11 Ocak 2016 Meclis Karar Özetleri

1-5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulması için seçim yapılmıştır.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair teklifin kabulüne,

3-2016 yılı zabıta ve itfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4-İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev yapmak üzere Meclis Üyesi seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5-2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, kadro ünvan ve dereceleri ile ücretlerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-Merkez ve Taşrada yer alan ilçelerde mevcut tarifenin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasından dolayı Baca Temizleme Hizmet ücretlerinin yeniden tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Kevser Camii altında bulunan 8 adet dükkanın Selçuklu İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-Mülkiyeti şahsa ait gayrimenkulün dini tesis alanına isabet etmesi sebebiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Trampa işlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince gayrimenkul satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-Medeniyet Okulu projesi kapsamında cezaevi hükümlülerine ve çalışanlarına sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Geçici Hayvan Bakımevinde “Acil Müdahale Aracı” olarak kullanılmak üzere Konya İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servis Komuta Merkezi Başhekimliği bünyesinde bulunan 2 adet ambulansın Belediyemize devredilmesi için Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Adliye Sarayı ile Açık Cezaevi arasındaki personel ve hükümlünün ulaşımlarına ilişkin iki kurum arasında protokol yapılması ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Haşmet Okur’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-Toplu Taşıma araçlarına ücret ödemesi gerektiği halde ücret ödemeden binenler için ceza uygulanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinin kullanım ve kira bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-Büyükşehir Belediyemiz ile Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-Konya Katı Atık Depolama ve Bertaraf bölgesi oluşturulmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- İlçe Belediye Meclisleri tarafından alınan imara ilişkin red kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-Planlama çalışması devam eden ilçelerde plan tadilatı tekliflerinin gündeme alınmamasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Beyşehir İlçesi, Karadiken Mahallesinde bulunan ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Karadiken Göleti’inin 1/1000000 ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19LI ve 19LII paftalar, 704 ada, 66 ve 67 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 21L III pafta, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983 ve 7984 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 432 ada 38 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 678 ada 343, 344, 345, 558, 708 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 349 ada, 6 parselin kuzeyinden geçen yolun düzenlenmesi ve yeni oluşacak parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 48L1A pafta, 104 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3A pafta, 23801 ada, 6 nolu parsel ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 5 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29M1 pafta, 222 ada 109,111 parseller ve 232,233 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30-D-17-A-2-C pafta, 63 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34-Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4D pafta 23736 ada, 20 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta 37361 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta 16726 ada, 15 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-A pafta, 14547 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 20309 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-10-B-3-D pafta, 16102 ada, 6-7-8-9 parseller ve 16099 ada, 17-18-20-21-22-23-24 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-Selçuklu İlçesi, Tapunu Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-D-2-B pafta, 21185 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-B (20 İ II) pafta, 20012 Ada 7 parsel ve 20012 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-15-A-4-D pafta, 42321 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-C pafta, 29766 Ada, 9 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi sınırları içerisinde, Şeker Hoca Caddesi, Hastane Caddesi, Rauf Denktaş Caddesinin Hüyük Caddesi İle Mustafa Kemal Bulvarı Arasında kalan kısmında bu Caddelerden Cephe Alan parsellere yapılacak olan binaların söz konusu Caddelere bakan zemin katlarının Ticaret yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30M II, 31M IV pafta, 622 ada, 11 parsele isabet eden Buğday Pazarı Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-(Büyükşehir Belediyesi) Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarına isabet eden alanda Çevre Düzeni Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, L29B18C4D pafta, 320 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi, M27C18A Pafta, 8437 ve 2229 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 49 L Pafta, 747 ada, 17 parsel imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesinde belirlenen adalarda yapılaşmanın durdurulması kararı alınması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, 34 ada, 3, 23, 35 ve 36 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı mahallesi, 20L4C pafta, 497 ada 8,9,10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 19J-IVa pafta, 10848, 10849, 10444, 11135 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, M29C01A pafta, 131 ada, 6 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A ve N27A11A1B pafta, 129 ada, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ve 106 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesi, N26B10D1B pafta, 230 ada, 1 parsel 232 ada, 19 parsel ve 239 ada, 35 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 1920LM pafta, 2036 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Atakent Mahallesi, 16LII pafta, 2923 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 8 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30ÖIII ve 30ÖIV paftalar 708 ada, 25 parsel, 701 ada, 18, 26 ve 27 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçük Sinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C1D pafta, 26037 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20381 ada, 1 parsel, 20382 ada, 1 parsel ve 20373 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyük Sinan Mahallesi, M29A11B1A pafta, 21445 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1539 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye ve Akçeşme Mahallelerinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri ve Civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 974 ada, 31 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili yapılan planın değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27641 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde Gazze Caddesi ve Antalya Çevre Yolu kesişiminde kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, M28B15C3B pafta, 4074 ada, 5 ve 6 parsele isabet eden, Tescilli Fahri Nisa Camii’ nin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 29863 Ada, 2, 5, 19 ve 61 parseller ile Ankara Caddesinin sağ tarafında Büyük Kayacık, Tömek Mahallelerinde kalan kısımlar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, M29A01B1B, M29A01B1C paftalar, 23962 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A pafta, 42517 ada 1 parsel ve 28959 ada 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahalle sınırları içerisinde belirlenen alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8985 ve 8986 parseller ve çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D2B pafta, 16443 ada, 9 parsele isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 47-50-Y pafta, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 6018 ve 6019 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2586 ada, 1 parsel, 2587 ada, 1 parsel, 2607 ada, 1 parsel, 2612 ada, 41 ve 42 parseller ve çevresinde imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22K III pafta, 29 ada, 86 parsel ve 789 ada, 199 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesinde imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-Ereğli İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, 20 L III pafta, 2374 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19 M I pafta, 200 ada, 43 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30D17A1B pafta, 47 ada 149 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19C1C pafta, 23686 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4C pafta, 23816 ada, 7 ve 12 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-Selçuklu İlçesi, Tapunun İhsaniye mahallesi, 978 ada, 243 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-Selçuklu İlçesi, Tapunun Bağrıkurt Mahallesi, L28-C-15-C-2-A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 19 K IVB pafta, 484 ada, 118, 120 ve 156 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 19K3D Pafta, 489 ada, 931, 932, 938, 940, 941ve 932 parseler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-(Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-(Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-(Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-(Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102-(Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-(Büyükşehir Beledisi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 12595 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçe sınırları içerisinde, Konut altında Ticaret yapılması ile ilgili plan notu tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, 103 ada, 77 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, 5827 ada, 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1402 sayılı kararıyla onaylanan imar planlarına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çeçenistan Caddesi, Azerbeycan Caddesi ve Erencik Caddelerinin içinde kalan alanda hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 154, 155, 156 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-Konya’da faaliyet gösteren T.C.Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği ile kapalı sistem projesinin ihale edilmesi için ihale bedelinin % 1’lik kısmının Büyükşehir Belediyesince karşılanması ve ortak hizmet projelerinin gerçekleşmesi hususunda protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

114-Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ilimize göç eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 15.35’de son verilmiştir.