10 Ağustos 2015 Meclis Gündemi

1-Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçilmesine dair (Yazı İşl. ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

2- Mülkiyeti Taşkent Belediyesine intifa hakkı ise Büyükşehir Belediyemize ait olan sosyal tesislerin, Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park.İşlt.ve Elek.Üret.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Aşağı pınarbaşı mahallesindeki sosyal tesisin Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park.İşlt.ve Elek.Üret.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4-Konya merkez sınırları içerisinde yer alan türbelerin bakım, temizliği ve tanıtım sorumluluğunun Büyükşehir Belediyemize verilmesine ve devri için gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5-Uluslararası Kütüphaneler Birliğine üye olunması ve yıllık üyelik aidatının ödenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6-2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Bakanlıkça üstlenilen Konya Büyükşehir Belediyesine ait projelerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devrinin yapılması ve her türlü anlaşma/protokollerin imzalanması ve uygulanması için  Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan.ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7-Akşehir İlçe sınırları içerisinde, Konya Akşehir- Afyonkarahisar Devlet yolu güzergâhında köprülü kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

8-Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 20K2D pafta, 153 ada, 10 parsele ve Karkın Mahallesi, 19 K1A ve 19 K1D paftalara isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgi imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

9-Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20L1C pafta, 661 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

10-Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A, N27A11A1B ve N27A11A1D paftalara isabet eden alanda kısmi revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

11-Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 20İ1A pafta, 8828 ve 8829 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

12-Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 30 L I pafta 662 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

13-Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29 M I pafta, 155 ada, 88 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14-Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 29 M I pafta, 555 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15-Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 19 N4 pafta, 108 ada, 29 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16-Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 30 L III pafta, 2455 adaya isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4B ve M29A13C4C paftalar, 24623 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A14D3A, M29A14D3D, M29A14D4B ve M29A14D4C paftalar 5759 ada, 89 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19-Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, M29A11C2C ve M29A11C2D paftalar, 2311 ada, 10 nolu parselde yapılan imar plan tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20-Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, M29A16B1C imar paftasında, M29A16B1C pafta, 5446 ada, 1, 3, 6 ve 21 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21-Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, M29A11A1C imar paftasında, M29A11A1C pafta, 15868 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22-Kulu İlçe, merkezinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23-Meram İlçesinde, Master Plan I. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Master Plan I. Etap uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24-Meram İlçesinde, Master Plan III. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Master Plan II. Etap uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25-Meram İlçesinde, Master Plan VI. Etap Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Master Plan III. Etap uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26-Meram İlçesinde, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2D pafta, 27670 ada, 21 No.lu parsel ve yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27-Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B19D3C pafta, 14741 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.        -3-

28-Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, M29A16D2A pafta, 27669 ada 9 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29-Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, M28A09C4D ve M28A09D3C pafta 232 ada 5 no.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30-Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi M28B15C1D pafta, 956 ada, 10 ve 36 no.lu parseller ile 957 ada, 35, 69 ve 70 no.lu parseller ve yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31-Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, L28C08B1A pafta, 552 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32-Selçuklu İlçe sınırları içerisinde Muhtelif yerlerde 2 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33-Selçuklu İlçesi, Tapunun 10 Mahalle, M28-B-15-B-4-C (18 K II, 19 L I) pafta, 885 ada, 348 ve 349 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-06-A-2-A / M29-A-06-A-2-B / M29-A-06-A-2-C (25 M 111/25 NIV) paftalar 13937 ada 1-4 parseller, 13938 ada 1 parsel, 13881 ada 36-37 parseller, 13882 ada 22 - 45 -46 -47 -48 -49- 50 - 51 parseller, 15542 ada 8 (eski 2) parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dokuz Mahallesi sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2015 tarih ve 651 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B09-B-2-D, M28-B09-B-2-C, M28-B09-B-3-B, M28-B09-B-3-A, M28-B09-B-4-B, M28-B09-B-4-C, M28-B09-B-3-D, M28-B10-A-1-D, M28-B10-A-1-C, M28-B10-A-4-A (24 I II, 24 I III, 24 I IV, 24 J I, 24 J IV) paftalara isabet eden alanda yapılanın Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B10-B-1-D (24-K-II) pafta 18329 ada 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38-Selçuklu İlçesi, tapunun Dumlupınar Mahallesi M28-B10-B-2-C (24 L II) pafta 22673 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi M29-A06-A-4-D (23 M IV) pafta 13561 ada 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40-Selçuklu İlçesi, Tapunun Ardıçlı Mahallesi M28-B-05-B-2-A / M28-B-05-B-2-B / M29-A-01-A-1-A (29 L I-II / 29 M I) paftalar 42394 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41-Selçuklu İlçesinde Muhtelif Mahallelerdeki 5 adet Trafo Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42-Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi M28-B-14-B-3-C (19 J IV) pafta 29227 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B-10-A-3-B (23 K I) pafta 18399 ada 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44-Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi M28-B-10-A-3-D (23 K IV) pafta 18048 ada 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45-Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi M29-A-11-C-4-D (26 N I) pafta 15531 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

46-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47-(Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31 ve 32 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48-(Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Tülce Mahallesi, N28B03D pafta, 293 ada, 141 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49-(Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, N29A03B pafta, 3866 ve 3940 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50-(Büyükşehir Belediyesi) Derbent İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, L28D21D2D pafta, 153 ada, 2 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51-(Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Sarıtopallı Mahallesi, M31C3IIb pafta, 103 ada, 64 nolu parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 135 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 30 L III pafta, 32 ada ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54-(Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Gölköy Mevkiinde Mesire Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, K28C16B pafta, 236 ada, 35, 36 ve 37 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 19 20 LM pafta, 455 ada, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 37, 39 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57-(Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, 19 MI, 19MII, 20 M III, 20MIV paftalara isabet eden alanda yapılaşmanın durdurulması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 29 M pafta, 2156 ada, 2 parsel, 2172 ada, 2 parsel, 2173 ada, 1 parsel, 2174 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 165 ada 24 ve 63 parseller, Sandıklı Mahallesi, 1340 ada, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile 1335 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

60-(Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, M30C03D pafta, 1591 ada, 36 ve 37 parseller arasından geçen 10 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A11D2D pafta, 1974 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A1A pafta, 24073 ada, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi, M29A11B pafta, 23797 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, M29 A11D1A pafta,20 ada, 25 parsel 24 ada, 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, M28B19 ve M28B24 pafta, 14972 ada, 20 ve 21 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde Bahçeşehir projesi nazım imar planında nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Gödene Mahallesi, M28C04A1C pafta, 27357 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26KII pafta, 15831 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01D2B pafta, 21249 ada, 1 parsel 21182 ada, 1 parsel ve 21257 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hanaybaşı Mahallesi, M28B14B2B pafta, 29610 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, M28B15B paftaya isabet eden Kule Caddesinin Çevre yoluna bağlantı yolunun düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Buhara ve Parsana Mahalle sınırları içerisinde, M28B10B paftaya isabet eden alanda revizyon imar planının tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

74-(Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçe, sınırları içerisinde Koruma Amaçlı İmar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

75-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu Mahallesi, K27D23A pafta, 446 ve 447 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

76-(Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu Mahallesi, L27A02B pafta, 6615 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

77-(Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, K27B12C, K27B13D pafta, 103 ada, 44 ve 48 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

78-(Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Böğrüdelik Mahallesi, K27B13C pafta, 124 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar planların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.