Master Plan V. Etap Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 Master Plan V. Etap Uygulama İmar Planında, (PİN: UİP- 615,70)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değerlendirildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1091

Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi M29-A-01-D-1-B pafta, 42415 ada 1 parselin yapılaşma şartları değiştirilmeden Özel Eğitim Tesisleri Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,194)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1092

Selçuklu İlçesi, 3. üncü Ana Jet Üs Komutanlığının 26.08.2015 tarih ve 24055-15 sayılı yazısına istinaden Askeri Güvenlik Bölgelerinin İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili plan tadilatlarında, (PİN: UİP- 311,189)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1093

Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.06.2015 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına askı süresinde Selçuklu Belediyesine yapılan itirazın reddi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1094

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 16 parselde yer alan Ticaret Alanının Emsal : 1.80, Max TAKS=0.40  yapılaşma  şartları,  yapı  yaklaşma  mesafeleri ve plan notu ilave edilerek  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilatı  teklifinde, ( PİN : UİP - 311,130 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1095

Seydişehir İlçesi, Konya Antalya Çevreyolu güzergâhında kamulaştırma yapılacak alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 2308,25)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1096

İmar planı teklifleri ile ilgili, Seydişehir İlçesi, Bağarası Mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planında, (PİN: UİP- 2308,26)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1097

Karatay, Meram, Selçuklu, Cihanbeyli ve Kulu İlçelerinde 3.Ana Jet Üs Komutanlığı’nın 26.08.2015 tarihli yazısı ekinde belirtilen Askeri Güvenlik Bölgeleri sınırlarının mevcut imar planlarına işlenmesi ile ilgili tekliflerde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1098

Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, 49L3A ve 49L2D paftalar, 1081 ada, 1 parsel 1082 ada, 1 parsellere isabet eden Konut ve Ticaret Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1099

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 345 ada, 12 parsel ile ilgili Beyşehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1100

Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M paftasında kalan Park ve Yol Alanının, 953 ada 26 parseldeki Belediye Hizmet Alanının, Yunuslu Mahallesi, 3062 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanının, 2640 ada 1 parseldeki Sağlık Sosyal Kültürel Tesis Alanının, Ziyagökalp Mahallesi, 21N paftasında kalan Yol Alanının, Talatpaşa Mahallesi, 21N paftasında kalan alan Park Alanının yeniden düzenlenmesi  ile  ilgili  Ereğli  Belediyesinin  imar  plan  1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1101

Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, N32A01C pafta, 2589 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Ereğli Belediyesinin imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1102

Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının (Entegre Bağırsak İşleme Tesisi) Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşeker Tarım Et Entegre A.Ş’ nin imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1103

Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, N29D04B4 pafta, 129 ada, 128, 129, 130 ve 132 parseller de “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı” yapılması ile ilgili Beyaz Pramit Tarım Hayv. A.Ş. adına Osman ÖRS’ün imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 15836)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1104

Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi,  29  K  pafta,  252  ada, 77, 78, 79, 80, 81, ve 8 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sistem Kolejinin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 3462,11) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.112015

   Sayı:  2015/1105

Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, L28D01C pafta, 2815 nolu parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlemesi ile ilgili Panel Enerji A.Ş. adına Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-15837) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1106

Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 20L-3, 20M-2 pafta, 63 ada 71 ve 33 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 4204,13) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1107

Kadınhanı İlçesi, Başkuyu Mahallesi, 49L-2D pafta, 120 ada 1 parsel ve 278 ada 3 parsellere isabet eden taşınmazlarda Spor Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediyesinin imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1108

Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1323 ada, 11 parsele isabet eden Ticaret Alanının Sağlık Alanına dönüştürmesi ile ilgili Karapınar Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1109

Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29MI pafta, 222 ada, 109, 111, 232, 233 parseller ve çevresinin Özel Sosyal Tesis Alanının (Yurt Alanı) ve Konut Alanı yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesinin imar planı teklifinde sadece Özel Sosyal Tesis Alanının (Yurt Alanı) düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1110

Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 30 M pafta, 2046 ada, 2 parsel ve 2050 ada, 9 parselin düzenlenmesine yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karapınar Mal Müdürlüğü’nün görüşleri talep edilmiş olup görüşler otuz gün içerisinde Kuruma iletilmediğinden Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 2. fıkrası gereğince uygun kabul edilerek  “Rekreasyon Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1111

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar planda düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüş, kısmen reddedilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1112

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1055 sayılı kararı ile onaylanan Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar planda düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüş, kısmen reddedilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1113

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1056 sayılı kararı ile onaylanan Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına yapılan itirazlar planda düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüş, kısmen reddedilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1114

Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1057 sayılı kararı ile onaylanan Akabe, Gaziosmanpaşa, Küçükkumköprü Mahalleleri Revizyon İmar Planı ve Cemil Çiçek Caddesini kapsayan Revizyon İmar Planına yapılan planda düzeltildiği şekliyle kısmen uygun görülmüş, kısmen reddedilmesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1115

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.09.2015 tarih ve 3089 sayılı kararına istinaden hazırlanan Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A4C ve M29A11A4D paftalar, 525 ada, 242 parsele isabet eden Tescilli yapının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,72)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

 

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1116

Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 22104 ada, 2 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının  çevresi  ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-1091,73) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1117

Meram İlçesi, Mücahit Asker Caddesinde, yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1118

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 30L-3C ve 30L-3D pafta, 143 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellere isabet eden taşınmazların Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde,  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1119

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, 30L-3C ve 30L-3D pafta, 499 ada 1 parsele isabet eden taşınmazın Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1120

Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29L-2A pafta, 68 ada 11 ve 12 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve Kamu Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde,  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1121

Sarayönü İlçesi, Doğu  İstasyon Mahallesi, 26.27D  ve  26.27I  pafta  620  ada 52, 53, 55, 154, 155, 156 parsellere isabet  eden  taşınmazların  düzenlenmesi  ile  ilgili  imar  plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı :  2015/1122

Selçuklu İlçesi, Hocacihan  Mahallesi,  M28B10D  pafta, 16099 ada, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ve 24 parseller, 16102 ada, 6, 7, 8, 9 parsellerin  Belediye  Hizmet  Alanı  olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ilgili  Selçuklu Belediyesinin nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1093,87)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.11.2015

    Sayı :  2015/1123

Selçuklu İlçesi, Ulumuhsine Mahallesine mevcut tarihi köprü yanına yeni köprü yapılması ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 15831) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tarihi köprünün koruma alanına isabet ettiğinden dolayı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

 

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:  12.11.2015

     Sayı :  2015/1124

Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.10.2015 tarih ve 3191 sayılı kararı ile uygun görüşü doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 311,130)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1125

Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan Meram Belediyesinin revizyon imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1126

Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 20K3 pafta, 1300 ada, 3 ve 203 nolu parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 111,41) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1127

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parselin Konut + Ticaret Alanları olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat (PİN: UİP- 111,39) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1128

Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, Küçük Sanayi Alanına isabet eden 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin, (PİN: UİP- 1038.16) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

      Sayı :  2015/1129

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde  (PİN: UİP-5530,14) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1130

Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D-17A-2C pafta, 76 ada 1 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Uygulama imar plan değişikliği teklifinin (PİN UİP:2709,20) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1131

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun Otel Alanının E=2.20, Yençok=12 Kat, MaxTAKS=0.30 yapılaşma  şartları,  yapı  yaklaşma  mesafeleri  ve  çevresi  ile  birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, ( PİN : UİP - 311.177 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1132

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 785 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım (Özel Sosyal Altyapı Alanı) imar plan tadilatına uygun olarak Yurt alanının yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 311,164) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1133

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29A06A2A, M29A06A2B, M29A06A2C (25 M III-25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47-48-49-50-51 parseller, 15542 ada 8 ( eski 2 )  parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.2014 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanının yapılaşma şartları ve çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

     Tarih:  12.11.2015

     Sayı  :  2015/1134

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1135

Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1136

Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1137

Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1138

Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1139

Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1140

Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesi, N28D03A pafta, 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1141

Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi 10 nolu parselde "Tarım Ve Hayvancılık Tesisi (Tarımsal Amaçlı Depo)" ile ilgili İsmet ORDU adına Mustafa AKGÜNEŞ'in imar planı teklifinin, (PİN: NİP-15403) reddi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1142

Yürürlükteki imar planlarının devamına, davacının teklifinin talep edilmesi halinde Konya ili genelinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonlarında değerlendirilebileceği uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1143

Karatay İlçesi,  Fevzçakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsele isabet eden Sanayi Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bahri KARAPINAR’ın imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,67) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1144

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06C pafta, 23537 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin Küçük Sanayi Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Muhsin TAŞKAZAN’ ın imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP- 1091,69) bölgenin ulaşım hacmini arttıracağından reddi uygun görülmüştür.

127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1145

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Töre Grup Tur İnş. San. Tic. AŞ’nin teklifinde, (PİN: NİP- 1091,62) Ticaret Alanı fonksiyonunun yola cephesi olmaması nedeni ile planlama ilkelerine uygun olmadığından reddi uygun görülmüştür.

128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1146

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde (eski 12 parsel) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı (Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı) olarak imar plan tadilatı yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifi, (PİN: NİP-1091,52) plan bütünlüğünü bozduğundan reddi uygun görülmüştür.

129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1147

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı” na isabet eden alanının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin olarak; tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından,  Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.08.2015 tarih ve 3061 sayılı uygun görüşü doğrultusunda ilgili imar plan tadilat teklifinin (PİN: NİP-1092,45)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1148

Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, L28C-09A pafta, 1665-1670 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin YANGÖZ’ün imar planı teklifi, ( PİN : NİP - 15404) üst ölçekli imar planı uygulama hükümlerine göre ruhsatlandırılabileceğinden; imar planı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1149

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  12.11.2015

   Sayı:  2015/1150

 

Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi 17547 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu düzenlenmesi ile ilgili TP Petrol Dağıtım A. Ş. 'nin İmar planı teklifinde (PİN-NİP:14997), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.