12 Ekim 2015 Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1- Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

2- Tuzlukçu İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Seydişehir İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Çumra Belediyesine ait taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devrine ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Çumra Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlesi Yazır mahallesi 435 nolu parseli 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Alo Doğum Servisinin Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından işletilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Toplum Merkezi Projesi Kapsamında Genel ve Meslek-i Teknik Kurslarla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kızılay Derneği ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mikro Kredi Yönetmeliğinin kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım uygulaması yapılmasına ilişkin Ulaşım Komisyonu - Plan ve Bütçe Komisyonu - Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

14- III. Derece Arkolojik Sit sınırları içerisinde yapılmakta olan Koruma amaçlı imar planı çalışmalarıyla yapılaşma hakları kısıtlanan taşınmazların üst ölçek plan kararlarında belirlenen aktarım alanlarına taşınmasına yönelik yapılan çalışmalara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “İmar planı ve/veya Değişikliklerinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” revize edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

16- Akşehir İlçe sınırları içerisinde, imar planı notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 20K3 pafta, 1300 ada, 3 ve 203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20D1C pafta, 2440, 2309 ve 1658 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 526 ada, 1 nolu parsele isabet eden Nimetullah Nahcivani Mezarlığı ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 135 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 50M4D ve 50L3C paftalar, 297 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parseller yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C09C4D pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karapınar İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 30MI pafta, 2459 ada kenarında düzenleme yapılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21782 ada, 11 nolu parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B2D pafta, 1038 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerinde Bahçeşehir I ve II. Etap Uygulama İmar Planlarını kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C1D pafta 812 ada 80 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçe Belediye sınırları içinde, “tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt kat alanı 75 m²’den az konut projelendirilemez” şeklindeki plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçe sınırları içerisinde, Kaşınhanı Mahallesi’nde onaylanan plan notunun 1. ve 2.  maddelerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesinde, Muhtelif yerlerde Park, Otopark, vb. alanlara 4 adet Regülatör Alanın ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-C,D (19KII) pafta, 6384 ve 4099 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C ve M29-A-11-A-1-D (20 L III) paftada yer alan Park alanına Mahalle konağı ve Muhtar odası yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-B,C (26 L IV) pafta, 18641 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M I) pafta, 21202 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D, M28-B-05-C-4-B (26 K II) pafta, 15831 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesi, N28D03A pafta, 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 582 ada, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

49- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Kavak Yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Güney Mahallesi, L28D21D1C pafta, 617 ada, 1 parsel ve 618 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 320 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 20M1, 20M2 pafta, 142 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 585 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5701 ada, 42 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Mülkiyeti hazineye ait, Hacıyusuf Mecsit Mahallesi, 2318 ada, 24 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, M29A16B2D ve M29A16B3A paftalar, 5673 ada, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25809 ada, 11 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 225 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 23537 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 852 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17B pafta, 127 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27326 ada, 2 parsel ve 27330 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1665 ve 1670 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi, ,374 ve 375 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 Nazım İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06 pafta, 13399 adanın kuzeyinde kalan Park Alanı çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

68- Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 20L2 pafta, 67 ada, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 67 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1475 adanın doğusundaki alan yürürlükteki imar planında park alanında kalmakta olup söz konusu parsele trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 81 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-3-B (31 T III) pafta, 29865 ada 12,13 ve 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31 ve 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B,  K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski107) nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D pafta, 432 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Oluklupınar Mahallesi, L28A21B pafta, 101 ada, 1 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 3NIV Pafta, 736 Ada, 18 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M2813D pafta, 206 ada, 62 nolu parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi 17547 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- Sarayönü İlçesi Yukarı Mahallede bulunan arsa üzerine Büyükşehir Belediyemizce okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

90- İller Bankasından Konya Müzesi inşaatı yapımı işi için kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

 

91- İller Bankasından muhtelif yol yapımı işleri için kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.20’de son verilmiştir.