14 Eylül 2015 Meclis Gündemi

1- Yunak İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Norm Kadroların ihdası ile iptal ve ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yeni Müdürlükler kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Medeniyet Okulu kapsamında MESNEVİ tercümelerinin Eğitim Bilişim Ağı’nda yayımlanması ve tüm kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile  protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- KOSKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankasından proje karşılığı kullanacağı kredi için Büyükşehir Belediyesi tarafından garantörlük verilmesine dair (Yazı İşl.ve Karar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Meram İlçesindeki taşınmazın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, .

8- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Kulu Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait gayrimenkulün de belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere  5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için  encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Taşkent Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Taşkent Belediyesine ait gayrimenkulün de belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için  encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğünden 120 adet CNG’li Otobüs alınmasına dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair ( Tarım Hiz.D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

14- T.C. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği ile ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarım Hiz.D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

15- Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Kadınhanı İlçesindeki tescilli Raziye Sultan Kervansarayı restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Beyşehir İlçesindeki tescilli İsmail Ağa (Taş) Medresesi’nin restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Selçuklu İlçesindeki tescilli Başarakavak Han’ının restorasyon işlerinin yapılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Konya İl bütünündeki yapılaşma koşullarına ilave ve değişiklikler yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 50L3A pafta, 599 ada, 20 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A06D4D pafta, 127 ada, 181 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Derebucak İlçesi, Merkez, Çamlık, Gencek, Göymen, (Yukarıkayalar) Pınarbaşı Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1442 ada, 9 (eski 5) ve 6 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 20M1 pafta, 964 ada, 99 ve 100 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 20L2 pafta, 67 ada, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 67 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Ereğli İlçesi, Aydınlar Mahallesi, 18L3 pafta, 1444 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1475 adanın doğusundaki alan yürürlükteki imar planında park alanında kalmakta olup söz konusu parsele trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 19L4 pafta, 1091 ada, 11 ve 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 121, 122, 123, 124 ve 125 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 30 M II pafta, 646 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- Karapınar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 11EII,10FI,11FIV,11EIII Paftalarına isabet eden alanda İmar planındaki yolların mevcut tapulara göre düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A ve M29A21B1B imar paftalarında, 17570 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C2B imar paftasında, 24136 ada ile 24452 adalar arasında kalan Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, M29A11A2A imar paftasında, 31571 ada ile 31575 ada arasında kalan Park Alanına Trafo Alanı konulması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, J30 D17A2C pafta, 1440 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi M28B14B3C pafta 3316 ada 39 ve 40 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi M28B14C2C pafta 2033 ada 81 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçe sınırlarında bulunan, Sarayköy, Sulutas ve Tatköy Mahallelerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A06-A-4-D (23 M I) pafta, 42465 ada 1 ve 2 parseller ile 13545 ada 33 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A03-A-1-B (29 S II) pafta, 22740 ada 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A01-D-2-A (27 M II-III) pafta, 16536 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi,M28-B09-A-2-B, M28-B09-A-2-C, M28-B09-B-1-A (25 H IIIII) pafta, 32133/1, 32134/1, 32135/1, 32138/1, 32140/1, 32142/1, 32143/1-3, 32176/1 nolu ada ve parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Mimarsinan Mahallesi, M28-B15-A-3-A (19 K I) pafta, 28980 ada, 2, 4 ve 5 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A01-C-4-A (26 N I-IV) pafta, 15682 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Güvenç Mahallesi, L29 pafta, 107 ada 11 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M29-A-01-A-4-B (28 M II) pafta, 17406 ada 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    

47- Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağınarbaşı Mahallesi, L29-D-23-D-3-B (31 T III) pafta, 29865 ada 12,13 ve 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- Seydişehir İlçesi, Hacı Seyit Ali Mahallesi,  19KB4 pafta, 620 ada 154 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesi, N28A13C pafta, 159 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 178 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 19 parseller, 195 ada, 2 ve 3 parsel ve çevresi, 197 ada, 1 ve 2 parseller, 215 ada, 11, 12, 14 ve 24 parseller ve 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 22 K3 pafta, 19 ada, 5, 21, 22, 30, 31, 32, 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Savaş Mahallesi, 618 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler mahallesi 453 ada, 37, 39, 41, 44 parseller ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, L29B19D pafta, 254 ada, 35, 36 ve 45 parseller ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Beyşehir Şehir Merkezi ile TOKİ Alanını bağlayacak 30 metrelik bağlantı yolu yapılması ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, K29C14A pafta, 1055 parsele isabet eden Park Alanı ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 20L4D pafta, 32 ada, 153, 157 parselde, köprübaşı Mahallesi, 774 ada, 1 parsel ile çevresinde, Atçeken Mahallesi, 81 ada, 2, 3, 4, 5, 15 parsellerde ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D09D pafta, 432 ada, 16 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Yeni Mahallesi, N27A11A1B ve N27A11A2A paftalar, 254 ada, 61 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sümer Mahallesi, 19-20LM Pafta, 1973 ada 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Kuzukuyu Mahallesi, M31C04C pafta, 345 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 98 nolu parselde ilave imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 21İ 1 A pafta, 9399 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Oluklupınar Mahallesi, L28A21B pafta, 101 ada, 1 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

65- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 3NIV Pafta, 736 Ada, 18 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanın içerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi 225 ada 56 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 32 M IV pafta, 1137, 2177, 2178, 2179, 2180 adalar ile 2034 ada 30 parsel, 2103 ada 1 parsel, 2104 ada 1 parsel, 2034 ada 34 parseller ve çevresi ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B3C, M29A16B3D pafta, 32914 ada, 1 parsel ve 24459 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 2677 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, J30D13A1C ve J30D13A1D paftalar, 983 ada, 27 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, M28B20A3A pafta, 27150 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, M2813D pafta, 206 ada, 62 nolu parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23C ve M28B24A paftalar, 27756 ve 27757 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M28B10B pafta, 13508 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28B05D pafta, 6251 parsel ve 42371 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M29A01D pafta, 28415 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 50-L1A pafta, 1408 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20 O I pafta, 1024 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, M28B09B1D pafta, 32152 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B1D pafta, 6745, 6752, 6781, 7218, 7457 parseller ve 15796 ada, 6 parselin çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, M28B15A3B paftaya isabet eden Kiprit Camii Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde, Seyit Harun Veli Türbesi ve etrafında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itirazların görüşülmesine dair görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K1C pafta, 687 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Gevrekli Mahallesi 17547 parsel ile ilgili planının görüşülmesine dair görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,