11 Ocak 2016 Meclis Gündemi

1-  5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-   5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair (Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-  2016 yılı zabıta ve itfaiye personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-  2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, kadro ünvan ve dereceleri ile ücretlerinin tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-  Merkez ve Taşrada yer alan ilçelerde mevcut tarifenin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasından dolayı Baca Temizleme Hizmet ücretlerinin yeniden tespitine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) ) teklifin görüşülmesi,              

6-  Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                 

7-   Mülkiyeti Belediyemize ait Kevser camii altında bulunan 8 adet dükkanın Selçuklu İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-  Mülkiyeti şahsa ait gayrimenkulün dini tesis alanına isabet etmesi sebebiyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi Dai. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                            

9-  Trampa işlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince gayrimenkül satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-  Medeniyet Okulu projesi kapsamında cezaevi hükümlülerine ve çalışanlarına sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi amacıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-  Büyükşehir Belediyemiz ile Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-  Konya Katı Atık Depolama ve Bertaraf bölgesi oluşturulmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-   İlçe Belediye Meclisleri tarafından alınan imara ilişkin red kararlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14-  Planlama çalışması devam eden ilçelerde plan tadilatı tekliflerinin gündeme alınmamasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15-  Beyşehir İlçesi, Karadiken Mahallesinde bulunan ve Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Karadiken Göleti’inin 1/1000000 ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planına işlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-  Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 19LI ve 19LII paftalar, 704 ada, 66 ve 67 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-  Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 21L III pafta, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983 ve 7984 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-  Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 432 ada 38 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-  Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 678 ada 343, 344, 345, 558, 708 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-  Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 349 ada, 6 parselin kuzeyinden geçen yolun düzenlenmesi ve yeni oluşacak parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-  Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 48L1A pafta, 104 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-  Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 18L1,18L2 paftalar, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-  Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 19M3 pafta, 1033 ada 8 parsel ve 785 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C3A pafta, 23801 ada, 6 nolu parsel ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-  Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B pafta, 24127 ada, 5 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-  Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29M1 pafta, 222 ada 109,111 parseller ve 232,233 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-  Kulu İlçesi, Yeni Mahalle, J30-D-17-A-2-C pafta, 63 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28-  Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D4D pafta 23736 ada, 20 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.                                                      

29-  Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, M28B15D3C pafta 37361 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-  Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C2C pafta 16726 ada, 15 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-4-A pafta, 14547 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-C-1-D pafta, 20309 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-10-B-3-D pafta, 16102 ada, 6-7-8-9 parseller ve 16099 ada, 17-18-20-21-22-23-24 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-  Selçuklu İlçesi, Tapunu Dikilitaş mahallesi, M29-A-01-D-2-B pafta, 21185 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-2-B (20 İ II) pafta, 20012 Ada 7 parsel ve 20012 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan mahallesi, M28-B-15-A-4-D pafta, 42321 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-  Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, L29-D-23-B-3-C pafta, 29766 Ada, 9 Parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-  (Büyükşehir Belediyesi) Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarına isabet eden alanda Çevre Düzeni Planı revizyonu yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-  (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, L29B18C4D pafta, 320 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi, M27C18A Pafta, 8437 ve 2229 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 49 L Pafta, 747 ada, 17 parsel imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesinde belirlenen adalarda yapılaşmanın durdurulması kararı alınması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43-   (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, 34 ada, 3, 23, 35 ve 36 parsellerde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün teklifine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-  (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı mahallesi, 20L4C pafta, 497 ada 8,9,10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 19J-IVa pafta, 10848, 10849, 10444, 11135 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, M29C01A pafta, 131 ada, 6 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-  (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Yukarı Mahallesi, 440 ada, 1 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-  (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A ve N27A11A1B pafta, 129 ada, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ve 106 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-  (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesi, N26B10D1B pafta, 230 ada, 1 parsel 232 ada, 19 parsel ve 239 ada, 35 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 1920LM pafta, 2036 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Atakent Mahallesi, 16LII pafta, 2923 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52-  (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 8 nolu parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-  (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 30ÖIII ve 30ÖIV paftalar 708 ada, 25 parsel, 701 ada, 18, 26 ve 27 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçük Sinan Mahallesi, M29A11A1C pafta, 31233 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C1D pafta, 26037 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20381 ada, 1 parsel, 20382 ada, 1 parsel ve 20373 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyük Sinan Mahallesi, M29A11B1A pafta, 21445 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

58-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1539 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye ve Akçeşme Mahallelerinde Mevlana ve Piri Mehmet Paşa Külliyeleri ve Civarı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 974 ada, 31 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-  (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 1 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarihli ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, TCDD Konya Karaman Karayolu Güzergahı üzerindeki alt geçit üst geçit ve köprülü kavşakların çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili yapılan planın değerlendirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27641 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4C Pafta, 27261 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisinde Gazze Caddesi ve Antalya Çevre Yolu kesişiminde kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, M28B15C3B pafta, 4074 ada, 5 ve 6 parsele isabet eden, Tescilli Fahri Nisa Camii’ nin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi 29863 Ada, 2, 5, 19 ve 61 parseller ile Ankara Caddesinin sağ tarafında Büyük Kayacık, Tömek Mahallelerinde kalan kısımlar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, M29A01B1B, M29A01B1C paftalar, 23962 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, M28B15A3A pafta, 42517 ada 1 parsel ve 28959 ada 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker ve Selçuk Mahalle sınırları içerisinde belirlenen alanda yapılaşmanın durdurulması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8985 ve 8986 parseller ve çevresi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M28B05B pafta, 28918 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair, (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, M29A06D2B pafta, 16443 ada, 9 parsele isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

74-  (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 47-50-Y pafta, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 6018 ve 6019 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

75-  (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parsel ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.