08 Haziran 2015 Meclis Gündemi

1- 6360 sayılı yasa kapsamında Belediye sınırlarına dahil edilen bazı ilçelerde umum servis araçları için plaka tahsisi yapılması amacıyla encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Plan. ve Ray.Sis.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Sarayönü ilçesindeki hizmet binasının bir kısmı Sarayönü Belediyesine ait parsel üzerinde bulunduğundan belediyemize devri için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğine Sarayönü Belediyesine devredilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Ahırlı ilçesindeki taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Ahırlı Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Bozkır İlçesindeki taşınmazların belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) fıkrası ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemiz ve Selçuklu Belediyesine ait kapalı pazar alanın Selçuklu Belediyesine devri için encümene yetki verilmesine ve ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Selçuklu Belediyesine 25 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Meram İlçesi Havzan mahallesi Alaylar Caddesine cepheli 13 adet tescilli binanın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıla kadar kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Sarıyakup Mahallesi Mengüç Caddesindeki taşınmazların 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ve 2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırılması, yeniden yapım ve restorasyon karşılığı anlaşma yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Küçük Ölçekli Sulama Projeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile KOP İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokolün tasdikine dair (Tarımsal Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ereğli Belediyesine tahsisli Taş Evler’in (Sümerbank İşçi Lojmanları’nın) restorasyon işlerinin yapılması ve kurumlarla protokollerin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

10- Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması ve Restorasyon uygulamalarının yapılması için “İçerişehir Restorasyon Komisyonu”na görevlendirme yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

11- Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına bazı yapılaşma koşulları kararlarının eklenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

12- Akşehir İlçe sınırları içerisinde Kentsel Sit Alanında kalan ve Korum Amaçlı İmar planı bulunmayan yaklaşık 23 ha alanda Korum Amaçlı İmar planı yapılması ve Koruma Amaçlı İmar planı yapılanıncaya kadarda yeni yapılaşma ve ruhsat işlemimin durdurulmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

13- Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 20K2 ve 20K3 paftalar, 710 Ada, 80 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

14- Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, N27A02C1B pafta, 136 ada, 155 parsel ve çevresi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

15- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 49L1C pafta, 118 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

16- Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 43 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

17- Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 19M3 pafta, 1720 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

18- Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 19M2 Pafta, 1616 Ada, 3,4,5,6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

19- Ereğli İlçesi, Hacı Mütahir Mahallesi, 479 ada, 117 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

20- Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2551 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

21- Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 50 L II D pafta, 9810, 9643, 9808, 9637, 9804, 4995 ve 4966 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

22- Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, L28B24A3A pafta, 39 ada, 3, 8, 9 ve 14 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

23- Kadınhanı İlçe, sınırları içerisinde köy ve mahalleye dönüşen beldeler ile ilgili imar plan notlarına plan notu ilave edilmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

24- Kadınhanı İlçe, sınırları içerisindeki bazı plan notlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

25- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19M2 pafta, 284 Ada, 8 ve 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

26- Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 19 M II pafta, 297 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

27- Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3030 V Pafta, 2158 ada, 4, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.  

28- Karapınar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 30 M VI Pafta, 165 ada, 4, 5 ve 33 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

29- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, M29A06D2C pafta, 25643 ada, 12 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

30- Karatay İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 13 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

31- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17D1B pafta, 1166 ada, 11, 12 ve 13 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

32- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 73 ada, 12 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

33- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2A pafta, 145 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

34- Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, J30D17A2C pafta, 91 ada, 25 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

35- Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, J30D17B1B pafta, 1074 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

36- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, M28B15A4D pafta 27498 No.lu adada konut alanı ve otoparkın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

37- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M28B20B2B ve M29A16A1A pafta 4136, 4137, 4138, 26365, 26366 No.lu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

38- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi M28B15D2C pafta 2822 ada 5 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

39- Meram İlçesi, Loras Mahallesi M29A21C1D pafta 23410 ada 11 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

40- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi M29A16A1A pafta 37502 ada 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

41- Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, M29-A-06-A-2-D/M29-A-06-A-2-A/M29-A-06-A-1-C (25 M III/24 M II) pafta, 13789 ada, 22 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

42- Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde park, otopark vb. alanlara 15 adet Trafo Alanı ayrılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

43- Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-10-D-4-D (21 J IV) pafta, 19967 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

44- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-4-D (25 K II- 26 K III) pafta, 15937 ada 14 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

45- Selçuklu İlçesi, Tapunun Beyazıt Mahallesi, M28-B-15-C-2-A, M28-B-15-C-1-B (18 L IV) pafta, 817 ada 65 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.    

46- Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, N27B03D3B ve N27B03C4A paftalar, 1073 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

47- Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 20 K3C pafta, 819 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

48- (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 22L2 Pafta, 892 Ada 396, 397, 403 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

49- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesi, 48 k pafta, 121 ada, 26 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

50- (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50L pafta, 73 ada, 243 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

51- (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 26 30 Z pafta, 213 ada, 10, 11 ve 17 parsel, 215 ada, 33 nolu parseller ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

52- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 19 L pafta, 157 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

53- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 20 L1A pafta, 110 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

54- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, N27A11A1A pafta, Güvercinlik Mevkii, N27A04D pafta,115 ada, 38 nolu parsel ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

55- (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, N27A11A1A, N27A11A1B, N27A11A1D, paftalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

56- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacı Mustafa Mahallesi, 19-20 LM -(kad:16) pafta, 1227 ada, 208, 209, 210, 211, 214, 215 ve 226 parseller ve 566 ada, 4 parsel, 988 ada, 17 parsel, 989 ada, 8 parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

57- (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 17-18 KL pafta, 1039 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

58- (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 29L30L pafta, 89 ada, 17 ve 98 parsellere isabet eden konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

59- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2013 tarih ve 289 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Tescillenmiş yeni yapılar ile koruma alanları dikkate alınıp yeniden düzenlendiği ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da uygun görüş verildiği imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.   

60- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12C2B pafta, 2354 ada, 43 nolu parsel ile ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

61- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A pafta, 21937 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Obruk Mahallesi, 1469, 1470 ve 1471 parsellerde Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanı yapılması ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

63- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, M29B23D Pafta, 320 ada 1 ve 2 parsel ile 319 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan tadilatı görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

64- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kayalı Mahallesi, 14F-3, 14F-2, 14G-4, 15F-3, 15F-2 paftalarına isabet eden Karapınar- Emirgazi İl Yolu güzergahında Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamulaştırma ve kavşak projelerinin plana işlenmesi ile ilgili İmar Planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

65- (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Salur Mahallesi, 1496 parsel ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

66- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Bölge Parkı (Dutlu kır mevkiinde) 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama İmar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

67- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, M28B14B pafta, 17800 ada, 1 ve 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

68- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçe sınırları içerisindeki III. Derece Doğal Sit Sınırları içerisinde Plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

69- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M28B14D3A, M28B14D3B, M28B14D2C paftalar, 2594 ada 365 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan tadilatı görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16355, 16356, 16525, 16526, 17591, 17592, 17593 ve 17594 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kale Mahallesi, 656 parsel ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Güzeldere Caddesi ile Yeni Sille Caddesi arasında bulunan Sille Çayı (Kanalı) kenarı yol düzenlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tepekent Mahallesi, L28D19D pafta, 105 ada, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

74- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02D pafta, 2224 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

75- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, N27B02A ve N27B02B paftalar, 4147 parsel ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

76- (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde Seyit Harun Veli Türbesi ve etrafının imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

77- Konya Ovası Projesi kapsamında, Mavi Tünel hattı ile gelen su için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Su kullanım hakkı anlaşması imzalamak üzere KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye yetki verilmesine dair (Yazı İşleri ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.