13 Temmuz 2015 Meclis Gündemi

1-Üstünler Belediye Meclisin 04.05.2009 tarih ve 19 sayılı kararının  iptaline dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2-Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak “Zabıta Şb.Md.lüğü” ile İtfaiye D.Bşk.lığına 4 adet “İtfaiye Şb.Md.lüğü” kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.lığına bağlı olarak “Çevre Sağlığı Şb. Md.lüğü” ile İmar ve Şehircilik D. Bşk.lığına bağlı olarak “Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şb. Md.lüğü” kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Norm kadro yönetmeliği gereğince İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlıklarına  kadro ihdasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-İptal ve İhdas Kadrolarının görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park.İşlt.ve Elek.Üret.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu şirketlerin kredi kartı ve gayrinakit kredi limitinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9-Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-Taşkent İlçesindeki 3 adet ticari taksi plakasının ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11-Zabıta Dairesi Başkanlığı Motorize Ekipler Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönergesinin görüşülmesine dair (Zabıta D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12-6360 sayılı kanun kapsamında Belediyemize tescil edilen Beyşehir İlçesindeki taşınmazın Beyşehir Belediyesine devrine ve ayrıca Mülkiyeti Beyşehir Belediyesine ait taşınmazın da belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince belediyemize devri için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13-Mülkiyeti Ahmet AKSOY’a ait meskenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14-Mülkiyeti Belediyemize ait Akören İlçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akören İlçe Müftülüğünce kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 5 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15-Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olan okul, bina ve müştemilatların riskli yapı olup, olmadığına dair testlerin yapımı ve test sonuçlarına göre bu binaların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak üzere Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16-Selçuklu İlçesindeki Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı verilebilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17-Kubadabad Sarayı Külliyesi ve çevresinde proje ve uygulamaların yapılması ve ayrıca müze kazılarına ve bilimsel kazılara ödenek ayrılarak gerekli desteğin verilebilmesi için ilgili kurumla protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi. 

18-Konya İl bütünündeki yapılaşma koşullarına ilave ve değişiklikler yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19-Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 23J4 pafta, 186 ada, 7 ve 9 nolu parseler ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20-Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 21LII pafta, 1152 ada, 658 nolu ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21-Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22-Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02B3D pafta, 161 ada, 72 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23-Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, M29D19A4D pafta, 152 ada, 164 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24-Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M I pafta, 1735 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25-Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19 M II pafta, 1616 ada, 8 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26-Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 2668 ada, 2, 3, 4 ve 18 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27-Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28-Ereğli İlçesi, Cahı Mahallesi, 27 ada, 10, 44 ve 45 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29-Ilgın İlçesi, Uçarı Mahallesi, 30 N I pafta, 126 ada, 7 ve 125 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30-Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 779 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının Yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31-Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 277 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C3C imar paftasında, M29A13C3C pafta, 24630 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13C4D imar paftalarında, M29A13C4A ve M29A13C4D paftalar, 24619 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34-Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 4 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35-Kulu İlçe, Camikebir Mahallesi, J30D17B1C ve J30D17B1D paftalar, 215 ada, 16 parselin batısından geçen yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36-Meram İlçesi, Sağlık Mahallesi, M28A11C pafta 372 ada 155 ve 149 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37-Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A13A pafta, 145 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38-Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi M28C02B4C pafta 199 ada 8 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39-Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi M28B20A1A pafta 26635 ada 2 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40-Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi M28B24A2A pafta 14996 ada 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41-Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi M28B15D1A pafta 4599 ada 53 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42-Sarayönü İlçesi, Konya Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun Ladik Mahallesinde, II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Ladik Höyüğü plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-14-B-4-A (19 I II, 19 H II) pafta, 42480 ada, 1 parsel ve 42481 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44-Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı ve Yukarıpınarbaşı Mahalleleri ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-D pafta, 42312 adanın güneyindeki imarında yol, park ve konut adası ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46-Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 10 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-3-D (21 J III) pafta, 14848 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-3-B (24 K IV) pafta, 18384 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49-Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, M28-B-10-C-3-D (21 L IV) pafta, 2226 ada 258 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50-Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 978 ada, 243 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51-Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 513 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52-Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 19K2A ve 19K2D pafta, 97 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53-(Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezi Alaaddin Tepesi  ve çevresini kapsayan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanının bir kısmı ve yakın çevresi ile Kerimdede – Sarıyakup Mahalleleri Kentsel Sit sınırı içerisi ve Aziziye Caddesi, Mevlana Caddesi, Müze Alanı Caddesi ve Selimiye Caddesi sınırları içerisinde yapılaşmanın durdurulmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 16 LIII (kad.66) pafta, 384 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ve 208, nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55-(Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi Ahmediye Mahallesi 108 ada 53 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

56-(Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Kabalık Mevki, 108 Ada 59, 60, 61, 62 parsel ve 109 Ada 76 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

57-(Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Dedeler Mahallesi, 177, 189 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

58-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C08C paftaya isabet eden Cihanbeyli Sülüklü Yolu ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

59-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, İnsuyu Mahallesi, 2991 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

60-(Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Damlakuyu Mahallesi, 135 ada, 54 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

61-(Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B,  K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski107) nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

62-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 26.27.E pafta, 1016 ada, 66 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

63-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

64-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi 498 ve 517 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

65-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A04D, N29A05D pafta, 6986, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005, 7008 nolu parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

66-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Camiikebir Mahallesi, L28D21D2C pafta 144 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

67-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 21-22-LM paftalar, 137 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 19-20-LM pafta, 160 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 257 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 30L4, 30K3 pafta, 465 ada, 48 nolu parsel ve çevresinin ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

71-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Karaköy Mahallesi, L28A17C pafta, 1324 ve 1650 nolu parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

72-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 10960 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi, L27C12 paftaya isabet eden Balkı-Ilgın karayolu ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

74-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Şahören Mahallesi, L28C02D Pafta 1159 Parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

75-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M-30-05-B pafta, 1708 ada, 47 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

76-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 29LII pafta, 1351 ada, 16 ve 17 parseller ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 52 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

78-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına 1. İdare Mahkemesinin iptal kararının görüşülmesi (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

79-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konya- Adana çevreyolundan Fabrikalara giriş verilmesi ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

80-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kentsel Sit Alan içerisinde kalan, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5612 ada, 7 ve 40 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

81-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 20381 ada, 1 parsel ve 20382 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

82-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

83-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi çakmak Mahallesi, M29A06D pafta, 20348 ada 4 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

84-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C Pafta, 225 Ada 17 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

85-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyh Ulemacemre Mahallesi, M29A11D pafta 22648 ada 5 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

86-Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahalleleri, M29A16A ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

87-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hocalarköprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16A imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

88-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri, M29A11C, M29A11D, M29A16A ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

89-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe, Gaziosmanpaşa ve Küçükkumköprü, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16B imar paftalara isabet eden alanda Revizyon İmar Planı ile Cemil Çiçek Caddesinin imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

90-(Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 978 ada 18 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

91-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20249 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

92-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, M28B15D1A pafta, 2856 ada, 163 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

93-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14C1B pafta, 17715 ada, 13 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

94-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21070 ada, 2ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

95-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

96-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanına ait Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulama Hükümlerine “Meram İlçesi Doğal Sit Alanı sınırları içinde her türlü inşai faaliyet, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni gibi işlemlerin yürütülmesinde ilgili belediyesi yetkilidir.” Plan notunun eklenmesi teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

97-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

98-(Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

99-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

100-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

101-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

102-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Ferhuniye Mahallesi, M28B15B3D paftaya isabet eden Sultanşah Caddesinin güneyinde 462 ve 466 adalar ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

103-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A, M28B09B, M28B09D paftalara isabet eden alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

104-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 32133 ada, 1 parsel, 32134 ada, 1 parsel, 32135 ada, 1 parsel, 32138 ada, 1 parsel, 32140 ada, 1 parsel, 32142 ada, 1 parsel 32143 ada, 1 ve2 parsel, 32176 ada 1 parseller ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

105-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, M29A06A4D pafta, 42465 ada, 1 ve 2 parsel, 13545 ada 17 ve 33 parseller ve çevresi ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

106-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

107-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22C pafta, 2421 nolu parsel ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,