12 Ekim 2015 Meclis Gündemi

1- Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

2- Tuzlukçu İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesine ek ödenek verilmesine dair (Mali Hiz.D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Seydişehir İlçe Belediyesinin 2015 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Çumra Belediyesine ait taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devrine ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Çumra Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlesi Yazır mahallesi 435 nolu parseli 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Alo Doğum Servisinin Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından işletilmesi için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Belediye hizmetlerine gönüllü katılım uygulaması yapılmasına ilişkin (Bilgi İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- III. Derece Arkolojik Sit sınırları içerisinde yapılmakta olan Koruma amaçlı imar planı çalışmalarıyla yapılaşma hakları kısıtlanan taşınmazların üst ölçek plan kararlarında belirlenen aktarım alanlarına taşınmasına yönelik yapılan çalışmalara dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

11- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “İmar planı ve/veya Değişikliklerinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” revize edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

12- Akşehir İlçe sınırları içerisinde, imar planı notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

13- Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 20K3 pafta, 1300 ada, 3 ve 203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14- Akşehir İlçesi, Engilli Mahallesi, L26B20D1C pafta, 2440, 2309 ve 1658 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15- Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 526 ada, 1 nolu parsele isabet eden Nimetullah Nahcivani Mezarlığı ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 135 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 50M4D ve 50L3C paftalar, 297 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18- Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesinde, 354 ada, 40’ tan 67’ye kadar olan parseller ile 103 ve 104 nolu parseller yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19- Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, K29C09C4D pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20- Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21- Karapınar İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 30MI pafta, 2459 ada kenarında düzenleme yapılması ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22- Karatay İlçesi, Karaaslan Dede Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21782 ada, 11 nolu parselin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 76 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, M29D01B2D pafta, 1038 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25- Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe ile kısmen Alakova ve Harmancık Mahallelerinde Bahçeşehir I ve II. Etap Uygulama İmar Planlarını kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi M28B15C1D pafta 812 ada 80 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27- Meram İlçe Belediye sınırları içinde, “tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm brüt kat alanı 75 m²’den az konut projelendirilemez” şeklindeki plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

28- Meram İlçe sınırları içerisinde, Kaşınhanı Mahallesi’nde onaylanan plan notunun 1. ve 2. maddelerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29- Selçuklu İlçesinde, Muhtelif yerlerde Park, Otopark, vb. alanlara 4 adet Regülatör Alanın ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-C,D (19KII) pafta, 6384 ve 4099 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, M28-B-15-B-2-C ve M29-A-11-A-1-D (20 L III) paftada yer alan Park alanına Mahalle konağı ve Muhtar odası yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-B,C (26 L IV) pafta, 18641 Ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-B-1-D (20 K III) pafta, 29167 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, M29-A-01-D-1-B (27 M I) pafta, 21202 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D, M28-B-05-C-4-B (26 K II) pafta, 15831 Ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37- (Büyükşehir Belediyesi) Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi (Cihanbeyli, Kulu, Altınekin) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38- (Büyükşehir Belediyesi) Batı Konya Planlama Alt Bölgesi (Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak, Çeltik, Tuzlukçu, Doğanhisar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39- (Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi (Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derebucak, Derbent, Yalıhüyük, Ahırlı) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40- (Büyükşehir Belediyesi) Güney Konya Planlama Alt Bölgesi (Bozkır, Hadim, Taşkent, Güneysınır) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41- (Büyükşehir Belediyesi) Doğu Konya Planlama Alt Bölgesi (Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar) ile ilgili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42- (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Merkez Mahallesi, N28D03A pafta, 112 ada, 1 parsel ve 180 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ulupınar Mahallesi 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 582 ada, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Kavak Yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Güney Mahallesi, L28D21D1C pafta, 617 ada, 1 parsel ve 618 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 320 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 20M1, 20M2 pafta, 142 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 585 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair, (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5701 ada, 42 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Mülkiyeti hazineye ait, Hacıyusuf Mecsit Mahallesi, 2318 ada, 24 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Üzümcü Mahallesi, M29A16B2D ve M29A16B3A paftalar, 5673 ada, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3B pafta, 25809 ada, 11 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24959 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C2B pafta, 225 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 23537 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 852 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, J30D17B pafta, 127 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27326 ada, 2 parsel ve 27330 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1665 ve 1670 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallesi, ,374 ve 375 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Çaltı Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 Nazım İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06 pafta, 13399 adanın kuzeyinde kalan Park Alanı çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,