14 Eylül 2015 Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1-KOSKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankasından proje karşılığı kullanacağı kredi için Büyükşehir Belediyesi tarafından garantörlük verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2-Yunak İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-Norm Kadroların ihdası ile iptal ve ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yeni Müdürlükler kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-Medeniyet Okulu kapsamında MESNEVİ tercümelerinin Eğitim Bilişim Ağı’nda yayımlanması ve tüm kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-Meram İlçesindeki taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

8-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Kulu Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait gayrimenkulün de belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Taşkent Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Taşkent Belediyesine ait gayrimenkulün de belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Kadınhanı İlçesindeki tescilli Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Beyşehir İlçesindeki tescilli İsmail Ağa (Taş) Medresesi’nin restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Selçuklu İlçesindeki tescilli Başarakavak Han’ının restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-Mikro Kredi Yönetmeliğinin kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-Konya’da Serbest bölge kurulması çalışmalarına dair Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

17-İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğünden 120 adet CNG’li Otobüs alınmasına dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-T.C. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

22-Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-Konya İl bütünündeki yapılaşma koşullarına ilave ve değişiklikler yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L3A pafta, 599 ada, 20 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A06D4D pafta, 127 ada, 181 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Göymen, (Yukarıkayalar) Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1442 ada, 9 (eski 5) ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 20M1 pafta, 964 ada, 99 ve 100 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 20L2 pafta, 67 ada, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 67 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1444 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1475 adanın doğusundaki alan yürürlükteki imar planında park alanında kalmakta olup söz konusu parsele trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 121, 122, 123, 124 ve 125 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34-Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30 M II pafta, 646 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Karapınar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 11EII,10FI, 11FIV, 11EIII Paftalarına isabet eden alanda İmar planındaki yolların mevcut tapulara göre düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21B1B imar paftalarında, 17570 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B imar paftasında, 24136 ada ile 24452 adalar arasında kalan Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, M29A11A2A imar paftasında, 31571 ada ile 31575 ada arasında kalan Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30 D17A2C pafta, 1440 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi M28B14B3C pafta 3316 ada 39 ve 40 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 81 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Selçuklu İlçe sınırlarında bulunan, Sarayköy, Sulutas ve Tatköy Mahallelerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A06-A-4-D (23 M I) pafta, 42465 ada 1 ve 2 parseller ile 13545 ada 33 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A03-A-1-B (29 S II) pafta, 22740 ada 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A01-D-2-A (27 M II-III) pafta, 16536 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi,M28-B09-A-2-B, M28-B09-A-2-C, M28-B09-B-1-A (25 H IIIII) pafta, 32133/1, 32134/1, 32135/1, 32138/1, 32140/1, 32142/1, 32143/1-3, 32176/1 nolu ada ve parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimarsinan Mahallesi, M28-B15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada, 2, 4 ve 5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A01-C-4-A (26 N I-IV) pafta, 15682 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Selçuklu İlçesi, Tapunun Güvenç Mahallesi, L29 pafta, 107 ada 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M29-A-01-A-4-B (28 M II) pafta, 17406 ada 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

51-Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-3-B (31 T III) pafta, 29865 ada 12,13 ve 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-Seydişehir İlçesi, Hacı Seyit Ali Mahallesi,  19KB4 pafta, 620 ada 154 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-Akören İlçesi, Tülce Mahallesi, N28B03D pafta, 293 ada, 141 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 1004 sayılı kararı ile onaylanan (İbadet Alanı) nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

 

55-Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle 1059 ada, 59, 62, 64 ve 35 parseller ve çevresi uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56-(Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 159 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 178 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 19 parseller, 195 ada, 2 ve 3 parsel ve çevresi, 197 ada, 1 ve 2 parseller, 215 ada, 11, 12, 14 ve 24 parseller ve 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K3 pafta, 19 ada, 5, 21, 22, 30, 31, 32, 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Savaş Mahallesi, 618 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler mahallesi 453 ada, 37, 39, 41, 44 parseller ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B19D pafta, 254 ada, 35, 36 ve 45 parseller ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61-(Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Beyşehir Şehir Merkezi ile TOKİ Alanını bağlayacak 30 metrelik bağlantı yolu yapılması ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A pafta, 1055 parsele isabet eden Park Alanı ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 20L4D pafta, 32 ada, 153, 157 parselde, köprübaşı Mahallesi, 774 ada, 1 parsel ile çevresinde, Atçeken Mahallesi, 81 ada, 2, 3, 4, 5, 15 parsellerde ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D pafta, 432 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, N27A11A1B ve N27A11A2A paftalar, 254 ada, 61 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sümer Mahallesi, 19-20LM Pafta, 1973 ada 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Kuzukuyu Mahallesi, M31C04C pafta, 345 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 98 nolu parselde ilave imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 21İ 1 A pafta, 9399 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Oluklupınar Mahallesi, L28A21B pafta, 101 ada, 1 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

71-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 3NIV Pafta, 736 Ada, 18 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanın içerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi 225 ada 56 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 32 M IV pafta, 1137, 2177, 2178, 2179, 2180 adalar ile 2034 ada 30 parsel, 2103 ada 1 parsel, 2104 ada 1 parsel, 2034 ada 34 parseller ve çevresi ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B3C, M29A16B3D pafta, 32914 ada, 1 parsel ve 24459 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 2677 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, J30D13A1C ve J30D13A1D paftalar, 983 ada, 27 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3A pafta, 27150 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M2813D pafta, 206 ada, 62 nolu parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23C ve M28B24A paftalar, 27756 ve 27757 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M28B10B pafta, 13508 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 6251 parsel ve 42371 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29A01D pafta, 28415 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 50-L1A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20 O I pafta, 1024 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28B09B1D pafta, 32152 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1D pafta, 6745, 6752, 6781, 7218, 7457 parseller ve 15796 ada, 6 parselin çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, M28B15A3B paftaya isabet eden Kiprit Camii Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde, Seyit Harun Veli Türbesi ve etrafında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itirazların görüşülmesine dair görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 687 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91-(Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi 17547 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, M28B15B3C pafta, 25995 ada, 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29-A-02-C ve M29-A-07-B paftalar 32878 ada, 1 parsel, 32879 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

94-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 26000 Ada, 25 parselin Turizm Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail Hakkı Kılınç’ın Nazım İmar Plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçe sınırları içerisinde, Organize Sanayi Bölgesi ile Ortakonak Mahallesi arası, Aksaray yolu üzerinde imar planı düzenlemesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97-Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98-Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30 L III pafta, 2455 adaya isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99-Meram İlçesinde, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2D pafta, 27670 ada, 21 No.lu parsel ve yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101-Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 16 LIII (kad.66) pafta, 384 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ve 208, nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31 ve 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104-(Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 4857 parsele Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapılaması ile ilgili Ayşe ÇOLAKLIOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105-(Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B,  K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski107) nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, M31C3IIb pafta, 103 ada, 64 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 52 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına 1. İdare Mahkemesinin iptal kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

114-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      

117-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127-İnnopark-Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.ne Belediyemizin iştirak etmesi ve şirket ana sözleşmesinde imza yetkilisi Meclis Üyesi Mahmut Sami Şahin’in yetkili kılınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

128-Kulu ilçesinde UKOME kararı ile hat ve güzergahları belirlenen 4 adet şehir içi hattının 5393 sayılı yasanın 18/c maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

129-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunun ihdası ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması dair teklifin aynen kabulüne,

 

130-Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı biriminin kurulması ve daire başkanlığına bağlı olarak Sosyal Medya ve İletişim Şube Müdürlüğünün kurulması ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Tanıtım ve Organizasyon Şube Müdürlüğünün de bu daire Başkanlığına bağlanmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.30’da son verilmiştir.