13 Temmuz 2015 Karar Özetleri

1- İptal ve İhdas Kadrolarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarına dair teklifin aynen kabulüne,

3- Üstünler Belediye Meclisin 04.05.2009 tarih ve 19 sayılı kararının iptaline dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Zabıta Şb.Md.lüğü” ile İtfaiye D.Bşk.lığına 4 adet “İtfaiye Şb.Md.lüğü” kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.lığına bağlı olarak “Çevre Sağlığı Şb. Md.lüğü” ile İmar ve Şehircilik D. Bşk.lığına bağlı olarak “Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şb. Md.lüğü” kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Norm kadro yönetmeliği gereğince İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlıklarına kadro ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış.Park.İşlt.ve Elek. Üret. A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin kredi kartı ve gayrinakit kredi limitinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Zabıta Dairesi Başkanlığı Motorize Ekipler Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 6360 sayılı kanun kapsamında Belediyemize tescil edilen Beyşehir İlçesindeki taşınmazın Beyşehir Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait taşınmazın da belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Mülkiyeti Ahmet AKSOY’a ait meskenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Mülkiyeti Belediyemize ait Akören İlçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akören İlçe Müftülüğünce kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 5 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olan okul, bina ve müştemilatların riskli yapı olup, olmadığına dair testlerin yapımı ve test sonuçlarına göre bu binaların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak üzere Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Selçuklu İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- İller Bankasından yüzme havuzu inşaatı, veledrom inşaatı, yol yapım ve çevre düzenlemesi işi için kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Konya İli ve İlçelerinde bulunan kültür varlıklarının tespiti, envanterlerinin yapılması ve yayınlanması ile ilgili Yüzey Araştırması çalışmalarının desteklenmesi amacıyla hazırlanacak protokol için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Kubadabad Sarayı Külliyesi ve çevresinde proje ve uygulamaların yapılması ve ayrıca müze kazılarına ve bilimsel kazılara ödenek ayrılarak gerekli desteğin verilebilmesi için ilgili kurumla protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi Sokak sağlıklaştırması ve Restorasyon uygulamalarının yapılması için “İçerişehir Restorasyon Komisyonu”na görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Küçük Müteşebbis ve İşletmelerin desteklenmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ortak hizmet projeleri yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Taşkent İlçesindeki 3 adet ticari taksi plakasının ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Konya İl bütünündeki yapılaşma koşullarına ilave ve değişiklikler yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram 1. Etap plan onama sınırı ile tanımlı alanda gerçekleştirilecek Güney Meram 3. Etap İmar Planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Kuzeyde Larende Caddesi, Güneyde Çeçenistan Caddesi, Batıda Devlet Demiryolu, Doğuda Ahmet Özcan Caddesi ile tanımlı alanda gerçekleştirilecek 1/1000 ölçekli Master Plan 3. Etap planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 23J4 pafta, 186 ada, 7 ve 9 nolu parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21LII pafta, 1152 ada, 658 nolu ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B3D pafta, 161 ada, 72 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D19A4D pafta, 152 ada, 164 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M I pafta, 1735 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19 M II pafta, 1616 ada, 8 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Ereğli İlçesi, Cahı Mahallesi, 27 ada, 10, 44 ve 45 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Ilgın İlçesi, Uçarı Mahallesi, 30 N I pafta, 126 ada, 7 ve 125 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 779 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının Yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C3C imar paftasında, M29A13C3C pafta, 24630 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13C4D imar paftalarında, M29A13C4A ve M29A13C4D paftalar, 24619 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 4 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Kulu İlçe, Camikebir Mahallesi, J30D17B1C ve J30D17B1D paftalar, 215 ada, 16 parselin batısından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta 372 ada 155 ve 149 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A13A pafta, 145 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi M28C02B4C pafta 199 ada 8 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi M28B20A1A pafta 26635 ada 2 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi M28B24A2A pafta 14996 ada 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 4599 ada 53 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Sarayönü İlçesi, Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun Ladik Mahallesinde, II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ladik Höyüğü plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-A (19 I II, 19 H II) pafta, 42480 ada, 1 parsel ve 42481 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı Mahalleleri ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-D pafta, 42312 adanın güneyindeki imarında yol, park ve konut adası ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 10 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-3-D (21 J III) pafta, 14848 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18384 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (21 L IV) pafta, 2226 ada 258 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 978 ada, 243 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 513 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D pafta, 97 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezi Alaaddin Tepesi ve çevresini kapsayan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmı ve yakın çevresi ile Kerimdede – Sarıyakup Mahalleleri Kentsel Sit sınırı içerisi ve Aziziye Caddesi, Mevlana Caddesi, Müze Alanı Caddesi ve Selimiye Caddesi sınırları içerisinde yapılaşmanın durdurulmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 16 LIII (kad.66) pafta, 384 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ve 208, nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi Ahmediye Mahallesi 108 ada 53 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Kabalık Mevki, 108 Ada 59, 60, 61, 62 parsel ve 109 Ada 76 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 177, 189 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C08C paftaya isabet eden Cihanbeyli Sülüklü Yolu ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi, 2991 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Damlakuyu Mahallesi, 135 ada, 54 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B,  K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski107) nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 26.27.E pafta, 1016 ada, 66 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi 498 ve 517 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A04D, N29A05D pafta, 6986, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005, 7008 nolu parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, L28D21D2C pafta 144 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 21-22-LM paftalar, 137 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 19-20-LM pafta, 160 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 257 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 30L4, 30K3 pafta, 465 ada, 48 nolu parsel ve çevresinin ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Karaköy Mahallesi, L28A17C pafta, 1324 ve 1650 nolu parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 10960 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi, L27C12 paftaya isabet eden Balkı-Ilgın karayolu ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Şahören Mahallesi, L28C02D Pafta 1159 Parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M-30-05-B pafta, 1708 ada, 47 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1351 ada, 16 ve 17 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 52 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına 1. İdare Mahkemesinin iptal kararının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konya- Adana çevreyolundan Fabrikalara giriş verilmesi ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kentsel Sit Alan içerisinde kalan, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5612 ada, 7 ve 40 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20381 ada, 1 parsel ve 20382 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 20348 ada 4 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C Pafta, 225 Ada 17 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulemacemre Mahallesi, M29A11D pafta 22648 ada 5 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahalleleri, M29A16A ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hocalarköprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16A imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri, M29A11C, M29A11D, M29A16A ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe, Gaziosmanpaşa ve Küçükkumköprü, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı ile Cemil Çiçek Caddesinin imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 978 ada 18 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20249 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 163 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C1B pafta, 17715 ada, 13 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21070 ada, 2ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanına ait Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Hükümlerine “Meram İlçesi Doğal Sit Alanı sınırları içinde her türlü inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni gibi işlemlerin yürütülmesinde ilgili belediyesi yetkilidir.” Plan notunun eklenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D paftaya isabet eden Sultanşah Caddesinin güneyinde 462 ve 466 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A, M28B09B, M28B09D paftalara isabet eden alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 32133 ada, 1 parsel, 32134 ada, 1 parsel, 32135 ada, 1 parsel, 32138 ada, 1 parsel, 32140 ada, 1 parsel, 32142 ada, 1 parsel 32143 ada, 1 ve2 parsel, 32176 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4D pafta, 42465 ada, 1 ve 2 parsel, 13545 ada 17 ve 33 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19M2 Pafta, 1616 Ada, 3,4,5,6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2551 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

118- Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3030 V Pafta, 2158 ada, 4, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

119- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17D1B pafta, 1166 ada, 11, 12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

120- Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

121- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20 K3C pafta, 819 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

122- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

123- Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M 4 pafta, 3028 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

124- Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

125- Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

126- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

127- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

128- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

129- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20 L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

130- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 19-20 LM -(kad:16) pafta, 1227 ada, 208, 209, 210, 211, 214, 215 ve 226 parseller ve 566 ada, 4 parsel, 988 ada, 17 parsel, 989 ada, 8 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

131- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 17-18 KL pafta, 1039 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

132- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Bölge Parkı (Dutlu kır mevkiinde) 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama İmar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

133- (Büyükşehir Beediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

134- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

135- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, L29D23B Paftaya isabet eden alan ile ilgili imar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

136- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

137- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

138- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

139- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

140- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

141- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

142- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

143- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden alanda onaylanan imar plan tadilatının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

144- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

145- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 parselin düzenlenmesi ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

146- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada, 1 parsel, 206 ada, 1 ve 2 parsel, 207 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

147- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

148- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

149- Meram Köyceğiz Mahallesinde bulunan, imar yoluna isabet eden parsellerin 2942 sayılı kanunun 5 ve 6 ncı maddesinin son fıkrası gereğince kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.15’de son verilmiştir.