10 Ağustos 2015 Meclis Toplantısı Komisyon Raporu


1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

 Sayı :  2015/140

“Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim Anonim Şirketine işletme haklarının devredilmesine ve işletmeye başlanılmasından itibaren 31.12.2015 tarihine kadar yıllık bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  11.08.2015

   Sayı :  2015/141

Söz konusu sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme haklarının devredilmesi ve işletme bedellerinin belirlenmesine ve işletmeye başlanılmasından itibaren 31.12.2015 tarihine kadar aşağıda karşısında belirtilen yıllık bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih :  11.08.2015

Sayı :  2015/142

“Türbelerin durumunu daha sağlıklı hale getirebilmek amacıyla eserlerin temizliğinin, bakımının yapılabilmesi ve bundan sonraki tanıtım sorumluluklarının Büyükşehir Belediyemize devri için gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

 Sayı :  2015/143

“Okullara kurulan 100 okula 100 kütüphane projesi kapsamında dijital verilere de erişimin önü açılacak olmasının yanı sıra Uluslararası profesyonel iletişim ağı kurabilmek, profesyonel bağlantılara katılabilmek, ILL belgelerinin ücretsiz elde edilebilmesi ve düzenlenecek konferanslara katılım ücretlerinde %25 indirimden faydalanılabilmesi amacıyla kısa adı IFLA olan Uluslararası Kütüphaneler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatının Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.0.2015

Sayı :  2015/144

“Plan ve Bütçe Komisyonu ile Küçük çaptaki müteşebbis ve işletmelerin desteklenmesi için, Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hizmet projeleri yapılması kapsamında; yoksul kadınlara, dar gelirli vatandaşlarımıza, küçük müteşebbisler ile zanaatkar ve üreticilere verilecek mikro kredinin kredi koşulları, kredi verilecek kişiler, kredi miktarları vb. kredinin usul ve esaslarının belirlendiği “Mikro Kredi Yönetmeliği’nin” incelenmesi konusunda toplantı yapılmış olup, konunun ayrıntılı çalışılarak tamamlanabilmesi amacıyla bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

Sayı :  2015/145

6360 sayılı yasa gereği belediyemize geçen taşınmaz ile ilgili kanuni halefiyet ilkesi, hukuka açıkça aykırı kararların her zaman geri alınabileceği/iptal edilebileceği ilkesi ve işlemin tesis edildiği usulle iptal edilmesi gerektiği ilkeleri gereği açıkça hukuka aykırı Üstünler Belediye Meclisinin 04.05.2009 ve 19 sayılı kararının iptali uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

Sayı :  2015/146

Söz konusu hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı artığı alanının 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, işletmeye başlanılmasından itibaren 31.12.2015 tarihine kadar aşağıda karşısında belirtilen yıllık bedelin belirlenmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

Sayı :  2015/147

“Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli olan Konya merkezinde bulunan 10 tane okul binası ayrıca muhtelif bina ve müştemilatların riskli yapı olup olmadığına dair testlerin yapımı ve test sonuçlarına göre bu binaların yıkım işlerini yapmak veya yaptırmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü arasında yapılacak protokol ve sözleşmeleri imzalaması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.   

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih :  11.08.2015

Sayı :  2015/148

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Estetiği Yönetmeliği” ile ilgili süre verilmesi uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.08.2015

  Sayı :  2015/149-776

“Akşehir Belediye Başkanlığının 29.07.2015 tarih ve 2130 sayılı yazısında İlçede yamaç paraşütü uçuş pistine “Ekrem Çavdar Uçuş Pisti” adı verilmesi uygun görülmüştür.

11- Ulaşım Komisyonu Raporu

   Tarih :  12.08.2015

  Sayı :  2015/7

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazatede yamımlanarak yürürlüğe giren 01.04.2015 tarih ve 7505 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen "Kampüs - Beyhekim - Yeni YHT Gar - Gar - Meram Belediyesi HRS Hattı" ile "Necmeddin Erbakan Üniversitesi - Yeni YHT Gar - Fetih Cadesi - Meram Belediyesi HRS Hattı" nın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devrinin yapılması ve her türlü anlaşma/protokollerin imzalanması, uygulanması için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir AKYÜREK'e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

12- Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Raporu

   Tarih :  14.08.2015

  Sayı :  2015/4

“Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Konya’da Serbest Bölge konusunda toplantı yapılmış olup, konunun ayrıntılı çalışılarak tamamlanabilmesi amacıyla bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

13- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/4

“6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası’nın 7.maddesinde geçen “Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Tarım ve Hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler” hükmü gereğince Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2014 Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisince kurulmuştur.

Ülke kalkınmasına katma değer sunan çiftçilerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacı ile özellikle yöresel olarak üretilen tarımsal ürünlerin değerinde satılabilmesi için o ürünlerle le ilgili ticari faaliyet yapabilecek nitelikte kooperatifler kurmaları son derece önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda çiftçilerimizin üretmiş oldukları ürünlerin değerinde satılabilmesi ve ortak hareket edebilmeleri için ticari faaliyet yapabilecek nitelikte kooperatifler kurmalarının teşvik edilmesi ve kurulan kooperatiflerle ortak hizmet projelerinin geliştirilmesinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/777

Akşehir İlçe sınırları içerisinde, Konya Akşehir- Afyonkarahisar Devlet yolu güzergâhında köprülü kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin üst ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden nazım imar plan tadilatı ve uygulama imar plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/778

Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 20K2D pafta, 153 ada, 10 parselde bulunan mevcut Trafo Alanının genişletilmesi ve Karkın Mahallesi, 19 K1A ve 19 K1D paftalara isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatlarında, (PİN: UİP- 12943,1-2021,7) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/779

Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L1C pafta, 661 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Lisesi Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında,(PİN: UİP- 2021,6) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/780

Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A, N27A11A1B ve N27A11A1D paftalara isabet eden alanda kısmi revizyon uygulama imar planında ,(PİN: UİP- 11230,3) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/781

Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 20İ1A pafta, 8828 ve 8829 parsellerde bulunan Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 2335,2), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/782

Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 30 L I pafta 662 ada, 4 nolu parselde Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/418 sayılı kararı doğrultusunda Eğitim Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1511,19), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/783

 Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29 M I pafta, 155 ada, 88 nolu parselde Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/418 sayılı kararı doğrultusunda Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1511,21), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/784

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29 M I pafta, 555 ada, 1 nolu parselde Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/418 sayılı kararı doğrultusunda Eğitim Tesis Alanı (Lise)’nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1511,20), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/785

Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 19 N-4 pafta, 108 ada 29 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2015 tarih ve 467 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2517,11), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre bırakılarak, tarımsal depolama alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar plan değişikliği teklifi, değiştirilerek uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/786

Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30 L III pafta, 2455 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-7589,16)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/787

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C paftalar, 24623 ada, 3 parselin imarına “İnşaat yüksekliği Yençok:7.00 metreyi geçmesi halinde Konya-Adana yolu cephesindeki servis yolundan 50.00 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesi ve Yençok:25.00 metre olarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama  imar  plan  tadilatında,  (PİN : UİP- 1690,42), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/788

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D3A, M29A14D3D, M29A14D4B ve M29A14D4C paftalar 5759 ada, 89 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarına Taks: 0.30 ifadesinin ve “Silo için Yençok: 25.00 metre ve yapı yaklaşma mesafesi Konya – Adana yolu tarafındaki servis yolundan 50.00 metre olacaktır.” şeklinde plan notunun ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde,  (PİN: UİP- 1690,56), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/789

Karatay ilçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C2C ve M29A11C2D paftalar, 2311 ada, 10 nolu parselin 25.00 metrelik imar yoluna cephe kısmının iki parça halinde Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık Hizmet Binası)  ve  Resmi  Kurum  Alanı  (Belediye  Hizmet Binası) olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesine ilişkin imar planı tadilatı 13.03.2015 tarih ve 301 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup Konya İl Jandarma Komutanlığı’nın plan tadilatına itirazı doğrultusunda hazırlanan imar plan tadilatında, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/790

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C pafta, 5446 ada, 1, 3, 6 ve 21 nolu parsellere isabet eden imar adasının ve 8.00 metrelik imar yolunun mülkiyet sınırları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1761,6), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/791

Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi,  M29A11A1C pafta,  15868 ada, 6 nolu parselin ebatlı blok, 5 kat Konut Alanı olan imarındaki 2 adet 17.00x26.00 ebatlı bloğun yeniden düzenlenmesi ve plan notu ilavesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 1690,65), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/792

Kulu ilçe, merkezinde 1/1000 ölçekli (PİN: UİP- 2709,18) Uygulama imar planına ilişkin plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/793

Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 681 sayılı kararı ile onaylanan Master Plan I. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Master Plan I. Etap uygulama imar planı teklifinde, (PİN: UİP- 615,47), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/794

Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 260 sayılı kararı ile onaylanan Master Plan III. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Master Plan II. Etap uygulama imar planı teklifinde, (PİN: UİP- 615,48), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/795

Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanan Master Plan IV. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Master Plan III. Etap uygulama imar planı teklifinde, (PİN: UİP- 615,49), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/796

Meram İlçesinde, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2D pafta, 27670 ada, 21 nolu parseldeki konut adalarının ve ulaşım akslarının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 615,50) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/797

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D3C pafta, 14741 ada, 1 no.lu parselde bölgenin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak amacıyla mevcut trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,55), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.08.2015

   Sayı :  2015/798

Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2A pafta, 27669 ada 9 no.lu parselde mevcut ruhsatlı yapılar ile imar ada koordinatlarının 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesi uygulamasında kayması nedeniyle ön bahçe mesafesi mevcut imara uymadığından mevcut ruhsatlı yapıların ön bahçe mesafesinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,56), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/799

Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A09C4D ve M28A09D3C pafta 232 ada 5 nolu parselde mülkiyet koordinatları ile imar koordinatlarının uyuşmaması nedeniyle mevcut ruhsatlı yapı ve parselin imar adasının, mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 3418,1), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  13.08.2015

         Sayı :  2015/800

Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta, 956 ada, 10 ve 36 nolu parseller ile 957 ada, 35, 69 ve 70 nolu parseller arasındaki konut alanlarının ve Açıl Sokak’ın yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 615,57), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  13.08.2015

         Sayı :  2015/801

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C08B1A pafta, 552 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanan (Özel Sosyal Altyapı Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: UİP- 9961,2), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/802

Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Enerya  Konya  Gaz  Dağıtım A. Ş.'nin  17.04.2015 tarih 806 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerde 2 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatları tekliflerinde, (PİN: UİP- 311, 138), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/803

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 05.05.2015 tarih ve 48100 sayılı yazısına istinaden, tapunun 10 Mahalle, M28-B-15-B-4-C (18 K II, 19 L I) pafta, 885 ada, 348 ve 349 parsellerin yoğunluk artışı yapılmadan ebatlı blok yapılaşma şartları ile birlikte Resmi Kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,139), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/804

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV)  paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 - 46 - 47 - 48 – 49 - 50 - 51 parseller, 15542  ada  8 ( eski 2 ) parsel  ve  çevresinin  Konya  Büyükşehir  Belediye  Meclisi'nin  15.08.2014 tarih  ve  487  sayılı  kararı  ile  onaylanan 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar Planına uygun olarak Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanı olarak  çevresiyle  birlikte  yeniden  düzenlenmesi  ile  ilgili  plan  tadilat  teklifinin  incelenmesi  için    bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/805

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dokuz Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2015 tarih ve 651 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,134), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/806

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28B09B2D, M28B09B2C, M28B09B3B, M28B09B3A, M28B09B4B, M28B09B4C, M28B09B3D, M28B10A1D, M28B10A1C, M28B10A4A paftalara isabet eden alanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 353 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,150), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.    

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/807

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B10-B-1-D (24-K-II) pafta 18329 ada 6 parselin ibadet yeri olan imarının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,151), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/808

Selçuklu İlçesi, tapunun Dumlupınar Mahallesi M28-B10-B-2-C (24 L II) pafta 22673 ada 1 parselin İlköğretim Alanının yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,154), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/809

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi M29-A06-A-4-D (23 M IV) pafta 13561 ada 12 parselin Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı (İmam-Hatip Lisesi) olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,156), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/810

Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi M28-B-05-B-2-A / M28-B-05-B-2-B / M29-A-01-A-1-A (29 L I-II / 29 M I) paftalar 42394 ada 1 parselde (eski 1133 - 1143) yapılan Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2015 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına göre incelenmiş, kentin kamusal hizmetlerdeki öncelikli ihtiyaçların özellikle Yurt Alanlarının oluşturulması yönünde ağırlık kazanması, Gençlik ve Spor Bakanlığının [Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya Müdürlüğü (kapatılan)]yurt alanlarının oluşturulması yönündeki 14.05.2015 tarih ve 32077767/755-568-1003 sayılı yazıları ve kamu yararına istinaden yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.  

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/811

Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 16.06.2015 tarih ve 63799 sayılı yazısına istinaden park vb. alanlara 5 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarında, (PİN: UİP- 311,157) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/812

Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi M28-B-14-B-3-C (19 J IV) pafta 29227 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 655 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun Ticaret Alanının yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,143)  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/813

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28 – B – 10 – A – 3 -B (23 K I) pafta 18399 ada 3 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,144) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/814

Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B-10-A-3-D (23 K IV) pafta 18048 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2015 tarih ve 635 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına uygun olarak Özel Sosyal Tesis Alanının yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatında, (PİN: UİP- 311,159) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/815

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-11-C-4-D (26 N I) pafta 15531 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan Max TAKS: 0.20, E:0.90, Yençok: 5 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 311,160) iadesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/816

Akşehir İlçesi,  Yeni Mahalle, 22L2 Pafta,  892 Ada 397 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili Yağmur Gıda Pet.San.Tic.Şti.nin İmar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/817

Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 3, 32, 33 ve 35 nolu parseller ile ilgili Konya 2. İdare Mahkeme Kararının 2015/543 sayılı kararının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/818

Akören İlçesi, Tülce Mahallesi, N28B03D pafta, 293 ada, 141 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İsmail Hakkı DİNÇ’ in imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/819

Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A03B pafta, 3866 ve 3940 parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili S.S. Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi Başkanlığının imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-13918) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/820

Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, L28D21D2D pafta, 153 ada 2 ve 8 nolu parsellerin Konut Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülerek imar adası ve imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derbent Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/821

Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, M31C3IIb pafta, 103 ada, 64 nolu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Vatan Yem İmalat San. ve Tic. Ltd Şti’ nin imar plan teklifinin, (PİN: NİP-13923) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/822

Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 135 ada, 1 parselde bulunan Pir Hüseyin (Çukur) Camii Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/823

Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30 L III pafta, 32 ada ve çevresi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/824

Ilgın İlçesi, Gölköy Mevkiinde Mesire Alanı düzenlemesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar planı tekliflerinin (PİN: NİP-13925) ilgili kurumların görüşü alınması halinde uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/825

Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C16B pafta, 236 ada, 35, 36 ve 37 nolu parsellerde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlemesi ile ilgili Halkacı Teknoloji İletişim Enerji Tic. San. Ltd. Şti. adına Mustafa AKGÜNEŞ’ in imar plan tekliflerinde, (PİN: NİP-13928) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/826

Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 19-20 L-M pafta, 455 ada, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 37, 39 parseller ve çevresinde Kadınhanı Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/827

Kadınhanı İlçesi, 19 MI, 19MII, 20 M III, 20MIV paftalara isabet eden alanda yapılaşmanın durdurularak yeni yapı ruhsatı verilmemesi, talep edilmesi halinde parsel bazında, Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması şartıyla ruhsat verilmesi ile ilgili teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/828

Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 29 M pafta, 2156 ada, 2 parsel, 2172 ada, 2 parsel, 2173 ada, 1 parsel, 2174 ada, 1 parsellerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/829

Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 165 ada 22, 24 ve 63 parseller, Sandıklı Mahallesi, 1340 ada 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 1335 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/830

Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi,  M30C03D pafta, 1591 ada, 36 ve 37 parseller arasından geçen 10 metrelik imar yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili GİTAŞ’ nin imar plan tadilat tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/831

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D2D pafta, 1974 ada, 18 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının (Yazma Eserler Kütüphanesi ve Müzesi) yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

 

 

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/832

Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ve çevresinde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Töre Grup Tur İnş. San. Tic. AŞ’nin teklifinin, (PİN: NİP-1091,62) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/833

Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B pafta, 23797 ada, 3 parselin Ticaret Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Konya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,63), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/834

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29 A11D1A pafta,20 ada 25 parsel ve 24 ada 13 parsellerin düzenlenmesi ile ilgili Mustafa DEMİRÖZ’ ün imar plan tadilat teklifleri değiştirilerek, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/835

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19 ve M28B24 pafta, 14972 ada, 20 ve 21 parsellerin  Konut Alanı olan imarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi,  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32 maddesinde “…Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergahlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir....” hükmüne istinaden alınmış karar ile zemin kat ticaret olarak düzenlenebileceğinden  Saime ŞAHİN’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,61) reddi, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/836

Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 2 parsele isabet eden Mahrukatçılar Sanayi Alanının Sanayi Alanı (Beton Santrali) olarak düzenlenmesi ile ilgili Acetler Koyuncu Beton Elemanları Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,62), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/837

Meram İlçesi sınırları içerisinde 17.01.2014 tarih ve 61 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan Bahçeşehir projesine ilişkin imar plan revizyonu ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/838

Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesisi Alanının, İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram İlçe Müftülüğü Meram Sultantepe Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP- 1092,63) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/839

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26KII pafta, 15831 ada, 5 parsele isabet eden Ticaret Alanının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ahmet ERDOĞAN’ın nazım imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1093,82), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/840

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2B pafta, 21249 ada 1 parsel, 21182 ada 1 parsel ile 21257 ada 1 parselde Spor Alanı, İbadet Alanı ve Park Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1093,83), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/841

Selçuklu İlçesi, Hanaybaşı Mahallesi, M28B14B2B pafta, 29610 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Spor Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinde, (PİN: NİP- 1093,84), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/842

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden Kule Caddesinin Çevre yoluna bağlantı yolunun düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/843

Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alan ile ilgili revizyon imar planı teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/844

Taşkent İlçe, sınırları içerisinde Koruma Amaçlı İmar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/845

Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu Mahallesi, K27D23A pafta, 446 ve 447 nolu parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlemesi ile ilgili Makascı Mühendislik Mimarlık San. Tic. Ltd. Şti adına Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı tekliflerinde (PİN: NİP-13917) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/846

Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu Mahallesi, L27A02B pafta, 6615 nolu parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlemesi ile ilgili Makascı Mühendislik Mim. San. Tic. Ltd. Şti adına Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-13914) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/847

Yunak İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, K27B12C, K27B13D pafta, 103 ada, 44 ve 48 nolu parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlemesi ile ilgili Makascı Enerji Üretim Ltd. Şti. adına Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-13912) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/848

Yunak İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, K27B13C pafta, 124 ada, 3 nolu parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlemesi ile ilgili Beril Enerji Üretim Ltd. Şti. adına Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı tekliflerinde, (PİN: NİP-13913) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/849

Kadınhanı İlçesi,  Ünveren Mahallesi, 26-27 D pafta, 207 ada, 5 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan tadilat teklifinde, (PİN: NİP- 2517,12), ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/850

Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi M28B20A1D pafta 27530 nolu adada Selbasan Çayı kenarındaki yol düzenlemesinden dolayı mevcut parselasyon 1600 m²’ye 1 ev yapılaşma şartını sağlayamadığından konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP- 615,46), İmar Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlenmesi dikkate alınarak, değiştirilerek uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/851

Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesi, M29C16A pafta, 349 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifleri, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

   Sayı :  2015/852

Bozkır İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 4857 parsele Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu yapılması ile ilgili Ayşe ÇOLAKLIOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin, (PİN: NİP-13930) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/853

Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 21LIV pafta, 1289 ada, 50, 51, 56, 75, 76, 77 ve 78 nolu parselin Konut + Ticaret Alanlarını olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, (PİN: UİP- 111,39) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  13.08.2015

  Sayı :  2015/854

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1131 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinin (PİN: UİP- 5530,17) iadesi uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/855

Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller imar planında Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin  (PİN: UİP-5530,14) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/856

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C3C imar paftasında, M29A13C3C pafta, 24630 ada, 3 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek “Silo için Yençok: 25.00 metre”  ve  “Beton ve beton mamulleri imalatı yapılabilir” şeklinde plan notlarının ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,55) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/857

Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsele isabet eden Et Entegre Tesisi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-2308,21), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/858

Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 16 LIII (kad.66) pafta, 384 ada, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, nolu parsellerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Fikret EROL ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/859

Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada  8 parsele isabet eden Ticaret Alanının, Ticaret- Konut Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Engin Tuz San. Tic. Ltd. Şti adına Metin Yılmaz’ın nazım imar plan tadilatı teklifinde, ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/860

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07B, K28A07C pafta, 138 ada, 121 (eski 107) nolu parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapılması ile ilgili Murat Petrol Ürünleri Elek. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin nazım imar planı teklifinin (PİN: NİP- 13328) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/861

Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KOYUNCU’nun Nazım İmar Planı teklifinin (PİN:NİP-12030) reddi uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih:  13.08.2015

   Sayı :  2015/862

Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, N29A05A4A pafta, 1381 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı) yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tekliflerinin, (PİN: NİP- 13326) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/863

Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, M29A11D1D pafta, 52 ada, 26 parselde imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilat teklifinin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/864

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 842 parselinde içende bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2009 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2015/203 Esas ve 2015/580 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin teklifin, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/865

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29A11D1A pafta, 5612 ada, 7 ve 40 nolu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP- 1091,61) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması kaydıyla, uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/866

Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, M28B15C Pafta, 225 Ada 17 parselin düzenlenmesi ile ilgili Kasım Halife Vakfının imar plan tadilatı teklifi (PİN: NİP- 1091,59), etrafındaki tescilli yapılar ve meydanlara göre yeniden düzenleme yapılacağından reddi. uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/867

Karatay İlçesi, Şeyh Ulemacemre Mahallesi, M29A11D pafta 22648 ada 5 parselin Turizm Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hıfsı SOYDEMİR’in imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP- 1091,58) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/868

Karatay İlçesi, Selim Sultan, Elmacı ve Hacıibali Mahalleleri, M29A16A ve M29A16B imar paftalarına isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planları teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/869

Karatay İlçesi, Hocalarköprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü, Karakulak, Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16A imar paftalarına isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planı teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.08.2015

        Sayı  :  2015/870

Karatay İlçesi, Karakulak ve Hacıibali Mahalleleri, M29A11C, M29A11D, M29A16A ve M29A16B imar paftalarına isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planları teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

           Tarih:  13.08.2015

     Sayı  :  2015/871

Karatay İlçesi, Akabe, Gaziosmanpaşa ve Küçükkumköprü Mahalleleri, M29A11C, M29A11D ve M29A16B imar paftalarına isabet eden alanda Revizyon İmar Planı ile Cemil Çiçek Caddesinin imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/872

Karatay İlçesi, Çayır (Akabe) Mahallesi, 2311 ada, 19 parselde (eski 12 parsel) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki Üniversite Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı (Tarım ve Eğitim Merkezi Alanı) olarak 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının yapılması ile ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün teklifinin, (PİN: NİP-1091,52) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/873

Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29D07B pafta, 38290 ada 13 parselde Teknik Altyapı Alanı (Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı)  yapılması ile ilgili Profen İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri San. Tic. AŞ’ nin imar plan tekliflerinin, ( PİN-NİP: 13373 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/874

Meram İlçesi, Karaağaç Mahallesi, M28C14D pafta, 126 ada, 7 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı (Gübre Geri Kazanım Tesisi)  yapılması ile ilgili EGG LİNE Servis iç dış Tic. Ltd. Şti.’ nin imar plan teklifinin, ( PİN-NİP: 13375 )  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/875

Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsele isabet eden Konut Alanı olan imarının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan KÜÇÜKAŞÇI’ nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,55), incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/876

Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller imar planında Konut Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Akaryakıt LPG İstasyonu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi, kavşak mesafesi ve yeterli cephe genişliği sağlamadığından, Süleyman SAVCI’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi, (PİN: NİP-1092,49) reddi. uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/877

Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/878

Meram  İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan  İçerisinde  kalan  alanda  1/5000  ölçekli   Koruma  Amaçlı  Revizyon  Nazım  İmar  Planı ve  1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı Uygulama İmar Planında ( PİN : NİP - 1092,50 )  ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, prensipte  uygun  görülmüştür.  Ancak söz konusu planın yapıldığı alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olduğundan ve tescilli yapılar ile Koruma alanları bulunduğundan Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/879

Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel imar planında, “Yönetim Merkezi Alanı” na isabet eden alanının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilat tekliflerinde (PİN: NİP-1092,45) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alan tarihi kentsel sit alanı ve 3.derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaldığından, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alındıktan sonra tekrar değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/880

Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahallesi, L28B24C pafta, 466 ada, 68 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması ile ilgili Bayram ALTAY’ ın nazım imar plan teklifinin, (PİN: NİP- 13374) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/881

Selçuklu İlçesi, Bedir Mahallesi, M28B15B1B pafta, 2792 ada, 257 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Adaptasyon Sağlık İnş. Gıda Eğt. San. Tic.AŞ’ nn imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/882

Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi, M28B15B pafta, 29149 ada, 5 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Deniz SAYGILI’nın İmar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,80) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/883

Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, M28B09A, M28B09B, M28B09D paftalara isabet eden alanda Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan uygun görüş alınması şartıyla uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

             Tarih:  13.08.2015

       Sayı  :  2015/884

Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 1151 parselin bir kısmı ve çevresine isabet eden Teknokent Gelişme Bölgesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/885

Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adaları kapsayan alanve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1093,77) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/886

Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sanayi Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinde, (PİN: NİP-1093,67) ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

          Tarih:  13.08.2015

    Sayı  :  2015/886

Tuzlukçu İlçesi, Pazarkaya Mahallesi, K27D22D pafta, 2421 nolu parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  yapılması ile ilgili Tahsin BUĞDAYCI’nın nazım imar planı teklifinin (PİN-NİP: 13347) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.