08 Haziran 205 Meclis Toplantısı Karar Özetleri

1- Konya Ovası Projesi kapsamında, Mavi Tünel hattı ile gelen su için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya SUKİ, Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne, 

2- Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Sahibata Mahallesindeki binanın ortak kullanılması için MEB İl Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- 6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen bazı ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Sarayönü ilçesindeki hizmet binasının bir kısmı Sarayönü Belediyesine ait parsel üzerinde bulunduğundan belediyemize devri için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğine Sarayönü Belediyesine devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait Ahırlı ilçesindeki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ahırlı Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Bozkır İlçesindeki taşınmazların belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Mülkiyeti Belediyemiz ve Selçuklu Belediyesine ait kapalı pazar alanın Selçuklu Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Meram İlçesi Havzan Mahallesi Alaylar Caddesine cepheli 13 adet tescilli binanın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıla kadar kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Sarıyakup Mahallesi Mengüç Caddesindeki taşınmazların 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ve 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılması, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- KOP İdaresi Başkanlığının Küçük Ölçekli Sulama Projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile KOP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokolün tasdikine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ereğli Belediyesine tahsisli Taş Evler’in (Sümerbank İşçi Lojmanları’nın) restorasyon işlerinin yapılması ve kurumlarla protokollerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması ve Restorasyon uygulamalarının yapılması için “İçerişehir Restorasyon Komisyonu”na görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Şehir Estetiği, Reklam, Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği isminin Şehir Estetiği Yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Küçük Müteşebbis ve İşletmelerin desteklenmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ortak hizmet projeleri yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

16- Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan İsmil, Sızma, Tepekent, toplu ulaşım hatlarının güzergâhı UKOME kararı ile belirlenerek 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Taşkent Belediyesinin sorumluluğunda bulunan bazı mahalle yollarının Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınmasına dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Tarımsal Hizmetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi için ilçelerde yapılacak yatırımların belirlenmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına bazı yapılaşma koşulları kararlarının eklenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Akşehir İlçe sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanında kalan ve Korum Amaçlı İmar planı bulunmayan yaklaşık 23 ha alanda Korum Amaçlı İmar planı yapılması ve Koruma Amaçlı İmar planı yapılanıncaya kadarda yeni yapılaşma ve ruhsat işlemimin durdurulmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20K2 ve 20K3 paftalar, 710 Ada, 80 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C1B pafta, 136 ada, 155 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 118 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 43 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19M3 pafta, 1720 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19M2 Pafta, 1616 Ada, 3,4,5,6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 479 ada, 117 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2551 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 50 L II D pafta, 9810, 9643, 9808, 9637, 9804, 4995 ve 4966 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, L28B24A3A pafta, 39 ada, 3, 8, 9 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Kadınhanı İlçe, sınırları içerisinde köy ve mahalleye dönüşen beldeler ile ilgili imar plan notlarına plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Kadınhanı İlçe, sınırları içerisindeki bazı plan notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 pafta, 284 Ada, 8 ve 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19 M II pafta, 297 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3030 V Pafta, 2158 ada, 4, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 30 M VI Pafta, 165 ada, 4, 5 ve 33 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, M29A06D2C pafta, 25643 ada,  12 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 13 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17D1B pafta, 1166 ada, 11, 12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 73 ada, 12 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 145 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 91 ada, 25 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4D pafta 27498 No.lu adada konut alanı ve otoparkın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M28B20B2B ve M29A16A1A pafta 4136, 4137, 4138, 26365, 26366 No.lu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2822 ada 5 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1D pafta 23410 ada 11 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M29A16A1A pafta 37502 ada 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-D/M29-A-06-A-2-A/M29-A-06-A-1-C (25 M III/24 M II) pafta, 13789 ada, 22 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 15 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-D (21 J IV) pafta, 19967 ada,  1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D (25 K II- 26 K III) pafta, 15937 ada 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu İlçesi, Tapunun Beyazıt Mahallesi, M28-B-15-C-2-A, M28-B-15-C-1-B  (18 L IV) pafta, 817 ada 65 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,    

54- Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20 K3C pafta, 819 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesi, 48 k pafta, 121 ada, 26 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L pafta, 73 ada, 243 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 26 30 Z pafta, 213 ada, 10, 11 ve 17 parsel, 215 ada, 33 nolu parseller ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20 L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, N27A11A1A pafta, Güvercinlik Mevkii, N27A04D pafta,115 ada, 38 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A, N27A11A1B, N27A11A1D, paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 19-20 LM -(kad:16) pafta, 1227 ada, 208, 209, 210, 211, 214, 215 ve 226 parseller ve 566 ada, 4 parsel, 988 ada, 17 parsel, 989 ada, 8 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 17-18 KL pafta, 1039 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29L30L pafta, 89 ada, 17 ve 98 parsellere isabet eden konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tescillenmiş yeni yapılar ile koruma alanları dikkate alınıp yeniden düzenlendiği ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da uygun görüş verildiği imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,   

68- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C2B pafta, 2354 ada, 43 nolu parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21937 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1469, 1470 ve 1471 parsellerde Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı yapılması ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, M29B23D Pafta, 320 ada 1 ve 2 parsel ile 319 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, 14F-3, 14F-2, 14G-4, 15F-3, 15F-2 paftalarına isabet eden Karapınar- Emirgazi İl Yolu güzergahında Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma ve kavşak projelerinin plana işlenmesi ile ilgili İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, 1496 parsel ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Bölge Parkı (Dutlu kır mevkiinde) 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama İmar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisindeki III. Derece Doğal Sit Sınırları içerisinde Plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D3A, M28B14D3B, M28B14D2C paftalar, 2594 ada 365 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kale Mahallesi, 656 parsel ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Güzeldere Caddesi ile Yeni Sille Caddesi arasında bulunan Sille Çayı (Kanalı) kenarı yol düzenlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 105 ada, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02D pafta, 2224 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02A ve N27B02B paftalar, 4147 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde Seyit Harun Veli Türbesi ve etrafının imarını yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, Konya 1. İdare Mahkemesinin 2014/1048 E. Sayılı davaya ilişkin kararına istinaden yeniden imar planlarının düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D, M28B14A ve M28B13C paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, L29D23B Paftaya isabet eden alan ile ilgili imar Plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 30M4, 29M1 paftalarında Ilgın Kent Meydanı düzenleme çalışması yapılan bölgenin Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenmesi ve söz konusu alanda uygulama için ilgili ilçe belediyesine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 50L3D pafta, 473 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 20 M 4 pafta, 3028 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- Ereğli İlçesi, Üçgöz Mahallesi, 1135 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- Ereğli İlçesi, Batıalagözlü Mahallesi, 18 M 1 pafta, 1747 ada, 2 parsel imar planında konut alanına isabet etmekte olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

93- Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 31 M4 pafta, 298 ada, 36 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

94- Karatay İlçesi, Uluırmak Burhandede Mahallesi, M29A11D4A pafta, 3419 ada, 13, 14 ve 107 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

95- Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C (19 J III) pafta, 42523 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

96- (Büyükşehir Belediyesi) Çeltik İlçesi, İshakuşağı Mahallesi, K28A07C pafta 140 ada, 18 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

97- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 12 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

98- (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D12C pafta, 580 ada, 128, 155 ve 156 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

99- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, M28B24A pafta, 19583 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

100- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, M29A21C1D pafta, 23125 ada, 9 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

101- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan ve Afet Riski Alanı olarak ilan edilen alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

102- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz ve Sahibiata Mahalle sınırlarında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan İçerisinde kalan alanda Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planının yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

103- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21598 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

104- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29A02B3A, M29A02B3D, M29A02B4C ve M29A02B4B paftalara isabet eden alanda onaylanan imar plan tadilatının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

105- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A06D1D pafta, 16796 ada, 8 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

106- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17C pafta, 24615 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

107- (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Mevlütlü Mahallesi, K27D13C pafta, 2320 parselin düzenlenmesi ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

108- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3A pafta, 20368 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

109- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Fethiye Mahallesi, 205 ada, 1 parsel, 206 ada, 1 ve 2 parsel, 207 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile 208 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

110- (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesi, N32B13B ve N32B14A paftalara isabet eden alan ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

111- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi, L30D14A pafta, 895 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

112- (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, L28C04A pafta, 135 ada, 90 parsel ile ilgili Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

113- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, M29A03A pafta, 22740 ada, 14 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

114- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, M29A11B pafta, 2736 ada, 8 ve 51 parseller, 25849 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

115- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, M28B15C pafta, 563 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

116- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29A01B Pafta, 18955 Ada, 18 Parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

117- Çumra Hal’inin Büyükşehir Belediyesine devrine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.00’de son verilmiştir.