09 Kasım 2015 Meclis Gündemi

1- Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Karatay Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Meram Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Selçuklu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Akören Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Ahırlı Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

7- Akşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

8- Altınekin Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Beyşehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Bozkır Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Cihanbeyli Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

12- Çeltik Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Çumra Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Derbent Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

15- Derebucak Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

16- Doğanhisar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

17- Emirgazi Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Ereğli Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

19- Güneysınır Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Hadim Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

21- Halkapınar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Hüyük Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

23- Ilgın Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Karapınar Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Kadınhanı Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Kulu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Seydişehir Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

28- Sarayönü Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Tuzlukçu Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Taşkent Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

31- Yunak Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

32- Yalıhüyük Belediyesinin 2016 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Hüyük İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Halkapınar İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

35- Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- 5 incu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Karatay İlçesi Şems Tebrizi mahallesinde bulunan arsaların kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Karatay İlçesi Şems Tebrizi mahallesinde bulunan tescilli binanın sosyal ve kültürel çalışmalarda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Meram İlçesi Gazze Caddesindeki parseller üzerinde bulunan bina ve müştemilatların, imar yoluna isabet etmesi sebebiyle, 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin içeriğinin yeniden düzenlenmesine dair (İmar ve  Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Mülkiyeti şahısa ait Beyşehir İlçesindeki tescilli binanın restorasyon işleri için  ilgili şahısla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkı tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Mülkiyeti Sarayönü Belediyesine ait tescilli Ladikli Ahmet Hüdai Evi binasının restorasyon işleri için ilgili kurumla protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait tescilli Üzümlü Kalfaoğlu Konağı binasının restorasyon işleri için ilgili kurumlu protokol yapılması ve Tapu Müdürlüğünde intifa hakkının tesis edilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Denetimli Serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı ücretsiz bir işte çalışma yükümlülüğü kararlarının yerine getirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı ile  protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- 6360 sayılı kanun gereği 3 adet cenaze aracı ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını için 2 adet engelli nakil aracı alınmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Akşehir arasta sokak sağlıklaştırma yapım işi için Akşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait binalarda Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) açılması için ilgili kurumla protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Almanya’nın Hannover Şehrinde düzenlenecek AGRİTECHNİCA 2015 tarım fuarına görevlendirme yapılmasına dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- 5393 sayılı yasa kapsamında İl merkezinde faaliyet gösteren mevcut taksi duraklarına   ilave plaka tahsisi yapılmak üzere encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray. Sis. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 49L 2B pafta, 331 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L 3C pafta, 701 ada, 9 parselden geçen 7 metrelik yolun kaldırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L 2A ve 51L 3D paftalar, 188 ada, 402 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- Emirgazi İlçesi, A. Mescit Mahallesi, 19M III pafta, 5776 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 19M I pafta, 782 ada, 156 parselde Trafo düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 20M III pafta, 1604 adanın kuzeyindeki park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- Ereğli İlçesi, Yeniköy Mahallesi, M32C08A3D pafta, 158 ada, 5 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- Ereğli İlçesi, Kazancı Mahallesi, 19 M III pafta, 207 ada, 46 ve 50 parseller arasında kalan yaya yolunun kaldırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,     

58- Ereğli İlçesi, Dalmaz Mahallesi, 19 L III pafta, 1286 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2A ve M29A06C3D imar paftalarında, 17813 ada,  6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- Karatay İlçesi, 40 Mahalle, M29A11A4A pafta, 15799 ada, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B4A pafta, 23797 ada,  3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, M29A11D2D ve M29A11D3A paftalar, 32513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- Meram İlçesinde, “3. derece doğal sit alanlarında tüm caddeler ile birlikte 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarında konut altı ticaret yapılması” şartına görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, M28B20A2B pafta, 4158 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi

65- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A4C pafta, 23816 ada, 7 ve 12 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- Meram İlçesi, Fahrünnisa Mahallesi, M28B15C3B pafta, 4074 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 96, 98 ve 99 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- Meram İlçesi, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas, Turgut Reis, Alpaslan ve Ekmekkoçu Mahallelerini kapsayan M28B20B, M29A16A paftalarda, Master Plan I. Etap Nazım İmar planına göre hazırlanan, 1/1000 (Kentsel dönüşüm alanları hariç) Master Plan IV. Etap Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- Meram İlçesi, Muradiye, Uzunharmanlar, Tırılırmak, Kalfalar, Kurtuluş ile kısmen Doğu Hadimi ve Batı Hadimi Mahallelerini kapsayan M28B15C ve M28B20B paftalarda, Master Plan V. Etap Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 Master Plan V. Etap Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B pafta, 42415 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70- Selçuklu İlçesi, Askeri Güvenlik Bölgelerinin İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71- Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin 12.06.2015 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72- Seydişehir İlçesinde, Konya Antalya Çevreyolu güzergahında kamulaştırma yapılacak alanda uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73- Seydişehir İlçesinde, Bağarası Mevkiinde hazırlanan revizyon imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu, Cihanbeyli ve Kulu İlçelerinde Askeri Güvenlik Bölgeleri oluşturulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, 49L3A ve 49L2D paftalar, 1081 ada, 1 parsel, 1082 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 345 ada, 12 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 19-20 MN paftaya isabet eden park ve yolun, Talat Paşa Mahallesi, 21 N4 paftaya isabet eden Park Alanının, Yunuslu Mahallesi, 19 M2 pafta, 3062 ada, 1 parsele isabet eden BHA’nın, 2640 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Sosyal Kültürel Tesis Alanının, Eti Mahallesi, 19 M2 paftaya isabet eden Park Alanı, 953 ada, 26 parsele isabet eden BHA ve yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, N32A01C3B pafta, 2589 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, M32D43A pafta, 420 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, N29D04B4 pafta, 129 ada, 128, 129, 130 ve 132 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 29 K pafta, 252 ada, 77, 78, 79, 80, 81, ve 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, L28D01C pafta, 2815 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 19-20LMI pafta, 63 ada, 71 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Başkuyu Mahallesi, 49L pafta, 120 ada, 1 parsel ve 278 ada, 3 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1323 ada, 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29MI pafta, 222 ada, 109,110, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 253 ve 254 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 30 M pafta, 2046 ada, 2 parsel 2050 ada, 9 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahallelerini kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri kapsayan alanda yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde Akabe, Gaziosmanpaşa, Küçükkumköprü Mahalleleri Revizyon İmar Planı ve Cemil Çiçek Caddesinde yapılan Revizyon İmar Planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, M29A11A4C ve M29A11A4D paftalar, 525 ada, 242 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulema Recepağa Mahallesi, M29A11B4D pafta, 22104 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

94- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mücahit Asker Caddesinde, yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

95- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29 L I B pafta, 143 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 30 L III C, 30 L III C pafta, 499 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   

97- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 29 L II A pafta, 68 ada, 11 ve 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 154, 155, 156 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, M28B10D pafta, 16099 ada, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ve 24 parseller, 16102 ada, 6, 7, 8, 9 parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ulumuhsine Mahallesine mevcut tarihi köprü yanına yeni köprü yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,