11 Ocak 2016 Komisyon Raporu

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/1

   5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi ile Maliye Bakanlığının 04.01.2016 tarih ve 27998389-010-06-02-82 sayılı Mali ve Sosyal Haklar sayılı Genelgesi gereğince, Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2016 yılında aşağıda kadro unvan ve dereceleri ile adetleri yazılı kadroların, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/2

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1332 karar nolu Belediye Meclis Kararında belirtilen gelir kodu 479 olan “9-Baca Temizleme Hizmet Ücretleri’nin a,b,c,d maddelerinde belirtilen fiyatlar ve maddelerin kaldırılması”,

Merkez ve Taşrada yer alan ilçelerde mevcut tarifenin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasından dolayı ekli listede teklif edilen Baca Temizleme Hizmet Ücretleri’nin yeniden tespit edilerek karara bağlanması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/3

   İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/4

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu İlçesi 14474 ada 1 parsel Şeyh Şamil Mahallesi Özlem Sokak No:2 Kevser Camii altında bulunan 8 adet dükkanın dini eğitim öğretim ve sosyal  amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Selçuklu İlçe Müftülüğüne  5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/5

   Mülkiyeti Ali BOYNUEYRİ'ye ait olan  Meram İlçesi, Ali Hoca Mahallesi 4074 ada 5 nolu parselde bulunan taşınmazın imar planında dini tesis alanına isabet etmesi sebebiyle  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/6

   Kayacıkaraplar Mahallesi 31441 ada 2 nolu parselde bulunan A2-1 blok 9 ve 10 bağımsız bölüm numaralı meskenlerin İl Özel İdaresi Tüzel Kişiliğinden Belediyemize devir edilen diğer gayrimenkullerin parsel bütünlüğünü korumak, geliştirilecek projeler kapsamında değerlendirmek ve Valilikçe lojman olarak kullanılan gayrimenkullerin, Belediyemize devri ile ilgili olarak trampa işlerinde  kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması konusunda Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/7

 Medeniyet Okulu projesi kapsamında Cezaevi hükümlülerine ve çalışanlarına sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/8

  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Geçici Hayvan Bakım Evi”nde acil müdahale aracı olarak kullanılmak üzere, Konya İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servis Komuta Merkezi Başhekimliği bünyesinde bulunan 2 adet ambulansın belediyemize devredilmesene ilişkin, Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  13.01.2016

 Sayı:  2016/9

   Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Komisyonumuza havale edilen, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılının mesai günlerinde Konya Adalet Sarayı hizmet binasının temizlik hizmeti işlerini yapmak üzere; Konya Açık Cezaevi İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne ait 45 (kişi) personel ve hükümlünün Konya Adalet Sarayı ile Konya Açık Cezaevi arasındaki ulaşımları 2015 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olup, 2016 yılında ve daha sonraki yıllarda da yapılması ve bu konuda iki kurum arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere; Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/10

     Teklif ile ilgili yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/11

     Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2015 tarihli birleşiminde, Komisyonumuza havale edilen ve 13/01/2016 tarihli Meclis Toplantısına ertelenen;  Toplu Taşıma araçlarına ücret ödemesi gerektiği halde ücret ödemeden kaçak binenler için ceza uygulaması hususunun daha sonra Ulaşım Komisyonu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla ilgili Birime iadesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/12

     Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin Kamu yararı çalışma amacı güden sivil toplum kuruluşlarına bedelsiz kiraya verilmesi ve ekli listede belirtilen salon fiyatlarının uygulanması uygun görülmüştür.

13- Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/1

     Konya Büyükşehir Belediye meclisinin 11/01/2016 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Belediyemiz ile TEMAS EMZİRME VE ANNE SÜTÜ GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

14- Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.01.2016

   Sayı:  2016/1

   5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; i-) “…katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek…” hükmü gereğince oluşturulan 6 adet Katı Atık Depolama ve Bertaraf bölgeleri;

1.Bölge : Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra 

2.Bölge : Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Doğanhisar, Ilgın, Sarayönü, Kadınhanı

3.Bölge : Kulu, Cihanbeyli, Altınekin

4.Bölge :Karapınar, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi

5.Bölge : Hadim, Bozkır, Taşkent, Güneysınır, Akören, Ahırlı, Yalıhüyük

6.Bölge :Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Hüyük, Derbent

Olarak belirlenmesi ve bu bölgelerin aşağıdaki şekilde planlanması,

           1. Bölge de Avrupa Birliği  Katılım Öncesi Mali Yardımları  kapsamında finanse edilen “Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında Çatalhüyük Mahallesinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İnşa edilmektedir. Meram, Karatay ve Çumra İlçeleri katı atıklarını doğrudan düzenli depolama alanına getirmeleri, Selçuklu İlçesi için Aslım mevkiinde transfer istasyonu yapılması, 

2. Bölge de  Akşehir'de düzenli depolama alanı mevcuttur. Akşehir ve Tuzlukçu ilçeleri atıklarını doğrudan sahaya getirmeleri, Doğanhisar ve Ilgın ilçeleri için Kapaklı Mahallesinde, Yunak ve Çeltik İlçeleri için Büyükhasan Mahallesinde, Sarayönü ve Kadınhanı İlçeleri için Ladik mahallesinde, Katı Atık Transfer istasyonları yapılması,

3. Bölge de Cihanbeyli'de düzenli depolama alanı mevcuttur. Cihanbeyli katı atıklarını doğrudan sahaya getirmesine, Kulu, Altınekin ve Yenicoba'daki mevcut transfer istasyonları kullanılması.

4. Bölge de Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında AB projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülmesi, Ereğli Hortu Mahallesine Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yapılması, Ereğli ve Halkapınar İlçeleri için Ereğli’de, Karapınar ve Emirgazi'de 1'er adet transfer istasyonu yapılması, 

5. Bölge de Bozkır, Sarıoğlan Mahallesinde düzenli depolama alanı kurulması, Güneysınır İlçesi’nin katı atıklarını doğrudan buraya getirmesi, Akören İlçesi İçin Akören’de, Hadim ve Taşkent İlçeleri için Kaplanlı Mahallesinde, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçeleri için Harmanpınarı Mahallesinde katı atık transfer istasyonları yapılması,

6. Bölge de Seydişehir, Akçalar Mahallesinde Düzenli Depolama Alanı kurulması, Seydişehir ve Beyşehir İlçeleri atıklarını doğrudan buraya getirmesine. Derbent ve Hüyük ilçeleri için Yenidoğan Mahallesinde, Derebucak İlçesi için Sarayönü Mahallesinde katı atık transfer istasyonları yapılması hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/11

   İlçe Belediye Meclislerinde “Ret” edilen kararlar ilgili Müdürlük ve Daire Bakanlığınca gerekli görülmesi ve Mevzuata aykırılığın tespit edilmesi halinde Meclis gündemine alınacağı ve bunun dışında Meclis Gündemine alınmayacağı’ hususunun incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/2

   Konya İl İdari Sınırları İçinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Danışmanlık Hizmet Alımı” işi ihalesi yapılmış olup plan müellifi firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.

Karatay, Meram, Selçuklu İlçeleri dışında, plan revizyonu çalışmalarına başlanmış olan diğer 28 ilçeden gelecek olan kamusal yatırımlar haricindeki plan tadilatı tekliflerinin, plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için 2016 yılı Haziran ayına kadar meclis gündemine alınmaması uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2015/3

   Beyşehir İlçesi, Karadiken Mahallesinde bulunan ve Belediyemizce yapılması planlanan Karadiken Göleti’nin 1/100000 Ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planına işlenmeden, Plan Uygulama Hükümlerine;

“4.41. Tarımsal Sulama Amaçlı Altyapı Tesisleri

4.41.1. Tarımsal amaçlı yapı niteliği taşıyan, küçük ve orta ölçekli sulama tesisleri, göletler, bentler ve bu tesisler ile bağlantılı, yapılması zorunlu diğer tüm altyapı tesisleri, bu planda değişiklik yapılmaksızın, tekniğine uygun biçimde doğrudan projelendirilerek yapılabilir.

4.41.2. Bu planda koruma kararı getirilen ve koruma statüsüne sahip olan alanlarda, tarımsal amaçlı yapı niteliği taşıyan, küçük ve orta ölçekli sulama tesisleri, göletler, bentler ve bu tesisler ile bağlantılı, yapılması zorunlu diğer tüm altyapı tesisleri, bu planda değişiklik yapılmaksızın, tekniğine uygun biçimde doğrudan projelendirilerek yapılabilir. Ancak, yatırım öncesinde ilgili kurumlardan mevzuatın öngördüğü izin ve onayın alınması zorunludur.

4.41.3. Büyük ölçekli sulama projeleri için yapılacak barajlar ile sulama projeleri ile birlikte enerji üretiminin söz konusu olduğu tesisler için öncelikle çevre düzeni planı değişikliği yapılması zorunludur.”

Maddesinin eklenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/14

     Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19LI ve 19LII paftalar, 704 ada, 66 ve 67 parsellerin bir kısmını da kapsayan kavşak ve yol düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 111,43)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/5

     Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 21L III pafta, 7980, 8200, 8201, 8202 ve 7983 ve 7984 parsellerin çevresindeki yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/6

     Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 432 ada 38 parselin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,48 teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/7

     Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 678 ada 343, 344, 345, 558, 708 parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,49)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/8

     Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 349 ada, 6 parselin kuzeyinden geçen 7,00 metrelik yolun kaldırılması ve yeni oluşacak parsellerin yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.  

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/9

      Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 48L1A pafta, 104 ada, 1 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1038,26)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/10

     Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 5527,38)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/11

     Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının ve imar adasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN : UİP - 5527,37) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/12

     Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3A pafta, 23801 ada, 6 nolu parselin, Taks:0.35, Kaks: 0.70 ve H: 24.50 m yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,85)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  16.01.2016

   Sayı:  2016/13

     Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 5 ve 14 nolu parseller Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmış olup 5 ve 14 nolu parseller arasına isabet eden ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,86) 24127 ada içindeki ifraz hatlarının kaldırılması şeklinde imar adasının düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/14

     Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29M1 pafta, 222 ada, 109, 111, 232 ve 233 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1387 sayılı meclis kararıyla onaylanan (Özel Sosyal Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 7589,23)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/15

     Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D-17A-2C pafta, 63 ada, 17 parsel yürürlükteki imar planında Hastane Alanında kalmakta olup, söz konusu alanın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 2709,22)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2015/16

     Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4D pafta 23736 ada, 20 nolu parsele isabet eden Konut Alanında ön bahçe mesafesinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ( PİN: UİP - 615.77 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/17

   Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta 37361 ada, 4 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanında Trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ( PİN: UİP- 615,80 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/18

     Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta 16726 ada, 15 nolu parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanında toplam inşaat alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 615,68)“ incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/19

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-A pafta, 14547 ada 2 parselin İlkokul Alanı olarak yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,208)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/20

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 20309 ada 1 parselin Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı olarak yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,210)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/21

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-10-B-3-D pafta, 16102 ada, 6-7-8-9 parseller ve 16099 ada, 17-18-20-21-22-23-24 parsellerle ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1400 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)’nın yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,211)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/22

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-D-2-B pafta, 21185 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının Emsal=0.90, MaksTAKS=0.25,Yençok=4 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 311,214) teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/23

     Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-B (20 İ II) pafta, 20012 Ada 7 parselin yoğunluk artışı yapılmadan Emsal=0.75, MaksTAKS=0.25, Yençok=3 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,184)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 2 kat ve 3 kat blok işlenerek yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/24

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-15-A-4-D pafta, 42321 ada, 1 parselin mescit olan imarında, yeniden cami kütlesinin düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,201)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/25

     Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-C pafta, 29766 Ada, 9 parselin Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.10.2011 tarih ve 601 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Sanayi Alanının Emsal=0.60, MaksTAKS=0.40, Yençok=12.50 m. yapılaşma şartları, plan notları ve çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin, (PİN: UİP- 311,192)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/26

   Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 21K4C, 21K3D paftaya isabet eden Şeker Hoca Caddesi, Hastane Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi’nin Hüyük Caddesi İle Mustafa Kemal Bulvarı arasında kalan kısmında bu caddelerden cephe alan parsellere yeni yapı yapılması halinde söz konusu caddelere bakan zemin katların ticaret olarak kullanılması ve zemin katın ticaret olmasıyla oluşan değer artışının, inşaat ruhsat harç miktarına ilave edilmesi ve belediyesince belirlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/27

     Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30M II, 31M IV pafta, 622 ada, 11 parsele isabet eden Buğday Pazarı Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/28

     Konya İli, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarına isabet eden alanda Çevre Düzeni Planı revizyonu yapılması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/29

   Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, L29B18C4D pafta, 320 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Konut Alanı ve Park Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Altınekin Belediye Başkanlığının imar plan tadilat tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/30

   Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi, M27C18A Pafta, 8437 ve 2229 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/31

     Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 49 L Pafta, 747 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet TÜTÜNER’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/32

     Beyşehir İlçesinde, Hacıarmağan, Evsat, Dalyan, Hamidiye Mahalleleri sınırları içerisinde kalan bölgede belirlenen adalarda yapılaşmanın durdurulması, inşaat ruhsatı verilmemesi, talep edilen parsellerde Büyükşehir Belediyesi görüşü alınması kaydıyla ruhsat verilmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/33

   Cihanbeyli İlçesi, 34 ada, 3,6,25,23,35 ve 36 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/34

     Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 20L pafta, 497 ada 8, 9 ve 10 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanı olup söz konusu parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/35

     Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 3 pafta, 10848, 10444, 11135 parsellerin Kamu Hizmet Alanı, 10849 parselin ise Sağlık Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/36

     Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, M29C01A pafta, 131 ada, 6 nolu parselde, “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılması ile ilgili Mehmet Nuri VURAL’ın nazım imar planı teklifinde, (PİN: NİP-17036)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/37

     Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, 440 ada, 1 parselde yer alan Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı)’nın batı kısmında 7 metrelik yol açılması ile ilgili Espe Enerji San. Tic AŞ.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde tekliflerinde, (PİN: NİP-17023)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/38

   Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi,  N27A11A1A ve N27A11A1B pafta,  129 ada,  97,  98,  99,  100,  101, 102,  103,  104,  105 ve 106 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/39

     Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesi, N26B10D1B pafta, 230 ada, 1 parsel 232 ada, 19 parsel ve 239 ada, 35 nolu parsellerin çevresi ile birlikte Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı), Park Alanı ve Trafo Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/40

     Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 1920LM pafta, 2036 ada 3 parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Nebi ZENGEN’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacağından reddi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/41

     Ereğli İlçesi, Atakent Mahallesi, 16LII pafta, 2923 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanın, Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/42

   Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 8 nolu parselin meri imar planında Konut Alanına isabet eden kısmının Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sistem Koleji’nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 3462,12) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/43

     Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30ÖIII  ve  30ÖIV  paftalar  708 ada 25 parsel, 701 ada 18 ve 26 parsellere isabet eden  alanların  yeniden  düzenlenmesi  ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli  nazım  imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/44

     Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık (Aile Sağlığı Merkezi) Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,76 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/45

   Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C1D pafta, 26037 ada, 12 parsele isabet eden alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Eğitim Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,78) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/46

   Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20382 ada 1 parsel, 20373 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Mehmet OVALI’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,77)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/47

   Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11B1A pafta, 21445 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Yurttabir Petrol San. Tic. Ltd.Şti.’ nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1091,75) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/48

   Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1539 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ahmet Çelik adına Emre BAYRAKTUTAR’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16991 )“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/49

   Karatay İlçesi, Aziziye ve Akçeşme Mahallelerinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri ve Civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Kentsel Tasarım Projesi ile ilgili tekliflerde , “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/50

   Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 974 ada, 31 parselde “Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Gökhan Altın’ın imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 17027) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/51

  Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parsellere isabet eden İbadet Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/52

  Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit-üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planın değerlendirilmesi ile ilgili TCDD ile yapılan toplantı neticesine göre imar planları yapıldığından yürürlükteki planın devamı, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/53

  Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27641 ada 1 parsel ile ilgili olarak Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1470 Esas ve 2015/964 sayılı kararına göre yeniden imar düzenlenmesi yapılmıştır. Eğitim Alanı ve Spor Alanının birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatında, (PİN: NİP- 1092,69) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/54

  Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel yürürlükteki imar planında Park Alanında olup söz konusu parsel içerisinde Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,70) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/55

  Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan Gazze Caddesi ve Antalya Çevre Yolu kesişiminde kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/56

  Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, M28B15C3B pafta, 4074 ada, 5 ve 6 parsele isabet eden, Tescilli Fahri Nisa Camii’nin bulunduğu alanın düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1092,71)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/57

   Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 29863 Ada, 2, 5, 19 ve 61 parsellerin nazım ve uygulama imar planlarının, Ankara Caddesinin sağ tarafında Büyük Kayacık, Tömek Mahallelerinde kalan kısımların ise nazım imar planlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1093,95 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/58

     Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, M29A01B1B, M29A01B1C paftalar, 23962 ada 1 parselde İbadet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,94) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/59

     Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A pafta, 42517 ada 1 parsel ve 28959 ada 2 parsellerde Konut Alanı, Park Alanı ve yolun düzenlemesi ile ilgili Hasan Hüseyin ÖNEY’in imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1093,93 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/60

     Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahallelerinde ekte sınırları belirlenen alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/61

     Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8985 ve 8986 parseller ve çevresi ile ilgili imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,96) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/62

     Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parselde Özel Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOÇAK’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/63

     Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D2B pafta, 16443 ada, 9 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/64

   Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 47-50-Y pafta, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 6018 ve 6019 nolu parseller ve çevresinde ticaret alanı ile anıt alanının düzenlenmesi ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı'nın imar plan tadilatı (PİN: NİP- 16516,3 )  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/65

   Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahsin BUĞDAYCI’nın nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 17005), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/66

   Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2586 ada 1 parsel, 2587 ada 1 parsel, 2607 ada 1 parsel, 2612 ada 41-42 parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının teklifinin,  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/67

  Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsele isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (PİN: UİP- 111,47)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/68

   Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 11615,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/69

   Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 5530,22)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/70

   Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19 M I pafta, 200 ada, 43 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 5527,33)  iadesi uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/71

   Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili Kulu Belediyesince hazırlanan (PİN: UİP-2709,21) Uygulama imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/72

   Meram İlçesi,  Karahüyük Mahallesi, M28B19C1C pafta, 23686 ada, 1 nolu parsele isabet eden Dini Tesis Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi, (PİN: UİP- 615,78)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ölçülü blok ve Y ençok 12.50 m olacak şekilde değiştirilerek uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/73

   Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi M28B20A4C pafta 23816 ada 7 ve 12 nolu parsellerde konut alanındaki parseller farklı emsale tabi olup ifraz hattı ile ayrılmış olduğundan; ifraz hattının iptal edilerek yoğunluk  artırmadan  emsal  düzenlemesi  yapılması  ile  ilgili  1/1000  ölçekl i uygulana  imar plan tadilatının, ( PİN : UİP - 615,69 ) ada bazında bir düzenlemesi yapılması halinde değerlendirileceğinden iadesi uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/74

   Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parselin Emsal=3.45, 6 Kat 15,5 metre derinlikli blok nizam yapılaşma şartları ve plan notlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin, ( PİN : UİP - 311,200 )  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/75

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parselin, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1157 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Bakım Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 311,202)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/76

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 527 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun Otel Alanının E=2.20, Yençok=12 Kat, MaxTAKS=0.30 yapılaşma  şartları,  yapı  yaklaşma  mesafeleri  ve  çevresi  ile  birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 311.177)  teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/77

   Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, (PİN: UİP- 2308,28)  “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2.Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/78

   Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 939, 940, 941 ve 951 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: UİP- 2308,29) “incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/79

     Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/80

   Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/81

   Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/82

  Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/83

     Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/84

   Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/85

   Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 12595 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili Erdal ÜSTÜNER’ in imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP- 16454) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/86

   Beyşehir İlçe sınırları içerisinde, 1-İbrahim Hakkı Konyalı, 2-Recep Bilginer Caddesi,  3-Devlet Hatun Caddesi, 4-Özdilek Caddesi, 5-Yeni Erenler Caddesi, 6-Selçuklu (Adil Bayındır) Caddesi, 7-Ali Akkanat Caddeleri üzerinde belirtilen yerlerde yeni yapı yapılması halinde Beyşehir İmar planı notlarındaki, “Zemin katları ticari olan alanların birinci katlarında ticari alan olarak kullanılabilir” plan notundaki şartın uygulanmaması kaydı ile sadece zemin katların ticaret olarak kullanılması ve zemin katin ticaret olmasıyla oluşan değer artışının, inşaat ruhsat harç miktarına ilave edilmesi ve belediyesince belirlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın teklifi, “uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/87

   Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parselde Tarımsal Tesis (Mandıra / Soğuk Hava Deposu) düzenlemesi ile ilgili Fatih BÜYÜKSOYLU Ltd.Şti.-vekalet Kenan Tolga Bülbül’ün imar plan teklifi, (PİN: NİP- 16458) “incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/88

   Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının (Entegre Bağırsak İşleme Tesisi) Sanayi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Akşeker Tarım Et Entegre A.Ş’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

 

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/89

   Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2014 tarih ve 418 sayılı meclis kararıyla onaylanan imar planına (Bölge Parkı) yönelik mahkeme kararına istinaden imar plan tadilatı teklifinin; alanın taşınmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yazışmaların devam etmesi sebebiyle imar planı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/90

   Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1402 sayılı kararıyla onaylanan Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında kalan ÖPA8 (Şems Türbesi ve çevresi) olarak sınırları belirlenmiş alan ve çevresinde yapılan imar planlarına itirazların görüşülmesi teklifinde, bölgenin değişim ve dönüşümüne katkı sağlamak amacı ile tüm yapı adalarının Ticaret-Turizm-Konut Alanı olacak şekilde düzenlenmesi Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüş olup imar planlarına itirazların reddi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/91

   Karatay İlçesi,  Fevziçakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsele isabet eden Sanayi Alanının, Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Bahri KARAPINAR’ın imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1091,67) reddi uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/92

   Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan Meram Belediyesinin revizyon imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/93

   Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 26.27D ve 26.27I pafta 620 ada 52, 53, 55, 154, 155, 156 parsellere isabet eden taşınmazların düzenlemesi ile ilgili Mecit BATURBEK’ in başvurusu yazısı ile imar planı değişikliği teklifinden vazgeçmesi isteği üzere, imar plan değişikliği teklifin reddi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.01.2016

   Sayı:  2016/94

   Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili hazırlanan revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.