09 Kasım 2015 Karar Özetleri

1-Almanya’nın Hannover Şehrinde düzenlenecek AGRİTECHNİCA 2015 tarım fuarı ve Çiftçi Eğitim Merkezlerine görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2-Belediyemiz yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 60 ay vade ile 75.000.000.-TL.ye kadar kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne

3-Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-Karatay Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

6-Meram Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-Selçuklu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-Akören Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-Ahırlı Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

10-Akşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-Altınekin Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Beyşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Bozkır Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Cihanbeyli Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-Çeltik Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Çumra Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-Derbent Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

18-Derebucak Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-Doğanhisar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

20-Emirgazi Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Ereğli Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-Güneysınır Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-Hadim Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-Halkapınar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Hüyük Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Ilgın Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Karapınar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Kadınhanı Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Kulu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Seydişehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

31-Sarayönü Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-Tuzlukçu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-Taşkent Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

34-Yunak Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

35-Yalıhüyük Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-Hüyük İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Halkapınar İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- 5 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Karatay İlçesi Şems Tebrizi mahallesinde bulunan arsaların kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Karatay İlçesi Şems Tebrizi mahallesinde bulunan tescilli binanın sosyal ve kültürel çalışmalarda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Meram İlçesi Gazze Caddesindeki parseller üzerinde bulunan bina ve müştemilatların, imar yoluna isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin içeriğinin yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Mülkiyeti şahsa ait Beyşehir İlçesindeki tescilli binanın restorasyon işleri için ilgili şahısla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkı tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Mülkiyeti Sarayönü Belediyesine ait tescilli Ladikli Ahmet Hüdai Evi binasının restorasyon işleri için ilgili kurumla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait tescilli Üzümlü Kalfaoğlu Konağı binasının restorasyon işleri için ilgili kurumlu protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-Denetimli Serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalışma yükümlülüğü kararlarının yerine getirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-6360 sayılı kanun gereği 3 adet cenaze aracı ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını için 2 adet engelli nakil aracı alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Akşehir arasta sokak sağlıklaştırma yapım işi için Akşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait binalarda Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) açılması için ilgili kurumla protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-5393 sayılı yasa kapsamında İl merkezinde faaliyet gösteren mevcut taksi duraklarına ilave plaka tahsisi yapılmak üzere encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-Mevlana Kültür Merkezinde bulunan 24 adet el sanatları ile ilgili teşhir stantlarının Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne ücretsiz tahsisine dair Kadın ve Aile Destek Hiz. Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-III. Derece Arkolojik Sit sınırları içerisinde yapılmakta olan Koruma amaçlı imar planı çalışmalarıyla yapılaşma hakları kısıtlanan taşınmazların üst ölçek plan kararlarında belirlenen aktarım alanlarına taşınmasına yönelik yapılan çalışmalara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “İmar planı ve/veya Değişikliklerinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” revize edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49L 2B pafta, 331 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L 3C pafta, 701 ada, 9 parselden geçen 7 metrelik yolun kaldırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L 2A ve 51L 3D paftalar, 188 ada, 402 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-Emirgazi İlçesi, A. Mescit Mahallesi, 19M III pafta, 5776 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 19M I pafta, 782 ada, 156 parselde Trafo düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20M III pafta, 1604 adanın kuzeyindeki park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-Ereğli İlçesi, Yeniköy Mahallesi, M32C08A3D pafta, 158 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-Ereğli İlçesi, Kazancı Mahallesi, 19 M III pafta, 207 ada, 46 ve 50 parseller arasında kalan yaya yolunun kaldırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,     

64-Ereğli İlçesi, Dalmaz Mahallesi, 19 L III pafta, 1286 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2A ve M29A06C3D imar paftalarında, 17813 ada,  6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-Karatay İlçesi, 40 Mahalle, M29A11A4A pafta, 15799 ada, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada,  3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D2D ve M29A11D3A paftalar, 32513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-Meram İlçesinde, “3. derece doğal sit alanlarında tüm caddeler ile birlikte 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarında konut altı ticaret yapılması” şartına görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 4158 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4C pafta, 23816 ada, 7 ve 12 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-Meram İlçesi, Fahrünnisa Mahallesi, M28B15C3B pafta, 4074 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 96, 98 ve 99 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-Meram İlçesi, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas, Turgut Reis, Alpaslan ve Ekmekkoçu Mahallelerini kapsayan M28B20B, M29A16A paftalarda, Master Plan I. Etap Nazım İmar planına göre hazırlanan, 1/1000 (Kentsel dönüşüm alanları hariç) Master Plan IV. Etap Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-Meram İlçesi, Muradiye, Uzunharmanlar, Tırılırmak, Kalfalar, Kurtuluş ile kısmen Doğu Hadimi ve Batı Hadimi Mahallelerini kapsayan M28B15C ve M28B20B paftalarda, Master Plan V. Etap Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 Master Plan V. Etap Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B pafta, 42415 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-Selçuklu İlçesi, Askeri Güvenlik Bölgelerinin İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.06.2015 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-4-B (24 M III) pafta, 20426 ada 16 parsel ile ilgili plan tadilatı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-Seydişehir İlçesinde, Konya Antalya Çevreyolu güzergahında kamulaştırma yapılacak alanda uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-Seydişehir İlçesinde, Bağarası Mevkiinde hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu, Cihanbeyli ve Kulu İlçelerinde Askeri Güvenlik Bölgeleri oluşturulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, 49L3A ve 49L2D paftalar, 1081 ada, 1 parsel, 1082 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 345 ada, 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 19-20 MN paftaya isabet eden park ve yolun, Talat Paşa Mahallesi, 21 N4 paftaya isabet eden Park Alanının, Yunuslu Mahallesi, 19 M2 pafta, 3062 ada, 1 parsele isabet eden BHA’nın, 2640 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Sosyal Kültürel Tesis Alanının, Eti Mahallesi, 19 M2 paftaya isabet eden Park Alanı, 953 ada, 26 parsele isabet eden BHA ve yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, N32A01C3B pafta, 2589 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, N29D04B4 pafta, 129 ada, 128, 129, 130 ve 132 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 77, 78, 79, 80, 81 ve 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, L28D01C pafta, 2815 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 19-20LMI pafta, 63 ada, 71 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Başkuyu Mahallesi, 49L pafta, 120 ada, 1 parsel ve 278 ada, 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1323 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29MI pafta, 222 ada, 109,110, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 253 ve 254 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 30 M pafta, 2046 ada, 2 parsel 2050 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Akabe, Gaziosmanpaşa, Küçükkumköprü Mahalleleri Revizyon İmar Planı ve Cemil Çiçek Caddesinde yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A4C ve M29A11A4D paftalar, 525 ada, 242 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 22104 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mücahit Asker Caddesinde, yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

102-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29 L I B pafta, 143 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 30 L III C, 30 L III C pafta, 499 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

104-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29 L II A pafta, 68 ada, 11 ve 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 154, 155, 156 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D pafta, 16099 ada, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ve 24 parseller, 16102 ada, 6, 7, 8, 9 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ulumuhsine Mahallesine mevcut tarihi köprü yanına yeni köprü yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezi ve çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alanda Koruma Amaçlı İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 20K3 pafta, 1300 ada, 3 ve 203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parseller yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114-Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119-(Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120-(Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121-(Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122-(Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123-(Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124-(Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesi, N28D03A pafta, 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31 ve 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 23537 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

129-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

130-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

131-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

132-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1665 ve 1670 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

133-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

134-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi 17547 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.35’de son verilmiştir.